Saturday, July 13, 2013

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Update July 14, 2013

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Update July 14, 2013
JESUS CHRIST GOSPELS

THE YOUTH GUIDANCE TO GOD
------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUR YOUTH IS THE VOICE OF THE FUTURE AND WE MUST GUIDE THEM IN THEIR FUTURE LIFE HAVING FAITH TO GOD...... THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS THE YOUTH IN THEIR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND LIVE IN GOOD LIFE WITH GOD LIGHTS...

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORTS THE UNITY OF THE YOUTH WITH POPE IN RIO DE JANIERO IN BRAZIL IN THIS COMING DAYS....  THE UNITY OF THE YOUTH IN RIO BRAZIL IS A STRONG FOLD TO YOUTH IN GOODNESS TO GOD AND UNITY IN PEACE AND GUIDE BY OUR PRIEST FROM POPE OF THE CATHOLIC CHURCH..  WE HOPE IT IS NOT JUST CATHOLIC WHO WILL UNITE WITH THEM BUT ALL YOUTH CAN ATTEND THE UNITY OR WORLD YOUTH DAY...

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LITERALLY  LIGHTS THE YOUTH IN THEIR UNITY IN BRAZIL AND GUIDE THEIR FAITH TO GOD...   KEEP YOUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND SEND MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS IN THE WORLD YOUTH DAY TO KEEP YOUR FAITH TO GOD...

GOD TAUGHT US THRU JESUS CHRIST TO HAVE A HEART OF A CHILD AND TO BE WELCOME IN THE KINGDOM OF GOD....  BE FREE FROM SINS OR HAVE INNOCENCE LIKE A CHILD BUT NOT A  MIND OF A CHILD.......  TEACH OUR CHILDREN AND YOUTH TO FACE THE WORLD IN ABIDING TEACHING OF GOD THRU JESUS AND WISDOM OF GOD.......

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD THE WORDS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND SPREAD LIGHTS OF JESUS CHRIST AND GOD IN THE WORLD WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES TO LIGHTS THE WORLD AND BE SAVE FOR THE KINGDOM OF HEAVEN AND LIVE IN PEACE AND LIGHTS AND GOODNESS FROM THE TEACHING OF GOD THRU JESUS CHRIST THE BIBLE ...  

READ ALWAYS THE WORD OF GOD OR BIBLE TESTAMENT AND VERSES IN OUR WEBSITE WEEKLY EVERY SUNDAY AND BE LIGHTED BY GOD THRU JESUS CHRIST  AND THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY BE WITH YOU ALSO.........

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ARE PROMOTING BIBLE WORD AND LIGHTS IN THE INTERNET WORLD WIDE IN ENGLISH HAND TAGALOG LANGUAGE,  ALWAYS FOLLOW US AND HAVE THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST, WE ARE ALSO SPREADING LEAFLETS AND PUBLICATIONS AND WE ARE INITIATING PRAYER RALLY AND UNITY FOR OUR LOCAL AREA TO ANY PLACE AS WE CAN REACH WITH LIGHT OF GOD THRU JESUS CHRIST AND LIGHTS ND MIRACLES OF MOTHER MARY........ WE HOPE THE LIGHTS OF GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US IN OUR PRAYER RALLY AND UNITY SPREADING THE BIBLE LIGHTS WORD OF GOD INITIATIVE SOMEDAY...... LET US KEEP FAITH TO GOD..........MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.comFOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17
17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment