Saturday, July 11, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JULY 12, 2015

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JULY 12, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

TEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"PRAY AND KEEP FAITH WITH
MOTHER MARY LIGHTS"

"Keep the faith to God Thru Jesus Christ"


"Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, At nagalak ang aking espritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas" Luke 1:47


"At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, Ito ang aking Anak, ang aking hinirang.  Siya ang inyong pakinggan" Luke 9:35

"Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." John 2:5
"Sinabi sa kanya ni Jesus, " Hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya."  John 4:48

"ang suwail ay malalantad na. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakakasilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating."  2Thessaliniona 2:8

  
"Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao'y darating na parang kidlat."  Luke 17:24

 

CBCP AND VATICAN UPDATES

"Keep faith in ‘anti-Christian’ society – priest to faithful"
"Pope Francis: I have come to confirm the faith of believers"

SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung pagakapit sa pananalig"
"Isyung apostolic visit no Pope Francis sa buong mundo"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES JULY 12, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.


THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis: I have come to confirm the faith of believers". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Keep faith in ‘anti-Christian’ society – priest to faithful". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, At nagalak ang aking espritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas" Luke 1:47.  "At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, Ito ang aking Anak, ang aking hinirang.  Siya ang inyong pakinggan" Luke 9:35.  "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." John 2:5.  "Sinabi sa kanya ni Jesus, " Hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya."  John 4:48.  "ang suwail ay malalantad na. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakakasilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating."  2Thessaliniona 2:8.  "Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao'y darating na parang kidlat."  Luke 17:24


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Keep faith in ‘anti-Christian’ society – priest to faithful".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PAGPAPANATILI NG PANANALIG SA PANGINOONG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS KUNG SAAN MARAMI SA ATING BAYAN AT MUNDO AY LABAN SA MABUTING BALITA AT BIBLE.  MAGING MALAKAS SA PANANALIG MULA SA DIYOS AT KRISTO HESUS UPANG MALAMPASAN ANG PAMUMUHAY NG MAY PANANALIG.  MAGING HALIMBAWA SA PAMUMUHAY ANG PINAGDAANAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS UPANG MAKAYANAN ANG KINAHAHARAP SA PAMUMUHAY.  SINABI NG ATING CBCP MULA SA PARING NAGHAYAG NITO SA KANYANG HOMILY NA HINDI TAYO PABABAYAAN NG DIYOS SAAN MAN TAYO NAROON MATTHEW 10:16-23.  AYON PA RIN SA SIMBAHANG KATOLIKO SA KAMAYNILAAN NA DADAGSA ANG MGA DEBOTO KAY MOTHER MARY SA MGA NANALIG AT NANINIWALA SA KANYA BILANG INA NG SAKLOLO O INA NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA NATIONAL SHIRINE NITO.  BIBISITA SILA SA BAWAT MALALAYONG LUGAR UPANG MAGTURO NG EBANGHELYO KASAMA ANG MOTHER OF PERPETUAL HELP.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAGBIBIGAY NG ESPIRITWAL NA SUPORTA SA ATING CBCP AT PAROKYA NA UMAAGAPAY SA GAWAING ITO NG PAGEEBANGHELYO KASAMA SI MOTHER MARY O NANALIG SA KANYA AT ANG PAGGABAY SA MGA DEBOTO SA NATIONAL SHRINE NI MOTHER MARY HELP.  SANAY MAGABAYAN NG WASTO SA PANANALIG NG ATING CBCP AT KAPARIAN ANG TAGASUNOD NG PANGINOONG KRISTO HESUS HINGGIL SA PAGBIBIGAY NG PANANALIG SA ATING BANAL NA SANTA MARIA UPANG MANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND APPARITION NAMAN AY NAAGAPAY SA ATING SIMBAHAN MULA SA BIYAYANG ITO NA BIGYANG LIWANAG ANG KAPARIAN AT MGA NANANALIG NI BANAL NA SANTA MARIA SA IBINIGAY SA KANILANG GAWAIN BILANG PARI AT TAGAPAMAHALA NG SIMBAHAN AT TAGASUNOD UPANG BIGYANG LAKAS AT KALIWANAGAN SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA GABAY NG KALIWANAGAN NI SANTA MARIA.           

WITH LIGHTS OF AND MIRACLES OF MOTHER MARY ANG KALIWANAGAN AT TANDA AT PAHIWATIG NG ATING DIYOS AT KRISTO HESUS MULA KAY BANAL NA SANTA MARIA AY MALIWANAGAN ANG ATING SIMBAHAN AT GABAYAN NG LIWANAG NA ITO ANG ATING PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS NA PAGBUKLURIN AT SAMA SAMA ANG BAWAT ISA AT PAMILYA SA SIMBAHANG KATOLIKO AT LAHAT NG TAONG MALILIWANAGAN NA MAGDASAL AT MANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT BIBLE NA ARAL NILA KASAMA ANG MILAGRO AT LIWANAG NI MOTHER MARYGOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis: I have come to confirm the faith of believers.  THE VATICAN TODAY SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA GABAY ESPIRITWAL NG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO TUNGKOL SA APOSTOLIC VISIT NITO SA BAWAT BANSA O BUONG MUNDO UPANG KUMPIRMAHIN ANG PANANALIG NG BAWAT NAKARINIG NG MABUTING BALITA SA SIMBAHANG KATOLIKO.  ANG PAGBISITA NG SANTO PAPA FRANCIS SA BUONG MUNDO AY NAGBIBIGAY NG ESPRITWAL NG GABAY AT MABUTING GABAY SA LAHAT NG NANALIG AT MAGING NON BELEIVERS AY NAHIKAYAT AT MGA IBANG RELIHIYON AY NATITIPON SA INTERFAITH UNITY SA BAWAT BANSA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH LIGHTS AND MIRACLES OF MOTHER MARY BLESS AND GUIDE AND PROTECT OUR POPE IN HIS MISSION AS POPE OF CATHOLIC CHRISTIAN TO SERVE THE PEOPLE AND CHILDREN OF GOD TO BRING THEM IN SALVATION AND FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  THE LIGHTS AND MIRACLES ALSO BE WITH YOU IN GUIDING THE PEOPLE IN FAITH TO GOD AND PEACE AND LOVE AND UNITY AND SALVATIONS.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH LIGHTS AND MIRACLES OF MOTHER MARY LIGHTS THE WORLD FROM CATHOLIC CHRISTIANS TO UNITE IN FAITH AND PRAYER TO GOD THRU JESUS CHRIST.  KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, At nagalak ang aking espritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas" Luke 1:47.  "At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, Ito ang aking Anak, ang aking hinirang.  Siya ang inyong pakinggan" Luke 9:35.  "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." John 2:5.  "Sinabi sa kanya ni Jesus, " Hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya."  John 4:48.  "ang suwail ay malalantad na. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakakasilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating."  2Thessaliniona 2:8"Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao'y darating na parang kidlat."  Luke 17:24. THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.         

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY TUNGKOL SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS WITH LIGHTS OF MOTHER MARY OR WITH MOTHER MARY.  SI BANAL NA SANTA MARIA AY INA NI PANGINOONG KRISTO HESUS NA PINILI NG DIYOS NA KANYANG TAGAPAGLIGTAS. MANALIG TAYONG KASAMA SIYA SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAGING MAPALAD TAYO MAKAISA NIYA SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  MULA KAY SANTA MARIA SINABI NIYA SUNDIN NINYO ANG IUUTOS NIYA NUONG UNANG PAGMIMILAGRO NI PANGINOONG KRISTO HESUS SA ISANG KASALAN.  SA PATOTOO NI SAN JUAN SINABI NG DIYOS MULA SA ALAPAAP NA SI JESUS ANG PAKINGGAN BILANG HINIRANG NG DIYOS.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AY KABABALAGHAN AT ANG BAWAT IPAPAGAWA AT PAGSUNOD NATIN SA KANYA AY PUNONG PUNO NG KABABALAGHAN AT ANG PINAKAMAINAM DITO AY ANG KALIGTASAN NG ATING KALULUWA AT BUHAY MULA PANG-ARAW ARAW NATING BUHAY HANGGANG TAKDANG PANAHON.  KASAKASAMA NUON NG MGA APOSTOL AT MGA NANALIG SA KAY KRISTO HESUS SI BANAL NA SANTA MARIA SA PANANALIG AT PADARASAL SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  SA PANAHONG NATING ITO MARAMING KABABALAGHAN ANG GINAWA NG DIYOS UPANG ISUGO SI MOTHER MARY UPANG GUMABAY ANG KANYANG ESPIRITU, HIMALA, APARISYON SA ATING PANANALIG SA DIYOS.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NANALIG DITO AT KASAMA ANG MILAGRO AT LIWANAG NI MOTHER MARY SA
PANAHONG ITO SA ATING PAG-EEBANGHELYO AT PANGANGARAL AT PROMOTE NG BIBLE AT GOSPEL AT PINAGKAKAISA ANG TAO SA PANANALIG AT PAGDARASAL SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAGING MATIBAY SA PAGSUNOD SA KANYANG ARAL AT ANG GABAY NI SANTA MARIA AY MALIWANAGAN ANG LAHAT SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS.  BINIGYAN TAYO NG PAGKAKATAON NG DIYOS SA GABAY NA ITO NG BANAL NA SANTA MARIA SA PAGPROPROMOTE AT PANGANGARAL NG MABUTING BALITA UPANG MAHIKAYAT ANG TAO AT MABIGYAN NG TANDA MULA SA DIYOS AT KRISTO HESUS PARA SA MENSAHE SA BIBLE AT IKAKATIBAY NG PANANALIG NATIN.  MANATILI SA PANANALIG SA DIYOS KUNG SAAN DARATING SI KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA PARANG KIDLAT.  BAGO SIYA DUMATING MARAMING MANLOLOKO AT LILITAW ANG SUWAIL O 666 UPANG DAYAIN ANG SANLIBUTAN AT ILIGAW ANG MGA TAO SA PANANALIG AT MARAMING NANALIG NG KRISTIYANO ANG SASAMPALATAYA DITO AT MATATATAKAN PA NG DIABLO KUNG KAYAT MAGING MATIBAY SA PANANALIG SA DIYOS UPANG HINDI MALANSI NG DEMONO O SUWAIL AT MAKAISA NILA, GAGAWA DIN SILA NG MGA TANDA PANG LOKOHIN ANG TAO AT SAMBAHIN SILA.  ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY MULA SA DIYOS AT KRISTO HESUS BILANG TANDA PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY ITO UPANG MANATILI SA PANANALIG AT HUWAG MADAYA NG DIABLO SA MGA PANLOLOKO NITO.  HAHAYAAN NG DIYOS NA MALOKO ANG WALANG PUWANG SA MABUTI KUNG KAYA'T MAGPAKABUTI AT MALIWANAGAN.  MAGING MATIBAY KASAMA SI MOTHER MARY SA PANANALIG SA DIYOS SAPAGKAT PAG DATING NG TAKDANG PANAHON AY DIRIGMAIN NG DEMONYO ANG MGA HINIRANG NA NANALIG KAISA NI MOTHER MARY. 
 
 
SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     

MATTHEW 27:27-31  NILIBAK NG KAWAL SI HESUS. ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NI SAN MATEO.  ANG SINASABI SA PATOTOO DITO NI SAN MATEO AY HINGGIL SA TIBAY NI PANGINOONG KRISTO HESUS NG SIYA AY SIMULANG LIBAKIN AT KUTYAIN AT SAKTAN NG IPAPAKO NA SIYA SA KRUS NG MGA PANAHONG YAON. NILOLOKO NILA ANG PAGKAHARI NI PANGINOONG KRISTO HESUS.  MABIGAT ANG PINAGDAANAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS SA MGA PAGPAPAHIRAP SA KANYA SUBALIT DAPAT NIYANG BATAHIN ITO UPANG ILIGTAS ANG TAO AT HARAPIN PA ANG KAMATAYAN UPANG GAPIIN ITO AT ILIGTAS ANG TAO. KAGAYA NG SABI NG CBCP KUNAN NG KALAKASAN SI PANGINOONG KRISTO HESUS SA MGA HIRAP NA ATING NARARANASAN SA ATING KINAHAHARAP NA BUHAY.  GAYUNPAMAN ANG MANANALIG SA KANYA AY BIBIGYAN NIYA NG MAGAANG NA PAMATOK SA BUHAY AT PURO KABABALAGHAN ANG ATING MATATAMO.  WALANG TAONG HINDI DARAAN SA MGA HIRAP SA BUHAY KAHIT MAYAMAN KA PA, HINDI LANG PAGHIHIRAP SA KAHIRAPAN ANG HIRAP KUNDI MARAMING MUKHA ITO.   AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.   GOD AND JESUS CHRIST BE WITH US.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.     
    

MULI ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY ATING KAAGAPAY SA PANGANGARAL AT PAGKAISAHIN ANG LAHAT SA PANANALIG SA DIYOS AT NAWAY GABAYAN TAYO AT MALIWANAGAN KAYO HANGGANG TAKDANG PANAHON.  ANG KALIWANAGAN NG DIYOS AT SA LIWANAG AT MILAGRO NI SANTA MARIA AY MAGABAYAN ANG LAHAT SA PANANALIG SA MABUTING BALITA AT PAGSUNOD DITO AT PAGPAPAIRAL NG KAPAYAPAAN SA LIPUNAN AT MUNDO.  NAWAY MAMUHAY KAYO SA KALIWANAGAN MULA SA MGA GABAY NA ITO NG SANTA MARIA SA PANANALIG KAY KRISTO HESUS.  ANG GABAY NA ITO NI BANAL NA SANTA MARIA SA ATIN AY MULA SA DIYOS AT KRISTO HESUS SA TULONG NG ESPIRITU SANTO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SANAY PALAGING GABAYAN NI MOTHER MARY NG KALIWANAGAN UPANG ANG AMING PANGANGARAL AT PAGPROPROMOTE NG MABUTING BALITA O BIBLE AY MAKAPAGLIWANAG SA INYO KAAGAPAY ANG MGA MILAGRONG ITO NI SANTA MARIA.  NAWAY SA MGA MAKAKABASA NG MENSAHE NG DIYOS SA ATING PROMOSYON DITO SA INTERNET AT ATING ISASAPUBLIKO LALO SA PAGTITIPON NG MGA TAO AY BIYAYAAN DIN NG KALIWANAGAN SA KANILANG PAMUMUHAY MULA ISIP AT BUHAY AT KALULUWA AT GABAY NG MILAGRONG KALIWANAGAN AT MGA APARISYON AT HINDI LANG SA ATING MGA SHARE NYO SIYA MAKITA AT AGAPAY MAGING SA INYONG PANAGINIP AT PAMUMUHAY PRIBADO.     HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.     

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.   

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment