Sunday, January 10, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JANUARY 10, 2016

0 comments


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY 
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JANUARY 10, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS


BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE
IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDTEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"KALAKASAN SA PANANALIG 
KAY KRISTO"

"Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos; sa pagkat ng si Cristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan."  1Peter 2:21

"Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa Araw ng ating Panginoong Jesu-Cristo.  Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesu-Cristo na ating panginoon." 1Corinthians 1:8-9

"Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." John 3:16

"Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sakin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin."  Matthew 16:24

"at nanirahan sa bayan ng Nazareth , upang maganap ang sinabi ng mg propeta' " Siya'y tatawaging Nazareno." Matthew 2:23

 "Kung kaya't ang mga nagbata ng hirap, ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa Maykapal na laging tapat sa kanyang pangako." 1Peter 4:19  

"Ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Sa kanya ang kapangyarihan, ngayon at magpakailanman! Amen." 2Peter 3-18
CBCP AND VATICAN UPDATES

"Black Nazarene reminds us to ‘keep carrying our cross’"
"Pope Mass: Works of mercy at heart of our faith"


SPIRITUAL GUIDANCE


"Isyung FEAST OF NAZARENE PHILIPPINES"


"Isyung PAGKAKAISA SA PANANALIG"
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES JANUARY 10, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Black Nazarene reminds us to ‘keep carrying our cross’"IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope Mass: Works of mercy at heart of our faith". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos; sa pagkat ng si Cristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan." 1Peter 2:21.  "Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa Araw ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesu-Cristo na ating panginoon." 1Corinthians 1:8-9.  "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." John 3:16.  "Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sakin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Matthew 16:24.  "at nanirahan sa bayan ng Nazareth , upang maganap ang sinabi ng mg propeta' " Siya'y tatawaging Nazareno." Matthew 2:23.  "Kung kaya't ang mga nagbata ng hirap, ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa Maykapal na laging tapat sa kanyang pangako." 1Peter 4:19.  "Ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Sa kanya ang kapangyarihan, ngayon at magpakailanman! Amen." 2Peter 3-19


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Black Nazarene reminds us to ‘keep carrying our cross’".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA OKASYON NG BLACK NAZARENE NA IDINADAOS TAON TAON SA LUGAR NG QUIAPO SA MANILA.  AYON SA CBCP LEADERSHIP AY PASANIN ANG INYONG KRUS BILANG PAGPAPAAALALA NG BLACK NAZARENE.  GINAGABAYAN NG SIMBAHANG KATOLIKO SA OKASYONG ITO ANG PINAGDADAANAN NG BAWAT ISA AT BANSA AT MUNDO NA KAYANIN ANG PAGHIHIRAP NA DINARANAS O KRUS NA PASAN SA BUHAY AT LAMPASAN ITO SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG KAY KRISTO AT DIYOS AMA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA GABAY NG KALIWANAGAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT HOLY SPIRIT AT MOTHER MARY AY NAKIKIISA SA PAGKAKAISA NG ATING MGA DEBOTO SA PANANALIG KAY KRISTO AT TULARAN SIYA SA PAGHARAP SA BUHAY NA KAYANIN ANG KRUS NA PASAN AT HIRAP NA DINARANAS SA BUHAY O PAMUMUHAY.  AYON SA BIBLE PAUNLARIN NATIN ANG PANANALIG AT PAGKAKAISA PARA SA IKAKAUNLAD NG SIMBAHAN AT PANANAMPALATAYA AT ANG MGA SIMBOLIKONG ITO NG IMAHEN PANGINOONG KRISTO HESUS AY NAGPAPAALALA SA PAGHIHIRAP NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AYON NGA SA ARAL NG ATING CBCP AT NAGKAKAISA ANG NANAMPALATAYA NA PANALIGAN SI KRISTO SA KANYANG DINANAS NA ITO NA NAGBIGAY BUHAY AT KALIGTASAN SA LAHAT AT PUMAWI NG KASALANAN.  PAGPAPAALALA ITO NG PAGLILIGTAS NG NI KRISTO SA ATING PAGKAKASALA AT DUMANAS SIYA NG PAGHIHIRAP SA PAGLILIGTAS SA ATIN.  

SA PANGKARANIWANG BUHAY AY DETERMINADO SIYA SA KANYANG MISYON O PERSPEKTIBA NA MAGHIRAP MAN AT ANUMANG DANASIN NIYA SA PAGLILIGTAS NG TAO AY SUSUUNGIN NIYA.  WIKA NGA SA PELIKULA KAHIT DUMAAN SA BUTAS NG KARAYOM AY GAGAWIN MAILIGTAS LANG ANG KAPWA O ANG MUNDO PA LALO NA MINAMAHAL SA BUHAY.  ANG PAG-IBIG NI KRISTO SA ATIN AY GANUON KALAKI NA ANIMO'Y ASAWA AT ANAK NA IBIBIGAY ANG BUHAY PARA SA ATING BUHAY AT DADANASIN ANG LAHAT MAKALIGTAS KA LANG AT MABIGYAN NG BUHAY AT HINDI LAN BUHAY ANG PAGLILIGTAS NI KRISTO HESUS SA PAGKAKASALA KUNDI BUHAY NA WALANG HANGGAN O ESPIRITWAL NA GAWA ITO BILANG MISYON NIYA SA MUNDO.  SA ATING PANANALIG SA KANYA ANG DULOT AY BUHAY AT HALIMBAWA SIYA NG DINARANAS NA PAGHIHIRAP SA BUHAY NG BAWAT ISA.  ANG ATING PAMUMUHAY AY HINDI LAMANG SARILING BUHAY ANG ATING INILILIGTAS SA MABUTING GAWA KUNDI KAGAYA NI KRISTO KAHIT MAGDANAS TAYO NG HIRAP SA BUHAY AY KAYANIN PARA SA KALIGTASAN NG ATING KAPWA O PARA SA MABUTI AT KALOOBAN NG DIYOS AT PANANALIG NATIN SA KANYA.  


MULI ANG DIYOS AT SI KRISTO HESUS AY NASA LANGIT O ANUMANG ARAL NG BIBLE AT PANALIGAN NATIN SILA SA KANILANG KINALULUKLUKAN NGAYON AT ARAL NG BIBLE AT ANG BAWAT SIMBOLIKONG ATING GAWA PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AY MGA SIMBOLIKO LANG AT HINDI DIYOS AT PANGINOON.  GOD IS IN HEAVEN AT ALL IMAGES AROUND WE MADE IS NOT OUR GOD BUT IT IS JUST REMINDERS AND VENUE OR SAID FEAST OF NAZARENE IN KEEPING FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  ANG DIYOS AY DAPAT NASA ATING PUSO BILANG NANALIG SA KANYA.  ANG PAGTITIPON SA NASABING FEAST OF NAZARENE AY MAGANDANG PAGKAKAISA PARA SA PANANALIG SA DIYOS AT HUWAG KALILIMUTAN NA ITO AY SIMBOLIKO LANG NG PAGHIHIRAP NI KRISTO O NI KRISTO AT HINDI ITO ANG ANG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS, SIYA'Y BUHAY AT NASA LANGIT AT HINDI IMAHEN NA KAHOY.  ANG MALAPITAN AT MAHAWAKAN AT MAHALIKAN ANG NASABING MGA SIMBOLIKO AY DAPAT ANG ATING PUSO AY NASA KALANGITAN BILANG PAGAALALA AT PANANALIG AT HINDI TANGAYIN NG DAMDAMING GAWIN NANG DIYOS ITONG MGA POONG ITO NA ATING SIMBOLIKO O KATAWAGAN SA MGA SIMBOLIKONG ITO.  NAGING KASANAYAN NA NG NANALIG NA KATOLIKO NA GANITO KAEMOSYUNAL SA ATING PANANALIG NA ITONG MGA ESTATWA AY ANIMOY SINAMBANG DIYOS SUBALIT SA PUSO AY ANG NASA KALANGITAN.  NAGMIMISTULANG ANIMOY AMULET ITO KAGAYA NG ITINAAS NI MOISES SA ILANG PARA ILIGTAS SA KAGAT NG AHAS SUBALIT ANG PANANALIG NATIN KAY KRISTO ANG MAGLILIGTAS AT MAGBIBIGAY BUHAY.   NAWAY IPANGARAL NINYO ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING PROMOSYON AT MAAKAY ANG LAHAT SA MABUTI AT MALIWANAGAN SILA, MAGTULONG TULONG TAYONG PAGLIWANAGIN ANG KAISIPAN NG LAHAT SA PANANALIG SA DIYOS AT PAGGAWA NG MABUTI. 
   
ANG ARAL NG DIYOS AY PATULOY NA MABUKLOD ANG TAO AT MAARAALAN NA ISABUHAY ANG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT MAKAISA SA KALIGTASAN MULA SA PANGARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG TAKDANG PANAHON.  ANG PAG-IBIG AT BIYAYA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY SUMAINYO AT IARAL ITO NG HUSTO NG MABUKLOD ANG TAO SA PAG-IBIG AT MAGING KARAPAT DAPAT SA KAHARIAN O PAGHAHARI NG DIYOS SA MULA SA ARAL NA ITO.  ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY GUMABAY SA INYO AT ANG MGA NANALIG AY MABIGYAN NG DIYOS NG GABAY NA ITO SA PANANALIG SA KANYA MULA SA KANYANG MGA SALITA O BIBLE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Mass: Works of mercy at heart of our faith". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA ARAL GABAY NG ATING SANTO PAPA SA KANYANG HOMILY SA KANYANG MISA KUNG SAAN AYON SA KANYA NASA PANANALIG NATIN ANG PUSO NG AWA.  SINASABI NIYA DITO NA MANATILI SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA NAKIKIISA AT SUPORTA SA GABAY AT PANGNGARAL NG ATING SANTO PAPA AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO MULA VATICAN HANGGANG CBCP SA PILIPINAS.  ANG ARAL NG SANTO PAPA AT MENSAHE NG DIYOS SA KANYA NA IARAL ANG MABUTING BALITA O ARAL AT SALITA NG DIYOS AY ATING PAKINGGAN SA PAGPAPANATILI NG ATING PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  ANG GABAY NG SIMBAHAN AY AAKAY SA LAHAT SA MABUTING PAMUMUHAY AT KALIGTASANG ESPIRITIWAL KUNG KAYAT LAGING MAKIISA AT ATING SIMBAHAN SA MGA ARAL NITO PANANALIG SA DIYOS.  ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY MAGBIGAY LIWANAG KAY SANTO PAPA AT SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO UPANG AKAYIN SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

  
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US.  AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos; sa pagkat ng si Cristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan." 1Peter 2:21.  "Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa Araw ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesu-Cristo na ating panginoon." 1Corinthians 1:8-9.  "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." John 3:16.  "Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sakin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Matthew 16:24.  "at nanirahan sa bayan ng Nazareth , upang maganap ang sinabi ng mg propeta' " Siya'y tatawaging Nazareno." Matthew 2:23.  "Kung kaya't ang mga nagbata ng hirap, ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa Maykapal na laging tapat sa kanyang pangako." 1Peter 4:19.  "Ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Sa kanya ang kapangyarihan, ngayon at magpakailanman! Amen." 2Peter 3-19.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY "KALAKASAN SA PANANALIG KAY KRISTO".  ANG BIBLE VERSES NA ARAL AT MENSAHE NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA NGAYONG LINGGONG ITO MULA SA PAGLILINGKOD NG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO AY TUNGKOL SA ARAL NG MABUTING BALITA NG PAGPASAN NATIN NG KRUS O HARAPIN ANG PAGHIHIRAP SA MUNDO AT PAMUMUHAY MULA SA BAWAT ISA AT FAMILY AT BANSA AT MUNDO.  KAYANIN NATIN ANG ANUMANG HIRAP SA BUHAY SA PAKIKIBAKA NATIN SA PAMUMUHAY NA MAY PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT PAGTUPAD SA KANYANG MGA SALITA.  TULARAN SI KRISTO BILANG EHEMPLO SA PAMUMUHAY KUNG SAAN NAGPAKAHIRAP SIYA PARA ILIGTAS ANG MUNDO O ANG TAO SA PAGKAKASALA AT BIGYAN NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.  TINIIS NI PANGINOONG KRISTO HESUS ANG PAGHIHIRAP MAILIGTAS LAMANG TAYO SA KAMATAYAN.  SA BAWAT SIMPLENG BUHAY AY HINDI LANG SARILI NATIN ANG ATING INILILIGTAS SA PAGDATING NG PANAHON AT PAMUMUHAY NA ITO KUNDI ANG ATING KAPWA TAO DIN NA ATING GINAGALAWAN AT DARATING PANG HENERASYON SA BAWAT GAWANG MABUTI NA ATING ISASABUHAY.   

MAGTIIS SA PAGGAWA NG MABUTI SA PAKIKIBAKA SA BUHAY MULA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT 
MAGKAKAMIT NG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MAKAKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS AT KRISTO HESUS.  ANG KABUTIHAN NATIN SA PRAKTIKAL NA GAWA AY ESPIRITWAL DING ATING GAWA PARA SA ESPIRITWAL NA BUHAY SA TAKDANG PANAHON AT ARAW ARAW NATING PANANALIG.  IBAT IBANG HIRAP AT  PASANIN ANG PASAN NG BAWAT MGA TAO AT KUNG LALAPIT TAYO KAY KRISTO AT SA DIYOS AY MAGAAN NA PASANIN ANG KANYANG IBIBIGAY SA ATIN SA BUHAY NA ITO.  WALANG TAONG HINDI DARAAN DITO MAYAMAN O MAHIRAP.  HINDI SINASABI NG DIYOS NA MAGING MAHIRAP KUNDI HARAPIN ANUMAN ANG HIRAP SA BUHAY MAGING PAGHIHIRAP ITO IN MATERYAL SA BAHAY AT KUNG ANO ANO PA. DUON SA MGA SA MATERYAL ANG HIRAP NA PINAGDADAANAN ANG HIRAP SA BUHAY AY HUWAG MABAHALA DIYAN HIGIT NA PAGSUMAKITAN ANG DIYOS AT HINDI NIYA TAYO PABABAYAAN AT MAKAKASUMPONG TAYO NG BIYAYA AT MAGBIBIGAY NG ATING PANGANGAILANGAN.  KUMAPIT AT YAKAPIN ANG DIYOS AT SI KRISTO HESUS AT HUWAG MAWALAN NG PAGMAMAHAL AT PANANALIG SA DIYOS KUNG DUMARANAS NG PAGHIHIRAP SA BUHAY ANUMAN ITO.  

ANG PAALALA NG FEAST OF NAZARENE AY PAGPAPASAN NG KRUS SA BUHAY KUNG KAYAT MARAMI ANG NANALIG ANG NAKIKIISA DITO PARA MALAMPASAN ANG HAMON NG BUHAY AT ANG BLESSING AT PROTEKTA NG DIYOS AT MANATILI SA KANILA.    ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA PANAHONG ITO AY MAGBIGAY LIWANAG SA INYO.  MULI KUNG SINONG NANANATILI SA PANANALIG MULA NG PAGTAWAG SA KANYA AY DUON NANATILI ANG DIYOS.  


SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     

PANANALIG SA DIYOS LUKE 12:22-31,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PANANALIG SA DIYOS NA SA PAGHARAP SA BUHAY AT PAGTITIIS HUWAG TAYONG MABAGABAG SA ATING PAMUMUHAY KUNDI MANALIG LAMANG AT IBIBIGAY NG DIYOS ANG ATING KAILANGAN SA BUHAY KUNG SAAN ANG ANUMANG MGA HAYOP AT NILALANG HINDI NIYA PINABAYAAN TAYO PANG MGA TAO.  PAGSUMAKITAN ANG PANANALIG AT ANUMANG HIRAP SA PANANALIG NATIN SA DIYOS AY KAYANIN SA GABAY NG ARAL NIYA AT MALALAMPASAN NATIN ITO NG MAY KALIGTASAN AT MAY MABUTING PAMUMUHAY.  DUMAAAN MAN TAYO SA MATINDING PAGHIHIRAP SA PANANALIG AT MABUTING PAMUMUHAY TIISIN NATIN ITO AT BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MAKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS ANG ATING REWARD DITO AT KAHIT SA PAMUMUHAY NATING ITO HINDI LAHAT NG ORAS NAGHIHIRAP TAYO KUNG SAAN MAY BLESSING AT MAGAAN NA PAMATOK LANG ANG BIBIGAY NI KRISTO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21


THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment