Saturday, December 20, 2014

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates DECEMBER 21, 2014

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates DECEMBER 21, 2014
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDBIBLE LIGHTS PROMOTIONS


TEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
"THE GOSPEL TEACHINGS OF NATIVITY"
"Jesus Christ Birth"
MERRY CHRISTMAS TO ALL
http://en.wikipedia.org/wiki/Nativity_of_Jesus


"Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, Ang Cristong Panginoon." Luke 2:11

"Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugadan niya" Luke 2:13

"Liwanag ito na tatanglaw sa mga Hentil, at magbibigay-karangalan sa bayang Israel" Luke 2:32

"Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan," wika niya, "sapagkat malapit ng maghari ang Diyos!" Matthew 3:1

Ang tatlong ito ang nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila sa lahat sa mga ito ay pag-ibig" 1Corinthians 13:13
"Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting Balita" Luke 4:18

"At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon" Luke 4:19


 


CBCP AND VATICAN UPDATES

"
Happy Birthday, Pope Francis!"
"
Don’t be ashamed of Marian devotion – priest"
HAPPY BIRTHDAY POPE FRANCIS
"Isyung kaarawan ni Pope Francis"
"Isyung debosyon kay Mother Mary"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES DECEMBER 21, 2014 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.   

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Happy Birthday, Pope Francis!". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Don’t be ashamed of Marian devotion – priest" .  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, "Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, Ang Cristong Panginoon." Luke 2:11.  "Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugadan niya" Luke 2:13.  "Liwanag ito na tatanglaw sa mga Hentil, at magbibigay-karangalan sa bayang Israel" Luke 2:32.  "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan," wika niya, "sapagkat malapit ng maghari ang Diyos!".  Ang tatlong ito ang nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila sa lahat sa mga ito ay pag-ibig" 1Corinthians 13:13.  "Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting Balita" Luke 4:18.  "At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon" Luke 4:19.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Don’t be ashamed of Marian devotion – priest".  ACCORDING TO CBCP WEBSITE SPIRITUAL GUIDANCE IN THE PHILIPPINES SOCIETY DO NOT BE ASHAMED DO BE DEVOTEE OF MOTHER MARY WHICH IT IS AN ACTION OF GOD.  GOD LET MOTHER MARY BECOME PART OF THE SALVATION OF JESUS CHRIST TO WHOLE WORLD.  HAVING FAITH WITH MOTHER MARY IS PART OF OUR FAITH IN GOD THRU JESUS CHRIST WHO BECOME MOTHER OF JESUS CHRIST TO SAVE THE HUMANITY.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS IS IN THE SIDE OF THE CBCP SPIRITUAL GUIDANCE IN HAVING DEVOTIONS TO MOTHER MARY.   WE RESPECT MOST MOTHER MARY BECAUSE SHE IS THE CHOSEN ONE WHO BECOME MOTHER OF JESUS CHRIST WHO WILL SAVE THE WORLD.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ENCOURAGE ALSO TO HAVE FAITH AND RESPECT TO MOTHER MARY IN FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  MOTHER MARY ONE OF THE ESSENTIAL PART OF OUR SALVATION'S CONCEIVING JESUS CHRIST.  HER MISSION AND TASK ACCEPTED FROM GOD IS NOT JUST AN EASY HOLY WORK BUT A VERY HARD THINGS TO DO AND IT NEEDS ALSO STRONG FAITH.   MOTHER MARY ALSO BELIEVE IN SALVATIONS AND SHE IS THE HOLY ONE CHOSEN TO BRING AND CONCEIVED THE REDEEMER.   HAVING DEVOTION TO MOTHER MARY WILL HELP ALSO IN OUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  IN OUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST MOTHER MARY IS ALWAYS THERE AND PART OF IT IN SALVATIONS.  IN SOME OTHER EXPERIENCES THE CATHOLIC CHURCH PROOVE THAT MOTHER MARY HAS MIRACLES IN OUR MODERN TIMES GUIDING US IN OUR FAITH.  GOD AND JESUS CHRIST WILL BE HAPPY IF MOTHER MARY IS IN OUR PRAYERS AND WE RESPECT HER MUCH AS MOTHER OF GOD.  HAVING DEVOTIONS TO HER GIVING THANKS TO MOTHER MARY WHO ARE CHOSEN AS MOTHER OF JESUS AND TAKE HARDTIMES TO CONCIEVED HER AND RECEIVED THE SUFFERING OF JESUS CHRIST WILL ALL BE BLESS BY GOD AND JESUS CHRIST.    GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.   

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Happy Birthday, Pope Francis!".  THE VATICAN AND THE CATHOLIC CHURCH CELEBRATE THE BIRTHDAY OF POPE LAST FEW DAYS.  POPE NOW IS IN HIS 78 BIRTHDAY STILL YOUNG TO SERVE GOD TO GUIDE THE WORLD FOR SALVATION'S HAVING GOOD LIFE FROM THE WORDS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND KEEPING FAITH TO THEM.  WHO IS POPE FRANCIS READ HERE TO KNOW HIM IN THIS BIOGRAPHY http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis.  OUR POPE IS A VERY SIMPLE MAN WE MAY SAY HE IS A TRULY A SERVANT OF GOD FOR THE POOR AND FOLLOW MUCH THE GODS WORDS FOR US.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GREETINGS TO OUR POPE FRANCIS A HAPPY BIRTHDAY AND WE PARY AND WISH TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH LIGHTS AND MIRACLES OF MOTHER MARY HAVE MORE LONG LIFE TO SERVE GOD IN EARTH AND SAVE A LOT OF PEOPLE FOR GODS KINGDOM AND MAKE PEOPLE GOOD IN HIS TIME OF LEADERSHIP IN CATHOLIC CHURCH GUIDING THE WORLD FOR GOODNESS OF GOD THRU JESUS CHRIST.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WILL SUPPORT YOU IN YOUR PAPACY AND LEADERSHIP IN SPIRITUAL GUIDANCE TO PEOPLE WITH GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND GUIDANCE AND MESSAGE OF GOD TO ALL IN OUR BIBLE LIGHTS PROMOTIONS.  THE LIGHTS OF GOD GUIDE ALWAYS OUR POPE TO HAVE STRONG FAITH ALWAYS TO GOD THRU JESUS CHRIST AND NEVER PERMIT EVIL TO BREAK HIM AND THE CATHOLIC CHURCH AND THE WHOLE WORLD WHO HOPES IN HIS SPIRITUAL GUIDANCE FOR SALVATION'S.  WE PARY THE POPE BRING ALWAYS THE LIGHTS OF THE BIBLE AND JESUS CHRIST FROM GOD TO PEOPLE AND MAKE THEM GOOD TO BE SAVED AND FOR OTHERS AND GOOD WORLD COMMUNITY.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE. "Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, Ang Cristong Panginoon." Luke 2:11.  "Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugadan niya" Luke 2:13.  "Liwanag ito na tatanglaw sa mga Hentil, at magbibigay-karangalan sa bayang Israel" Luke 2:32.  "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan," wika niya, "sapagkat malapit ng maghari ang Diyos!".  Ang tatlong ito ang nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila sa lahat sa mga ito ay pag-ibig" 1Corinthians 13:13.  "Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting Balita" Luke 4:18.  "At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon" Luke 4:19.THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATIONS AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.   KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATIONS.  THE MESSAGE OF GOD IS WEEK IS ABOUT THE NATIVITY OF JESUS CHRIST OR THE BIRTH OF JESUS CHRIST.  JESUS CHRIST RE-ENCARNATE TO LIVE LIKE MAN AND MOTHER MARY WAS CHOSEN AS THE MOTHER OF JESUS CHRIST FOR THE SALVATION OF THE WORLD.  JESUS CHRIST WAS SENT TO SAVE THE WORLD IN PEACE BY PREACHING AND TEACHING THE GOSPEL OR GOOD NEWS OF GOD.  JESUS CHRIST IS OUR SAVIOR PEACEFULLY SAVE US GIVEN HIS LIFE TO GAVE US CHANCE TO HAVE ETERNITY AGAIN AND LIVE WITH KINGDOM OF GOD.  JESUS CHRIST TAUGHT US HOW TO LIVE WITH SPIRITUAL GOODNESS TO BE TOTALLY SAVE ON THE LIFE GIVEN TO US UPON JUDGMENT DAY.  JESUS CHRIST IS LOVE OF GOD TO US.  GOD IS GOD IN HIS WORDS AND AS GOD AND IT IS DIFFICULT HE CREATED US TO BUILD HIS KINGDOM AGAIN WHICH PEOPLE WILL BE TEMPTED BY EVIL AND IN ORDER TO SAVE THIS TEMPTATION AND SINS JESUS CHRIST HAS TO LIVE LIKE MAN AND SACRIFICE HIMSELF TO SAVE US. 

JESUS CHRIST PEACEFULLY SAVE THE OPPRESSED, POOR, ABUSED, EVERYONE AND SPECIALLY SINNERS NOT CONQUERING THEM BUT GIVING THEM LIGHTS, TEACHING THE GOSPEL OR GOOD NEWS OR WORDS OF GOD TO BE BORN AGAIN AND LIVE GOOD.  SINNERS ARE THOSE WHO ARE EVILDOERS, MURDERERS, ABUSERS, OPPRESSORS ETC, ETC., MAKING ALL EVILNESS AND AGAINST GOD BUT GOD HAS LOVE TO US HE GAVE CHANCE ON JESUS CHRIST SALVATIONS TO US.  IN ORDER TO SAVE THE OPPRESSED AND ABUSED FROM OPPRESSORS AND ABUSERS AND AT THE SAME TIME SAVING THEM ALSO IN THEIR SINS HE STOP THE ABUSERS AND OPPRESSORS ON MAKING SINS AND GAVE CHANCE TO LIVE GOOD AGAIN WITH FAITH TO GOD.  JESUS CHRIST TEACH THE GOSPEL OR GOOD NEWS TO MOLD US TO HAVE GOOD LIFE IN OUR LIVING AND RELATING OTHERS AND HAVING FAITH TO GOD.  GOD AND JESUS CHRIST GREAT LOVE TO US WE MUST ALL THANK TO THEM.  ALWAYS HAVE HOPE AND FAITH AND LOVE.  JESUS CHRIST WILL SAVE US IN GREAT POWER AND FORCE IN HIS SECOND COMING BE GOOD TO BE SAVED AND NOT TO BE CONQUER BY JESUS CHRIST IN JUDGEMENT DAY.  HAVE FAITH TO LIVE WITH JESUS CHRIST FROM 1,000 YEARS TO ETERNITY IN JUDGMENT DAY.  
GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED....

MERRY CHRISTMAS TO ALL GOD AND JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS YOU ALL.... LOVE AND PEACE ON EARTH.....

  LUKE 16:11  PHILIPPIANS 1:27  2 TIMOTHY 2:14-26.  THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND APOSTLES FROM GOD IN THIS VERSES IN THE NEW TESTAMENT IS ABOUT THE TEACHING IN MATERIAL THINGS.  TEACHING TO LIVE IN GOSPEL.  TEACHING TO BE A GOOD SERVANT OF JESUS CHRIST.  THE BLESSING OF MATERIAL THINGS TO ANY SHOULD USED FOR GOOD OF ALL.  ALWAYS THE GOD WORDS IS TO HELP TO OTHERS SPECIALLY IN MATERIAL ISSUE.  BE A GOOD SERVANT OF GOD IN MATERIAL BLESSED TO YOU HOW TO HELP OTHERS WITH IT LIKE HAVING SERVANT OR EMPLOYEE AND BUSINESS HAVE GOOD MANAGEMENT TOWARDS EMPLOYEE GIVING THEM RIGHTS AND EQUAL TO THEIR WORKS.  TO BE A GOOD SERVANT OF JESUS CHRIST IN WEALTHY STATUS OR POOR STATUS AND BOTH HAVE LOVE AND FAITH IN GOD HAVE GOOD UNITY AND RELATIONS AS BROTHERS AND SISTERS HELPING EACH OTHERS LIKE IN BUSINESS SERVE GOOD AS EMPLOYEE AND NEVER BE DISRESPECT YOUR BOSSES AND TO BOSSES GIVE EQUAL PAYMENT OF THE WORKS OF YOUR SERVANT OR EMPLOYEE AND BE BOTH A GOOD SERVANT OF GOD LOVE EACH OTHER.  MERRY CHRISTMAS TO ALL MAY THE CHRISTMAS CELEBRATIONS OPEN THE HEART OF EVERYONE IN LOVE AND HELPING EACH OTHERS AND PEACE OF ALL MANKIND.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.    


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment