Saturday, May 9, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MAY 10, 2015

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MAY 10, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDBIBLE LIGHTS PROMOTIONS


TEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
God guidance for
good government and peace


"Sapagkat naparito ang anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Luke 19:10

"Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita; siya'y hindi magdaraya!" John 1:47


"Sapagka't walang kapamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiral ay itinatag ng Diyos." Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa" Rome 13:1 / 4 

"kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isat-isa." Rome 14:19


"Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin.  Hanggang ngayon, kami'y prang mga yagit-pinakahamak na uri ng tao sa daigdig." 1Corinthians 4:13


"Kaya't ako'y sugo ni Cristo; parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko: makipagkasundo kayo sa Diyos." 2Corinthians 5:20
CBCP AND VATICAN UPDATES
"
Pope Francis supports peace education in schools"
"
‘Ground’ corruption worsens poverty in PH – bishop"


SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung KORAPSIYON"
"Isyung PAGSUPORTA NG PEACE EDUCATION SA SCHOOL"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES May 10, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis supports peace education in schools". IN CBCP WEBSITE ISSUE "‘Ground’ corruption worsens poverty in PH – bishop". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Sapagkat naparito ang anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Luke 19:10.  "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita; siya'y hindi magdaraya!" John 1:47.  "Sapagka't walang kapamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiral ay itinatag ng Diyos." Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa" Rome 13:1 / 4 .  "kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isat-isa." Rome 14:19.  "Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami'y prang mga yagit-pinakahamak na uri ng tao sa daigdig." 1Corinthians 4:13.  "Kaya't ako'y sugo ni Cristo; parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko: makipagkasundo kayo sa Diyos." 2Corinthians 5:20. 

 

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "‘Ground’ corruption worsens poverty in PH – bishop". THE SPIRITUAL GUIDANCE OF THE CBCP TODAY TO ALL BELIEVERS IS ABOUT CORRUPTIONS.  THE SAID BISHOP AND PRIEST FROM THE VISAYAN REGION STATES THAT POVERTY ARE THE RESULTS OF GROUND CORRUPTIONS AND THEY ARE ALSO NUMBER ONE VICTIM IN CALAMITIES AND THE ISSUE OF GOVERNMENT SUPPORT SHOULD GIVEN TO THEM BUT INSTEAD IT IS CORRUPTED.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL GUIDANCE WITH THE HELP OF THE MIRACLES OF GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND LIGHTS LIGHTS THE PEOPLE AND GOVERNMENT IN THIS ISSUE.  OUR SPIRITUAL ADVISE TO GOVERNMENT IS TO PRACTICE THE GOOD WITH FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND STOP CORRUPTIONS AND ABUSES IN THE GOVERNMENT ENTIRELY FROM NATIONAL TO LOCAL GOVERNMENT.  EMPOWER THE ACCOUNTABILITY ACTIONS OF THE ADMINISTRATION PERSPECTIVE TO SUPPRESS ABUSES AND CORRUPTION IN THE GOVERNMENT.  SUPPORT REFORMATIONS AND GOOD GOVERNANCE THAT WOULD REFORM THIS COUNTRY FOR GOOD OF ALL SPECIALLY IN PEACE.  WITH THE MIRACLES OF GOD AND JESUS ON LIGHTS AND APPARITIONS AND MIRACLES OF MOTHER MARY THE SPIRITUAL GUIDANCE OF THE BIBLE TO OUR GOVERNMENT WE HOPE CHANGE THEM TO BE GOOD AND CONTINUESLY BECOME GOOD FROM PRACTICE THE COMMON GOOD GUIDED BY THE BIBLE  IN THE FUTURE AND PRACTICE GOOD PUBLIC SERVICE.  


WE HOPE THIS COUNTRY WILL BECOME FREE FROM POVERTY AND INEQUALITIES AND IT WILL BE HAPPEN IF ALL UNITE AND PRACTICE THE GOOD FOR ALL IMPLEMENTING BASICALLY THE HUMAN RIGHTS AND GOOD GOVERNANCE AND EQUALITIES FROM JUSTICE AND POLITICS AND ECONOMICS ETC., ETC.  WE HOPE IN LIGHTS OF GOD WE ALL UNITE FOR GOOD AND THE FORCE OF NATURE AND ANY MIRACULOUS FORCE OF GOD WILL UNITE US TO REMIND GOD AND DO THE GOOD DEEDS.  IN ORDER TO BE GOOD WITH FAITH TO GOD BIBLE IS THERE AND THE CHURCH AND LIKE US TO GUIDE THE PEOPLE IN FAITH TO GOD AND GOOD DEEDS AND RATIONAL GOOD DEEDS OF GOD THRU JESUS CHRIST.  GOD ALSO MAKE MIRACULOUS IN NATURE AND ANY THING TO
A COUNTRY AND INDIVIDUAL OR A GROUP AND FAMILY TO REMIND US OF GOD AND GOOD DEEDS, KEEP FAITH.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.  

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis supports peace education in schools".  THE VATICAN TODAY SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD IS ABOUT PEACE.  FROM THE ROMAN CURIA OF THE VATICAN WEBSITE IT SUPPORTS PEACE IN EDUCATION, READ THE ARTICLES.  ON THE ARTICLE OF THE POPE WEBSITE THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORT ALSO ON POPE SUPPORT IN THIS ISSUE OF PEACE IN EDUCATIONS.  IF ALL OVER THE WORLD THE PEACE EDUCATION EDUCATES IN EVERY SCHOOLS IT WILL HELP EVEY PERSON AND NATIONS IN PEACE BUILDING.  IN PEACE WE ALL WILL LIVE IN GOOD LIFE.  WITH MIRACLES OF GOD AND JESUS CHRIST AND ON MOTHER MARY LIGHS AND APPARITION AND MIRACLES THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE OF THE BIBLE LIGHTS THE WORLD AND EVERY NATION IN PEACE AND PEACE BUILDING FOR GOOD OF ALL.  WE PRAY THE MIRACLE OF GOD IS ALWAYS WITH US IN SPREADING THE BIBLE AND SPIRITUALLY GUIDE THE PEOPLE IN FAITH TO GOD AND FAITH WITH GOOD DEEDS OR IN FAITH IN DEEDS TO GOD THRU JESUS CHRIST.   KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.      THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE. "Sapagkat naparito ang anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Luke 19:10.  "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita; siya'y hindi magdaraya!" John 1:47.  "Sapagka't walang kapamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiral ay itinatag ng Diyos." Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa" Rome 13:1 / 4 .  "kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isat-isa." Rome 14:19.  "Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami'y parang mga yagit-pinakahamak na uri ng tao sa daigdig." 1Corinthians 4:13.  "Kaya't ako'y sugo ni Cristo; parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko: makipagkasundo kayo sa Diyos." 2Corinthians 5:20.   THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.      
   


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK IS ABOUT GOD GUIDANCE IN GOOD GOVERNMENT AND PEACE IN THE PHILIPPINES TO WHOLE WORLD. GOD MESSAGE TO US THIS WEEK FROM ST. LUKE IN HIS GOSPEL THAT JESUS CHRIST WAS SEND BY GOD TO SEEK SINNERS AND SAVED THEM. HIS WORDS FROM ST. PAUL IN ROME SAYING ABOUT GOVERNMENT THAT GOD GIVEN THEM THE POWER TO PUNISH AND THEY ARE CREATED BY GOD.  FROM THIS WORDS OF GOD HE IS TELLING US THAT THE GOVERNMENT ARE CREATED TO HELP HIM IN SEEKING SINNERS TO CHANGE THEM AND EVEN PUNISH THEM. THE GOVERNMENT CREATED BY GOD SHOULD BE NOT CHEATER AT WHAT JESUS CHRIST EXAMPLE TO HIS WORDS BY JOHN THE TRUE ISRAELITES ARE NOT CHEATERS OR THE GOD SERVANTS ARE NOT CHEATERS ON WHOM HE CHOOSE FOR HIS GOVERNMENT AND THIS WILL GUIDE TO OUR GOVERNMENT TODAY TO BE NOT CORRUPT BECAUSE GOD DID NOT CHOOSE YOU TO SERVE LIKE AS CORRUPT OR CHEATERS AND ABUSERS.  THE GOVERNMENT HE CREATED IS THE ONE ALSO WILL PUNISH AND SEEK SINNERS FROM THE ONE HE CHOOSED AND PUT IN THE GOVERNMENT TO SERVE AND HELP HIM TO SEEK SINNERS AND CHANGED THEM BUT INSTEAD THEY ARE WHO ARE CORRUPT AND SINNERS OR TRAITOR TO GOD LIKE SATAN IN GOVERNMENT OF GOD.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MIRACLES OF GOD AND JESUS CHRIST LIGHTS AND GUIDE THE GOVERNMENT TO SEEK AND CHANGE WHO ARE CORRUPTED BY SATAN AND BECOME CORRUPT AND PUT AND CHAINED PEOPLE IN POVERTY.  THE ABUSES AND CORRUPT IN THE GOVERNMENT CHAIN THE PEOPLE IN POVERTY AND THEY ARE ALSO CHAIN BY SATAN IN EVILNESS AND BECOMING EVIL.  BE FREE FROM SINS CHANGED NOW AND BE GOOD AND FREE THIS COUNTRY IN POVERTY AND THE MIRACLES OF GOD LIGHTS YOU TO BE GOOD.  BE NOT THE GOVERNMENT HE CREATED WILL USE AGAINST TO YOU TRAITOR SERVANT OF GOD.  THE MIRACULOUS INTERVENTION OF GOD WITH MIRACLES OF MOTHER MARY OR FORCE OF NATURE AND ANY MIRACLES IN SPREADING AND GUIDING THE PEOPLE IN FAITH IN GOOD BE WITH US TO CHANGE AND FREE THIS NATION INEQUALITES AND OPPRESSIONS AND POVERTY. 


THE GOVERNMENT OF THE PHILIPPINES ALSO AND MANY PEOPLE ARE ENEMY OF PEACE WHOM THEY ARE NOT SUPPORTING PEACE INSTEAD WAR LIKE IN MINDANAO PEACE TALKS AND CPP-NPA-NDF PEACE TALKS WITH GPH ETC., ETC.. WITH THE MIRACLES OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES THE INITIATIVES AND SUPPORT OF BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUALLY GUIDE YOU IN PEACE IN GOOD DEEDS UNITING THE PEOPLE AND GOVERNMENT IN SUPPORTING PEACE PROCESS IN THE COUNTRY.  WE HAVE FAITH ON THE MIRACULOUS INTERVENTION OF GOD IN OTHER MIRACLES LIKE NATURE TO INTERVENE FOR NOT THE GOVERNMENT AND OTHER PEOPLE NOT SUPPORTING PEACE PROCESS OR PEACE IN THE COUNTRY AND IT WILL FORCE THEM TO UNITE IN PEACE AND SUPPORT PEACE.   TO ALL PEOPLE KEEP FAITH ON GODS INTERVENTION IN THIS MIRACULOUS FORCE AGAINST EVIL IN THIS COUNTRY WHO ARE NOT SUPPORTING PEACE BUT DECEIVING PEACE AND INITIATOR OF WAR.  LET THOSE UN-PEACEFUL AND KILLERS FACE THE MIRACULOUS POWER OF GOD.        
AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
 

LUKE 16:1-13 THE CLEVER SERVANT.  THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND APOSTLES IS ABOUT THE CLEVER SERVANT. THE MESSAGE OF GOD FROM JESUS CHRIST TEACHINGS IS ABOUT WHAT GOD ENTRUSTED IN EVERYONE OF US EVEN WEALTH WE SHOULD US IT FOR GOOD OF ALL.  WE HAVE TO ENRICH OF WHAT WE HAVE IN LIFE FOR GOOD OF ALL.  IF WE DID NOT ENRICH GOD GIVEN TO US IT WILL BE TAKEN TO YOU AND IT WILL GIVE TO OTHERS,  KEEP FAITH,  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.   

 
THE MIRACLES OF GOD AND JESUS CHRIST TO MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND LIGHTS ALWAYS BLESSED TO US AND GUIDE US ON FAITH AND INITIATIVES OF BIBLE LIGHTS PROMOTIONS.  HEAR THE BIBLE ALWAYS AND READ IT TO OUR PROMOTIONS AND THE LIGHTS OF GOD BE WITH YOU AND BE SAVED IN THE NEAR FUTURE COMING OF GOD AND JESUS CHRIST.  THE MIRACLES AND LIGHTS OF GOD IS GUIDING US IT IS A GOOD GUIDANCE UNTIL THE TIME COME, KEEP FAITH.      GOD AND JESUS CHRIST BE WITH US.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.           
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.   

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.   

STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS AND MIRACULOUS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... 


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment