Saturday, January 11, 2014

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates January 12, 2014

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates January 12, 2014
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE
IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

FEAST OF BLACK NAZARENE
QUIAPO, MANILA
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL......

FEAST DAY OF BLACK NAZARENE CELEBRATED YEARLY IN QUIAPO MANILA BY THE DEVOTEES OF BLACK NAZARENE, JESUS CHRIST KEEPING BELIEF IN JESUS CHRIST THRU BLACK NAZARENE FEAST AND DEVOTIONS BY THE CATHOLIC BELIEVERS.  http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Nazarene 

NAZARENE IS A TITLE CALLED TO JESUS CHRIST WHO GREW UP IN NAZARETH ACCORDING TO MATTHEW     http://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew%202:23-2:23&version=NKJV      http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%201:24-1:24&version=NKJV  READ THE BIBLE NEW TESTAMENT. 

KEEPING OUR FAITH TO GOD BEING DEVOTEE LIKE IN NAZARENE IS WHAT THE CATHOLIC BELIEVERS PRACTICE IN THEIR FAITH.  IN THE BIBLE TEACHINGS IT IS RIGHT TO HAVE BLACK SCULPTURE JESUS CHRIST IMAGE IN KEEPING FAITH TO GOD OR IN HAVING FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST?  THE GOD TEACHINGS AND FEUD OF MANY RELIGIONS PRAISING AND HAVING IMAGE IDOLS IN HAVING FAITH TO GOD.   BACK IN OLD TIMES THE IMAGES THEY PRAISE AS GOD LIKE BAAL, GOLD CALF ARE NOT RESEMBLE TO IMAGE OF GOD AND CHRIST AND SOME OF RELIGION TODAY.  IN CATHOLIC TODAY ALTHOUGH IT IS IMAGES THEY TRY TO RESEMBLE IT IN IMAGE OF CHRIST OR GOD IN KEEPING FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST BUT IT IS JUST A VENUE OR LANDMARK OR REMINDING US OR LIKE A CHURCH IN UNITY TO HAVE FAITH IN GOD AND NOT PRAISING WOODEN IDOLS OR IMAGES LOOK A LIKE GOD OR JESUS CHRIST WHICH THOSE ARE NOT GOD AND JESUS CHRIST AND ALL THESE DEVOTEE KNOWS THAT GOD AND JESUS CHRIST IS IN HEAVEN, WE PROMOTE TO PRAISE IN GOD AND JESUS CHRIST IN HEAVEN NOT IN IMAGES OR IDOLS CREATED BY US.  TO CLARIFY TEACHINGS OF GOD UP TO JESUS CHRIST DO NOT PRAISE ANY IMAGES ON KEEPING FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WHICH IT IS PROHIBITED BY GOD AND JESUS CHRIST ALSO.  DURING MOSES TIME THOSE PRAISE THE GOLDEN CALF OR WOODEN OR GOLDEN IDOLS WAS PUNISHED TO DEATH BY GOD AND SUFFER WORST THAN THEY ARE IN THE SLAVERY OF EGYPTIANS.  THOSE PRAISE IN IDOLS WILL NOT BE SAVED.    

WHAT IS THE CORRECT PRACTICE IN KEEPING FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST DIRECTLY TO BE SAVED IN NEW
JERUSALEM.  AS SAID EARLIER IN BIBLE TEACHINGS DO NOT PRAISE IMAGES.   PRAY AND SING HYM TO GOD WHEN YOU OFFER PRAISE AND PRAYER.  OFFER INSENSE TO GOD WHICH GOD LIKE IT IN PRAISING OFFERING PRAYERS.  ALWAYS THANKS GOD EVERY TIME YOU PRAY.  THE BEST IS UNITE IN CHURCH AND TOGETHER PRAISE AND PRAY TO GOD AN CELEBRATE THE MASS FOR GOD THRU JESUS CHRIST. THERE ARE MANY MORE TEACHING OF GOD HOW TO KEEP FAITH TO GOD DIRECTLY.  IN CATHOLIC BELIEVERS THE HIERARCHY OF THE CHURCH INTRODUCE MANY PRACTICE IN KEEPING FAITH TO GOD DIRECTLY LIKE THE BLACK NAZARENE FEAST, STO. NINO FEAST, MOTHER MARY IMMACULATE FEAST.  THE FEAST OR DAYS CELEBRATIONS, LIKE BIRTHDAY OF JESUS CHRIST OR CHRISTMAS, THE LENTEN SEASON ARE THE IMPORTANT DAY IN KEEPING FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND ANY WHO DEDICATE THEME SELVES IN CHURCH LIKE PEDRO CALUNGSOD OR MARTYRS OR APOSTLES AND PROPHETS, THE CATHOLIC CHURCH GIVE IMPORTANCE OF THIS EVENTS IN KEEPING FAITH TO GOD AND BOOSTING OUR FAITH TO MAINTAIN IT FOR GOD.  THE DAY AND EVENTS MAYBE NOT EXACT LIKE BIRTHDAY OF JESUS CHRIST BUT IS ASSIGNED BY CHURCH IN REMEMBERING AND CELEBRATING THE IMPORTANT IN OUR FAITH AND THIS EVENT REMIND EVERYONE'S IN OUR FAITH VERY MUCH LIKE CHRISTMAS OR LENTEN SEASON OR NAZARENE.  WHAT IS BEST HAVE HEART AND LOVE EVERY DAY IN YOU LIFE AND UNITE FOR GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY. 

THE UNITY OF PEOPLE ARE IMPORTANT TO BE WITH GOD AND THIS UNITY IS VERY GOOD FOR OUR FAITH, NOT JUST FOR ENJOYMENTS BUT FOR OUR FAITH.  JESUS CHRIST SAID IF YOU ARE UNITE FOR GOD I AM THERE WITH YOU.  JESUS CHRIST IS THE LIGHT OF LIFE AND WAY TO GOD AND WE ALL MUST FOLLOW AND HAVE FAITH TO JESUS CHRIST IN ORDER TO BE SAVED.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS FROM THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS YOU ALL IN FAITH TO GOD BY SPREADING THE BIBLE LIGHTS AND THE MIRACLES LIGHTS GUIDANCE OF GOD TO US.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA, FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.comFOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17
17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITESBIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment