Saturday, May 21, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MAY 21, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS 

AND COMMENTARY AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MAY 21, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"REVELATIONS - APOCALYPSE"
"AKO ANG ALPHA AT OMEGA"

""Ako ang Alpha at Omega", wika ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukyan, sa nakaraan, at sa darating."  Revelations 1:8


"Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na sa ating Panginoong at sa kanyang Mesias.  Maghahari siya magpakailanman!'  At ang dalawampu't apat na matatandang nakaupo sa kanilang luklukan sa harapan ng Diyos at nagpatipara at sumamba sa kanya." Revelations 11:15-16


  "May nagsalita mula sa trono:  "Purihin ninyo ag ating Diyos, Kayong lahat na amg lingkod niya, Maging dakila at hamak, Kayong may banal na takot sa kanya!" Revelations 19:5


"Tandaan ninyo:  ang mga huling araw at mababatbat ng kahirapan, Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos,  Bukod dito magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sial sa mabuti." 2Timothy 3:1-4      
 

"Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawain sa atin ng Diyos." 1Thessalonians 5:8


     "Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na yan.  Kung paghahayag ang kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ayon sa nasusukat ng ating pananampalataya; kung paglilingkod, maglingkod tayo.  Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob ng pangangaral.  Kung magaabuloy, magabuloy ng buong kaya; kung pamumuno, mamuno nang buong sikap.  Kung nagkakawanggawa, gawin ito ng buong galak." Romans 12:6-8     


"Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibinibigay sa inyo.  Sapagka't ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring takalang gagamtin sa inyo ng Diyos." Luke 6:39
 

CBCP AND VATICAN UPDATES

"Pope: Understanding for sinners, no negotiating the truth"
"Bishop to faithful: ‘Preserve Eucharistic adoration’"
"Isyung Pagpupuri sa Banal na Eukaristiya"
"Isyung Pag-unawa sa makasalanan, pagalis sa katotohanan."
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

CONGRATULATIONS TO THE ELECTED OFFICIALS

BLESSED BY GOD TO BE THE NEXT LEADER IN THIS COUNTRY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"TODAY UPDATES MAY 22, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope: Understanding for sinners, no negotiating the truth"IN CBCP WEBSITE ISSUE"Bishop to faithful: ‘Preserve Eucharistic adoration’". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, ""Ako ang Alpha at Omega", wika ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukyan, sa nakaraan, at sa darating." Revelations 1:8.  "Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na sa ating Panginoong at sa kanyang Mesias. Maghahari siya magpakailanman!' At ang dalawampu't apat na matatandang nakaupo sa kanilang luklukan sa harapan ng Diyos at nagpatipara at sumamba sa kanya." Revelations 11:15-16.  "May nagsalita mula sa trono: "Purihin ninyo ag ating Diyos, Kayong lahat na amg lingkod niya, Maging dakila at hamak, Kayong may banal na takot sa kanya!" Revelations 19:5.  "Tandaan ninyo: ang mga huling araw at mababatbat ng kahirapan, Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos, Bukod dito magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sial sa mabuti." 2Timothy 3:1-4.  "Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawain sa atin ng Diyos." 1Thessalonians 5:8.  "Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung paghahayag ang kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ayon sa nasusukat ng ating pananampalataya; kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung magaabuloy, magabuloy ng buong kaya; kung pamumuno, mamuno nang buong sikap. Kung nagkakawanggawa, gawin ito ng buong galak." Romans 12:6-8. "Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibinibigay sa inyo. Sapagka't ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring takalang gagamtin sa inyo ng Diyos." Luke 6:39

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE "Bishop to faithful: ‘Preserve Eucharistic adoration’" ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PAGPUPURI O PAGSAMBA SA EYUKARISTIYA.  ANG EYUKARISTIYA AY ANG ISINAGAWANG OKASYON NG PAGSASALO NG MGA ALAGAD PARA SA PAG-ALALA SA KANYA AT PANANALIG SA PAGBIBIGAY NG KATAWAN AT DUGO PARA SA KATUBUSAN NG SANGKATAUHAN SA PAGKAKASALA.  ANG ATING PAGSAMBA SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AY MARAMING ISINASAGAWANG MGA RITWAL NA KAGAYA NITO O MGA PAGSAMBA SA DIYOS NA ITINURO NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT NG MGA UNANG SUGO NG DIYOS PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS.  ANG MGA GABAY NG ATING KAPARIAN FROM CBCP SA BANAL AN EUKARISTIYA AY ATING ALALAHANIN BILANG PAGSAMBA SA DIYOS KAGAYA NG PAG HOLY CROSS KUNG DARAAN SA SIMBAHAN, MAG PAGHINTO SA KALEMBANG NG SIMBAHAN, ANG PAGLUHOD KUNG MAPAPADAAN SA SIMBAHAN AT IBAT IBANG EUKARISTIYA PARA SA ATING PANANALIG.       


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NG BIBLE AT KALIWANAGAN AT MILAGRO AT APARISYON NI MOTHER MARY AY PATULOY SA PAGSUPORTA SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO SA ATAS SA KANILA NG DIYOS AT NAWAY ANG MILAGRO NG KALIWANAGAN AT APARISYON NI MOTHER MARY AY MAKAPAGBIGAY LIWANAG SA SIMBAHANG KATOLIKO AT MGA NANANAMPALATAYA DITO AT BUONG PILIPINAS AT MUNDO AT PASIGLAHIN AT PAIGTINGIN ANG KANILANG PANANALIG SA DIYOS SA GABAY NA ITO NG DIYOS AT ANG INYONG MGA ARAL SA LINGGONG ITO O ARAL SA ARTIKULONG INYONG IPINAHAYAG AY MAGABAYAN NG MILAGRO AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY UPANG ANG MGA NANALIG SA ARAL NG SIMBAHANG KATOLIKO AY MAISABUHAY NG HUSTO ANG KANILANG PANANALIG AT MABIGYAN NG PAG-ASA AT GABAY SA PANANAMPALATAYA.  SA ATING PAGEEBANGHELYO O BIBLE PROMOTIONS AY ATING DUDUGTUNGAN NG MGA ARAL PA NG BIBLE ANG MGA ARAL NA ITO NA ANG PANANALIG SA PANGINOONG KRISTO HESUS AT ARAL O SALITA NG DIYOS MULA SA KANYA ANG MAGBIBIGAY SA ATIN NG KALIGTASAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope: Understanding for sinners, no negotiating the truth". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA KAHINAAN SA MARRIAGE LIFE.  NIAARAL NG ATING SANTO PAPA MULA SA BIBLE GOSPEL NA ANG PINAG-ISA NG DIYOS AY IISANG KATAWAN NA AT HINDI NA DAPAT PAGHIWALAYIN PA.  SA KATIGASAN NG ULO NG TAO KANYA LAMANG PINAGBIGYAN NI MOSES ANG DIBORSYO NUONG PANAHON NIYA.  ININTINDI NG DIYOS ANG TAO NG MGA PANAHONG YAN AT BINIGYAN NG PAGKAKATAON AT NG IPANGARAL, MULI ITONG IPINANGARAL NG PANGINOONG KRISTO AT KANYANG SINABI NA ANG LALAKE AT BABAE AY PINAG-ISA NA AT WALANG MAKAKAPAGHIWALAY SA PINAG-ISA NG DIYOS.  HUWAG MAGING MAHINA NA MANGALUNYA O HUMIWALAY SA ASAWA GAYUNPAMAN AY NAGPAPATAWAD ANG DIYOS AT SIYA AY PALAGING BUKAS DITO.  MULI ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY SA PAGSUPORTA SA ATING SIMBAHAN KATOLIKO MULA SA SANTO PAPA SA ROMA AT BUONG MUNDO PARTIKULAR SA PILIPINAS AT NAWAY ANG GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY LAGING GUMABAY SA INYO MULA SA ATING PAGEEBANGHELYO O SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS.  SANAY ANG MGA ARAL NINYONG ITO AY MAIHATID NG  BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AT MAKATULONG TAYO DITO KAAKIBAT ANG LIWANAG NI MOTHER MARY UPANG MAPAGLIWANAG ANG TAO AT MAGING MATIBAY ANG PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG SALITA SA BIBLE NA INYONG INIAARAL.  NAWAY MALIWANAGAN ANG MGA TAO AT MUNDO SA ARAL NG SANTO PAPA MULA SA BIBLE AT GABAY NG SANTA MARIA MULA SA ATING PANANALIG SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US.  AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE ""Ako ang Alpha at Omega", wika ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukyan, sa nakaraan, at sa darating." Revelations 1:8.  "Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na sa ating Panginoong at sa kanyang Mesias. Maghahari siya magpakailanman!' At ang dalawampu't apat na matatandang nakaupo sa kanilang luklukan sa harapan ng Diyos at nagpatipara at sumamba sa kanya." Revelations 11:15-16.  "May nagsalita mula sa trono: "Purihin ninyo ag ating Diyos, Kayong lahat na amg lingkod niya, Maging dakila at hamak, Kayong may banal na takot sa kanya!" Revelations 19:5.  "Tandaan ninyo: ang mga huling araw at mababatbat ng kahirapan, Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos, Bukod dito magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sila sa mabuti." 2Timothy 3:1-4.  "Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawain sa atin ng Diyos." 1Thessalonians 5:8.  "Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung paghahayag ang kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ayon sa nasusukat ng ating pananampalataya; kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung magaabuloy, magabuloy ng buong kaya; kung pamumuno, mamuno nang buong sikap. Kung nagkakawanggawa, gawin ito ng buong galak." Romans 12:6-8. "Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibinibigay sa inyo. Sapagka't ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring takalang gagamtin sa inyo ng Diyos." Luke 6:39THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY "AKO ANG ALPHA AT OMEGA".  ANG MENSAHE NG DIYOS NGAYON KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY TUNGKOL SA REBELASYON O PROPESIYA SA DARATING NA PANAHON O PAGWAWAKAS NG PANAHON MULA KAY SAN JUAN AT PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG SABI NG DIYOS AY "AKO ANG ALPHA O OMEGA" O SIYA ANG SIMULA AT KATUPASAN AT KASALUKUYAN.  ANG DARATING NA MANGYAYARI AYON SA PROPESIYA O REBELASYON NI SAN JUAN AY MAGLILIPAT NA NG KAHARIAN MULI SA DIYOS AT MESIAS AT MAGHAHARI SILA KAILANMAN.  MAY 24 MATATANDA DUON SA HARAPAN NG DIYOS NA NAGPATIRAPA SA KANYANG SUMASAMBA.  MULA SA MAY TRONO AY PINAGPURI NIYA ANG LAHAT SA DIYOS.  IPINAHAHAYAG DIN NG DIYOS NA SA HULING ARAW AY MABABATBAT NG KAHIRAPAN AT MAPANIRANG PURI, MARAHAS, MALUPIT, GALIT SA MASAMA AT KUNG ANO ANONG KASAMAAN ANG GAGAWIN AT MAMUMUTAWI SA MGA TAO.  MALIBAN DITO SINABI NG DIYOS NA GAWING BALUTI ANG PAG-IBIG AT PANANAMPALATAYA SA PAGLILIGTAS NA GAGAWIN NG DIYOS UPANG MAISABUHAY ANG MGA ARAL NG DIYOS AT PANANALIG.  ANUMAN ANG ATING IKINABUBUHAY AT KALOOB NG DIYOS SA ATIN AY IBAHAGI NATIN ITO AT MAGING MABUTI AT PAGSASABUHAY NG ARAL NG DIYOS.  TUMULONG TAYO NG BUONG MAKAKAYA HABANG NAMUMUHAY AT GUMAWA NG MABUTI AT SA PAGHUHUSGA NG DIYOS ITO RIN ANG TAKALANG GAGAMITIN NG DIYOS SA INYO.  


ANG MGA MENSAHENG ITO NAWAY MAKAPAGBIGAY NG KALIWANAGAN SA PAMUMUHAY NG LAHAT AT BAWAT ISA AT MANALIG SA DIYOS AT KANYANG ITINAKDA AT PINATUNAYAN ITO NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA MABUBUHAY MAGMULI ANG MAMAMATAY AT MAY BUHAY NA WALANG HANGGAN AT BABALIK SIYA PARA MAGHARI AT MAG-HAHARI SILA NG DIYOS MAGPAKAILANMAN. MANALIG KAY KRISTO HESUS AT SUMUNOD SA KANYANG MGA ARAL AT MAY AWA ANG DIYOS SA ATING PANANALIG KAY KRISTO AT MAKASAMA TAYO SA KALIGTASAN.  KUNG NAKIKITA NG DIYOS NA NANALIG KA AT NAGSISIKAP SA PAGGAWA NG MABUTI O MABUTING PAMUMUHAY AY KAAWAAN KA NG DIYOS ISAMA SA MAGLILIGTAS MULA SA PAGBIBIGAY NG TULONG SA INYONG PAMUMUHAY NA IYONG PINAGHIHIRAPAN. KUNG NAGHIHIRAP TAYO SA PAMUMUHAY MAMUHAY NG MABUTI NA MAY PANANALIG SA DIYOS AT ANG AWA NG DIYOS AY ATING MAKAMTAN AT HINDI ANG TALIKURAN SIYA AT LABANAN SIYA AT SUBUKIN SIYA AT GUMAWA NG MASAMA DAHIL SA KAHIRAPAN O ANUMANG KINAHAHARAP SA BUHAY. KUNG ANUPAMAN ANG PINAGDARAANAN ANG BAWAT ISA PAGSIKAPANG MAKAPAMUHAY NG MABUTI AT MAY PANANALIG SA DIYOS AT KUNG MAGAGAWA ITO AY NAWAY KAAWAAN NG DIYOS AT MALIGTAS SA KANYANG PAGLILIGTAS. PAG-IBIG SA KAPWA O MALASAKIT BASICALLY ANG ATING GAWING PAMUMUHAY AT NG KAAWAAN TAYO NG DIYOS. 
 

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
    
MARCOS 14:22-26 BANAL NA HAPUNAN,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA BANAL NA HAPUNAN KUNG SAAN SELEBRASYON ITO NG KANYANG PAGLILIGTAS SA ATIN AT PAGKAKASAKIT NIYA PARA SA ATING KALIGTASAN.  GUSTO NIYANG ALALAHANIN NATING LAHAT AT PAGSALUHAN ANG KANYANG PAGLILIGTAS SA RITWAL NA GINAWA NIYA SA BANAL NA HAPUNAN NA PINAGPIRA PIRASO NIYA ANG TINAPAY AT SINABING ITO ANG KANYANG KATAWAN AT ANG ALAK AY KANYANG DUGO NA KANYANG IBINIGAY PARA SA KALIGTASAN NG LAHAT.  HINDI ITO PAG-ALALA MULA SA PAGPAKO MISMO SA KRUS SA PAGLILIGTAS NIYA KUNDI SA PIGING NG RITWAL DITO NA ISINASAGAWA TUWING BANAL NA MISA.  MULI PINATUNAYAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS ANG ESPIRITWAL NA PANANALIG SA PAGKAKAPAKO SA KRUS AT MULING PAGKABUHAY NA MAY BUHAY NA WALANG HANGGAN.  IPINAMALAS NIYA ITO IN THREE DAYS MULA SA ARAL NIYA BAGO PA ITO MANGYARI NA IGUPO NINYO ANG TEMPLO HIS BODY AT IN THREE DAYS AY ITATAYONG MULI AT ITO ANG MULING PAGKABUHAY.  SA PANGYAYARING ITO IPINALIWANAG DIN SA BIBLE AN BINUHAY SIYA NG ESPIRITU SANTO AT NG DIYOS UPANG PATUNAYANG MAY DIYOS AT KATAAS TAASAN SA PAMAMAGITAN NIYA AT SIYA RIN AY BINIGYAN NG KAPANGYARIHAN BUMUHAY NG TAO BILANG DIYOS AT SA TAKDANG PANAHON AY SIYA ANG MAGLILIGTAS KUNG KAYA'T NASA MGA KAMAY NIYA ANG BUHAY NATIN NA NASA AKLAT NG BUHAY NA KANYANG INIINGATAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------
-

0 comments:

Post a Comment