Saturday, May 14, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MAY 15, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MAY 15, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"MATUWID ANG HATOL NG DIYOS"
"SI HESUS ANG MABUTING PASTOL"

Ako ang mabuting pastol.  Iniaalay ng ambuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." Juan 10:10 


"Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga; at kanya namang pinuputulan at nililinis ang mga sangang namumunga upang lalong dumamiang bunga." Juan 15:1-2

"Ngunit dahil sa katigasan ng ulo mo at di pag-sisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo, sa paghahayag ng poot ng Diyos sa Araw ng kanyang paghatol." Romans 2:5


"Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos; at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban."  Romans 13:2


"Maging tunay ang inyong pag-ibig, Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti." Romans 12:9


"Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig; magpakatapang kayo at magpakatibay, Ang lahat ng ginagawa ninyoy gawin ninyong may pag-ibig." 1Corinthians 16:13


"At sama samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritwal.  Kayo'y buong pusong umawit at magpuri sa Panginoon.  at laging magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginong Jesu-Cristo." Ephesians 5:19-20


"At higit sa lahat , mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa." Ang mga salita ni Cristo ay itanim ninyong mabuti sa inong isip.  Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kalaaman." Colossians 3:14, 16

CBCP AND VATICAN UPDATES

"Pope: The fight against poverty above all a moral one"
"CBCP’s vow to new officials: Church’s collaboration"

"Isyung moralidad sa pagkalaban sa kahirapan"
"Isyung pag vow ng church sa bagong opisyal ng gobyerno"KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
CONGRATULATIONS TO THE ELECTED OFFICIALS

BLESSED BY GOD TO BE THE NEXT LEADER IN THIS COUNTRY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"TODAY UPDATES MAY 15, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope: The fight against poverty above all a moral one"IN CBCP WEBSITE ISSUE "CBCP’s vow to new officials: Church’s collaboration". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng ambuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." Juan 10:10.  "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga; at kanya namang pinuputulan at nililinis ang mga sangang namumunga upang lalong dumamiang bunga." Juan 15:1-2.  "Ngunit dahil sa katigasan ng ulo mo at di pag-sisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo, sa paghahayag ng poot ng Diyos sa Araw ng kanyang paghatol." Romans 2:5.  "Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos; at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban." Romans 13:2.  "Maging tunay ang inyong pag-ibig, Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti." Romans 12:9.  "Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig; magpakatapang kayo at magpakatibay, Ang lahat ng ginagawa ninyoy gawin ninyong may pag-ibig." 1Corinthians 16;13.  "At sama samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritwal. Kayo'y buong pusong umawit at magpuri sa Panginoon. at laging magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginong Jesu-Cristo." Ephesians 5:19-20.  "At higit sa lahat , mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa." Ang mga salita ni Cristo ay itanim ninyong mabuti sa inong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kalaaman." Colossians 3:14, 16


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT  "CBCP’s vow to new officials: Church’s CBCP president Archbishop Socrates Villegas (Photo: CBCP News)collaboration" ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG BAGONG ELECTED OFFICIAL SA GOBYERNO NA ANG ATING SIMBAHANG KATOLIKO FROM OUR CBCP AY NAGPAKUMBABA SA MGA ITO SA UGNAYAN NITO SA SIMBAHAN.  "VIGILANT COLLABORATIONS" ITO ANG KATAGANG BINITIWAN NG CBCP SA SINUMANG MAUUPO SA NATIONAL GOVERNMENT O SA GOBYERNO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS IN FAITH TO GOD AND JESUS AND GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AY SUMUSUPORTA SA ATING CBCP SA ATANG NG DIYOS SA KANILA SERVING GOD AND GUIDE THE PEOPLE FOR GOD INCLUDING OUR GOVERNMENT AND OFFICIALS PERSE.  THE PART OF CHURCH IN SOCIETY IS NEED MUCH OR GOD GUIDANCE NEED IN THIS LIFE HE GIVEN TO US PARTICULAR IN GOVERNANCE THAT HAS BIG INFLUENCED IN LIFE OF THE PEOPLE.  ANG GOBYERNO AY GINAWA NG DIYOS PARA SA IKABUBUTI NG TAO AT KATUWANG NIYA SA PAGPAPASUNOD NG MABUTI AT KAILANGAN NG ANG ATING GOBYERNO AY GABAYAN NG DIYOS UPANG ANG MGA ITINALAGA NIYA DITO AY PATULOY NA MAGLINGKOD NG MABUTI AT TAPAT SA TAO AT SA KANYA. THRU THE CHURCH IT IS HIS HAND TO GUIDE THE PEOPLE AND GOVERNMENT FOR GOOD DEEDS AND LIFE TO PRACTICE THE FAITH TO GOD.  


WE HOPE OUR GOVERNMENT RESPECT HUMAN RIGHTS PARTIKULAR NA DITO ANG RIGHT TO RELIGION AT ANG SAMBAYANANG PILIPINO AY MAGKAISA AT ANG NAMUMUNO SA GOBYERNO.  ANG GOBYERNONG ITO AY NAGPAPASAILALIM SA DIYOS GENERALLY FROM RESPECTING HUMAN RIGHTS PARTICULAR ON THE RIGHT TO RELIGION.  GUIDING COMMON GOOD OF GOVERNANCE WITH DIVINE GOODNESS AND RULE OF GOD SHOULD GIVE WAY BY OUR GOVERNMENT ENTIRELY AND WE HOPE OUR NEW PRESIDENT ACCEPTS GUIDANCE OF ALL RELIGION FOR THE GOOD OF THE COUNTRY AND UNITY OF FAITH OF EVERY RELIGION ALSO AND IT WILL AVOID THE RELIGOUS MISUNDERSTANDING BY GIVING INTERFAITH UNITY AND RESPECTING RIGHT TO RELIGIONS.  THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST ON BLESSING OF MOTHER MARY APPARITIONS AND LIGHTS AND MIRACLE WE KEEP FAITH THAT OUR NEW GOVERNMENT BE ENLIGHTEN TO HAVE GOOD RELATIONS TO ALL RELIGOUS GROUP AND CHURCHES AT THE SAME TIME UNITING THEM IN INTERFAITH UNITY.  THE INTERFAITH SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERMENT WILL BE FORM MORE GOOD IN THIS INTERFAITH UNITY AND GOD WILL SUPPORT IT MUCH AND THE LOVE OF JESUS CHRIST IN CHRISTIAN WILL SUPPORT THIS KIND OF INTERFAITH GUIDANCE IN  GOVERNMENT AND THIS IS THE VOICE OF GOD AND JESUS CHRIST IN OUR BIBLE LIGHTS PROMOTIONS IN THIS MATTER.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope: The fight against poverty above all a moral one". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGLABANSA KAHIRAPAN AT AYON SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AY USAPIN ITO NG MORAL AT HINDI LANG TEKNIKAL.  INEQUALITY ANG ISANG DAHILAN NG KAHIRAPAN NA DAPAT MABIGYAN NG PANSIN AT RESOLBAHIN UPANG MALUTAS ANG KAHIRAPAN SA MUNDO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG LIWANAG AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY PATULOY NA SUMUSUPORTA AT NAGBIBIGAY KALIWANGAN SA LAHAT AT BUONG MUNDO MULA PILIPINAS NA MAGING KAISA NG SIMBAHANG KATOLIKO SA GAWAIN NITO NA INIATANG NG DIYOS SA KANILA AT PARTIKULAR NA PROGRAMA NA HINARAP NILA NGAYON AY ANG KAHIRAPAN SA MUNDO.  ANG PAGSUGPO NG KAHIRAPAN AY NASA PAGTUTULUNGAN AT ITO ANG ARAL NG PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NI KRISTO HESUS AT ANG EKWAL NA HUSTISYA SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT KUNG ANG INEQUALITY AY MAWAWALA KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS ANG MGA TAO AY MALINAW NA MAGPAPATUPAD NG PANTAY NA PAGKAKAISA SA PAGLINANG AT PAGPAPAUNLAD NG MUNDO AT ANG BAWAT ISA AY KASAMANG LILINANG UPANG MAGKAROON NG MABUTING PAMUMUHAY PARTIKULAR NA MAGKATRABAHO ANG BAWAT ISA.  NAWAY PATULOY NA GABAYAN NG ATING SIMBAHAN ANG MUNDO MULA INDIBIDWAL AT GRUPO AT CIVIL SOCIETY AT GOBYERNO AT BAWAT BANSA SA PAMUMUHAY NG ANG KUMON NA PAGPAPAIRAL MULA PAMAMAHALA SA GOBYERNO AY MAPAIRAL NG MABUTI SA GABAY NG SALITA AT ARAL NG DIYOS.  ANG GOBYERNO AT TAO O LIPUNAN AY DAPAT MAGKAISA NG HANGARIN UPANG MAIPATUPAD ANG PAMUMUHAY NA WALANG NAGHIHIRAP AT MANGYAYARI LAMANG ITO KUNG ANG TAO AY NAGAGABAYAN NG DIYOS AT COMMONLY ANG TAO AY MABUBUTI AT NAGTUTULUNGAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US.  AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng ambuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." Juan 10:10.  "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga; at kanya namang pinuputulan at nililinis ang mga sangang namumunga upang lalong dumamiang bunga." Juan 15:1-2.  "Ngunit dahil sa katigasan ng ulo mo at di pag-sisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo, sa paghahayag ng poot ng Diyos sa Araw ng kanyang paghatol." Romans 2:5.  "Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos; at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban." Romans 13:2.  "Maging tunay ang inyong pag-ibig, Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti." Romans 12:9.  "Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig; magpakatapang kayo at magpakatibay, Ang lahat ng ginagawa ninyoy gawin ninyong may pag-ibig." 1Corinthians 16;13.  "At sama samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritwal. Kayo'y buong pusong umawit at magpuri sa Panginoon. at laging magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginong Jesu-Cristo." Ephesians 5:19-20.  "At higit sa lahat , mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa." Ang mga salita ni Cristo ay itanim ninyong mabuti sa inong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kalaaman." Colossians 3:14, 16".  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY COMING OF CHRIST AT HOPE - PAG-ASA.  ANG MENSAHE NG DIYOS NGAYON KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY TUNGKOL SA PAMUMUNO AT PANTAY NA PAGHATOL NG DIYOS AT SINASABI NIYA MULA SA AKLAT NG BAGONG TIPAN O MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY SI KRISTO ANG MABUTING PASTOL AT SIYA ANG PUNO NG UBAS AT ANG AMA ANG TAGAPAG-ALAGA NITO AT PINUPUTOL NG DIYOS ANG HINDI NANATILI DITO O SANGANG HINDI NAMUMUNGA AT ANG PINALALAGO PA ANG NAMUMUNGA.  KAYA HUWAG MATIGAS ANG ULO NG MGA TAO KUNDI MAGSISI AT MAGBAGO NA AT MAY GOBYERNO NA GINAWA SIYA UPANG MAGPARUSA SA MGA TAONG HINDI NASUNOD SA MABUTI.  IPINAABOT NIYA SA ATIN NA MAGING MATIBAY AT LAGING KASUKLAMAN ANG KASAMAAN AT IBIGIN ANG MABUTI.  GAWING MAY PAG-IBIG ANG MGA GAWAIN AT ITO ANG NAGBIBIGKIS SA LAHAT NG PAGKAKAISA.  SAMA SAMA TAYONG MANALIG AT MAGHAIN NG DAMDAMIN NA PAGPUPURI AT PASASALAMAT SA DIYOS SA BIYAYANG BIGAY SA ATIN SA PANGARAW ARAW NA ATING NATATAMO MULA BUHAY AT LAHAT NG BAGAY. PALAGING MAGPALALAHANAN NG BUONG KAALAMAN UPANG SA GAYON AY TUMATAAS ANG INONG ESPRITWAL NA PAMUMUHAY MAGING SA KUMON NA GAWAIN. 
 
ANG MGA MENSAHENG DIYOS NA ITO KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY MAGANDANG ARAL AT GABAY SA LAHAT PARTIKULAR SA BAGONG PAMUNUAN NG BANSANG PILIPINAS O GOBYERNONG PILIPINO.  ITONG MGA LIDERATONG BINIGYAN NG DIYOS NG PAGKAKATAON NA MAMUNO CHOSEN BY GOD FROM THE PEOPLE PUT HIM IN THE POSITION AY MAMUNO NG KAGAYA NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS NA ANG BUHAY NIYA AY IBIBIGAY NIYA PARA SA BAYAN.  ANG DIYOS AY MATUWID ANG PAGHATOL KANYANG PINUPUTOL ANG HINDI NANATILI SA KANYA MULA SA PANANALIG KAY KRISTO HESUS AT KANYANG MGA ARAL KUNG KAYAT BILANG LIDER NA INIUPO SA GOBYERNO AT INIATANG SA KANYA ANG BAGAY NA ITO ANG PAGPAPARUSA NG GOBYERNO SA MAMAMAYANG NAGKAKAMALI AY SUMUNOD SA ARAL NG DIYOS UPANG MAGING GABAY SA KUMON NA MABUTI NG PANGGOGOBYERNO AT HINDI MAGKAMALI SA PAGPAPARUSA NG SINUMANG NAGKAKAMALI. 

HALIMBAWA ANG DIYOS LANG ANG SIYANG TANGING MAY KAPANGYARIHAN NA MAGPARUSA SA BUHAY O SIYANG

KUMUHA NITO O MAY RIGHT TO LIFE WIKA NGA NA HINDI PWEDENG KUNIN ITO NG SINUMAN AT DUMARATING LAMANG SA PUNTO NA SA PAGSUPIL NG KASAMAAN AT ANG KUMON NA PAMANTAYAN AY NAGAWA NA SUBALIT NAKAKAPAMINSALA PA ITONG KRIMINAL AY SAKA LAMANG SIYA AABOT SA PUNTO NG PAGDESTABLIZED SA KANYA NA SANAY HINDI SIYA MAMATAY SA DESTABILIZATION NA GAGAWIN SA KANYA UPANG MAPIGIL SIYA SA KASAMAAN HALIMBAWANG PUMAPATAY NG TAO ANG DINEDESTABLIZED AT SAKA HINDI PAGPAPARUSA ITO KUNDI PAGPAPAHINTO AT UMAABOT SA GANUONG BAGAY DAHIL SA HINDI SILA MAKUHA SA MAPAYAPANG PAGPAPASUKO AT PAGHULI O PAG-UUSAP.  NAWAY MAPAG-ARALAN NG ATING PAMAHALAAN ANG PAGDESTABILIZED NG KRIMINAL NA HINDI SILA MAMATAY SA PAGLABAN SA GOBYERNO O FORMALLY ARRESTING OFFICERS O OPERATIVES O ANY ENFORCEMENTS IN THE SITUATIONS AT PAGHAHASIK NG KRIMEN.  ANG PANGSASALVAGE O EXTRA JUDICIAL KILLINGS AY PAGPAPARUSA SA KRIMEN NA ISINASAGAWA NITO AT HINDI WASTO ITO IN LEGAL AT IN GODS RULES AND TEACHINGS.  KUNG KAYA'T ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY UNANG HINDI PAPAYAG SA DEATH PENALTY LEGALLY NA MAIPATUPAD ITO LALO NA SA MGA PANGAABUSO NG EXTRA JUDICIAL KILLINGS AT NAWAY SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI MOTHER MARY AY PAKINGGAN NG ATING BAGONG PAMAHALAAN AT MGA TAO ANG PAGTUTOL SA GANITONG MGA PANUKALA AT ABUSONG GAWA AT HINDI MAKADIYOS AT COMMONLY HINDI ITO MABUTI.


ANG DIYOS AY MAPAGBIGAY AT MAHINAHON SUBALIT KUNG PATULOY SA KASAMAAN AY KANYANG PUPUTULIN ANG MGA ITO SA PAGGAWA NG KASAMAAN AT ANG GOBYERNO AY ITINALAGA NIYA UPANG PIGILIN ANG KASAMAAN IN PRACTICAL LIFE OF THE ENTIRE HUMANITY AT ANG MABIGAT DITO AY HANGGANG ESPIRITWAL NA PAGPAPARUSA PA SA SINUMANG BINIGYAN NG PAGKAKATAON NA MAGBAGO AY PATULOY PA RIN.  SANAY BIGYAN NG DIYOS NG PAGKAKATAON PA ANG MGA NAKAKAGAWA NG MASAMA NA UMABOT PA SA PROSESO NG LITISAN UPANG MAGBAGO AT SA PAGLABAN NILA SA PAMAHALAAN SA PAGHULI AT PAGPAPASUKO SA KANILA AY HINDI SILA IPAKUHA NA NG DIYOS.  MULI ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS NA IPASUPIL SA ATING BAGONG PAMAHALAAN ANG KRIMEN SA BANSA AT MAGING MANEGAEABLE NA ANG MAGOOCCUR AT ILIGTAS ANG BUHAY AT KAPAHAMAKAN  ANG MGA OPERATIVES AT KAWAL NG GOBYERNO O PULISYA SA PAGHULI NG KRIMINAL AT MAGAMPANAN NILA ANG KANILANG TUNGKULIN NG MAHUSAY AT MABUTI AT HINDI NANGAABUSO, AND KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY GUMABAY SA INYO AT ANG GABAY AT PROTEKTA NG ANGHEL NG DIYOS AY TULUNGAN KAYO SA PAGSUGPO NG MGA KRIMINAL NA NAGHAHASIK NG KASAMAAN.   
 
ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AY GABAY NG LIWANAG
AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY AAGAPAY AT TATANGLAW SA INYONG 6 NA TAONG PANGGOGOBYERNO SA BAGONG NATIONAL LEADERS O PATULOY NA GAGABAY SA ATING GOBYERNO MULA SA ESPIRITWAL NA USAPIN NA PANANALIG SA DIYOS UPANG MAKAGOBYERNO KAYO NG MABUTI KASABAY NG PAGGABAY SA SAMBAYANG PILIPINO AT MUNDO.  ANG MILAGRO NG DIYOS AY TUMULONG SA INYO UPANG MAKAGOBYERNO NG MABUTI SUBALIT ANG MAGPAPATULOY SA KATIWALIAN AT PAGTRAYDOR SA DIYOS MULA GOBYERNO AY ANG MILAGRONG KAAKIBAT SA PAGSUPIL NG MASAMA AY SIYANG LILIGLIG SA INYO KUNG LILIHIS KAYO SA MABUTING GOBYERNO GAYUNDIN ANG PATULOY SA KASAMAAN SA SAMBAYANG PILIPINO, OUR FAITH HEAR BY GOD THRU JESUS CHRIST.       

SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
    
MARK 9:38-41 SA PANIG NATIN ANG HINDI LABAN SA ATIN,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA MGA GAWAIN NG MGA TAONG KAGAYA NG GAWAIN NI KRISTO O ARAL NI KRISTO BAGAMAT HINDI SILA KRISTIYANO.  SAPAGKAT ANG GAWAING PAGTUTULUNGAN KUNG ANG ISANG TAO AY GINAGAWA ANG ARAL NA ITO NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY ITINUTURING NIYANG HINDI NIYA KALABAN AT BIBIGYAN PA NIYA NG GANTIMPALA KUNG ITO AY AYON SA PANGALAN AT PANANALIG KAY KRISTO HESUS.  KUNG KAYAT ANUMANG MGA GUMAGAYA SA GAWAIN NI KRISTO HESUS AY ATING PANG TULUNGAN NA MAGPAKABUTI HANGGANG LUBUSAN NILANG GAWIN ITO SA PANGALAN AT PANANALIG KAY KRISTO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU.

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT.TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
-----
---------------------------------

0 comments:

Post a Comment