Saturday, January 10, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates January 11, 2014

0 comments


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates January 11, 2014
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS


TEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
"LOVE OF GOD"
"FAITH, HOPE AND LOVE"

"Nakita ko ang pag-api ng egipto sa aking Bayan; narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako  upang sila'y iligtas.  Halika susuguin
 kita sa egipto." Acts 7:34


"Huwag kayong sasamba sa Diyos-diyusan gaya ng ilan sa kanila" 
1Corinthians 10:7

"Ang tatlong itoy nananatili; ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila dito ay pag-ibig" 1Corinthians 13:13

Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni kristo?Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak? Romans 8:35

"Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, silay patatawarin sa kanilang kasalanan at makakabilang sa pinapaging-banal!" Acts 26:18CBCP AND VATICAN UPDATES

"
Quiapo feast ‘inspired’ by mercy, compassion"
"
Pope Francis : love leads us to God"
POPE FRANCIS VISIT IN PHILIPINES
JANUARY 15-19, 2015
"Isyung Pagbisita ni Pope francis"
"Isyung debosyon sa Nazareno"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES January 11, 2014 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.    


THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis : love leads us to God". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Quiapo feast ‘inspired’ by mercy, compassion".  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, "Nakita ko ang pag-api ng egipto sa aking Bayan; narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika susuguin kita sa egipto." Acts 7:34.  "Huwag kayong sasamba sa Diyos-diyusan gaya ng ilan sa kanila" 1Corinthians 10:7.  "Ang tatlong itoy nananatili; ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila dito ay pag-ibig" 1Corinthians 13:13. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni kristo?Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak? Romans 8:35.  "Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, silay patatawarin sa kanilang kasalanan at makakabilang sa pinapaging-banal!" Acts 26:18

 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT"Quiapo feast ‘inspired’ by mercy, compassion". 
ACCORDING TO CBCP WEBSITE SPIRITUAL GUIDANCE IN THE PHILIPPINES SOCIETY IS ABOUT MERCY AND COMPASION DURING THE QUIAPO FEAST OF NAZARENE.  IN THE PHILIPPINES TRADITION OF FILIPINOS CELEBRATE FEAST OF NAZARENE IN QUIAPO MANILA IN THEIR FAITH TO JESUS CHRIST.  THEY CELEBRATE IN MASS AND PROCESSION AND UNITY IN FAITH TO GOD.  AS USUAL SCENARIO THE DEVOTEE FAITHFUL OF CHRIST IN NAZARENE HAVING IMAGE STATUE OF BLACK NAZARENE IN PROCESSION AND EXPRESS THEIR FAITH IN MIRACLES AND BLESSING OF JESUS CHRIST IN HOLDING THE NAZARENE STATUE AND ROPE "LUBID" DURING PROCESSION AND THEY SAY IT IS BLESSING OF LUCK IF YOU ARE STRONG HOLD THE LINE OR ROPE DURING PROCESSION.  NOT JUST IN MASS AND PRAYERS THERE IS PROCESSION OF BLACK NAZARENE STATUE AS SYMBOL OF FAITH TO JESUS CHRIST UNITING IN PROCESSION.  THE DEVOTEE OF JESUS CHRIST IN BLACK NAZARENE WE HOPE DO NOT FORGET GOD AND JESUS CHRIST IS IN HEAVEN AND IT IS JUST EXPRESSING UNITY AND FAITH IN JESUS CHRIST TO HAVE STRONG HOLD IN LINE IN THEIR FAITH TO JESUS CHRIST.  STILL IN FAITH TO JESUS CHRIST IS IN YOUR HEART, SOUL AND FOLLOW HIS TEACHINGS AND WORSHIP AND LOVE  HIM AND GOD.  EXPRESSING FAITH TO JESUS CHRIST IN THIS KIND WE HOPE IT WILL NOT END IN MAKING IDOL AS GOD OR JESUS CHRIST.  IT IS UNITY AND FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND THOSE IDOLS WERE JUST LANDMARKS AND SYMBOL AND UNITY TO JESUS CHRIST AND GOD BUT HIS IMAGE IS IN OUR HEART AND FAITH.  THERE ARE DIFFERENT TYPES OF EXPRESSING FAITH TO JESUS CHRIST BEING STRONG TO HIM IN FAITH. 


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ENCOURAGE MOST OF ALL DEVOTEE OF BLACK NAZARENE OR CATHOLIC FAITHFUL TO EXPRESS THEIR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST IN UNITY AND PRAYERS IN CHURCH AND IN ANY PLACE WE UNITE SPECIALLY PRIVATE, MAKE A WORSHIP AND SING A HYMN AND IN THE PROCESSION UNITY STILL KEEP FAITH IN GOD IN YOUR HEART AND NOT IN IDOLS AS JESUS CHRIST TEACHINGS, THE IMAGE IS JUST SYMBOL AND REMINDERS AND VENUE IN UNITY NO TO WORSHIP IT AS GOD OR JESUS CHRIST.  JESUS CHRIST IS A GREAT MEN ALSO MORE THAN HERO SAVIOR AND WE CAN MAKE HIM PEDESTAL OR "LIWASAN" RECOGNIZING HIM AS SON OF GOD BECAME A MAN AND SAVE MANKIND BUT NOT WORSHIPING STATUE OR CROSS STATUE AS GOD.  HOLDING THE LINE IN PROCESSION IS MERELY EXPRESSING STRONG FAITH TO JESUS CHRIST UNTIL END OF TIME WE KEEP FAITH OR UNTIL THE PROCESSION IS FINISHED HOW HARD MANY FAITHFUL WANTS TO HOLD IT AND BE SAVE BE STRONG TO HOLD THE LINE IN PROCESSION MERE LIKE A GAME AS THE MEANS OF THE EXPRESSION OF FAITH AND WORSHIP IT IS HOW HARD LIFE IS KEEP THE FAITH AND HOLD THE LINE STILL. THE MIRACLES AND BLESSINGS OF JESUS CHRIST CAN BE RECEIVED BY EVERYONE IN SIMPLE PRAYERS SPECIALLY ALONE, IN HAVING FAITH IN JESUS CHRIST LOVE HIM, WORSHIP HIM SIMPLY SING HYMN AND OFFER INCENSE AND MOSTLY DO GOOD AND LOVE OTHERS AS THE LIVE AND SMELLS GOOD OFFERINGS TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.   


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis : love leads us to God".
  THE VATICAN POPE IN HIS HOMILY IN VATICAN MASS POINT OUT LOVE WILL LEAD US TO GOD.  POPE STRESS THE MEANING OF LOVE TAUGHT BY JESUS CHRIST TO US.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORTS AND GIVE LIGHTS TO POPE AND ALL CATHOLIC IN LOVE FROM GOD. THE LOVE OF JESUS CHRIST TO US HE SHOWED TO US IN HIS MISSION IN EARTH ARE VERY MUCH SACRED AND HOLY GIVING HIMSELF FOR US TO SAVE US.  IN LOVE OF CHRIST WHAT WILL DEPART US FROM FAITH AND LOVE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THIS EARTH. IS IT IN POOR LIFE, SUFFERINGS, PERSECUTION, HUNGER, FAMINE, NAKEDNESS, DANGERS AND DEATH R PERIL OR SWORD?.  GOD AND JESUS CHRIST COME WITH US IN THIS STATUS IN LIFE IN OUR LIVING IN THIS EARTH AND HE GAVE HIMSELF FOR US.  LET US KEEP OUR FAITH IN LOVE TO GOD AND JESUS CHRIST AS WHAT LOVE THEY GIVE TO US IN OUR WEAKER LIFE.  LOVE GOD THRU JESUS CHRIST AND LOVE OTHERS, GOD AND JESUS CHRIST SHOW THEIR LOVE TO US VERY MUCH AND THEY DID NOT DEPART FROM THE NEEDY AND WEAKER AND INSTEAD THEY GIVE HOPE AND FAITH AND LOVE.  JESUS CHRIST RAISE HIS KINGDOM IN SIMPLICITY AND LOVE.  ON POPE FRANCIS VISIT TO PHILIPPINES ON JANUARY 15-19, 2015 HIS LOVE TO FILIPINO FROM GOD BLESS TO US AND HELP THE FILIPINOS IN SUFFERINGS, POOR LIFE, INEQUALITY OF JUSTICE AND PERSECTIONS OR LIFE, FAMINE OR HUNGER, AND DANGERS.  GIVE HOPE AND FAITH AND LOVE. LIGHT THE FILIPINOS IN DARKNESS AND EVILDOINGS LIKE ABUSIVE AND OPPRESSORS MAKING OPPRESSIONS AND ABUSES AND MAKE THEM COME BACK TO GOD AND MAKE THE GOOD MAINTAIN IN FAITH AND DO THE GOOD DEEDS TO MAKE THEM GOOD. BLESS OUR GOVERNMENT TO BE STRONG AND HAVE GOOD GOVERNACE FROM OUR LEADERS AND TO GOVERN THEM FAIR AND JUST.   LEAD THEN IN LOVE TO GOD TO LOVE THE PEOPLE IN GOVERNANCE AND FOR EVERY INDIVIDUALS TO DO THE GOOD.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE. "Nakita ko ang pag-api ng egipto sa aking Bayan; narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika susuguin kita sa egipto." Acts 7:34.  "Huwag kayong sasamba sa Diyos-diyusan gaya ng ilan sa kanila" 1Corinthians 10:7.  "Ang tatlong itoy nananatili; ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila dito ay pag-ibig" 1Corinthians 13:13. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni kristo?Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak? Romans 8:35.  "Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, silay patatawarin sa kanilang kasalanan at makakabilang sa pinapaging-banal!" Acts 26:18 THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATIONS AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.   KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.         


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATIONS.  THE MESSAGE OF GOD IS WEEK IS ABOUT WHEN THE PEOPLE CALL HIM AND IN SUFFERINGS AND HAVING "HINAING" OR GRIEVANCES GOD WILL GO DOWN IN EARTH AND WILL SEND OR APPOINT A PERSON TO SAVE US IN OUR GRIEVANCES LIKE IN MOSES TIME.  HAVE FAITH IN GOD NOT IN IDOLATRY.  GOD WILL SEND A PERSON GIVE US LIGHTS AND GET US IN DARKNESS AND FORGIVE US IF WE HAVE FAITH IN HIM.  GODS LOVE IS WITH US AND NO ONE WILL DEPART US ON JESUS CHRIST LOVE TO US, KEEP FAITH EVEN IN SUFFERINGS, GRIEVANCES, GOD IS THERE FOR US SPECIALLY HE WILL SEND HIS OWN SON TO SAVE US AND SUFFER FOR US.  HOPE, LOVE AND FAITH WILL REMAIN BUT LOVE WILL REMAIN MOST FROM THE THREE.  KEEP THIS IN YOUR LIFE TO FACE THE LIFE AND EVILNESS TO CONQUER THEM AND BE SAVED. 


GOD WILL GO DOWN IN EARTH TO SAVE YOU HEARING YOUR GRIEVANCES IN LIFE AND HE WILL SEND AND
APPOINT A PERSON TO SAVE US EVEN HIS OWN SON WILL SEND BY HIM TO SAVE US.  NOW GOD WILL SEND POPE FRANCIS IN THE PHILIPPINES AND EVERY PART OF THE WORLD TO SAVE THEM AND GIVE THEM LIGHTS FROM DARKNESS, IN SUFFERINGS, POOR LIFE, FAMINE, AND WEAK LIFE.  THIS BLESSING OF GOD TO US WITH POPE FRANCIS WILL GIVE AND HELP LIVES OF THE FILIPINO TO BE STRONG IN SPIRITUAL FAITH AND GOODNESS.  GOD LOVE TO US SEND POPE FRANCIS TO HELP US IN BOOSTING OUR WEAKENING SPIRITUAL FAITH IN GOD FROM STRUCK OF YOLANDA AND CALAMITIES AND POVERTY IN THE PHILIPPINES, ABUSES AND OPPRESSION, IN-EQUALITY OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS ETC., ETC.  FILIPINOS OR PHILIPPINE NEED SPIRITUAL GUIDANCE TO KEEP IN GOOD LIFE AND FAITH IN GOD THRU JESUS CHRIST AND POPE FRANCIS HIMSELF THE CATHOLIC HIGHER LEADER WILL VISIT THE PHILIPPINES TO GUIDE OUR SPIRITUAL FAITH IN GOD A BIG BLESSINGS TO US IN SPIRIT. 

THE PRODUCT OF FAITH IN GOD IS GOODNESS OF EVERYONE AND LOVE AND IF THERE IS LOVE THERE IS GOOD COMMUNITY AND GOOD LIVES AND GOOD GOVERNMENT AND POLITICAL LEADERS.   AGAIN THE PEOPLE WHO ARE IN LOOSING HOPE AND FAITH AND LOVE AND IN DARKNESS STAND STILL AND POPE WILL HELP YOU IN FAITH TO CHANGE YOU WITH LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY.  BE BACK AGAIN IN GOD AND GOD WILL FORGIVE YOU BE LIGHTED BY GOD AND JESUS CHRIST IN POPE VISIT IN PHILIPPINES. 
THE BLESSINGS OF GOOD COMMUNITY AND LOVE IN THIS COUNTRY WILL EMPOWER BY THE LIGHTS OF GOD.  THE PHILIPPINES IS DEVASTATED MUCH BY TYPHOON AND EVILNESS NEED SPIRITUAL GUIDANCE AND LEAD THIS COUNTRY IN FAITH FOR GOOD LIFE AND LIVING WITH GOD THRU JESUS CHRIST.   


THIS COUNTRY HAS CORRUPT AND ABUSIVE GOVERNMENT AND SOCIAL IN-EQUALITIES LEAD THEM TO GOOD AND LOVE FOR THE PEOPLE AND POVERTY AND IN-EQUALITY WILL VANISHED AND EQUAL LIFE WILL BE ACHIEVED.  OUR COUNTRY SEEMS BEING JUDGED BY GOD IN DEVASTATION OF TYPHOON LIKE YOLANDA AND SIMULTANEOUS TYPHOON AND CALAMITY NEED THE PEOPLE GUIDE IN FAITH FOR GOD THRU JESUS CHRIST TO BE HEAR BY GOD AND GAVE US BLESSINGS AND MIRACLES.  INSPITE OF SOME GOOD IN THE GOVERNMENT AND GROUP AND INDIVIDUAL STILL THE COUNTRY IS SUFFERING DEVASTATIONS NEED A GUIDANCE OF A FAITHFUL LEADER WHO WILL LEAD THIS COUNTRY TO GOODNESS WITH FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND GATHER FAITHFUL TO BE HEAR BY GOD.  THE LIGHTS AND MIRACLES OF MOTHER MARY BE WITH POPE AND LIGHTS THE PHILIPPINES IN FAITH.  WE HOPE THE MIRACLES OF MOTHER MARY FROM GOD AND THE MIRACLE OF GOD AND JESUS CHRIST BLESS US FROM THE POPE VISIT TO GIVE US GOOD WEATHER AND GOOD GOVERNMENT AND GOOD COMMUNITY AND GOOD WORLD AND LIFE AND LIVING.   AGAIN WE HOPE THE PEOPLE IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD LIGHTS IN THE MESSAGE OF GOD IN THE BIBLE IN HIS LIGHTS GUIDANCE TO US. 
GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
 
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED....

MERRY CHRISTMAS TO ALL GOD AND JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS YOU ALL.... LOVE AND PEACE ON EARTH.....
 

MARK 3:7-12 PLENTY OF PEOPLE IN THE LAKE JOHN 10:7-21 JESUS CHRIST IS THE GOOD SHEPHERD.  THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND APOSTLES FROM GOD IN THIS VERSES IN THE NEW TESTAMENT IS ABOUT THE TEACHING OF A GOOD SHEPHERD.  JESUS CHRIST IS THE GOOD SHEPHERD AND HE GAVE HIS LIFE FOR HIS SHEEP. IT IS HOW JESUS CHRIST LOVE US MUST AND BEING GOOD SHEPHERD AND LEADER TO US BY GIVING HIMSELF TO SAVE US IN SINS OR TO GIVE US SALVATION'S.  EVERYONE WHO ARE SERVANT OF GOD AND TRUE SAVING PEOPLE WILL SACRIFICE LIFE FOR SALVATION OF OTHERS.  IN FAITH TO JESUS CHRIST IN UNITY TO HIM WILL BE SAVE.  JESUS CHRIST IS THE SAVIOR WHO SACRIFICE HIS LIFE FOR THE SALVATION AND ETERNITY OF OTHERS.  THOSE WHO ARE WILLING TO GIVE LIFE FOR GOD IN SAVING OTHERS WILL HAVE ETERNITY.  WE HAVE TO THANKS TO OUR FAITHFUL LEADERS WHO ARE WILLING TO SACRIFICE LIVES FOR SALVATION OF OTHERS. LIKE ST. PAUL WE PRAY TO OUR RELIGIOUS LEADERS TO PROTECT THEIR LIVES BY GOD AND JESUS CHRIST IN SPREADING SPIRITUAL FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  IN SEEKING SINNERS TO MAKE THEM COME BACK TO GOD IS HARD WORKS OF SERVANT OF GOD, IN LIGHTS OF GOD MAKE THEM COME BACK IN LIGHTS FROM DARKNESS AND UNITE IN THE CHURCH.  THOSE WHO ARE MAKING INEQUALITY OF JUSTICE AND EVILNESS CHANGE THEM AND LEAD THEM TO GOD THRU JESUS CHRIST.   IN OUR FAITH TO JESUS CHRIST WE WILL BE HEALED, CAST OUR DEMONS, AND SHED WITH LIGHTS, KEEP FAITH TO JESUS CHRIST.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.    


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment