Tuesday, October 20, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates OCTOBER 18, 2015

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates OCTOBER 18, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

TEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"GIVE YOURSELF TO OTHERS"
"UNITE AND HELP EACH OTHER"

"Sumainyong lahat ang aking pag-ibig, sa pangalan ni kristo Jesus" 1Corinthians 16:24


"sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem at Ilirico ay naiparangal ko na ang mabuting balita kay Cristo" Romans 15:19


"Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian na ating Panginoong Jesu Cristo." 2Thessalonians 2:13


Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ito na ko sa inyo-liban na lang kun kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayaan" 1Corintians 15:2

"Sa pananalita at pangaral ko'y hindi ko kayo inakit sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos." 1Corinthians 2:4

"Siya'y namudmud sa mga dukha; Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan.' 2 Corinthians 9:9


Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami." 2 Corinthians 9:11CBCP AND VATICAN UPDATES
"Step up the battle against hunger and malnutrition"
"Bishop’s reminder: No Eucharist without Mary"

SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung KAHALAGAHAN NI MOTHER MARY"
"Isyung PAGLABAN SA KAGUTUMAN AT KAHIRAPAN"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES OCTOBER 18, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Step up the battle against hunger and malnutrition". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Bishop’s reminder: No Eucharist without Mary". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Sumainyong lahat ang aking pag-ibig, sa pangalan ni kristo Jesus" 1Corinthians 16:24.  "sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem at Ilirico ay naiparangal ko na ang mabuting balita kay Cristo" Romans 15:19.  "Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian na ating Panginoong Jesu Cristo." 2Thessalonians 2:13.  "Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ito na ko sa inyo-liban na lang kun kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayaan" 1Corintians 15:2.  "Sa pananalita at pangaral ko'y hindi ko kayo inakit sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos." 1Corinthians 2:4.  "Siya'y namudmud sa mga dukha; Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan.' 2 Corinthians 9:9.  "Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami." 2 Corinthians 9:11

 

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Bishop’s reminder: No Eucharist without Mary".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA RELASYON NI JESUS CHRIST AT MOTHER MARY NA SILA AY MAGKAUGNAY SA BAWAT ISA KUNG SAAN WALANG EUCHARISTIYA KUNG WALA SI MOTHER MARY.  HINDI MASASABING ITO ANG AKING KATAWAN AT DUGO KUNG WALA SI MOTHER MARY.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMASANGAYON SA ARAL NA ITO NG ATING CBCP MULA SA ISANG BISHOP NA SI FATHER BACTOL.  MALAKI ANG PAPEL NA GINAMPANAN NI MOTHER MARY NA MAGING INA O BIOLOGICAL MOTHER NI JESUS CHRIST UPANG SIYA AY MAGKATAWANG TAO BAGAMAT SINASABI NIYA NA ANG INA AT KANYANG MGA KAPATID AY ANG NAKIKINIG AT TUMALIMA SA SALITA NG DIYOS BILANG ESPIRITWAL NA PANGANGARAL NI PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG ATING KALIGTASAN AY MAY KAUGNAYAN KAY MOTHER MARY BILANG INA NG TAGAPAGLIGTAS.  ATING BIGYAN NG KARAMPATANG RESPETO AT PANANALIG KAY MOTHER MARY BILANG PINILI NG DIYOS NA MAGING INA NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  SI MOTHER MARY AY KARAPAT DAPAT NA NAGING INA NG PANGINOONG KRISTO HESUS SAPAGKAT SIYA AY TUMALIMA SA KALOOBAN NG DIYOS.  


HAVING FAITH AND DEVOTIONS WITH MOTHER MARY WILL HELP CONQUER EVILNESS AND HE CITED THE PHILIPPINE HISTORY IN BATTLE AND THE PEACEFUL EDSA REVOLUTIONS WHOM PEOPLE UNITE WITH MOTHER MARY IN PRAYING HOLY ROSARY.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS VERY FAITHFUL THAT GOD AND JESUS CHRIST WILL SEND MOTHER MARY AND OUR DEVOTION AND BELEIF AND FAITH TO MOTHER MARY WILL HELP US TO OVER POWER THE EVIL AND WIN IT OVER AND PROTECT US AGAINST ALL EVILNESS.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Step up the battle against hunger and malnutrition".  THE VATICAN TODAY SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGWAWAKAS NG HUNGER AND MALNUTIRION SA BUONG MUNDO.  NAIS NG ATING SANTO PAPA NA SUPORTAHAN ITO AT MAGTULUNGAN UPANG WAKASAN ANG MGA PAGHIHIRAP NA ITO.  ANG FAO O FOOD AND AGRICULTURE SA UNITED NATIONS AY NAGSASAGAWA NG ZERO BASED PROGRAM DITO HANGGANG SA MGA SUSUNOD NA MGA KINABUKASAN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAKIKIISA SA MGA HANGARIN NGA ATING SANTO PAPA SA PAGWAWAKAS NG MGA PROBLEMANG ITO SA ATING MUNDO.  MULA SA MATIBAY NA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT WALANG KUPAS NA PAG-ASA AT PAG-IBIG AY ATING MAPAPAGTAGUMPAYAN ITO NG SAMA SAMA SA GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY.  ANG UNITED NATIONS PROGRAM AY MAGANDA AT MABUTI KUNG KAYA'T ANG BAWAT MGA BANSA AY SUMUPORTA DITO SA PANGUNGUNA NG KAMPANYA NG ATING SANTO PAPA.  NAWAY MAPUSPOS NG KALIWANGAN NI MOTHER MARY AT TUMALIMA SA ARAL NG DIYOS AT KUMON NA MABUTI MULA HUMAN RIGHTS AT GOOD GOVERNANCE ANG BAWAT MGA BANSA AT GOBYERNO NITO UPANG WAKASAN ANG HUNGER AND MALNUTRITIONS OR POVERTY IN GENERAL.  ANG PAGTUTULUNGAN NG BAWAT BANSA SA MUNDO SA EKONOMIYA AY MALAKING PARTE UPANG ANG BAWAT BANSA AY UMUNLAD AT ANG BAWAT MAMAMAYAN NITO AY MAHANGO SA KAHIRAPAN AT ANG BAWAT INDUSTRIYA NITO MULA AGRIKULTURA AY MAKASAPAT SA BAWAT BANSA AT PANGANGAILANGAN NITO AT MATUTUSTUSAN ANG IBANG NANGANGAILANGAN.  KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Sumainyong lahat ang aking pag-ibig, sa pangalan ni kristo Jesus" 1Corinthians 16:24.  "sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem at Ilirico ay naiparangal ko na ang mabuting balita kay Cristo" Romans 15:19.  "Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian na ating Panginoong Jesu Cristo." 2Thessalonians 2:13.  "Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ito na ko sa inyo-liban na lang kun kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayaan" 1Corintians 15:2.  "Sa pananalita at pangaral ko'y hindi ko kayo inakit sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos." 1Corinthians 2:4.  "Siya'y namudmud sa mga dukha; Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan.' 2 Corinthians 9:9.  "Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami." 2 Corinthians 9:11THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.        
 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY "GIVE YOURSELF TO OTHERS",  "UNITE AND HELP EACH OTHER"ANG BIBLE VERSES NA ARAL AT MENSAHE NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA NGAYONG LINGGONG ITO MULA SA PAGLILINGKOD NG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO AY TUNGKOL PAGBIBIGAY NG ATING MGA SARILI PARA KAPWA AT PAGKAKAISA AT PAGTUTULUNGAN.  ANG MENSAHE NG DIYOS AY NG HIRANGIN NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA SAN PABLO BILANG LINGKOD NIYA SA KABILA NG PAGIGING KALABAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS SI SAN PABLO O TAGA-USIG SIYA NG KRISTIYANO NUONG PANAHONG IYON.  NANG SI SAN PABLO AY MALIWANAGAN IBINIGAY NIYA ANG KANYANG SARILI SA DIYOS AT KAPWA AT NAGLINGKOD SIYA NG BUONG PUSO UPANG ILIGTAS ANG TAO SA PANGANGARAL NG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT PAGHAHARI NG DIYOS.  ANG DIYOS AY MALUGOD SA MGA NAGLILINGKOD AT HINIRANG NIYA KUNG SAAN KAAKIBAT NI SAN PABLO ANG MILAGRO AT KABABALAGHAN SA PANGANGARAL NIYA.  ANG KAPANGYARIHAN AT PATOTOO NG ESPIRITU SANTO ANG KANYANG KAAGAPAY.  MARAMING PINAGDAANAN SI SAN PABLO SA PAGLILINGKOD SA DIYOS SA MGA SALITA NG DIYOS SA "GAWA" AT IBAT IBA PANG SIPI NG BIBLE.  PAGLILIGTAS NG KAPWA SA IBAT IBANG PARAAN AT SA KAY SAN PABLO INILIGTAS NIYA SA PAGMAMAHAL NIYA ANG TAO SA ARAL NG DIYOS MALIBAN DITO ANG MENSAHE NG DIYOS AY MARAMI SIYANG BINIGYAN NG BLESSINGS PARA SIYANG GAWING KATIWALA NG YAMAN O PARA SA MAUNLAD NA PAMUMUHAY.   AT SABI PA NG DIYOS AY TUMULONG AT LALO PANG BIBIGYAN KAYO NG PAGYAYAMANIN PARA MAKATULONG. 
 
 
SA ATING MODERNONG PANAHON KUNG TATALIMA TAYO SA PAGTULONG AT PAGBIBIGAY NG SARILI SA KAPWA AY NAPAKAGANDANG EHEMPLO NI SAN PABLO BAGAMAT SIYA AY SA PANGANGARAL HINIRANG NG DIYOS O IBINIGAY NI SAN PABLO ANG SARILI SA KAPWA SA PANGGANGARAL NG MABUTING BALITA UPANG ILIGTAS TAO SA ARAL NG DIYOS O MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG DIYOS AY KAAGAPAY NATIN SA ATING PANANALIG SA KANYA MULA PAGTALIMA NG KANYANG MGA SALITA SA MABUTING BALITA O ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE.  KUNG TATALIMA TAYO SA MGA PANGARAL NA INIARAL NAMAN NI SAN PABLO SA ATING MGA HENTIL AY KAAGAPAY NATIN ANG DIYOS SA MGA KABABALAGHAN AT MILAGRO AT AWA NG DIYOS SA ATING PANANALIG SA KANYA NA ISABUHAY ANG KANYANG ARAL MULA SA PAGBIBIGAY NG SARILI SA PAGTULONG SA KAPWA SA IBAT IBANG PARAAN.  PAG-ASA, PAG-IBIG AT PANANALIG ANG ATING KAAKIBAT UPANG ANG SALITA NG DIYOS AY ATING MAPAGTAGUMPAYAN.  ANG MABUTING BALITA NI KRISTO HESUS MULA SA DIYOS AY BUHAY O ANG SALITA NG DIYOS AY BUHAY AT KALIGTASAN.   MAGLIGTAS DIN TAYO NG KAPWA SA IBAT IBANG ASPETO MULA PAGTULONG SA NAGUGUTOM, NAGHIHIRAP, INAAPI, PINAGSASAMANTALAHAN AT INAABUSO AT KUNG ANO ANO PANG KASAMAAN.

SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     

MARK 8:1-10. ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA KANYANG PANGANGARAL NA KANYANG KINAAWAAN ANG MGA TAO DAHIL SA GUTOM SA PANANALIG AT PAKIKINIG SA KANYA.  'NAHABAG ANG PANGINOONG KRISTO HESUS" SA MGA TAONG ITO NA SUMUNOD AT NAKINIG SA ARAL NG MABUTING BALITA. KUNG KAYA'T NAGHIMALA SIYA NA PAKANIN ANG 4,000 AN LIBONG TAO NA NAKINIG SA KANYANG PANGANGARAL.  KUNG TAYO AY MATIYAGANG MANANALIG AT NI KUSING AY WALA TAYO AY MAY AWA ANG DIYOS AT PANGINOONG KRISTO HESUS NA TAYO AY BIGYAN NG KAKANIN.  DANGAN AT WALA SI KRISTO HESUS ATING HARAP UPANG GAWAIN ITO AY SA PAMAMAGITAN NG KANYANG MGA LINGKOD AT MGA TAONG NANALIG SA KANYA AY SIYANG GAGAWA NITO PARA SA KANYANG KAPWA UPANG TULUNGAN KAGAYA NG SANTO PAPA AT MGA TAONG MAY LAYUNIN NA WAKASAN ANG HUNGER AT MALNUTRITION AT KAHIRAPAN AT ANG KAMPANYANG ITO AT IBINIGAY NA KAPANGYARIHAN SA ATING SANTO PAPA UPANG HIKAYATIN ANG MUNDO PARA DITO AY MALAKING BIYAYA SA ATING NG DIYOS.  MARAMI ANG TUMUTULONG AT ANG HIGIT SA LAHAT AY NAGPAPATUPAD NG MABUTING PAMAMALAKAD NG GOBYERNO AT MUNDO UPANG ANG LAHAT ANG MAGTAMASA NG YAMAN NG MUNDO AT HINDI MAGUTOM AT MAGHIRAP.   GOD AND JESUS CHRIST BE WITH US.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NA
NANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  ANG GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA PWEDENG GAWIN NG DIYOS SA ATIN AYON SA SINASABI ANG KAPANGYARIHAN NIYA AY NAKAGABAY AT ANG KANYANG KAPANGYARIHAN AY MALAWAK AT SI BANAL NA SANTA MARIA LAGING GABAY NATIN SA MABUTING BALITA NI KRISTO HESUS BILANG KANYANG INA AT NAGPAKAHIRAP PARA SA ATING MAGIGING KALIGTASAN.  ANG PAGMIMILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY MARAMING MAIITULONG SA ATING PAMUMUHAY BILANG GABAY SA ATIN UPANG MAHIKAYAT LALO TAYO SA ATING PANANALIG SA DIYOS MULA SA KANYANG ANAK NA SI KRISTO JESUS.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.     

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.   

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.   


STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment