Saturday, October 18, 2014

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates OCTOBER 19, 2014

0 comments 

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates OCTOBER 19, 2014
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

"GOD TEACHING IN TRANSGENDER"
Discriminations
"GOD TEACHING IN THE FAMILY"
Keep Faith and be Righteous

ROMAN 1:26-32

"Mga kapatid bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesu-Cristo, and dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao." Santiago 2:1
"Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula at humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan."  Santiago 4:11

"Layuan nga natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti" Roma 13:12
"Upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita, At manaig ka kung hahatulan ka na" Roma 3:4
"ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman" Galacia 5:16
"Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay kristo." Filipos 1;27

"Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang mabuti" 2Tesalonica 17
"Nanalig sa Diyos si Abraham; dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos" Roma 4:3 


CBCP AND VATICAN UPDATE

"Card Marx: Pope is seeking input to take Church forward
"
"
Justice for transgender slay victim, not condemnation"
"Isyung SYNOD IN FAMILY"

"isyung Transgender"
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...
"The lights of God thru Jesus christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES OCTOBER 19, 2014 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.   

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Card Marx: Pope is seeking input to take Church forward". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Justice for transgender slay victim, not condemnation".  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, "Mga kapatid bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesu-Cristo, and dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao." Santiago 2:1.  "Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula at humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan." Santiago 4:11.  "Layuan nga natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti" Roma 13:12.  "Upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita, At manaig ka kung hahatulan ka na" Roma 3:4.  "ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman" Galacia 5:16.  "Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay kristo." Filipos 1;27.  "Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang mabuti" 2Tesalonica 17.  "Nanalig sa Diyos si Abraham; dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos" Roma 4:3....


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Justice for transgender slay victim, not condemnation". ACCORDING TO CBCP WEBSITE BISHOP GALIDO CBCP EPISCOPAL COMMISSION ON CULTURE ( ECC ) WE SEEK JUSTICE FOR THE SLAY VICTIMS AND THE PERPETRATORS SHOULD BE PUNISHED.  THE GOVERNMENT HAS TO MAKE THEY WILL GIVE FAIR JUSTICE TO THE VICTIMS AND GIVE RIGHTS OF THE FILIPINIO PEOPLE.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS CONCERN WITH GODS FAITH SUPPORT THE SPIRITUAL GUIDANCE OF THE CBCP TO FILIPINO PEOPLE AND TO THE PEOPLE AND GOVERNMENT IN THIS ISSUE.  THE SAID FOREIGN SOLDIER COMMIT SINS AND THE COURT HAS TO BE FAIR AND GIVE EQUAL JUSTICE FOR THIS ISSUE TO BOTH PARTY OR TO EVERYONE PERTAINING IN RESOLVING THE CASE AND CARRY EQUAL JUSTICE UP TO END.  GOD IS FAIR TO EVERYONE AND FOLLOW GOD AND BE FAIR TO EVERYONE TO ALL CONCERN AND THE GOVERNMENT HE CREATED FOR US TO HELP HIM AND THE PEOPLE IN CARRYING GOODNESS TO PUNISHED AND STOP THE SINNERS.  1JOHN 3:10  1PETER 2:14-15.  IN THE ISSUE ALSO WHO IS THE CHILDREN OF GOD AND EVIL, THE TRANSGENDER OR THE KILLER SPECIALLY THE PEOPLE AROUND IN THE ISSUE AND GIVING EQUAL JUSTICE.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF GOD AND HIS LIGHTS AND WORDS WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS EVERYONE TO BE FAIR AND FOLLOW TEH GOODNESS OF GOD THRU JESUS CHRIST.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL IN EQUAL JUSTICE AND GOOD LIFE AND PROTECT US...   

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Card Marx: Pope is seeking input to take Church forward".   ACCORDING TO VATICAN SYNOD OF BISHOPS AND GUIDANCE TO FAMILIES FACING ABOUT MORALITY AND SEXUALITY AND INCLUSIVE IN DIVORCE AND HOMO SEXUALITY AND OTHERS BRINGING GOSPEL TO MEN AND WOMEN'S FOR SALVATION'S.  THE STATE AND GOVERNMENT AND CHURCH RELATIONSHIP IN BRINGING THE PEOPLE IN GOOD MORAL LIFE.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS CONSULTATION TO CHURCH AND GOVERNMENT IN MORAL AND SEXUALITY ISSUES TO HANDLE IN EVERY COUNTRY TO WHOLE WORLD FORMING THE COMMON AND SPIRITUAL GOOD TO HAVE A GOOD SOCIETY AND CULTURE FOR ALL IS THE RESPECT OF THE RIGHTS OF EVERY PERSON AS IT IS ALSO COMES FOR BOTH DIVINE AND COMMON LAW.  IN RESPECTING THE RIGHT OF A PERSON BOTH THE SPIRITUAL AND COMMON GOOD ARE PRACTICE AND IT IS GOOD BASE IN FACING TRANSGENDER ISSUES AND DIVORCE ISSUES OR ANY IN RELATION TO MORAL VALUES BRAINSTORMING IT WITH THE STATE AND THE CHURCH.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL IN GOODNESS.....
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US "Mga kapatid bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesu-Cristo, and dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao." Santiago 2:1.  "Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula at humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan." Santiago 4:11.  "Layuan nga natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti" Roma 13:12.  "Upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita, At manaig ka kung hahatulan ka na" Roma 3:4.  "ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman" Galacia 5:16.  "Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay kristo." Filipos 1;27.  "Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang mabuti" 2Tesalonica 17.  "Nanalig sa Diyos si Abraham; dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos" Roma 4:3.  ON THE ISSUE OF THE TRANSGENDER THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE GUIDANCE OF HOLY SPIRIT AND HELP OF  MOTHER MARY THE LIGHTS AND WORDS OF GOD THRU JESUS CHRIST ON THE ISSUE SAID IN THE VERSES WE DON'T HAVE TO DISCRIMINATE OTHERS AND SLANDERS OR EVEN MAKE CRIMES TO THEM IN THEIR WEAKNESS AS TRANSGENDER AND TO ANY PERSON WHO HAS WEAKNESS IN LIFE LIKE BLIND, UGLY, ETC., ETC.  THE LORD SAID ALSO IN LIGHTS TO US IN THE BIBLE LEAVE THE THIS KINDS OF SINS OR BAD BEHAVIOR TO OTHER OF TEASING OR "PAMUMULA AT PANINIRA NG KAPWA" AND BE RIGHTEOUS. IN ANY HARDLIFE LIVE WITH THE WORDS OF GOD IN GOSPEL OR GOOD NEWS OF JESUS CHRIST AND BE GOOD AND GOD WILL GUIDE YOU IN STRONG HEART TO DO THE GOOD WILL OF GOD.  KEEP FAITH AS ABRAHAM KEEP FAITH TO GOD AND HIS SINS ERASED BY GOD AND MAKE HIM THE FATHER OF NATIONS.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL IN GOODNESS.....    LUKE 9:14  THE PARABLES OF THE PHARISSES AND PUBLICAN.  THE TEACHING OF GOD THRU JESUS CHRIST AND ST. LUKE IT IS A TEACHINGS ABOUT PERSON WHO PRAY FOR FORGIVENESS TO GOD,  A TRUE PERSON GETTING FORGIVENESS HUMBLE HIMSELF FOR HIS SINS AND A PERSON HAVING NO SINS BUT EXALT HIMSELF IN PRAYING TO GOD.  THE PERSON WHO HAS SINS THAT IS HUMBLE TO GOD AND TRULY GETTING FORGIVENESS IS THE ONE WILL BE BLESS BY GOD AND NOT BE LOFTY TO GOD HAVING NO SINS.  IN GETTING FORGIVENESS TO GOD AND PRAYING TO GOD WE MUST BE SIMPLE AND TRULY GETTING HIS FORGIVENESS TO BE BLESS BY GOD OF FORGIVENESS.  IN THE VERSE GOD SAY'S THOSE WHO EXALT HIMSELF WILL BE PUT DOWN BY GOD AND WHO HUMBLE HIMSELF WILL BE UPLIFT BY GOD.  SIMPLY DON'T BE ARROGANT TO OTHERS LIKE DISCRIMINATING THE OTHERS FOR NOT BEING DOWN BY GOD WHICH EVEN YOU SEEK FORGIVENESS IN THIS ATTITUDE YOU WILL BE PUT DOWN BY GOD.  A PERSON SAYINGS IN HIS VOCAL TO OTHERS OF LIKE EXALTING HIMSELF OF TEASING OTHERS WEAKNESS CANT BE HIDE AND EVEN HE PRAY IF HE IS ARROGANT HIS PRAYERS WILL NOT BE BLESS AND FORGIVE BY GOD.  BE HUMBLE TO GOD THRU JESUS CHRIST TO BE BLESSED AND IN BEING HUMBLE TO GOD YOU WILL BE HUMBLE TO OTHERS ALSO AND YOU WILL BE BLESSED BY GOD FOR THAT.  AGAIN THE LIGHTS OF JESUS CHRIST LIGHTS YOU AND GUIDE YOU IN YOUR DAILY LIFE OR LIFE TO BE GOOD AND PRACTICE IT FOR YOUR SALVATION'S. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL IN GOODNESS.....          

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     
WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21,
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...
TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITESBIBLE LIGHTS PROMOTIONS

----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment