Saturday, June 13, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JUNE 14, 2015

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JUNE 14, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

TEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"healing with lights and miracles"
"Faith in Jesus Christ for salvations"

"Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano and Diyos ay gayundin ang anak.  Siya ang itinalaga niyang mag-may-ari ng lahat ng bagay." Hebrew 1:3

"Sapagkat ang Diyos na nagsabi: "Mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag," ay siya ring nagbigay-liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Cristo" 2Corinthians 4:6

"Lilitaw sa huling panahon ang mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masasamang pita" Jude 1:18

"Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating panginoong Jesu-Cristo, na nagkaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan, dahil sa pagkahabag sa inyo." Jude 1:21

"Sinabi ni Jesus "Isang kahatulan sa salibutan ang pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita." Juan 9:39

"At sinabi ni Jesus, "Makakita ka na! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Luke 18:42
 


CBCP AND VATICAN UPDATES
"
Priest: Life’s a mess without God"
"Address of the Permanent Observer of the Holy See to the United Nations in Geneva - One-third of the population without medicine"


SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung ESPIRITWAL NA GABAY SA KALUSUGAN"
"Isyung ESPIRITWAL AT DIYOS SA ATING BUHAY"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES JUNE 14, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.


THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Address of the Permanent Observer of the Holy See to the United Nations in Geneva - One-third of the population without medicine". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Priest: Life’s a mess without God". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano and Diyos ay gayundin ang anak. Siya ang itinalaga niyang mag-may-ari ng lahat ng bagay." Hebrew 1:3.  "Sapagkat ang Diyos na nagsabi: "Mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag," ay sira ring nagbigay-liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Cristo" 2Corinthians 4:6 .  "Lilitaw sa huling panahon ang mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masasamang pita" Jude 1:18.  "Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating panginoong Jesu-Cristo, na nagkaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan, dahil sa pagkahabag sa inyo." Jude 1:21.  "Sinabi ni Jesus "Isang kahatulan sa salibutan ang pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita." Juan 9:39.  "At sinabi ni Jesus, "Makakita ka na! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Luke 18:42

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Priest: Life’s a mess without God"ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PANANALIG SA DIYOS NA ANG BUHAY AY ISANG BASURA KUNG WALANG DIYOS.  ANG PAGKAKAROON NG DIYOS SA ATING BUHAY AY PAGSASAPRAKTIKA NG PAG-IBIG NG DIYOS.  AYON SA ARAL SA MISA NI Fr. Gil Manaog ANG PAG-IBIG AY MAY TATLONG ARAL, the measure of man’s worth, heroism, and perseverance.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMASANGAYON SA ARAL NG ATING KAPARIAN NA ANG SINUMAN AY BASURA KUNG WALANG DIYOS AT BILANG KARAGDAGAN DITO AY ANG MGA TAONG HINDI MARUNONG GUMAWA NG MABUTI IN GENERAL.  ANG DIYOS AY NASA ATIN KUNG ANG NAKIKITA ANG PAG-IBIG SA ATING GAWA AT KUNG MAY PAG-IBIG AY MABUTI ANG IBUBUNGA NG ATING GAWA.  SA KALIWANAGAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT BIBLE SA LIWANAG AT MILAGRO NI SANTA MARIA AY MALIWANAGAN ANG LAHAT AT MANALIG SA DIYOS AT TAHAKIN ANG MABUTING GAWA SA ARAL AT PASUNOD SA PAG-IBIG.  ANG MABUTING BALITA AY LAGING PAKINGGAN DITO SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG LINGKOD SA PAGTAWAG NG DIYOS SA MGA TAO KAAKIBAT ANG MILAGRO AT LIWANAG NI SANTA MARIA UPANG MAGABAYAN SA PANANALIG SA MGA MILAGRO AT MGA KABABALAGHANG ITO GAYUNPAMAN AY HIGIT NA MALIWANAGAN SA HIMALA AT KABABALAGHAN NG MABUTING BALITA AT PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS NA ISINUGO PARA DITO.  MAPALAD TAYONG MAGABAYAN NG MILAGRO AT LIWANAG NI MOTHER MARY SA PANANALIG SA DIYOS KUNG KAYAT HIGIT NA MANALIG AT SUMUNOD SA ARAL NG BIBLE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE. 

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT  "Address of the Permanent Observer of the Holy See to the United Nations in Geneva - One-third of the population without medicine" .  THE VATICAN TODAY SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA GABAY ESPIRITWAL NG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO PARTIKULAR SA KALUSUGAN.  AYON NA UNITED NATIONS "WHO" HALOS ONE THIRD NG MUNDO AY WALANG SUPLEMENTO NG MEDISINA.  MILYON ANG SASAGIPIN KUNG MAGTUTULUNGAN NA MABIGYAN NG MEDISINA ANG NASABING BILANG NA UMAASA SA TULONG NG MEDISINA PARA SA KALUSUGAN.  SANAY MAGKAISA ANG MUNDO NA MAGTULUNGAN AT MULA NA RIN SA MGA PHARMACEUTICAL COMPANIES AY TUMULONG SA MGA NANGANGAILANGAN NG MEDISINA SA PAGBIBIGAY NG LOW PRICE AT HALOS KAWANG GAWANG MEDISINA AT HINDI PURO INCOME ANG HANAP KUNG SAAN SIGURO AY KUNG APAW ANG KINIKITA NG MGA KUMPANYA NG MGA GAMOT AY MAGBIGAY NAMAN NG MURANG PRESYO AT KAWANG GAWA O TULONG SA MGA NANGANGAILANGAN NA BANSA AT MGA TAO.  SIGURO SIMULAN NA RIN NG WHO ANG MAGTAYO NG PAGAWAAN NG MGA GAMOT NA FOR FREE DISTRIBUTION IN THE NEEDING COUNTRIES AT ANG FUNDING NITO AY IKALAP SA BUONG MUNDO.  ANG TAO AY HINDI GANAP MANALIG AT HINDI GANUON KALAKI ANG PANANALIG UPANG UMASA SA KANILANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS NG KAGALINGAN SA MGA SAKIT AT ANG MGA MEDISINA AT MGA GAWANG ITO AY GINAWA NG DIYOS BILANG PARTE NATIN SA PAMUMUHAY SUBALIT HINDI NANGANGAHULUGAN NITO AY HINDI NA TAYO MANANALIG NG KAGALINGAN DAHIL ANG DIYOS PA RIN ANG NAGPAPAGALING AT ANG GAMOT NA SINASABI AY GAWA DIN DIYOS AT ANG PAGTITIWALA DIN DITO AY MAGPAPAGALING.  MANALIG SA DIYOS NA MAPAGALING TAYO NG KANYANG MGA GINAWANG GAMOT PARA SA ATIN AT MANALIG SA GANAP NA KAGALINGAN NA BIYAYA NG DIYOS AT PAGBIBIGAY SA ATIN NG PAGKAKATAON.  THE MEDICINE, MEDICINE MAKER, DOCTORS IS CREATED BY GOD FOR US ALSO IN HEALING SICKNESS WITH FAITH TO GODTHE LIGHTS OF GOD AND MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY ALSO BE WITH YOU ALL IN HEALING OF YOUR SICKNESS ALSO, KEEP FAITH TO BE HEALED.  PRAY FOR OTHERS HEALING.   KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.      


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE. "Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano and Diyos ay gayundin ang anak. Siya ang itinalaga niyang mag-may-ari ng lahat ng bagay." Hebrew 1:3.  "Sapagkat ang Diyos na nagsabi: "Mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag," ay sira ring nagbigay-liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Cristo" 2Corinthians 4:6 .  "Lilitaw sa huling panahon ang mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masasamang pita" Jude 1:18.  "Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating panginoong Jesu-Cristo, na nagkaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan, dahil sa pagkahabag sa inyo." Jude 1:21.  "Sinabi ni Jesus "Isang kahatulan sa salibutan ang pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita." Juan 9:39.  "At sinabi ni Jesus, "Makakita ka na! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Luke 18:42.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.         

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK IS HINGGIL SA PANANALIG KAY KRISTO HESUS TUNGO SA DIYOS PARA SA KALIGTASAN AT LAHAT NG BAGAY AT GABAY.  GAYUNDIN ANG LIWANAG AT HIMALA NG DIYOS SA KALIWANAGAN PARA SA KAGALINGAN NG BAWAT ISA MULA SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS GAYUNDIN ANG GABAY NG SANTA MARIA.  ANG PANGINOONG JESU-CRISTO ANG MANINGNING NA SIKAT NG DIYOS.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG MAGBIBIGAY NG LIWANAG SA ATING LAHAT MULA SA ATING ISIPAN UPANG GUMAWA NG MABUTI AT SUMUNOD SA KANYA.  GAYUNPAMAN SINASABI NG DIYOS SA HULING ARAW AY LILITAW ANG MANLILIBAK, MGA ALIPIN NG MASAMANG PITA.  KUNG KAYA'T SINASABI SA ATIN NG DIYOS NA MANATILI SA DIYOS SA KANYANG PAG-IBIG HABANG NAGHIHINTAY SA PAGDATING NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA PANAHONG ITO O TAKDANG PANAHON AT TAYO AY MAGTAMO NG KALIGTASAN AT KALAYAAN MULA SA KAMATAYAN SA PAGBUHAY NA MULI SA ATIN SA TAKDANG PANAHON O DI MAKARANAS NG KAMATAYAN SA ATING PANAHON.  KEEP FAITH AT SIKAPIN ANG PAGGAWA NG MABUTI IN GODS FAITH.  SINABI DIN NI KRISTO ANG SINUMANG NANALIG AY GAGALING SA KANYANG KARAMDAMAN KUNG KAYAT MANALIG UPANG GUMALING SA LAHAT NG KARAMDAMAN GAYUNDIN AY IPANALANGIN NATIN ANG LAHAT NG MAY SAKIT NA GUMALING.  ANG LIWANAG NG DIYOS AT KRISTO HESUS AY SASAINYO SA INONG PANANALIG AT MANALIG SA KANINGNINGAN NG DIYOS NA SI KRISTO HESUS AT LIWANAG NG DIYOS AT KANYANG KAPANGYARIHAN NA TAYO AY MAPAGALING SA KARAMDAMAN.

 GAYUNPAMAN AY IPINAGGAWA TAYO NG DIYOS NG MGA MEDISINA PARA ATING SAKIT AT ITINAYO NIYA ANG PROPESYON NG MGA DOKTOR PARA DITO UPANG TAYO AY GUMALING AT MAPAGALING SA KARAMDAMAN KASAMA ANG PANANALIG SA KANYA.  PAGSISIHAN NINYO ANG INYONG MGA KASALANAN AT HUWAG MABILANG SA MGA MANLILIBAK UPANG GUMALING SA ANUMANG KARAMDAMAN AT HUWAG MAGKASAKIT.  ANG MENSAHE NG DIYOS AT KRISTO HESUS SA KANYANG MGA SALITA SA MABUTING BALITA NAWAY MAGBIGAY LIWANAG MULI SA INYONG LAHAT HINGGIL SA MGA SINASABI NITO PARA SA ATIN.  ETO ANG MENSAHE NG DIYOS NA GABAY SA ATING KALUSUGAN AT PAGPAPAGALING NG SAKIT AT PANANALIG KAY KRISTO HESUS LIWANAG NG DIYOS NA SIYANG NAGLILIGTAS SA ATIN.  BASAHIN ANG MGA ARAL NG DIYOS MULA SA BIBLE.      


AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.

 

LUKE 13:5 REPENTANCE. ANG MABUTING BALITA NA IPINANGARAL NI KRISTO HINGGIL SA PAGBABALIK LOOB AT PAGSISI SA DIYOS NA KUNG HINDI TATALIKDAN ANG MGA KASALANAN AY MAPAPAHAK DIN.  ANG MGA TAONG GUMAGAWA NG MASAMA KAHIT HINDI PA DUMARATING ANG PAGHUHUKOM AY MAPAPAHAMAK SA KANILANG MASAMANG GAWA AT PAG DATING NG HUKOM AY HIGIT NA KAPARUSAHAN ANG HAHANTONG SA KANILA NA LUPIT NG DIYOS.   SA LAHAT NG MGA GUMON SA KASAMAAN KAGAYA NG MGA ABUSO SA TUNGKULIN AT MGA KRIMINAL AT KRIMEN ANG IKINABUBUHAY AT GAWAIN AY ITIGIL NA ITO AT MAGBALIK LOOB SA DIYOS UPANG HINDI MAPAHAMAK.  ANG MGA ARAL AT PANGANGARAL NG DIYOS AY PAGSAWAY SA KASAMAAN UPANG ILIGTAS TAYO DITO SA MASAMANG GAWANG ITO AT MALIGTAS AT HINDI MAPAHAMAK SA PANGARAW ARAWA NG BUHAY AT HANGGANG TAKDANG KALIGTASAN SA PAGHUHUKOM.  ANG PAGLILIGTAS SA ATIN NI KRISTO HESUS AY HINDI SA PAMAMAGITAN NG BARASUHAN KUNDI SA PAMAMAGITAN NG MAPAYAPANG PARAAN NG PAGSAWAY AT PANGANGARAL SA MGA KASAMAAN AT SIYA AY IPINAPATAY NA SIYANG MAGIGING GANAP NA KALIGTASAN NG LAHAT AT PAGPAPALAYA SA ATING SA KAMATAYAN NA MATAGAL NG PAGKAKASALA NG ATING NINUNO AT ANG TUTUPAD SA KANYANG SALITA AT MANANALIG SA KANYANG PAGLILIGTAS AT PAGKABUHAY AY SIYANG MALILIGTAS.  PASAWAY ANG MGA NAGKAKASALA AT MAGBALIK LOOB SA DIYOS O MAGPAKABUTI AT MANALIG SA SUMUNOD SA BIBLE UPANG HINDI MAPAHAMAK AT MATAMO ANG KALIGTASAN.   AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.   GOD AND JESUS CHRIST BE WITH US.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.           
 

ANG GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI SANTA MARIA SA BUONG MUNDO AT BANSANG PILIPINAS AT BAWAT TAHANAN AT MGA TAO AY LAGING MAGLIWANAG SA INYONG PANANALIG AT PROTEKTAHAN KAYO SA PAGGAWA NG MABUTI AT BIYAYAAN ARAW ARAW SA GABAY NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA DIYOS AT KRISTO HESUS.  NAWAY ANG MILAGRO AT LIWANAG NI SANTA MARIA AY MAKATULONG SA MGA TAO SA INYONG PANANALIG SA DIYOS AT KUMAPIT KAYO SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT HINDI MATUKSO AT ENGANYO NG MASAMA AT KASAMAAN O KADEMUNYUHAN UPANG HINDI MAPAHAMAK SA MGA PAGGAWA NG KASALANAN AT KASAMAAN.  ANG MENSAHE NG DIYOS SA KALIWANAGAN AT GABAY NI BANAL NA SANTA MARIA AY SANAY MAKAPAGLIWANAG NG INYONG ISIPAN AT MATUTUHANG SUNDIN AT PANALIGAN ANG BIBLE.  ANG GABAY NG SANTA MARIA SA PANANALIG SA DIYOS AT PAGPAPAGALING NG INYONG KARAMDAMAN AT IIWAS SA KARAMDAMAN AT GABAYAN SA KALUSUGAN SANA AY MAKATULONG ANG KANYANG MGA MILAGRO SA INYONG MGA SAKIT AT KALUSUGAN AT KAGALINGAN.  HINDI KAYO PABABAYAAN NI MOTHER MARY SA INYONG KARAMDAMAN MANALIG SA DIYOS SA KANYANG MILAGRO AT KAYOY PAHIHINTULUTANG GUMALING AT HINDI MAPAHAMAK AT IIWAS SA SAKIT AT ANG MGA KAGAMUTAN NG GINAWA NG DIYOS AY MAKAKATULONG DIN SA ATIN WITH FAITH TO GOD AT JESUS CHRIST AT TULONG NG BANAL SA SANTA MARIA PARA SA ATING KAGALINGAN.  SA MGA HINDI GANAP ANG PANANALIG SA MILAGRO O WIKA NGA AY MAHINA ANG PANANALIG AY MANALIG SA DIYOS SA KANYANG GINAWANG GAMOT PARA SA KAGALINGAN NG SAKIT TRUST GOD ALSO IN THIS PROCESS OF HEALING WITH FAITH TO GOD AT TULONG NA DASAL NG MGA NANALIG DIN SA DIYOS.   MULI MANALIG KAY JESUS CHRIST BILANG ATING KALIGTASANG ISINUGO NG DIYOS AT BINIGYAN NG KAPANGYARIHAN PARA SA PAGBIBIGAY NG BUHAY AT KAGALIGAN NG ATING KARAMDAMAN AT MARAMI PANG KABABALAGHAN NA ATING MAHIHILING SA KANYA.  PALAGING TAHAKIN AT SIKAPIN ANG GAWANG MABUTI UPANG LAGING ANG MILAGRO AT KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY LAGING NASA INYO AT GUMABAY.   HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.           

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.   

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... 


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
---

0 comments:

Post a Comment