Sunday, February 22, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates February 22, 2015

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates February 22, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS


TEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
LENTEN SEASON
SPIRITUAL GUIDANCE WITH MOTHER MARY

"Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso" Mark 14:38
'Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang awawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang alang sa akin at sa mabuting Balita ay siyang magkakamit niyon." Mark 8:35


 "Mula sa puso ng nanalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay-buhay"
John 7:38

"Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamaba sa mga diyus-diyusan." 1 Corinthians 10:14
"Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumagngap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos." 1Corinthians 2:13
"Magalak kayong lagi sa panginoon. Inuulit ko: magalak kayo.  Ipadama ninyo sa lahat ang nyong kagandahang loob." Philippians 4:4-5

"ang suwail ay malalantad na. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating," 2 Thessalonians 2:8


CBCP AND VATICAN UPDATES

"
Pope at Santa Marta: The courage to choose God every time"

"
Messages of Lent, Fatima the same—priest"

SPIRITUAL GUIDANCE WITH HOLY MOTHER MARY

"Isyung ASH WEDNESDAY"
"Isyung LENTEN SEASON"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES February 22, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.   

HAPPY ASH WEDNESDAY AND ADVANCE LENTEN SEASON TO ALL.  AGAIN UNITE AND CELEBRATE AND COMMEMORATE THE SALVATION'S OF JESUS CHRIST TO MAKE OUR FAITH STRONG TO GOD THRU JESUS CHRIST AND CHOOSE GOD ALWAYS IN EVERYDAY LIVES AND HAVE GOOD LIFE PRACTICALLY WITH FAITH.  REMEMBER THAT JESUS CHRIST OFFER HIS LIFE FOR US TO HAVE OPPORTUNITY TO JOIN IN KINGDOM OF GOD AND HAVE ETERNITY.  GOD CALL US IN THE GOSPEL AND RECEIVED IT FOR YOUR SALVATION'S.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS LIGHTS YOU FOR THE COMING OF JESUS CHRIST IN THE FUTURE AND BE SAVED, MOTHER MARY GUIDE US WITH MIRACLES IN THIS LAST DAYS.


THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope at Santa Marta: The courage to choose God every time".  IN CBCP WEBSITE ISSUE "Messages of Lent, Fatima the same—priest". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, "Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso" Mark 14:38.  'Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang awawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang alang sa akin at sa mabuting Balita ay siyang magkakamit niyon." Mark 8:35 "Mula sa puso ng nanalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay-buhay".   John 7:38.  "Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamaba sa mga diyus-diyusan." 1 Corinthians 10:14 "Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumagngap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos." 1Corinthians 2:13.  "Magalak kayong lagi sa panginoon. Inuulit ko: magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang nyong kagandahang loob." Philippians 4:4-5.  "ang suwail ay malalantad na. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating," 2 Thessalonians 8.


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Messages of Lent, Fatima the same—priest". THE SPIRITUAL GUIDANCE OF THE CBCP IN PHILIPPINES SOCIETY IS ABOUT MOTHER MARY GUIDANCE IN THE WORLD TO IN HER MIRACLES IN FATIMA PORTUGAL, CONVERSION AND TURN AWAY FORM SINS.  MOTHER MARY CROWNED AS QUEEN OF THE WORLD.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORTS CATHOLIC CHURCH AND DEVOTEES TO MOTHER MARY ON THEIR FAITH  TO GOD.  MOTHER MARY IS AN ESSENTIAL PART OF OUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND HER SPIRITUAL GUIDANCE TO US GUIDE US IN FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST HER SON.  SPIRITUAL GUIDANCE WITH MOTHER MARY IN FAITH TO GOD THRU JESUS HELP MUCH FROM HER BELIEF AND CONCEIVING JESUS CHRIST AND CARE FOR HIM UP TO DEATH AND CONTINUE IN HIS TEACHING TO SPREAD.  IN NOW A DAYS SOME ARE TAKE ADVANTAGE OF IT FOR SOME REASONS USING MIRACLES AND OTHER MATTERS TO DECEIVE FAITH WITH MOTHER MARY AND GET FRUIT FROM IT.  FIRST AS BIBLE SAY'S DO NOT KNEEL AND IDOLIZED AND IDOL OR IDOLATRY MAKING IT AS GOD.  READ AND HEAR BIBLE IN FACING ABOUT IN FAITH WITH MOTHER MARY.  THE PICTURES, STATUE AND OTHER FORMS SHOULD BE FACE IN OUR BELIEF AS REMINDERS, VENUE IN OUR FAITH AND NOT AS LORD WE ARE GIVING FAITH BUT THE GOD AND JESUS CHRIST IN HEAVEN AND MOTHER MARY WITH GOD AND JESUS CHRIST IN HEAVEN.  MOTHER MARY IS MORE THAN ELIAS, MOISES WHO ARE IN HEAVEN IN NOW A DAYS MAKING MIRACLES CONTINUE BLESSING US. 


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS LIGHTS YOU ABOUT MOTHER MARY SPIRITUAL GUIDANCE IN FAITH THAT IF THERE IS SPREADING IN HER NAME OR MIRACULOUS THE GOOD THINGS IN HERE IS WE HEAR MOTHER MARY AND IT WILL INFLUENCED AND REMINDS IN YOUR FAITH AS ALREADY BELIEVERS TO CONTINUE AND TURN BACK TO GOD WITH HER AND ALSO BELIEVE IN MIRACLES FROM GOD FROM YOU WILL OCCUR ALSO.  GOD IS ALMIGHTY AND BELIEVE IN IT.   FOR THOSE TAKING ADVANTAGE HAVE STRONG FAITH AND THEY WILL NOT DECEIVE YOU.  FOR THOSE WHO DO NOT KNOW MOTHER MARY THEY WILL KNOW HER IN THIS SPREADING EVEN IN DECEPTIONS AND TRUTH AND THEY WILL CONSCIOUS ABOUT BELIEF TO ENTER OR CHOOSE TO ENTER OR CONTINUE NOT BELIEVING AS OUR LADY OF FATIMA MESSAGE OF CONVERSION.  STILL IN OUR BELIEF AS CHRISTIAN CATHOLIC SPIRITUAL BELIEF IN BIBLE AND GOSPEL MOTHER MARY IS MOTHER OF JESUS CHRIST AND SHE IS ESSENTIAL PART OF OUR SALVATION'S AND EVERLASTING LIFE A WOMEN CHOSEN BY GOD TO CONCEIVED JESUS CHRIST WHO SAVE US AND GAVE US ETERNAL LIFE AGAIN.  IN EVERY LENTEN SEASON COMMEMORATING IT IT IS MOTHER MARY WHO SUFFER PAIN HAVING SIMPLY A SON CRUCIFIED AND KILLED BUT IT IS A SALVATION TO ALL AND HER BIG SUFFERINGS AND SACRIFICE FOR OUR SALVATION'S. 
MOTHER MARY IS THERE FOR OUR SALVATION'S MAKING OUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST ALWAYS REMAIN AND STRONG.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.   


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope at Santa Marta: The courage to choose God every time". THE VATICAN CATHOLIC LEADERSHIP FROM POPE FRANCIS ISSUE TODAY AND SPIRITUAL GUIDANCE IS ABOUT CHOOSING GOD IN OUR EVERYDAY LIVES.  CHOOSING GOD IS VERY PERSPECTIVE IN LIFE AS CHOOSING GOOD.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORT POPE ADVISE AND TEACHINGS TO THE WORLD OF CHOOSING GOD WHICH CHOOSING GOD IS CHOOSING GOOD SIMPLY IN PRACTICAL DEEDS.   IN EVERY DECISION AND STEPS CHOOSE GOD TO GUIDE US IN RIGHTEOUS WAY FROM JESUS CHRIST.  CHOOSING GOD WILL NEVER FAIL ANYONE IT MOLDS YOU TO GOOD AND LIGHTS YOU IN YOUR WAY OR PRACTICAL DEEDS EVERY TIME.  GIVING YOU THE FREEDOM TO CHOOSE ON YOUR DEEDS AND CHOOSING GOD IN EVERY STEPS YOU MAKE WILL GUIDE YOU IN STRONG HOPE AND FAITH AND LOVE IN LIFE.  BE GOD WITH YOU IN YOUR LIFE AND NEVER TURN AWAY FROM HIM.  MOTHER MARY LIGHTS IS THERE TO LIGHTS YOU TO HAVE FAITH IN GOD THRU JESUS CHRIST FROM THE TIME OF CONCEPTIONS TO CRUCIPIXION AND UP TO NOW MOTHER MARY GUIDES US IN OUR LIVES DOING MIRACLES TO GUIDE US LIKE IN FATIMA PROTUGAL.  IN OUR FAITH ALSO MOTHER MARY GUIDE US WITH LIGHTS IN OUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND WE HAVE STRONG FAITH TO BLESS IS TO US TO SHARE WITH YOU HER LIGHTS AND MIRACLES FROM GOD THRU JESUS CHRIST TO MAKE YOUR FAITH STRONG AND HAVE HOPE AND LOVE AND FAITH.  KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.     

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE.  "Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso" Mark 14:38.  'Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang awawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang alang sa akin at sa mabuting Balita ay siyang magkakamit niyon." Mark 8:35 "Mula sa puso ng nanalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay-buhay".   John 7:38.  "Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamaba sa mga diyus-diyusan." 1 Corinthians 10:14 "Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumagngap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos." 1Corinthians 2:13.  "Magalak kayong lagi sa panginoon. Inuulit ko: magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang nyong kagandahang loob." Philippians 4:4-5.  "ang suwail ay malalantad na. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating," 2 Thessalonians 8.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATIONS AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.   KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.    
     

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK IS ABOUT THE SPIRITUAL GUIDANCE IN SUFFERINGS ON THE LENTEN SEASONS TO CELEBRATE BY THE CATHOLIC CHURCH.   IN OUR SPIRITUAL BELIEF GIVING LIFE FOR GOD AND JESUS CHRIST AND GOSPEL WILL GIVE YOU LIFE AS WHAT JESUS CHRIST DID EXAMPLE IN HIS SALVATION'S HE GAVE LIFE AND HE ROUSE AGAIN CONQUERING DEATH FOR ETERNITY OF ALL.  IN ORDER TO STAY AND REMAIN GOOD AND IN FAITH PRAY AS MUCH YOU CAN DO, SPEND TIMES IN PRAY FOR TEMPTATION WILL NOT CONQUER OR DEFEAT YOU.  IF YOU BELIEVE IN GOD THRU JESUS CHRIST IS LIKE WELL IN OUR HEART AND BELIEVE IN JESUS CHRIST NOT IN IDOLS WHICH JESUS CHRIST SEND BY GOD TO BE WITH US.  RECEIVE THE SPIRITUAL BELIEF WHICH THOSE WHO ARE NOT PRACTICALLY DOES NOT WANT TO RECEIVE BLESSING OF GOD.  THE GOSPEL OF GOD IS OUR REWARDS IN BELIEVING IN GOD THRU JESUS CHRIST.  SIMPLY HEAVEN IN LIFE PRACTICALLY AND HEAVEN AND ETERNITY AND GODS BLESSING THAT WE CAN NOT EXPLAIN.  IN SIMPLY TEACHING OF GOD MAKE OTHER FEELS YOUR GOOD DEEDS AND THE RESULTS OF THIS IF WE ALL MAKE GOOD DEEDS TO OTHERS IT IS HEAVEN MAKING IT IN BIGGER PICTURE IN POLITICS, ECONOMICS, CIVIL AND SOCIAL RIGHTS ETC., ETC. BE HAPPY WITH GOD THRU JESUS CHRIST.  IN NOW A DAYS BE HAPPY WITH GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY IN HER LIGHTS AND MIRACLES.           

THE MESSAGE OF GOD TO US FROM THE GOOD NEWS OF JESUS CHRIST IN NEW TESTAMENT, LIGHTS US AND GUIDE OUR SPIRITUAL BELIEF AND PRACTICAL GOOD DEEDS IN DAILY LIVES AND PERSPECTIVES IN LIVES.  THE MESSAGE OF GOD NOW IN OUR PRESENT ISSUES IN THE WORLD AND PHILIPPINES AND EVERY INDIVIDUAL WILL LIGHTS EVERYONE KEEPING STRONG FAITH IN GOD WITH SPIRITUAL GUIDANCE WITH MOTHER MARY.  IN ISSUE OF MAMASAPANO THE LIGHTS OF GOD TO OUR GOVERNMENT AND OUR LEADERS IS TO GIVE A GOOD HEART TO INSURGENTS AND TO BROTHER MUSLIM IN MINDANAO AND EVEN THEY ARE NOT IN FOLD OF CHRISTIAN GOD WILL GUIDE THEM TO BE SAVE ALSO AND THRU OUR BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GOD VOICE TO OUR GOVERNMENT TO GIVE GOOD HEART TO THEM AND TO ALL THE PEOPLE SERVING GOOD IN GOVERNANCE.  GOD SAYING IN THE BIBLE IS VERY CLEAR TO SAY IT AGAIN IN THIS HAPPENING IN OUR SOCIETY AND GOVERNMENT AND LEADERS.  THE LORD GOD'S VOICE IN GUIDANCE OF HOLY SPIRIT IN THE BIBLE GUIDES OUR GOVERNMENT TODAY IN HIS CRITICAL AND CRUCIAL MOMENTS FACING DEEP ISSUES TO RESOLVED AND THE REMEDY IS SIMPLY HAVE GOD HEART AND FAITH IN GOD AND CONTINUE IN PEACE DEAL.  FROM THE BIBLE LIGHTS AND KNOWLEDGE AND PERSPECTIVE GOD GUIDE US IN HIS WORDS AND SAYING TO SAY HIS WORDS IN EVERY ISSUES IN THE PHILIPPINES AND GOVERNMENT AND SOCIETY AND WORLD TO GUIDE US IN GOOD DEEDS AND SALVATION'S.  KEEP FAITH IN GOD AND THE TRUTH WILL PREVAIL AND EQUAL JUSTICE WILL BE SERVE ON WHAT HAPPENED IN MAMASAPANO ISSUES.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
 
THE MIRACLES AND LIGHTS AND APPARITIONS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES OF PEACEFUL LIVES AND
HELP THE PEACE TALKS IN THE PHILIPPINES TO BE IMPLEMENTED, LIGHT THE GOVERNMENT AND THE REBELS AND THE PEOPLE TO LIVE IN PEACEFUL AND PROSPEROUS LIFE.   WE PRAY AND HAVE FAITH GENERALLY AND PARTICULARLY THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND LIGHTS AND MIRACLES AND APPARITIONS OF MOTHER MARY HELP AND IN THE BIBLE LIGHTS PROMOTION TO LIGHTS THE PEACE TALKS AND PEACE AND GOODNESS PREVAILS.  IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS THE LIGHTS AND WORDS OF GOD AND JESUS CHRIST SPREAD IN THE PHILIPPINES AND WORLD WITH THEIR MIRACLES OF LIGHTS AND APPARITIONS AND LIGHTS OF LIGHTS OF MOTHER MARY. 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.  READ AS WHAT WE EXPLAINED THE GODS WORDS AND MESSAGE IN MINDANAO AND PHILIPPINES PEACE ISSUES. TO ALL BIBLE WIZARDS EXPLAIN THE MESSAGE OF GOD TO PEOPLE IN OUR BIBLE PROMOTION IN ISSUE OF POVERTY AND MATERIAL WORLD AND IN CONNECTION IN PEACE IN MINDANAO AND INSURGENCY PROBLEMS SPIRITUAL GUIDANCE OF GOD. 
 

JOHN 15:18-27.  THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND APOSTLES FROM GOD IN THIS VERSES IN THE NEW TESTAMENT IS ABOUT HATRED OR THE WORLD.  THIS BIBLE TEACHINGS IS ABOUT THE WORLD HATES TO GOD AND JESUS CHRIST.  THE WORLD HATE THE SON OF GOD WITHOUT A REASON.  THE REASON OF CAIFAS IS HE CLAIMED AS SON OF GOD AND BRING HIM TO CRUXIPICION.  ALL FOLLOWERS OF JESUS CHRIST AND GOD WILL SUFFER ALSO THE HATE OF THE WORLD AS WORLD HATE GOD AND JESUS CHRIST.  THE WORLD HATES GOODNESS OR WHO ARE IN MATERIALISTIC WORLD AND NOT BELIEVE IN SPIRITUAL.  THOSE WHO RECEIVE SPIRIT WILL SHOW AND GIVE GOOD HEART TO OTHERS AND DO THE TEACHING OF GOD THRU JESUS CHRIST.  THE SPIRITS OF TRUTH WILL MAKE US HAPPY AND PROCLAIM THE TRUTH OF JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.    

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.   


STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment