Saturday, April 30, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MAY 01, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MAY 01, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"LUMAPIT TAYO SA DIYOS"

"Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagka't nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan." Hebrews 10:22


"Ito ang aming narinig sa kanyang Anak, at ipinahahayag namin sa inyo; ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadiliman sa kanya." 1John 1:5


  "Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo." John 15:3


"Sinabi sa kanya ng diyablo, "Kung ikaw ang Anak ng Diyos iutos mo na maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao.'" Luke 4:3-4


"Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik.  Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikakabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo." 1Thessalonians 4:11


"Alam naman ninyo dapat ninyong tularan ang aming ginagawa. Hindi kami nahihiyang magtrabaho ng kami'y naririyan pa."  "Sa pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito sila'y maghanapbuhay at mamuhay ng maayos."2Thessalonians 3:7,12


"Sumisigaw laban sa inyo ang ma upa na hindi ninyo ibinigay sa ma gumagapas sa inyong bukirin. Umaabot sa lahat, ang mga hinaing ng mga mangaani na inyong inaapi." Santiago 5:4


CBCP AND VATICAN UPDATES

"Church leaders: SM lying about contractualization issue"
"Pope: No to Double lives: Christians are people of light"
"Isyung Pag-asa sa pananalig natin sa Diyos mula Kristo Hesus"
"Isyung  Vigil sa mula sa Deboto ni Mother Mary"KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"TODAY UPDATES MAY 01, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Church leaders: SM lying about contractualization issue"IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope: No to Double lives: Christians are people of light". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagka't nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan." Hebrews 10:22.  "Ito ang aming narinig sa kanyang Anak, at ipinahahayag namin sa inyo; ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadiliman sa kanya." 1John 1:5.  "Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo." John 15:3.  "Sinabi sa kanya ng diyablo, "Kung ikaw ang Anak ng Diyos iutos mo na maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao.'" Luke 4:3-4.  "Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikakabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo." 1Thessalonians 4:11.  "Alam naman ninyo dapat ninyong tularan ang aming ginagawa. Hindi kami nahihiyang magtrabaho ng kami'y naririyan pa." "Sa pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito sila'y maghanapbuhay at mamuhay ng maayos."2Thessalonians 3:7,12.  "Sumisigaw laban sa inyo ang ma upa na hindi ninyo ibinigay sa ma gumagapas sa inyong bukirin. Umaabot sa lahat, ang mga hinaing ng mga mangaani na inyong inaapi." Santiago 5:4

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Church leaders: SM lying about
contractualization issue". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG KONTRAKTWALISASYON PARTIKULAR SA SM INVESTMENTS CORPORATONS NA ANG PAGSASAPRAKTIKA NITO SA PAGEEMPLEYO AY CONTRACTUAL NA MAGTRATRABAHO LAMANG NG 5 BUWAN TAPOS AY TATANGGALIN NA O END OF CONTRACT NA TINATAWAG. LABAG SA LABOR LAW ITONG CONTRACTUALIZATION AYON SA ATING CBCP AT MGA NAKATALAGA PARA SA USAPING ITO NG ATING SIMBAHAN NA GABAYAN ANG GANITON BAGAY. ANG DEPENSA NG SM INVESTMENTS CORP AY SEASONAL DAW ITO AT HINDI SILA NAGEEMPLEYO NG CONTRACTUAL. ANG ADMINISTRSYONG AQUINO AY HINDI NAADDRESS ANG USAPING ITO NA LABOR PRACTICE. ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT ESPIRITU SANTO AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY BUMABATI SA LAHAT NG MANGGAGAWA SA PILIPINAS AT MUNDO NG HAPPY LABOR DAY NGAYONG MAY 01, 2016. SA USAPIN NG LABOR ISSUES PARTIKULAR ANG CONTRACTUALIZATIONS AY ATING MARIING SINUSUPORTAHAN ANG CBCP AT LAHAT NG CONCERN AGAINST LABOR OFFENCE KAGAYA NG CONTRACTUALIZATIONS NA MALINAW NA LABAG SA BATAS AT ITO AY HINDI MAKATARUNGAN SA USAPIN NG PAGGAWA.

NAGSASABOSES TAYO WITH BLESSINGS OF GOD AND JESUS CHRIST ON LIGHTS AND MIRACLES OF MOTHER MARY NA ANG ATING PAMAHALAAN AY IADDRESS ITONG ISYUNG ITO AT BE STRICT IN IMPLEMENTING THE LAW IN LABOR NA HINDI MAKAPAG EMPLEYO NG CONTRACTUALIZATION ANG BAWAT KUMPANYA AT BE STRICT FOR REGULAR WORK DAPAT AT KASABAY NITO AY DAPAT MABIGYAN LAHAT NG REGULAR WORK ANG MGA TAO NA DAPAT NA SIYANG ATUPAGIN AT IIMPLEMENTA NG GOBYERNO.  ITONG CONTRACTUALIZATIONS AY DEPENDE SA SERVICES ITO O PAKIKIPAGKONTRATA AT KUNG GANITONG ORDINARY EMPLOYEE O LABOR DAPAT REGULAR AT KUNG MAY CONTRACTUAL MAN AY DAPAT ANG BATAS DITO AY HINDI MAAGRABYADO ANG PIPILI NG GANITONG TRABAHO.  SA SITWASYON NG BANSA NA MARAMING WALANG TRABAHO AY KAKAPITAN NILA ANG CONTRACTUALIZATIONS MAGKATRABAHO LANG AT MAKATAWID SA PAMUMUHAY AT SINASAMANTALA ITO NG ILANG NEGOSYANTE AT DAPAT MAY GAWING PAMAMARAAN ANG GOBYERNO DITO LALO NA AT HINDI MASUNOD ANG REGULAR WORK.  KAYA ANG SOLUSYON DITO KAGAYA NG NASABI AY STRICT COMPLIANCE OF REGULAR WORK AT BIGYAN NG REGULAR NA TRABAHO LAHAT O FULL EMPLOYMENTS AT REGULAR WORK AT STANDARD SALARY PA DAPAT ANG OBJECTIBAHIN NG GOBYERNO AT HAVE FAITH IN GOD NA MAGAGAWA ITO WITH PEOPLES SUPPOT AND THE BUSINESS SECTORS PERO KUNG MAGPAPAKASAKIM ANG BUSINESS SECTORS MANANATILING MAHIRAP ANG BANSANG ITO O ANG POVERTY ISSUES AY LAGING LAGANAP ON THE INEQUALITIES IN ECONOMIC SYSTEM NA ILAN LANG ANG NAKIKINABANG.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope: No to Double lives: Christians are people of light". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGIGING DOUBLE LIFE NG ISANG TAO NA MANATILI TAYO SA KALIWANAGAN NG DIYOS BILANG KALIWANAGAN NG DIYOS AT HINDI MAMUHAY NG NASA SIDE NG MABUTI AT MASAMA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH LIGHTS OF MOTHER MARY AY PATULOY NA NASUPORTA AT NAGBIBIGAY NG LIWANAG SA ATING SANTO PAPA AT SIMBAHANG KATOLIKO AT LAHAT NG KRISTIYANO AT BUONG MUNDO NA MANATILI TAYO SA DIYOS AT KANYANG KALIWANAGAN AT HUWAG MAMUHAY NG MAY BAHID NG KASAMAAN AT SABI NGA NI POPE FRANCIS ANG TEMTASYON AY HANGGANG KATAPUSAN NG MUNDO O HANGGANG HINDI PA NAGAGANAP ANG TAKDANG PAGHUHUKOM AT HUWAG TAYONG PATALO DITO KUNDI MAMUHAY NG MAY KALIWANAGAN O BILANG KAISA SA KALIWANAGAN O PAGHAHARI NG DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY WITH MOTHER MARY LIGHTS NAWAY MAKAISA NG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHAN NA MABIGYAN NG KALIWANAGAN AT EBANGHELO O MABUTING BALITA ANG LAHAT AT AMMUHAY NG NAAYON DITO.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US.  AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagka't nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan." Hebrews 10:22.  "Ito ang aming narinig sa kanyang Anak, at ipinahahayag namin sa inyo; ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadiliman sa kanya." 1John 1:5.  "Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo." John 15:3.  "Sinabi sa kanya ng diyablo, "Kung ikaw ang Anak ng Diyos iutos mo na maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao.'" Luke 4:3-4.  "Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikakabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo." 1Thessalonians 4:11.  "Alam naman ninyo dapat ninyong tularan ang aming ginagawa. Hindi kami nahihiyang magtrabaho ng kami'y naririyan pa." "Sa pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito sila'y maghanapbuhay at mamuhay ng maayos."2Thessalonians 3:7,12.  "Sumisigaw laban sa inyo ang ma upa na hindi ninyo ibinigay sa ma gumagapas sa inyong bukirin. Umaabot sa lahat, ang mga hinaing ng mga mangaani na inyong inaapi." Santiago 5:4THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY COMING OF CHRIST AT HOPE - PAG-ASA.  ANG MENSAHE NG DIYOS NGAYON KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY TUNGKOL SA PAGPAPAALALA NIYA NG ATING PAGLAPIT SA KANYA NA MAGKAROON TAYO NG MALINIS AT MATIBAY NA PANANALIG SAPAGKAT NILINIS NA TAYO NG KANYANG SALITA AT NG PANGINOONG KRISTO HESUS. HUWAG TAYONG PADALA SA TUKSO AT MAMUHAY SA KALIWANAGAN DAHIL ANG ATING DIYOS AY LIWANAG.  ANG PAGLAPIT NATIN SA DIYOS AY PAGLAPIT SA KALIWANAGAN KUNG KAYA'T MAGING MALINIS AT MATIBAY SA PANANALIG.  HUWAG NA TAYONG MAGPATULOY SA KASAMAAN KUNG KAYAT MAMUHAY SA KALIWANAGAN SA PAGLAPIT SA DIYOS.  NABUBUHAY TAYO HINDI LAMANG SA MATERYAL NA BAGAY KUNDI SA PANANALIG SA DIYOS KUNG KAYAT KAHIT ANONG GUTOM AY HINDI TAYO TALUNIN NITO NA KAPITAN ANG KASAMAAN O TUKSO NG DEMONYO O DIABLO NA KUMAPIT SA PATALIM KUNG TAYO AY NAGUGUTOM SA HALIP LUMAPIT SA DIYOS AT MANALIG SA KANYA AT MANATILI SA KALIWANAGAN KAHIT NASA KAGUTUMAN, KARUKHAAN, KAAPIHAN, AT ANUMANG KINAHAHARAP NA TEMTASYON SA BUHAY.  GAYUNPAMAN KANYA RING IPINAAALALA NA HUWAG MAGING TAMAD NAMAN AT PASANIN NG KAPWA KUNDI MAGPAGAL PARA SA SARILI AT ITO ANG NAKAKALULUGOD SA DIYOS KUNG KAYA'T MAGHANAPBUHAY AT PAGPAGALAN MO ANG KAKANIN MO O IKAKABUHAY MO AT HUWAG KALIMUTANG PALAGING ISAMA ANG DIYOS SA BAWAT GALAW MO.  NGAYON SA NABIBIGYAN NAMAN NG MALAKING TRABAHO NA SIYANG NAGBIBIGAY NG TRABAHO SA KAPWA AT NAKATALAGA PARA SA KABUHAYAN NG KAPWA KAGAYA NG SINASABING NASA ISTATUS NG MAYAMAN AY MAGING PAREHAS NAMAN NA IBIGAY ANG SAHOD AT DAPAT KITAIN NG ISANG TAO.  

SA ISYU NGAYON NGAYON NG TRABAHO SA PILIPINAS NA KONTRAKTWALISASYON AY MAGANDANG GABAY ITONG MGA PAALALANG ITO NA KANYANG MGA SALITA AT ARAL HINGGIL SA PAGGAWA KUNG SAAN ANG ARAL NIYA SA MAYAMAN AY MAGING PAREHAS AT MAY DIYOS NA HIGIT NA DAPAT PAGLAANAN NG LAHAT AT HINDI ANG MATERYAL NA BAGAY NA NASISIRA AT IKINAKASAKIM SA KAPWA KAGAYA NG PANGAAPI NG MGA MANGGAGAWA AT SA USAPING AKTUWAL SA PILIPINAS AY ITONG CONTRACTUALIZATIONS ISSUE NA HINDI MAIBIGAY ANG REGULAR WORK SA KASAKIMAN SA YAMAN NA ITONG BENEPISYO NA MAIIBIGAY SA MGA MANGGAGAWA AY IPINAGKAKAIT PARA SA YAMAN NILA.  HINDI LANG CONTRACTUAL SA LABOR ANG ISYU SA PILIPINAS KUNDI MAGING MANGGAGAWANG BUKID AY MAS API SA SAHOD AT BENEPISYO NA DAPAT PAGTUUAN NG PANSIN NG ATING PAMAHALAAN.  HINDI LAHAT MAY LUPANG SINASAKA KUNDI MANGGAGAWA NG MGA LUPANG SINASAKA NA HINDI RIN SAPAT ANG KINIKITA LALO NA AT HINDI GANUON KALAKI ANG MGA SINASAKANG LUPAIN.   
   
SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
    
MATTHEW 20:1-16 MANGGAGAWA NG UBASAN,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA MGA MANGGAGAWA NG UBASAN O ANG IBIG SABIHIN NG MGA PANGANGARAL NA ITO AY ANG LAHAT BILANG PINAGLINGKOD AT NANALIG SA DIYOS MAGING MAHABA AT MAIKLING ORAS LANG AY MAIIBIGAY NIYA ANG KALOOBAN NIYA NG KALIGTASAN O ANG KANYANG PAGHAHARI.  WALA ITO SA TAGAL AT IKSI NG PAGLILINGKOD KUNDI ITO AY NAAYON SA KALOOBAN NG DIYOS.  KUNG MAKAKAPANALIG ANG TAO KAHIT ILANG ORAS LANG AY MABIGYAN NIYA NG KALIGTASAN.  MULI ANG EBANGHELYO NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY SUMAINYONG LAHAT AT MABIGAY LIWANAG WITH MOTHER MARY.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...
TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment