Saturday, October 10, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates OCTOBER 11, 2015

0 comments


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates OCTOBER 11, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

TEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Ang Salita ng Diyos para ituwid
 ang nagkakamali, maglingkod sa Diyos at tumalima sa mabuti mula sa Salita ng Diyos"

"Sinabi niya sa kanila, " Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa, Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin." Luke 10:2


"Sinasabi ko sa inyo: sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil kayo'y kay Cristo ay tiyak na gagantimpalaan."  Mark 9:41


"Totoo ang kasabihang ito: Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain." 1Timothy 3:1

"Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na angbigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'yu minarapat niya at hinirang na maging lingkod."1 Timothy 1:12


"Alalahanin nating hindi ginawa ang ang kautusan para sa mabubuting tao kundi para sa mga ayaw kumilala sa batas. mga salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga lapastangan, mga walang hilig sa kabanalan, mga pumapatay sa ama't ina, at mga mamamatay tao." 1Timothy 9:11
  
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope Francis: appeals for peace in Middle East, Africa"
"We are Christian Asians for a reason’ – PH laity"


SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung LAITY"
"Isyung APILA NG PAPA NG KAPAYAPAAN SA MIDDLE EAST"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES OCTOBER 11, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE
"Pope Francis: appeals for peace in Middle East, Africa". IN CBCP WEBSITE ISSUE "We are Christian Asians for a reason’ – PH laity". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Sinabi niya sa kanila, " Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa, Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin." Luke 10:2.  "Sinasabi ko sa inyo: sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil kayo'y kay Cristo ay tiyak na gagantimpalaan." Mark 9:41.  "Totoo ang kasabihang ito: Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain." 1Timothy 3:1.  "Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na angbigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'yu minarapat niya at hinirang na maging lingkod."1 Timothy :12. "Alalahanin nating hindi ginawa ang ang kautusan para sa mabubuting tao kundi para sa mga ayaw kumilala sa batas. mga salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga lapastangan, mga walang hilig sa kabanalan, mga pumapatay sa ama't ina, at mga mamamatay tao." 1Timothy 9:11THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "We are Christian Asians for a reason’ – PH laity".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG LAITY KUNG SAAN ISANG BOLUNTARYO SA KATEKISMO ANG NAGHAYAG NG KANYANG OPINYON SA ATING EXISTENSE BILANG ASYANO AT KRISTIYANO.  MAYROONG DAHILAN KUNG BAKIT TAYO NAGING ASYANO AT IBAHAGI ANG KRISTIYANISMO. ANG BAWAT ISA AY PWEDENG MAGING MISYONARYO NG DIYOS MULA SA ATING BAHAY DITO SA ASYA PASIPIKO AYON SA CBCP LAITY.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG BOLUNTARYO DIN O MASASABING LAITY IN THE SENSE SERVING GOD THRU CHRIST GAYUNPAMAN AY INDEPENDENT ANG PAGVOLUNTEER NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUBALIT TAYO AY NAGBIGAY NG PORMAL NA SULAT SA PAROKYA HINGGIL SA PROMOSYONG ITO AT SINUSUPORTAHAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG MGA LAITY NG ATING SIMBAHAN AT PAGPALAIN AT BIGYAN NG KALIWANAGAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS SA PAGSUGO NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AT GABAYAN SILA SA PAGPAPALAGANAP NG MABUTING BALITA O NG SALITA NG DIYOS AT PAGHAHARI AT KAPAMAHALAAN NG DIYOS HANGGANG TAKDANG PANAHON.  ANG MISYON NG LAITY AY IPANGARAL ANG MABUTING BALITA SA MUNDO.  MAPALAD TAYONG LAHAT SA BLESSINGS NG DIYOS AT SA ATING PROMOSYON AT PAGEEBANGHELYO O PANGANGARAL NG MABUTING BALITA AY ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO AT APARISYON NI MOTHER MARY AT IBAT IBA PANG MILAGRO NG DIYOS AY GABAY AT SUMUSUPORTA SA ATING PROMOSYON MULA SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT NAWAY MALIWANGAN KAYO AT TUMALIMA SA ARAL NG BIBLE AT ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AT PANANALIG DITO AY SUMAINYO. 


ANG GABAY AT BOSES NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA AT ARAL NG BIBLE O SALITA NG DIYOS AY NAGBIBIGAY NG GABAY HINGGIL SA ATING MISYON BILANG KRISTIYANO O HINDI MAN KRISTIYANO, NANALIG O HINDI.  ANG TAO AY NILIKHA AT ANG ATING MISYON SA BUHAY AY GUMAWA NG MABUTI GENERALY NG NAAYON SA GABAY AT ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS HANGGANG SA TAKDANG PANAHON PARA SA ATING LAHAT AT GANAPIN NG DIYOS ANG PAGLILIGTAS AT PAGHUHUKOM SA MAKAKACOOMPLISH NG MISYONG ITO.  ANG PAGPILI AY NASA ATIN BILANG BIGAY NG DIYOS NA KALAYAAN AT KUNG PINILI NATIN NA MAGING PARI, LAITY, PULITIKO O GOBYERNO, LIDER, DOCTOR, ABOGADO AT KUNG ANO ANO PA NA MABUTING BOKASYON AT TAHAKIN AT PAMUMUHAY AY DITO NATIN ISABUHAY ANG ARAL NG DIYOS AT PAGPAPAKABUTI.  ANG MGA PINILI NG DIYOS KAGAYA NG PROPETA SI ABRAHAM, MOISES, MOTHER MARY AT KUNG SINO SINO PA AY MGA PINAPAGLINGKOD NIYA UPANG MAGING INSTRUMENTO SA PAGGABAY SA MABUTI MULA SA GABAY NG DIYOS MULA SA MGA TAONG ITO.  ANG BAWAT TAO AY MAY KANYA KANYANG IBINIGAY ANG DIYOS SA SIMBAHAN O PAMUMUHAY NA KALOOB, MAY PARI, MANGGAGAWA, PASTOR, MAGHIHIMALA, TAGABIGAY NG PINANSIYAL, AT MGA TIGAPAKINIG AT KUNG ANO ANO PA.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST ITO ANG ATING LAGING KASANGGA AT PASSES SA KALIGTASAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE. 


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis: appeals for peace in Middle East, Africa".  THE VATICAN TODAY SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA APILA NG ATING SANTO PAPA FRANCIS SA MIDDLE EAST AT AFRICA NG KAPAYAPAAN AT MAGBIGAY NG SAMA SAMANG PANALANGIN PARA DITO AT NANAWAGAN DIN SIYA SA INTERNATIONAL COMMUNITY O SA PAGPAPATUPAD NG INTERNATIONAL LAW PARA KAPAYAPAAN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAGSASABOSES AT GABAY SA BUONG MUNDO AT SIMBAHANG KATOLIKO KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NILANG KALIWANAGAN MULA SA MILAGRO AT LIWANAG NI MOTHER MARY NA SUGO SA ATING PANAHON MULA SA ATING PANANALIG AT ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY GUMABAY AT MAGLIWANAG AT BIGAY TIBAY NG PANANALIG SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT MABUKLOD ANG MUNDO SA KAPAYAPAAN AT PAGIBIG NI KRISTO TUNGO SA DIYOS AT KALIGTASAN AT PAGLIWANAGAN ANG MIDDLE EAST AT AFRICA AT IBAT IBANG LUGAR PARA SA KAPAYAPAAN AT DINGGIN ANG BOSES NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS MULA SA ARAL NG BIBLE PARA SA KAPAYAPAAN.  ANG SALITA NG DIYOS AY KAPAYAPAAN AT PAG-IBIG AT KALIGTASAN MULA KAY KRISTO HESUS KUNG KAYAT ISABUHAY ITO AT MAGBUKLOD DITO SA GABAY NG MILAGRO NI MOTHER MARY.   KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Sinabi niya sa kanila, " Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa, Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin." Luke 10:2.  "Sinasabi ko sa inyo: sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil kayo'y kay Cristo ay tiyak na gagantimpalaan." Mark 9:41.  "Totoo ang kasabihang ito: Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain." 1Timothy 3:1.  "Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na angbigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'yu minarapat niya at hinirang na maging lingkod."1 Timothy :12. "Alalahanin nating hindi ginawa ang ang kautusan para sa mabubuting tao kundi para sa mga ayaw kumilala sa batas. mga salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga lapastangan, mga walang hilig sa kabanalan, mga pumapatay sa ama't ina, at mga mamamatay tao." 1Timothy 9:11 THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.         

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY "Ang Salita ng Diyos para ituwid ang nagkakamali, maglingkod sa Diyos at tumalima ang lahat sa mabuti mula sa Salita ng Diyos".  ANG BIBLE VERSES NA ARAL AT MENSAHE NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA NGAYONG LINGGONG ITO MULA SA PAGLILINGKOD NG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO AY TUNGKOL SA PAGLILINGKOD SA DIYOS AT PAGTUTUWID SA KASAMAAN SA MUNDO AT PABUTIHIN ANG TAO SA ARAL NG DIYOS. ANG MUNDO AY SOBRANG NANGANGALANGAN PA RIN NG LINGKOD UPANG IPANGARAL AT IKALAT AT IHATID ANG SALITA NG DIYOS SA BUONG MUNDO AT IMAINTAIN ITO HANGGANG TAKDANG PANAHON ITINAKDA NG DIYOS PARA SA PAGHUHUKOM.  LAGANAP ANG KASAMAAN SA MJNDO AT KAILANGANG MALIWANAGAN AT GABAYAN SILA NG SALITA NG DIYOS UPANG TAHAKIN ANG MABUTI AT PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  MAGLINGKOD AT MAGING KRISTIYANO AT IPANGARAL ANG MABUTING BALITA AT ITUWID ANG TAO LABAN SA KASAMAAN ANG MENSAHE SA ATIN NG DIYOS MULA SA KANYANG MGA SALITA SA BIBLE.  PABUTIHIN ANG TAO AT SUMUNOD SA ARAL NG DIYOS.  ANG MGA TAO AY MAKINIG AT SUMUNOD SA ARAL NG DIYOS AT MAGPAKABUTI IYAN ANG MENSAHE SA ATING NG DIYOS MULA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY.  
 
MARAMI ANG HINDI NASUNOD SA BATAS O GOBYERNO O KAUTUSAN NG DIYOS UPANG TAHAKIN ANG MABUTI AT ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG BOLUNTARYONG LINGKOD NG DIYOS AY NAGSASABOSES AT NANGANGARAL SA INYO NG SALITA NG DIYOS KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AT IPINARARATING SA INYO ANG MENSAHE NG DIYOS NA INYONG DAPAT ISABUHAY AT SUNDIN SA PAMUMUHAY PARA SA IYONG KALIGTASAN MULA PANGARAW ARAW NA PAMUMUHAY HANGGANG TAKDANG PANAHON.    


SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     


FILIPOS 3:12-21. ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL SA ATING MISYON SA PAMUMUHAY SA PAGKATAWAG NG DIYOS.  TAYO AY MAGING MATATAG AT GAWIN ANG ARAL AT LAYUNIN NI PANGINOONG KRISTO JESUS MULA SA DIYOS HANGGANG TAKDANG PAAHON.  KAMTIN AT ISABUHAY ANG PAMUMUHAY NA HAHANTONG SA LANGIT.  GOD AND JESUS CHRIST BE WITH US.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NA
NANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  ANG GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA PWEDENG GAWIN NG DIYOS SA ATIN AYON SA SINASABI ANG KAPANGYARIHAN NIYA AY NAKAGABAY AT ANG KANYANG KAPANGYARIHAN AY MALAWAK AT SI BANAL NA SANTA MARIA LAGING GABAY NATIN SA MABUTING BALITA NI KRISTO HESUS BILANG KANYANG INA AT NAGPAKAHIRAP PARA SA ATING MAGIGING KALIGTASAN.  ANG PAGMIMILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY MARAMING MAIITULONG SA ATING PAMUMUHAY BILANG GABAY SA ATIN UPANG MAHIKAYAT LALO TAYO SA ATING PANANALIG SA DIYOS MULA SA KANYANG ANAK NA SI KRISTO JESUS.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.     

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.   


STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.comFOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17
17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment