Saturday, January 30, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JANUARY 30, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY 
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JANUARY 30, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE
IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDTEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"COMMUNION WITH CHRIST"

"Kaya nga hindi hahatulang maparusahang ang mga nakipag-isa kay Cristo Jesus.  Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritung nagbibigay-buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Cristo Jesus" Romans 8:1-2


"Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos." Romans 6:14


"Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bbuhayin sa huling araw.'"John 6:54


"Samantalang sila ay kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad, "Kunin ninyo ito ang aking katawan," wika niya.  Hinawakan niya ang saro, at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila; uminom silang lahat.  Sinabi niya; ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami." Mark 14:22-24


   "Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Cristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang paguusig, ang gutom ang kahubaran, ang panganib o ang tabak?" Roma 8:35

"Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na noon pa mang una'y itinalaga na ng Diyos para sa atin." Ephesians 2:10 

CBCP AND VATICAN UPDATES

"Vatican Diplomat at IEC: Love of Eucharist in social justice"
"Eucharistic adorers ‘growing’ globally"

"Isyung IEC INTERNATIONAL EUCHARISTIC CONGRESS"
"Isyung PAKIKIPAGISA KAY KRISTO"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES JANUARY 30, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Eucharistic adorers ‘growing’ globally"IN POPE WEBSITE ISSUE "Vatican Diplomat at IEC: Love of Eucharist in social justice". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Kaya nga hindi hahatulang maparusahang ang mga nakipag-isa kay Cristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritung nagbibigay-buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Cristo Jesus" Romans 8:1-2.  "Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos." Romans 6:14.  "Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bbuhayin sa huling araw.'"John 6:54.  "Samantalang sila ay kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad, "Kunin ninyo ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang saro, at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila; uminom silang lahat. Sinabi niya; ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami." Mark 14:22-24.  "Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Cristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang paguusig, ang gutom ang kahubaran, ang panganib o ang tabak?" Roma 8:35 .  "Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na noon pa mang una'y itinalaga na ng Diyos para sa atin." Ephesians 2:10
 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Eucharistic adorers ‘growing’ globally" ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PAGTITIPON NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA SA KAPARIAN AT MGA DELEGADO NITO SA GINAGANAP NGAYONG 51st IEC SA CEBU AT MAGTATAPOS ITO BUKAS JANUARY 31, 2016.  ANO BA ANG EUCHARISTIC READ HERE http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p2s2c1a3.htm.  ANG EUCHARISTIYA AY SACRAMENTO NA ISINAGAWA NI JESUS CHRIST SA LAST SUPPER AT ITO ANG ISINASAGAWA SA BANAL AN MISA SA PAKIKIPAG-ISA KAY KRISTO HESUS PARA SA ATING KALIGTASAN AT IBIGAY SA ATIN ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN.  SELEBRASYON ITO NA IDINADAOS SA BANAL NA MISA AT SA PAMUMUHAY AY MAKIPAG-ISA KAY KRISTO HESUS SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG AT PAGTALIMA SA KANYANG ARAL MULA SA DIYOS.  READ THE LINKS FOR MORE DETAILS OF CATHOLIC CHURCH EXPLANATIONS OF DOCTRINES OF EUCHARISTC.  SA NGAYON AYON SA CBCP AY LUMALAKI ANG BILANG NG NAKIKIISA SA EUCHARISTIC CONGRESS AT NAGAADORE NITO. ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT MILAGRO AT APARISYON AT  KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA AY NAKIKIISA SPIRITUALLY SA IEC AT KAGANAPANG ITO SA PAGPAPAUNLAD NG SIMBAHANG KATOLIKO AT ARAL NG DIYOS PARA AKAYIN ANG TAO SA PAGKAKAISA SA KALIGTASAN SA SACREAMENTO NG EUCHARISTIA. 


NAWAY ANG BUONG MUNDO AY MAKIISA SA SIMBAHANG KATOLIKO SA KRISTIYANISMO NA ARAL TUNGO SA PANGINOONG DIYOS AT KALIGTASAN SA TAKDANG PANAHON MULA ARAW ARAW NA PAMUMUHAY SA GABAY NG BIBLE O ARAL NG DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG MILAGRO AT LIWANAG NI MOTHER MARY AY HINIHIKAYAT ANG MUNDO AT LAHAT NG TAO NA MAKIISA SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO JESUS.  TO ALL BELEIVERS IN DIFFERENT RELIGIONS AND NON BELEIVERS UNITE GIVE A CHANCE IN UNITY IN INTERFAITH TO GIVE A CHANCE OF UNITY IN GOD.  THE LOVE OF CHRIST IS TO UNITE US ALL AND SEEK US TO LEAD TO GOD. BELEIVING IN JESUS CHRIST TEACHINGS IN FAITH TO GOD WILL GIVE US THE ETERNITY AND CHANCE TO BE PART OF KINGDOM OF GOD.  THE TEACHING OF JESUS CHRIST IS LOVE AND EVERYONE ARE SEEK TO BIND FOR SALVATIONS.  HAVE COMMUNION WITH CHRIST AND THE ETERNITY WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Vatican Diplomat at IEC: Love of Eucharist in social justice". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL DIN SA IEC AN GINAGANAP SA SA PILIPINAS SA CEBU AT DINALUHAN ITO NG HOLY SEE REPRESENTATIVES SA UN NA SI Archbishop Bernardito Auza. SABI NIYA DITO AY ANG PERSPECTIVE NG EUCHARIST IS SOCIAL JUSTICE, INTERFAITH AT KUNG ANO ANO PA.  MAHALAGA ANG SELEBRASYON AT GUSTONG IPAHIWATIG NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS SA BANAL NA HAPUNAN SA ATING PANANALIG SA KANYA.  ANG EUCHARISTIA AY GANAP NA KABUTIHAN NG KRISTIYANISMO.  ANG SOCIAL JUSTICE AT PAGKAKAISA NG RELIHIYON AY MAGBUBUKLOD SA PAMUMUHAY NG LAHAT GIVING EVERYONE THE MERCY TO LIVE GOOD EVEN HAVING DIFFERENT RELIGIONSANG BIBLE IGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG MILAGRO AT APARISYON AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PATULOY NA SUMUSUPORTA ESPIRITWAL SA ATING SANTO PAPA GOD LIGHTS BE WITH YOU AND TO CHURCH. 

SA ISYU NG IEC ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PATULOY NA UMAGAPAY SA SIMBAHAN AT ATING

PROMOSYON UPANG ANG PERSPECTIBA NG EUCHARISTIA NA SOCIAL JUSTICE AY ISABUHAY NG TAO SA PANANALIG SA DIYOS. NAWAY MAGABAYAN ANG GOBYERNO AT LAHAT NG TAO MAPAIRAL ANG SOCIAL JUSTICE AT SA GABAY NG BIBLE AT PANGANGARAL NG SIMBAHAN AT HIMALA N MOTHER MARY ANG TAO AY ISUBUHAY ITO AT SUPORTAHAN ANG BAWAT GOBYERNO MULA PILIPINAS.  ANG SOCIAL JUSTICE AY HINDI PA LUBOS NA NAPAPAIRAL SA MUNDO AT PILIPINAS AT ANG GABAY NG SIMBAHAN SA PANGANGARAL NG BIBLE AY MALAKI ANG DULOT NA KABUTIHAN AT NARARATING SA USAPIN NG SOCIAL JUSTICE AT MABUTING PAMUMUHAY O KUMON NA MABUTI AT NAWAY ANG TULONG NG MILAGRO NI MOTHER MARY AT DI MATAWARANG KABABALAGHAN NG DIYOS AY MAPAGKAISA ANG TAO AT IMULAT SA PAGPAPAIRAL NG KAGAYA NG SOCIAL JUSTICE AT AGAPAYAN ANG SIMBAHAN AT ANG ATING PROMOSYON NA LALONG MAHIKAYAT AT MAPANALIG ANG TAO SA DIYOS AT KRISTO HESUS SUROTAHAN ANG PAMUMUHAY NA MABUTI KAGAYA NG BALANGKAS NG SOCIAL JUSTICE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US.  AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Kaya nga hindi hahatulang maparusahang ang mga nakipag-isa kay Cristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritung nagbibigay-buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Cristo Jesus" Romans 8:1-2.  "Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos." Romans 6:14.  "Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bbuhayin sa huling araw.'"John 6:54.  "Samantalang sila ay kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad, "Kunin ninyo ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang saro, at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila; uminom silang lahat. Sinabi niya; ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami." Mark 14:22-24.  "Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Cristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang paguusig, ang gutom ang kahubaran, ang panganib o ang tabak?" Roma 8:35 .  "Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na noon pa mang una'y itinalaga na ng Diyos para sa atin." Ephesians 2:10 .  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY  "COMMUNION WITH CHRIST".  ANG BIBLE VERSES NA ARAL AT MENSAHE NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA NGAYONG LINGGONG ITO MULA SA PAGLILINGKOD NG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO AY TUNGKOL SA PAKIKIPAG-ISA KAY KRISTO PARA SA BUHAY NA WALANG HANGGAN.  ANG PANANALIG KAY KRISTO AY MAGBIBIGAY SA ATING NG BUHAY NG WALANG HANGGAN KUNG SAAN SI KRISTO ANG GINAWANG INSTRUMENTO NG DIYOS NA KANYANG BUGTONG NA ANAK AT HABAG SA ATIN NA ILIGTAS TAYO SA ATING PAGKAKASALA AT BIGYAN NG PAGKAKATAON SA BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MAKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS.  SA KANYANG IPINAKITA SA LAST SUPPER SINASABI NIYA NA ANG KANYANG KATAWAN AT DUGO ANG MAGLILIGTAS SA ATIN AT PANALIGAN NATIN ITO.  SABI NIYA ANG KUMAIN NG AKING LAMAN AT DUGO AY MAY BUHAY NA WALANG HANGGAN AT KANYANG BUBUHAYIN SA HULING ARAW.  TAYO AY PINALAYA NA SA KASALANAN AT HUWAG NA TAYONG MAGKASALA PA SA PAKIKIPAG-ISA KAY KRISTO AT MAKIBAKA SA PAMUMUHAY SA PANANALIG AT ARAL NG NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO. 
TAYO AY GINAWA DAHIL KAY KRISTO AT PARA SA PAGGAWA NG MABUTI.  THIS IS WHY WE EXIST IN THIS WORLD AND THIS UNIVERSE AND LIFE.  MAKIPAG-ISA KAY KRISTO AT GUMAWA NG MABUTI SA BUHAY NA IPINAGKALOOB AT MANALIG NA BIGYANG KALIGTASAN NI KRISTO SA TAKDANG PANAHON.  MANALIG KAY JESUS CHRIST PARA HINDI MAPARUSAHAN NG DIYOS SA TAKDANG PANAHON.   

SA IEC NA ISINASAGAWA NGAYON NAWAY ANG ESPIRITU NG DIYOS AT KRISTO HESUS AY SUMAINYO AT BIGYAN KAYO
NG KASIGLAHAN PARA PAMALAGIIN ANG ARAL NG DIYOS SA PAGPAPATULOY NG PAMUMUHAY.  ANG GABAY NG SIMBAHAN NA ITINATAG MULI NI PANGINOONG KRISTO HESUS AY MAGING MATIBAY NA SANDIGAN NG LAHAT NG MANANAMPALATAYA AT LAHAT NG TAO AY HIKAYATIN AT AKAYIN SA PANANALIG SA DIYOS AT KABUTIHAN.  SA KUMON NA MABUTI MALAKING AMBAG NG SIMBAHAN PARA SA KAPAYAPAAN AT KABUTIHAN AT GABAY PARA AKAYIN SA WASTONG KUMON NA PAMUMUHAY TUNGO SA BANAL NA PAMUMUHAY AYON SA DIYOS ANG TAO.  ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT MILAGRO AY UMAGAPAY SA INYO PARA MAGSIKAP AT MALAKAS NA IARAL ANG SALITA NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS.  MULA SA MGA MIALGRO AT KALIWANAGAN NI MOTEHR MARY ANG DI MATAWARANG KAPAGYARIHAN NG DIYOS AY UMAGAPAY SA SIMBAHAN AT LAHAT NA MAKAPAMUHAY NG MABUTI NA ITINALAGA NG DIYOS PARA SA ATIN SA PAMAMAGITAN NI KRISTO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS BE WITH YOU ALL AT PROTEKTAHAN ANG LAHAT NG DELEGADO AT I-BLESS NI GOD SA INYONG PAGDALO AT GABAYAN TO HELP OTHERS AND CONTINUE ABIDE GOD AND JESUS CHRIST.

    
SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     

MATTHEW 7:7-8 HUMINGI, HUMANAP AT KUMATOK,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA KALOOB SA ATIN NG DIYOS NA HUMINGI AT HUMANAP AT KUMATOK TAYO SA DIYOS AT TAYO AY KANYANG BIBIGYAN.  ANG DIYOS AY MAY BLESSING SA ATIN NA IBIGAY ANG MGA HINIHILING NATIN SA KANYA. SA MGA HINDI PA HUMIHILING NG SOCIAL JUSTICE ETO AT ANG ATING SIMBAHAN AY PINAGTATRBAHO NA NG DIYOS UPANG IBIGAY ANG BLESSINGS NA ITO SA LAHATHUWAG TAYONG MANGAMBA MAY MANGGAGAWA ANG DIYOS AT SUGO PARA SA ATIN AT BLESSING SA ATIN MARAMI ANG IMINUMULAT PARA TULUNGAN TAYO WIKA ANG ANG HINILING MONG INSTANT FRIED CHICKEN MGA MINSAN INAABUTAN KA LANG NG MAY MABUTING PUSO. HINDI LAMANG SA PARTIKLAR NA GANYAN MULA TRABAHO AT MGA BAGAY NA MAGDUDULOT SA INYO ANG KABUTIHAN.  MARAMING MALA JESUS CHRIST NA SUGO ANG DIYOS NA IBIBIGAY ANG BUHAY PARA SA KAPWA EVEN LIVES THEY WILL GIVE IT FOR YOUR LIFE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.         


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NA
NANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  
STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21


THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment