Saturday, July 23, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates July 24, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates July 24, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
COMMUNION WITH CHRIST
PEOPLES UNITY WITH CHRIST

"Dahil kay Cristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu." Ephesians 2:18


"Sinasabi sa kasulatan, "Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya." Romans 10:11


"Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Cristo?  Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang paguusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib. o ang tabak? Romans 8:35


"Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, Ang nananatili sa akin. at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana; sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." John 15:5


"Kayat sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, "Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita.  Putulin mo na! nakakasikip lang yan!.  Ngunit sumagot sa kanya ang tagapagalaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito.  Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba.  Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti; ngunit kung hindi, putulin na natin!" Luke 13:7-9  

"Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalang nagsisi't tumalikod sa kanyang kasalanan."  Luke 15:10


CBCP AND VATICAN UPDATES
"Cardinal Tagle: God can only love, not condemn"
"Pope Francis to Dominicans: embody mercy in life"


OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED


Serving at Mass? Here’s how to prepare
Holy See: Trafficking of children is "abominable"KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

"Spread the word of God thru Jesus Christ and save the world from evilness"

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"TODAY UPDATES JULY 24, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO AT BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN SA KASAMAAN"

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis to Dominicans: embody mercy in life". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Cardinal Tagle: God can only love, not condemn". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Dahil kay Cristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu." Ephesians 2:18.  "Sinasabi sa kasulatan, "Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya." Romans 10:11.  "Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Cristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang paguusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib. o ang tabak? Romans 8:35.  "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, Ang nananatili sa akin. at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana; sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." John 15:5.  "Kayat sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, "Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na! nakakasikip lang yan!. Ngunit sumagot sa kanya ang tagapagalaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti; ngunit kung hindi, putulin na natin!" Luke 13:7-9.  "Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalang nagsisi't tumalikod sa kanyang kasalanan." Luke 15:10THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE "Cardinal Tagle: God can only love, not condemn" ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PANGANGARAL NI CARDINAL ANTONIO TAGLE TUNGKOL SA HABAG NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAO KUNG SAAN SIYA AY ISINUGO PARA ILIGTAS ANG MGA NAWAWALA O NAGKAKASALA.  ANG MGA KRISTIYANO AY MISYUNARYO AT HABAG NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT DIYOS PARA ISALBA ANG MGA NALILIGAW NG LANDAS AT TUMULONG SA KAPWA.  MAY MGA BIKTIMA NA HINDI NAMAN SILA ANG GUMAWA NITO NA DAPAT MASALBA SA MGA GANITONG KAPAHAMAKAN.   ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT BLESSING NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NG BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MAPAGLIWANAG ANG SIMBAHANG KATOLIKO MULA SA CBCP AT PARTIKULAR SA ATING MINAMAHAL NA CARDINAL AT LAHAT NG MGA NANANALIG DITO AT MGA KRISTIYANO SA BUONG MUNDO AT PILIINAS.  NAWAY ANG KALIWANAGANG ITO MULA SA AMING PANANALIG AY MAKATULONG SA INYONG PANANALIG AT LALO ITONG PALAKASIN AT PATIBAYIN PARA SA KALIGTASAN.  

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NASUPORTA SA MGA PANGANGARAL NA ITO NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO PARTIKULAR KAY CARDINAL TAGLE AT NAWAY DINGGIN ITO NG MGA NANANALIG SA SIMBAHANG KATOLIKO GAYUNDIN NG IBAT IBANG KRISTIYANO AT RELIHIYON AT MAGMULAT SA MGA HINDI PA NANANALIG.  ANG BANAL NA PANGINOONG KRISTO HESUS AY MILAGRO NA ISINUGO NG DIYOS DITO SA LUPA UPANG ISALBA ANG MAKASALANAN AT BIGYAN NG PAGKAKATAON NA MAKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS AT BUHAY NA WALANG HANGGAN.  

ANG MILAGRO NG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG MAGSASALBA SA MUNDO MULA SA KASAMAAN O KADEMUNYUHAN O PAGKAKASALA AT MULA SA KANYANG KAMATAYAN AY ATING PANALIGAN ANG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT ISAPRAKTIKA ANG KANYANG MGA ARAL NG KABUTIHAN AT MAGING GANAP ANG KALIGTASAN.  LAGANAP SA MUNDO ANG SINASABING EVILNESS KAGAYA NG DIGMAAN AT KUNG ANG TAO AY MAKIKIISA SA PANANALIG SA ARAL NG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINDI HAHANTONG SA GANITO KUNG ANG PAGUUNAWAAN AT HABAG AY PAIIRALIN.  IN PEACEFUL METHOD OF GOD THRU CHRIST TEACHING ALL GOOD IN MANKIND WILL MAKE THIS WORLD GREAT.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis to Dominicans: embody mercy in life". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA  USAPIN NG "AWA" SA ATING BUHAY KUNG SAAN ANG DIYOS AY BINIGYAN TAYO NG AWA KUNG KAYAT TAYO AY NABUBUHAY AT PATULOY NA NABUBUHAY.  ANG PAGPAPAIRAL NG AWA ANG SIYANG ARAL NG DIYOS NA INIHAHAYAG NG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT SIMBAHANG KATOLIKO.  MULI ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS IN FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AT KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY NAWAY MALIWANAGAN ANG ATING SIMBAHANG KATOLIKO PARTIKULAR ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS UPANG SIYA AY GABAYAN AT BIGYANG TIBAY SA KANYANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT KANYANG MGA SALITA SA BIBLE.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA NASUPORTA SA ARAL NG SANTO PAPA FRANCIS KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY ATING IBINABAHAGI ITO SA BUONG MUNDO AT BANSANG PILIPINAS AT NAWAY ANG MGA TAO AY MAGKAISA SA PANANALIG SA DIYOS THRU JESUS CHRIST AT ANG IBANG RELIHIYON AY SA INTERFAITH MAKIISA.  ATING PAKINGGAN ANG ARAL NG SANTO PAPA FRANCIS HINGGIL SA AWA NG DIYOS AT INILULUNSAD NITONG MGA ARAL DITO.  SANAY ISABUHAY NINYO ANG MGA ARAL NA ITO NA NAPAKAHALAGA SA ATING BUHAY.  GOD HAS MERCY ON US AT HAVE MERCY ALSO TO OTHERS.         

 
MULI AY PATULOY NA BISITAHIN ANG ATING WEBSITE SA ATING PROMOSYON NG BIBLE AT PAG-EEBANGHELYO AT PAGSUPORTA SA ARAL NG ATING SANTO PAPA AT SIMBAHANG KATOLIKO AT SA PAMAMAGITAN NG ATING PROMOSYON AY NAIIBAHAGI NATIN ANG ARAL NG SANTO PAPA FRANCIS AT ANG MILAGRO NG BANAL NA SANTA MARIA AY GUMABAY DIN SA INYO SA MGA ARAL NA ITO AT LALONG MAGLIWANAG ANG INYONG ISIPAN AT PANANALIG.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US, "Dahil kay Cristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu." Ephesians 2:18.  "Sinasabi sa kasulatan, "Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya." Romans 10:11.  "Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Cristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang paguusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib. o ang tabak? Romans 8:35.  "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, Ang nananatili sa akin. at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana; sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." John 15:5.  "Kayat sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, "Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na! nakakasikip lang yan!. Ngunit sumagot sa kanya ang tagapagalaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti; ngunit kung hindi, putulin na natin!" Luke 13:7-9.  "Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalang nagsisi't tumalikod sa kanyang kasalanan." Luke 15:10.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY HINGGIL SA PAKIKIPAG-ISA SA PANGINOONG KRISTO HESUS AT PAGKAKAISA NG LAHAT SA PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG PUNO NG UBAS O ATING PUNO NG SIMBAHAN AT SIYANG GINAWANG ATING HARI NA DAPAT MANATILI TAYO AT MAKIPAG-ISA SA KANYA AT MANALIG KUNG SAAN SA KANYA IBINIGAY ANG PAGHAHARI SA LAHAT AT SIYA ANG BUHAY AT ANG SINUMANG HINDI MANANATILI SA KANYA AY HINDI LALAGO AT PUPUTULIN NG DIYOS GAYUNMAN ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AY SIYANG HABAG NG DIYOS SA ATIN UPANG ILIGTAS TAYO SA PAGKAKASALA.  MAGKAISA SA PAKIKIISA SA PANGINOONG KRISTO HESUS UPANG HINDI MAWALAY SA KANYA AT SA PAGDATING NG TAKDANG PANAHON AY ILAGAY SA IMPYERNO NG DIYOS.  SA PAMAMAGITAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS TAYO MAKAKALAPIT SA DIYOS SA TULONG NG ESPIRITU SANTO.   BINIGYAN TAYO NG PAGKAKATAON NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS MULA KANYANG KAMATAYAN AT MGA ARAL NITO NA DAPAT NATING ISABUHAY.  ANG AWA NG DIYOS MULA SA PANANALIG KAY KRISTO HESUS ANG SIYANG MAGLILIGTAS SA ATIN SA TAKDANG PANAHON.  KAYA MANATILI KAY KRISTO HESUS AT ISAGAWA ANG MABUTING ARAL NITO SA PAMUMUHAY AT KAUTUSAN NG DIYOS AT NG KAAWAAN TAYO NG DIYOS SA TAKDANG PANAHON.  ANG MANANATILI SA KASAMAAN AY MANANATILI ANG POOT NG DIYOS.   


SA PANAHON NGAYON SA PILIPINAS AT BUONG MUNDO UPANG MASALBA TAYO SA PAMUMUHAY SA ILALIM NG DEMONYO AT KASAMAAN OA ALIPIN NG KASAMAAN AT KADEMUNYUHAN MULA SA MGA KASALANANG, PANGAAPI, OPRESYON, PANGAABUSO, PYUDALISMO, PAGPAPAHIRAP, KRIMEN AT INEQUALITES AT INJUSTICES AT KUNG ANO ANO PA. ANG PAGKAKAISA LAMANG SA PANGINOONG KRISTO HESUS ANG MAGSASALBA SA ATIN AT SA MGA IBANG RELIHIYON AY MAKIISA SA INTERFAITH UPANG SA GAYON AY MAGKAISA TAYONG LABANAN ANG KASAMAAN SA MUNDO SA MAPAYAPANG PARAAN. PAIGTINGIN ANG MAPAYAPANG ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS MULA SA PAGPAPAIRAL NG PAG-IBIG AT UNAWAAN AT TULUNGAN UPANG SA GAYON MAKABUO TAYO NG BAYAN AT SISTEMANG MAGBIBIGAY SA ATIN NG PAMUMUHAY NA MABUTI SA ILALIM NG DIYOS AT KRISTO HESUS. ANG TULONG NG MILAGRO NG DIYOS AT KRISTO HESUS ANG GAGABAY SA ATING PAMUMUHAY NA MABUTI AT HINDI LANG MABUTI KUNDI MAY KALIGTASANG ESPIRITWAL. ANG MILAGRO NG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG SIYANG GAGABAY SA ATING PATULOY NA PAMUMUHAY AT MGA MILAGRONG KANYANG IGAGABAY SA BAWAT NANANALIG AT MAGDADALA NG KANYANG MABUTING BALITA AT PANANALIG SA DIYOS.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
    
1PETER 2:11-17 MGA ALIPIN NG DIYOS,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ATING RELASYON SA PAMAHALAAN AT DIYOS KUNG SAAN SINASABI SA MGA ARAL DITO NA ANG ATING KALAYAAN AY HUWAG NATING ABUSUHIN SA PAGGAWA ANG KASAMAAN. MALAYA TAYON MAGAGAWA ANG ANUMANG BAGAY SUBALIT IWASAN ANG MASAMA AT ANG PAMAHALAAN AY BINIGYAN NG DIYOS NG KATUNGKULAN UPANG MAGPANATILI NG MABUTI.  ITONG PAMAHALAANG ITO AY MALAKING TULONG NA GINAWA NG DIYOS UPANG ANG PANANALIG SA KANYA AY MAISAGAWA NG MABUTI AT HINDI NAALINTANA AT GULO NG SINUMAN.  GAYUNMAN AY HINDI NAMAN SINASAKLAW NG SIMBAHAN ANG KAPAMAHALAAN SUBALIT ITO AY GINAGABAYAN SA MABUTING PAMAMAHALA. ANG MGA MAMAMAHALA DITO NA PINABUTI NG ARAL NG DIYOS AY MAKAKASIGURONG MAGPAPAIRAL NG PAMAMAHALANG MABUTI AT HINDI KORAP AT TIWALI AT ABUSO AT INEQUAL.  MULI IRESPETO ANG PAMAHALAAN AT MATAKOT SA DIYOS ANG LAHAT.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU. 
      

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH IN MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------
------------------------------

0 comments:

Post a Comment