Sunday, August 16, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates AUGUST 16, 2015

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates AUGUST 16, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

TEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"ASSUMPTION OF MARY"
"GOD DELIVER
US FROM EVIL, HE SENDS US ANGLES AND BLESSED MEN, PROPHETS, PRIEST ETC., ETC., AND OUR FAITH TO SAVE US"

"Magbangon ka, dalhin mo agad ang mag-ina sa Egipto, At huwag kayong aalis duon hangga't hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggl uoang patayin." Matthew 2:13

Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ang napakita sa panaginip kay Jose sa Egipto.
""Magbangon ka," sabi sa kanya,"iuwi mo ang mag-ina sa lupain ng Israel, sapagkat namatay na ang mg nagtangka sa buhay ng bata."  Matthew 2:19

"At nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas" Luke 1:47

"At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas' Luke 1:69

"Ito ang iniuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo." John 15:17

"Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas a tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya'y may koronang binubuo ng labindalawang bituin." Revelations 12:1


CBCP AND VATICAN UPDATES
"TV María all set for live broadcast"

"Pope celebrates Assumption Angelus at St. Peter's Square
"

SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung ASSUMPTIONS NI MOTHER MARY"
"Isyung TV MARIA, EVANGELICAL TOOLS"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES AUGUST 16, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope celebrates Assumption Angelus at St. Peter's Square". IN CBCP WEBSITE ISSUE "TV María all set for live broadcast". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Magbangon ka, dalhin mo agad ang mag-ina sa Egipto, At huwag kayong aalis duon hangga't hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggl uoang patayin." Matthew 2:13.  Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ang napakita sa panaginip kay Jose sa Egipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya,"iuwi mo ang mag-ina sa lupain ng Israel, sapagkat namatay na ang mg nagtangka sa buhay ng bata." Matthew 2:19.  "At nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas" Luke 1:47.  "At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas' Luke 1:69.  "Ito ang iniuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo." John 15:17.  "Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas a tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya'y may koronang binubuo ng labindalawang bituin." Revelations 12:1


 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT  "TV María all set for live broadcast".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PAGBUO NITO NG TV MARIA TELEVISION CHANNEL UPANG DITO IHAYAG ANG MABUTING BALITA O EVANGELIZATIONS MISSIONS.  ANG MGA PROGRAMANG BINUO NG TV MARIA AY MAY PWEDE NANG MAPANUOD NG LIVE BROADCAST.  NAKAPAKAGANDANG PAGBUO NG ATING TV MARIA PARA SA MISYONG NG EBANGHELYO AT PAPANATILIHIN ANG ARAL NG DIYOS SA TAO PATULOY NA HIKAYATIN SA PAMUMUHAY NG NAAYON SA MABUTING BALITA AT TAWAGIN ANG TAO PARA SA DIYOS.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG MILAGRO AT KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO AY SUMUSUPORTA SA TV MARIA EVANGELIZATIONS PROGRAMS AT MGA ACTIVITIES NITO KUNG SAAN ATING IPINAMAMAHAGI DIN ANG MABUTING BALITANG PAHAYAG NG ATING SIMBAHAN SA TV MARIA DAILY BIBLE READINGS READ AND WATCH HERE AT
Bible Lights Promotions.   ANG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA GABAY NG MILAGRO AT KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY ISINASABOSES AT PAHAYAG AT ARAL ANG MABUTING BALITA MULA DITO SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AT ATING MGA PERSPEKTIBANG MGA PROGRAMA AT NAWAY LOOBIN NG DIYOS AT TULUNGAN TAYO SA ATING BOLUNTARYONG PAGLILINGKOD SA DIYOS AT KRISTO HESUS UPANG IHAYAG AT IARAL ANG MABUTING BALITA O MAGEBANGHELYO AT ANG LAHAT NG SALITA AT ARAL NG DIYOS AT SANAY MAKATULONG ITO SA ATING SIMBAHAN AT PANANALIG UPANG LALONG LUMAGO ITO MAPAGKAISA LALO ANG TAO AT ANG ATING TAONG SIMBAHAN MULA POPE HANGGANG KATEKISTA SA PANANALIG SA DIYOS AT NAWAY ANG MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY PATULOY NA GUMABAY SA PAGEEBANGHELYO AT LOOBIN ITO NG DIYOS HANGGANG PAGDATING NG TAGAPAGLIGTAS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis: "Jesus is the bread of life"THE VATICAN TODAY SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA ASSUMPTION NG ATING BANAL NA SANTA MARIA NA KANYANG TEMA SA KANYANG ANGELUS PRAYER GATHERINGS SA ST. PETER SQUARE SA VATICAN.  ANG ATING PANANALIG SA DIYOS AT TATAHAKIN NATIN DITO SA GABAY NG ATING BANAL NA SANTA MARIA AY MAKABULUHAN KUNG SAAN ANG KANYANG PANANALIG SA DIYOS AY NANGALAGA SA KANYA AT INILAGAY SIYA SA KANYANG KINALALAGYAN NGAYON AT ATING KINIKILALA BILANG INA NG DIYOS.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS UNITE IN POPE FRANCIS ANGELUS GATHERINGS SAYINGS TO MOTHER MARY AND RESPECT FOR HER.  MOTHER MARY GUIDANCE IN OUR PILGRIMAGE TO FATHER-GOD AY NAPAKALAKING SAKRIPISYO NIYA AT PANANALIG UPANG DALAHIN SI KRISTO BILANG ILAW AT LIWANAG NG SANLIBUTAN AT PATULOY NA GABAYAN TAYO SA MGA ATING PAMUMUHAY SA MABUTING BALITA NA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT PANANALIG SA KANYA.  ANG GABAY NA MILAGRO AT KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA AY KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA PANAHONG ITO SA ATING PROMOSYON AT EVANGELIZATIONS AT NAWA'Y MAGABAYAN NITO ANG ATING SIMBAHANG KATOLIKO AT LAHAT NG RELIHIYON AT TAO AT MUNDO TUNGO SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT SA PAGKAKAISA NG TAO SA KAPAYAPAAN AT ARAL NG DIYOS SA ATIN HANGGANG KAY KRISTO HESUS NA KANYANG ANAK.  NAWAY ANG GABAY NI MOTEHR MARY SA ATING PROMOSYON AT PAGEEBANGHELYO AY MAKA-GABAY SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO NA MAGING LUBOS ANG PANANALIG SA DIYOS.  KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Magbangon ka, dalhin mo agad ang mag-ina sa Egipto, At huwag kayong aalis duon hangga't hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggl uoang patayin." Matthew 2:13.  Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ang napakita sa panaginip kay Jose sa Egipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya,"iuwi mo ang mag-ina sa lupain ng Israel, sapagkat namatay na ang mg nagtangka sa buhay ng bata." Matthew 2:19.  "At nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas" Luke 1:47.  "At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas' Luke 1:69.  "Ito ang iniuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo." John 15:17.  "Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas a tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya'y may koronang binubuo ng labindalawang bituin." Revelations 12:1.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.   
      

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY "PAGAADYA NG DIYOS SA ATIN SA ANUMANG KAPAHAMAKAN".  ANG BIBLE VERSES NA ARAL AT MENSAHE NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA NGAYONG LINGGONG ITO MULA SA PAGLILINGKO NG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO AY TUNGKOL SA PAG-AADYA NG DIYOS SA ATING SA ANUMANG KAPAHAMAKAN O KASAMAAN.  ANG DIYOS AY NAAGAPAY SA ATING PRAKTIKAL NA HAKBANG AT PAMUMUHAY AT MULA DITO AY INIAADYA TAYO SA ANUMANG KAPAHAMAKAN KAGAYA NG SINABI NIYA KAY SAN JOSE MULA SA ISANG ANGHEL SA PANAGINIP NIYA NA NUONG NAGDADALANG TAO AT NANGANAK SI BANAL NA SANTA MARIA ANG MGA ANGHEL AY IPINADALA NG DIYOS UPANG PANGALAGAAN ANG TAGAPAGLIGTAS NA SI KRISTO HESUS AT SINA SANTA MARIA AT SAN JOSE.  PINIPREVENT NG DIYOS NA IIIWAS TAYO SA MGA TANGKA SA ATING BUHAY AT KAGAYA NG MGA PANTAS AY INIADYA DIN SILA KAY HERODES NUON.  ANG BAGAY AY NAGAGANAP AT DAPAT MAGANAP AT ANG DIYOS AY ANDIYAN NAMAN UPANG IADYA TAYO KUNG SAAN BINIGYAN NIYA NG LAYA ANG TAO AT MARAMING NAGKASALA AT SUMAMA KNG KAYAT KAILANGAN NG TAGAPAGLIGTAS AT GABAY ANG DIYOS PARA MAAGAPAYAN ANG PAMUMUHAY NG MGA TAO HANGGANG GANAPIN ANG PAGHUHUKOM NA PAGTATAPOS NG MUNOD AT LAHAT AT PAGSISIMULA NAMAN NG PAGHAHARI NG DIYOS AT KRISTO HESUS SA BAGONG JERUSALEM. 
 
  
NANG SI KRISTO AY NANGARAL SINASABI SA ATIN NG DIYOS ITO NGAYON ANG ARAL NG PAG-IBIG UPANG PATULOY
NA ILIGTAS TAYO SA KAPAHAMAKAN AT ANG BUONG ARAL NG BIBLE AT MABUTING BALITA AY ATING ISABUHAY UPANG MALIGTAS HINDI LANG SA PRAKTIKAL NA PAMUMUHAY KUNDI MAY BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MAKAKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS.  NAPAKAHIRAP NG PAGSUNOD ITO ANG IBIGIN ANG ATING KAPWA AT SA HALIP PINIPILI ANG KASAMAAN SA KAPWA KESA GUMAWA NG MABUTI.  PRACTICALLY KUNG MAGMAMAHALAN LAHAT AY WALANG GULO AT LIGTAS SA TIYAK NA KAPAHAMAKAN IN RELATIONS TO OTHERS AT MARAMI PANG IBA.  IPINANGANGARAL NIYA NA MANALIG TAYO PARA SA ATING KALIGTASAN KAGAYA NG PANANALIG NI BANAL NA SANTA MARIA.  FEAST OF ASSUMPTION NGAYON NI MOTHER MARY AT MAHIWAGA ITO BILANG SIYA AY DINALA NA SA LANGIT AYON SA ATING PANANALIG SA BIBLE AT PINANINIWALAAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ITO.  SANAY PATULOY NA GABAYAN NG ATING DIYOS AT KRISTO HESUS NG KALIWANAGAN WITH MOTHER MARY ANG TAO AT SARI SARING MILAGRO SA PANANALIG SA BIBLE.       

SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     

EPHESIANS 6:10-20 / REVELATIONS 12:17. ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL SA ATIN SA REBELASYON NA ANG NANALIG SA DIYOS AY DIRIGMAIN NI SATANAS AT KANYANG KAMPON SA GALIT NIYA KAY MOTHER MARY.  ANG MGA HINIRANG AT MGA SUMUNOD KA MOTHER MARY AY KAKALABANIN NI SATANAS.  AT MULA SA ARAL NG DIYOSKAY KRISTO HESUS AT APOSTOL AY PINAPANALIG NIYA TAYO KAY KRISTO HESUS PARA ILIGTAS TAYO SA PAGKALABAN NG MGA DEMONYO.  MANALIG NG HUSTO SA ATING PANGINOONG KRISOT HESUS AT SALITA NG DIYOS UPANG MAGKAROON NG KALIGTASAN SA GALIT NI SATANAS.  GOD AND JESUS CHRIST BE WITH US.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NA
NANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA PAGAADYA NG DIYOS SA ATIN SA ANUMANG PANGANIB AT TANGKA SA BUHAY.  MANALIG UPANG ILIGTAS SA TIYAK NA KAPAHAMAKAN KAGAYA NI MOTHER MARY AT SAN JOSE NA ILIGTAS SILA NG DIYOS SA PAGTATANGKA NI HERODES KUNG SAAN NAPANAGINIPAN NI SAN JOSE ANG ISANG ANGHEL AT PINAIIWAS SILA SA PAGTATANGKA NI HERODES KAY KRISTO HESUS.  NANGYAYARI ITO SA ATING BUHAY IN PRAKTIKAL DIN NA KAGAYA NG CONCERN NG GOBYERNO NA ABISUHAN TAYO KUNG MAY MGA SAKUNA AT MGA KUNG ANO ANONG THREATS SA ATIN, NAGIGING INSTRUMENTO SILA NG DIYOS UPANG ILIGTAS ANG TAO AT ABISUHAN SA MGA MANGYAYARI AT MAGING KANYANG MGA GAWA.  ANG ATING MGA KAPARIAN NA PATULOY SA PANGANGARAL NG AMBUTING BALITA AT TURUAN MATUTONG MAGMAHAL ANG TAO UPANG WALANG KAGULUHAN AT AWAY AT MGA HINDI PAGKAKAINTINDIHAN.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.     

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.   

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

 
STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21,
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.

15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 

"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment