Saturday, June 11, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates June 12, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates June 12, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDTEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"PAGKILALA KAY KRISTO"
"ANG SALITA NI JESUS ANG HAHATOL"


"Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga Anghel ng Diyos."Luke 12:8


"At malakas na sinabi ni Jesus,"Ang nanalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin." John 12:44


"At makikita ang anak ng Tao, na nasa alapaap dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan.""Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng Daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos, mula sa lahat ng dako."  Mark 13:26-27


"Darating ang anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng mga anghel, at luluklok sa kanyang maringal ng trono." Matthew 25:31

"Si Cristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at Siya'y may kapangyarihan sa lahat ng nilikha""Siya ang ulo ng Iglesia na kanyang katawan.  Siya ang Una at panganay na Anak--ang nang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay."  Colossians 1:15
"Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating panginoon at tagapagligtas na si Jesu-Cristo.  Sa kanya ang kapurihan, ngayon at magpakilanman! Amen."2Peter 3:18 

CBCP AND VATICAN UPDATES

"Pope Francis at Mass: the lesson of Elijah"KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
HAPPY PHILIPPINE INDEPENDENCE DAY JUNE 12, 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES JUNE 12, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.


THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis at Mass: the lesson of Elijah"IN CBCP WEBSITE ISSUE "Caritas Manila helps thousands of poor students get to college". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga Anghel ng Diyos."Luke 12:8.  "At malakas na sinabi ni Jesus,"Ang nanalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin." John 12:44.  "At makikita ang anak ng Tao, na nasa alapaap dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan.""Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng Daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos, mula sa lahat ng dako." Mark 13:26-27.  "Darating ang anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng mga anghel, at luluklok sa kanyang maringal ng trono." Matthew 25:31.  "Si Cristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at Siya'y may kapangyarihan sa lahat ng nilikha""Siya ang ulo ng Iglesia na kanyang katawan. Siya ang Una at panganay na Anak--ang nang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay." Colossians 1:15.  "Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating panginoon at tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Sa kanya ang kapurihan, ngayon at magpakilanman! Amen."2Peter 3:18


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE "Caritas Manila helps thousands of poor students get to
college" ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA KAWANGGAWA O PAGTULONG NG ATING CBCP SA MGA MAHIHIRAP NATING KABABAYAN NA MAGKOKOLEHIYO NGAYONG TAON.  ANG ATING SIMBAHANG KATOLIKO AY NAGKAKAWANGGAWA DIN SA MGA NALILIKOM NILANG PONDO AT PROGRAMA NILA PARA SA MGA NANGANGAILANGAN NA SINUMANG TAO HINDI LANG MGA MIYEMBRO NG KATOLIKO.   ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT ESPIRITU SANTO AT GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY SA ATING PAGEEBANGHELYO AY SUMAINYO AT LUMAGANAP ANG GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA BIGYAN KAYO NG KASIYAHAN SA PANANALIG AT PATULOY NA KAPITAN AT ALALAHANIN ANG DIYOS AT KRISTO HESUS AT KANYANG SALITA SA MGA GABAY NA ITO.  WITH FAITH TO GOD WE SUPPORT YOU IN YOUR HELPING AND CHARITY PROGRAM FOR THE POOR PARTIKULAR IN THIS ISSUE OF EDUCATIONAL ASSISTANCE ONJ COLLEGE STUDENTS.  GOD LIGHTS YOU AT HELP MORE PEOPLE IN THIS KIND IN OUR SOCIETY AND STATUS OF THE COUNTY AND THOSE FAMILY AND STUDENTS HAVE HOPE IN THEIR FUTURE TO BECOME AN EDUCATED PERSON AND GODLY PERSON.  WE HAVE FAITH IN THIS GUIDANCE OF GOD TO THEM PRACTICALLY THRU CHURCH HELP THEM TO BE MOLD AS GOOD PERSON AND BECOME NEXT GOOD GENERATIONS.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis at Mass: the lesson of Elijah". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA ARAL MULA KAY PROPETA ELIAS.  SI PROPETA ELIAS AY GINABAYAN NG ANGHEL UPANG IHAYAG ANG SALITA NG DIYOS AT TUMAYO FOR GOD.  KANYANG IGINUPO ANG MGA IDOLATERS SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA SUMUSUPORTA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS SA KANYANG PANGANGARAL NG SALITA NG DIYOS SA MUNDO AT ATIN ITONG IBINABAHAGI AT INIHAHAYAG DIN SA LAHAT SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WEBSITES AT NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA ARAL NG DIYOS MULA KAY SANTO PAPA AT GABAY NG DIYOS SA KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIOS.  MANALIG SA DIYOS AT MAMUHAY NG NAAYON SA KANYANG SALITA AT PANANALIG SA KANYA AT KANYANG KALOOBAN AT PAGHAHARI O KANYANG KAPAMAHALAAN SA PAMUMUHAY NA ITO AT MAKAISA NG TULUYAN SA TAKDANG PANAHON AYON SA KANYANG MABUTING BALITA.  MAMUHAY SA KANYANG MABUTING BALITA NA HALOS PARANG NASA KANYANG LOOB NG KAHARIAN UPANG SA BUHAY NA IBINIGAY NIYA AY MAKAPAMUHAY TAYO NG MABUTI NA ANIMOY NASA KANYANG KAHARIAN AT KAPAMAHALAAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga Anghel ng Diyos."Luke 12:8.  "At malakas na sinabi ni Jesus,"Ang nanalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin." John 12:44.  "At makikita ang anak ng Tao, na nasa alapaap dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan.""Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng Daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos, mula sa lahat ng dako." Mark 13:26-27.  "Darating ang anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng mga anghel, at luluklok sa kanyang maringal ng trono." Matthew 25:31.  "Si Cristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at Siya'y may kapangyarihan sa lahat ng nilikha""Siya ang ulo ng Iglesia na kanyang katawan. Siya ang Una at panganay na Anak--ang nang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay." Colossians 1:15.  "Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating panginoon at tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Sa kanya ang kapurihan, ngayon at magpakilanman! Amen."2Peter 3:18.  AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLETHE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY "PAGKILALA KAY KRISTO AT SALITA NI KRISTO ANG HAHATOL"  ANG MENSAHE NG DIYOS AY ATING KILALANIN ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AT ANG KANYANG SALITA AT MGA ARAL BILANG SIYANG HAHATOL SA LAHAT SA HULING PANAHON O PAGHUHUKOM.  SINASABI NI JESU KRISTO ANG SINUMANG KUMILALA SA KANYA AY KIKILALANIN SA HARAPAN NG ANGHEL NG DIYOS NA SIYANG KATUWANG NI KRISTO SA NA HUHUKOM AT MAGTITIPON SA MAGLILIGTAS.  MANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS BILANG PAGKILALA SA KANYA AT ISAPRAKTIKA ANG MABUTING BALITA O KANYANG SALITA MULA SA DIYOS AT ANG SINUMANG MAGTITIIS AT MANANATILI SA PAG-IBIG , PAG-ASA AT PANANAMPALATAYA SA PAMUMUHAY NA ITO HANGGANG HULING SANDALI NG BUHAY AT KANYANG PAGBABALIK AY SIYANG MALILIGTAS AT BIBIGYAN NG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MAKAKASAMA SA PAGHAHARI O KAPAMAHALAAN O SAMBAHAYAN NG DIYOS OR SIMPLY COMMUNITY IN HEAVEN CREATED FOR US ALL SINCE THE BEGINNING WITH GOD AS OUR CREATOR.  SI CRISTO HESUS ANG INATASAN NG DIYOS NA MAGHUKOM SA HULING PANAHON O TUTAL NA PAGLILIGTAS SA MGA NANATILI SA MABUTI AT KALIWANAGAN.  AYON SA ATING DIYOS AY MAGPALAGO TAYO SA KABUTIHAN AT PAGKILALA SA KANYA AT PANGINOONG KRISTO HESUS.  ATIN SILANG WALANG HANGGANG  PAPURIHAN AT PASALAMATAN SA PAGKAKATAONG ITO NA IBINIGAY SA ATIN NA TAYO AY LIKHAIN.
 
    
PARTIKULAR SA MGA ISYUNG NAKALAP MULA SA CBCP AT VATICAN WEBSITES O SANTO PAPA AY ANG MGA MENSAHENG ITO NG DIYOS AY MAHALAGANG ARAL SA LAHAT SA ISINAGAWA NG ATING SIMBAHAN NA PAGTULONG SA KAPWA AT PAGTAYO PARA SA DIYOS UPANG IHAYAG ANG SALITA NG DIYOS.  ANG MGA TAONG HINDI MARUNONG TUMULONG SA KAPWA AY SA IMPYERNO ANG KAHAHANTUNGAN AT SILA'Y IHIHIWALAY NG DYOS SA MABUBUTI.  MATUTO TAYONG MAGKAISA AT MAGTULUNGAN SAPAGKAT ITO ANG KAHARIAN AT KOMUNIDAD NA GUSTO NG DIYOS O NAAYON SA KANYANG KALOOBAN AT HINDI KARAHASAN AT KASAKIMAN NA NAGDUDULOT NG PAGHIHIRAP NG KAPWA O INEQUALITIES SA MUNDO O PARTIKULAR NA LUGAR O BANSA.  HINDI LANG SA SIMPLEGN USAPIN NA PAGTULONG KUNDI SA MAS MALAWAK NA BAGAY IN GOVERNANCE AT SOCIAL UNITY NA SIYANG MAGDIDIKTA UPANG IPATUPAD NG ATING PAMAHALAAN ANG ISANG MABUTING PAMAYANAN.  SA PAGSASABOSES AT PAKIKIISA PA LANG AY NAGTULUNGAN NA TAYO AT ANG KASAKIMAN AY INAALIS NATIN.  WIKA NGA LET US FORM A GODO SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT NA MAGBIBIGAY NG MABUTING PAMUMUHAY.  KUMBAGA HINDI LANG ITO ISANG BASONG TUBIG NA LIBRENG TULONG SA KAPWA KUNDI SISTEMA NG PATUBIG NA ANG IBIGAY AT IPANGALAGA SA TAO AT MABUTI KUNG LIBRE PA.


MALIGAYANG PAGDIRIWANG NG KALAYAAN NG PILIPINAS SA IKA JUNE 12, 2016.  SA PAGGUNITANG ITO ILAKIP ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT BILANG PAGKILALA SA KANILA BILANG LUMALALANG AT HINDI NAGPABAYA UPANG GABAYAN ANG TAO HANGGANG ORAS NA ITO AT TAKDANG PANAHON NG GANAP NA PAGLILIGTAS AT PAGHUHUKOM SA LAHAT.       

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
    
MATTHEW 25:14-30,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA "ANG TALINGHAGANG TUNGKOL SA MGA ALIPING PINAGKAKATIWALAAN NG SALAPI".  IPINANGANGARAL NG DIYOS DITO NA MATUTO TAYONG PAUNLARIN ANG ANUMANG IBINIGAY SA ATIN BILANG PAGLILINGKOD SA KANYA AT PAGTULONG SA KAPWA.  MAGPAGAL TAYO AT TUMULONG SA PAMUMUHAY NA ITO.  ANG MUNDONG ITO NA IBINIGAY NIYA SA ATIN AY ATING KULTIBAHIN AT PAUNLARIN SA PAGLILINGKOD SA KANYA AT MABUTING PAMUMUHAY.  ANG SINUMANG NAGSIKAP SA MUNDONG ITO ANG SIYANG PAMAMAHALAIN NG YAMAN NG MUNDO.  GAYUNPAMAN MARAMI SA PANAHON NGAYON AY INAABUSO ANG ATING MUNDO NA NAUWI NA NGAYON SA GLOBAL WARMING AT HINDI NA ITO PAGSISIKAP KUNDI PAGWASAK NG MUNDO AT SARILING INTERES NA WALANG PAGAALALA SA KAPALIGIRAN AT KAPWA AT HENERASYON.  PAG-IBAYUHIN ANG KAKAYANANG IBINIGAY SA ATIN SA PAMUMUHAY AT MAGTULUNGAN SA IPINAGKATIWALA SA ATIN NG DIYOS NA SALAPI.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
---------
-----------------------------

0 comments:

Post a Comment