Saturday, July 30, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates July 31, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates July 31, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDTEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"SEEK GOD FOR LIFE"
"UNITY IN GOD"

"Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesu-Cristo na iyong sinugo." John 17:3


"Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at akoy nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin." John 17:21


"Ako ang ilaw ng sanlibutan.  Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, at di na lalakad sa kadiliman." Juan 8:12


"At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi. " Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan nyo siya!" Mark 9:7


"Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo." 2Thessalonians 2:14


'Ang Mabuting Balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo." Romans 1:2   

"Tandaan ninyo: ang mamuhay ayon sa aking aral, kailanma'y di makararanas ng kamatayan." Juan 8:51

CBCP AND VATICAN UPDATES
"Bishop to law-enforcers: ‘Respect dignity of life’"
"Pope: Cruelty and suffering but Jesus is near"


OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED

Homily for Mass at the Sanctuary of Divine Mercy: Full text
Syrians’ WYD prayer intention: peace
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

"Spread the word of God thru Jesus Christ and save the world from evilness"
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"TODAY UPDATES JULY 31, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO AT BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN SA KASAMAAN AT GABAYAN SA KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope: Cruelty and suffering but Jesus is near". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Bishop to law-enforcers: ‘Respect dignity of life’". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesu-Cristo na iyong sinugo." John 17:3. "Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at akoy nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin." John 17:21. "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, at di na lalakad sa kadiliman." Juan 8:12. "At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi. " Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan nyo siya!" Mark 9:7. "Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo." 2Thessalonians 2:14. 'Ang Mabuting Balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo." Romans 1:2. "Tandaan ninyo: ang mamuhay ayon sa aking aral, kailanma'y di makararanas ng kamatayan." Juan 8:51THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE "Bishop to law-enforcers: ‘Respect dignity ofBishop to law-enforcers: ‘Respect dignity of life’ life’" ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PAGRESPETO SA BUHAY NG TAO AT PANGARAL ITO SA ATING PAMAHALAAN MULA SA ENFORCEMENTS NA IRESPETO ANG BUHAY IN FIGHTING AND SUPPRESSING CRIMINALITIES PARTIKULAR NA ANG DROGA ISYUS.  HUWAG TINGNAN ANG BUHAY BILANG ISANG BILANG KUNDI ISANG NILALANG NG DIYOS AT ANAK NG DIYOS AT MAY KARAPATAN SILA IN DUE PROCESS LABAN SA KANILANG MGA KASALANAN AT HINDI PAGPAPATAYIN NA LANG.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT APARISYON NI MOTHER AY NAGSASABOSES AT NAKIKIISA SA PAGPAPATULOY NG PAGTATANGGOL AT LIGTAS NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS LABAN SA KASAMAAN AT NANGANGARAL SA PAMAMAGITAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS BASE SA SALITA AT ARAL NITO NA SUMUNOD SA KUMON NA LEGAL ITONG ATING PAMAHALAAN PARTIKULAR SA ENFORCEMENTS AT MALIWANAGAN KAYO SA DIYOS AT IRESPETO ANG HIGIT NA MABUTI SA LEGAL NA PAGRESPETO SA BUHAY NG TAO.

SA KUMON NA MABUTI O LEGAL AY MAY DUE PROCESS AT HUMAN RIGHTS AT EQUAL JUSTICE TAYONG PINAIIRAL AT SA GABAY NG DIYOS SA ATIN AY NABUO ITO AT AWAY SUNDIN ITO NG ATING PAMAHALAAN AT MANALIG SA DIYOS AT SPIRITUALLY IRESPETO ANG BUHAY AT HINDI BASTA KUMON NA MABUTI AT MAY PWERSA NA PWEDENG KUMALOS DIN.   HIGIT NA PANUNTANAN NG LEGAL NATIN ANG HINDI SUNDIN ITO KUNG SAAN ANG DIYOS AY HIGIT NA HUSTISYA SA LAHAT O EQUAL JUSTICE FOR ALL PERFECTLY NA KUNG PAIIRALIN ANG GANYANG HINDI PAGRESPETO SA BUHAY AY HIGIT NA KAPAHAMAKAN ANG KAPUPULUTAN NG MGA PALALONG HINDI NARESPETO SA BUHAY.  ANG DIYOS AY MAY RESPONSIBILITY SA LAHAT BILANG MANLALANG TANDAAN NINYO YAN AT HINDI NIYA BASTA PABABAYAAN ANG ISA AY GAGAWA NG MASAMA SA KAPWA NILA, HE WILL PROTECT AND GIVE JUSTICE TO THOSE SUFFERED AND VICTIMIZED BY EVILNESS. TANDAAN DIN NG LAHAT NA ANG PAMAHALAAN AY KANYA RING ITINATAG PARA SA KAPAKANAN NG MABUTI AT KAAGAPAY NIYA SA PAMUMUHAY NG TAO AGAINST EVILNESS AT KUNG ITO AY PAMAMAHAYAN NG KASAMAAN O DEMONYO AY KANYANG LILIPULIN DIN ANG MGA ITO KAGAYA NG PAGLIPOL NIYA SA MGA DEMONYO SA KALANGITAN NA PILIT WASAKIN ITO AT KALABANIN SIYA.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope: Cruelty and suffering but Jesus is near". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA DINARANAS NA PAGHIHIRAP NG TAO SA MUNDO GAYUNPAMAN ISINUGO NG DIYOS SI KRISTO HESUS UPANG MANALIG TAYO LABAN SA KAPIGHATIANG DITO SA MUNDO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT APARISYON NI MOTHER MARY AY NAWAY MALIWANAGAN ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO AT BUONG MUNDO.  ATING IBINABAHAGI SA BUONG MUNDO ANG ARAL NA ITO NG SANTO PAPA AT NAWA AY PAKINGGAN NINYO AT ISABUHAY ANG MGA ARAL NA ITO MULA SA ARAL NG DIYOS NA KANYANG IPINANGANGARAL.   MULA SA PUSO MANALIG AT IPAGDASAL NATIN ANG MUNDO SA KAPIGHATIAN NA DINARANAS NITO MULA SA BAWAT INDIBIDWAL NITONG SINASAPIT AYON SA PAHAYAG NG ATING SANTO PAPA KAGAYA NG MAY SAKIT ESPESYAL NA ANG MGA BATA.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AY ISINUGO AT MULA SA KAMATAYAN AY BINUHAY NA MULI TAYO AT BINIGYANG NG PAGKAKATAON AT PAG-ASA NG DIYOS SA BAGONG BUHAY AT WALANG HANGGAN AT PAMUMUHAY NA LIGTAS SA MGA KAPIGHATIAN MAGING SAKIT AT ANUMANG NARARANASAN.     


ANG PAG-IBIG AT AWA NG DIYOS PARA ISALBA TAYO SA PAGKAKASALA AT KAPIGHATIAN AY ISINUGO NIYA ANG PANGINOONG KRISTO HESUS UPANG ATING PANALIGAN SA PAMAMAGITAN NG MABUTING BALITA NA ARAL NITO.  IN FAITH TO JESUS CHRIST AT KAHILINGAN AT DALANGIN SA DIYOS AY PINAGAGALING ANG ATING KARAMDAMAN AT IBINIBIGAY ANG MGA BIYAYANG ATING GUSTONG MAKAMIT.  GOD HAS MERCY ON US THRU JESUS CHRIST AT SA PANANALIG SA KANYA AY PINAGAGALING ANG MGA SAKIT AT INIAADYA SA MGA KAPAMAKAN O ARAL NGA NIYA ANG MANALIG SA KANYA AY MAGKAKAMIT NG BUHAY.  GOD GAVE US GOOD LIFE AND VERYTHING IS AROUND BUT WE HAVE TO HAVE FAITH IN LIVING O SA PAMUMUHAY NATIN TO SURVIVE GOOD AT KAGAYA NG SAKIT, IBAT IBANG KAPIGHATIAN AY MAGABAYAN TAYO LABAN DITO.  ANG AWA AT PAG-IBIG NG DIYOS SA ATIN AY NASA PANANALIG NATIN KAY KRISTO HESUS. 

NAGKAKASALA ANG TAO SUBALIT DAPAT MAMUHAY NG MABUTI SA PANANALIG KAY KRISTO HESUS, ANG HABAG NG DIYOS AY IBINIBIGAY NIYA SA TUWING NAGKAKAMALI SUBALIT HUWAG ITONG ABUSUHIN SAPAGKAT ANG POOT NG DIYOS AY DARATAL SA MGA HINDI NANATILI SA DIYOS AT PANANALIG KAY KRISTO HESUS.  HALIMBAWA MAY MGA TAONG OPPRESSORS, MAMAMATAY TAO ANG MGA GANITO AY KAMATAYAN ANG PARUSA NG DIYOS AT SILAY SINUSUPIL NG DIYOS PARA PROTEKTAHAN NAMAN ANG IBA NA KANYANG NILALANG AT HINDI LANG ITO SA PAGHUHUKOM, MAY GOBYERNO O PAMAHALAAN IN PRACTICAL LABAN ITO AT SA ESPIRITWAL AY MARAMING GABAY DIN ANG DIYOS PARA PATIGILIN SILA HINDI LANG SA ARAL NIYA KUNDI MARAMING KABABALAGHAN ANG DIYOS PARA DITO.  MULI MATUTO TAYONG UMUNAWA AT MAGPASENSIYA UPANG HINDI MAGKASALA AT HINDI NAMAN LAHAT NG NANANALIG SA KANYA AY PINABABAYAAN NIYANG MABIKTIMA NG MASAMA BAGKUS AY KANYANG SINUSUPIL ANG MGA NAKAKAGAWA NG MASAMA UPANG HINDI MAKAPAMINSALA AT BINIBIGYAN NG HUSTISYA NAMAN ANG NABIBIKTIMA AT BINIBIGYAN DIN NIYA NG PAGKAKATAON ANG IBA NA MAGBAGO.  MANALIG TAYO SA DIYOS AT NG HINDI TAYO MAPAHAMAK.  NASA PRAKTIKAL TAYONG PAMUMUHAY AT LABANAN ITO NG PANGHIHIKAYAT SA MABUTI AT MASAMA AT ANG KABABALAGHAN NG DIYOS PARA IPAGTANGGOL ANG BAWAT ISA AY LIMITADO IN FAITH NG BAWAT ISA GAYUNPAMAN EVERYBODY AY GINAGABAYAN AT MAY PAGKAKATAON ANG BAWAT ISA.

MULI AY PATULOY NA BISITAHIN ANG ATING WEBSITE SA ATING PROMOSYON NG BIBLE AT PAG-EEBANGHELYO AT PAGSUPORTA SA ARAL NG ATING SANTO PAPA AT SIMBAHANG KATOLIKO AT SA PAMAMAGITAN NG ATING PROMOSYON AY NAIIBAHAGI NATIN ANG ARAL NG SANTO PAPA FRANCIS AT ANG MILAGRO NG BANAL NA SANTA MARIA AY GUMABAY DIN SA INYO SA MGA ARAL NA ITO AT LALONG MAGLIWANAG ANG INYONG ISIPAN AT PANANALIG.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US, "Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesu-Cristo na iyong sinugo." John 17:3. "Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at akoy nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin." John 17:21. "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, at di na lalakad sa kadiliman." Juan 8:12. "At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi. " Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan nyo siya!" Mark 9:7. "Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo." 2Thessalonians 2:14. 'Ang Mabuting Balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo." Romans 1:2. "Tandaan ninyo: ang mamuhay ayon sa aking aral, kailanma'y di makararanas ng kamatayan." Juan 8:51.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY HINGGIL SA PAGHANAP SA KANYA PARA SA BUHAY AT PAGKAKAISA PARA SA DIYOS.  ANG MENSAHE NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA AY ANG PAGKILALA SA KANYA ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN. SI KRISTO HESUS AT DIYOS AY IISA AT SIYA AY ISINUGO SA ARAL NG MABUTING BALITA AT SINASABI NG DIYOS NA SI KRISTO HESUS ANG KANYANG ANAK NA ATING PAKINGGAN.  ANG PANANALIG KAY KRISTO HESUS AY BUHAY NA WALANG HANGGAN BILANG ISINUGO NG DIYOS PARA SA ATING KALIGTASAN.  SI KRISTO HESUS ANG PAG-IBIG AT AWA NG DIYOS PARA SA ATING BUHAY AT KALIGTASAN SA KASAMAAN.  ANG SUMUNOD KAY KRISTO HESUS AY MAY LIWANAG NA NAGBIBIGAY BUHAY.  MAMUHAY TAYO SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG PANANALIG NATIN SA PANGINOONG KRISTO HESUS AY PANANALIG DIN NATIN SA KANYANG ARAL PARA SA BUHAY NA WALANG HANGGAN.  KAYA ANG MULING PAGKABUHAY NA PAGSALBA SA ATIN SA KAMATAYANG PAGKAKASALA AT KANYANG ARAL ANG PATULOY NA MAGSASALBA AT BIGAY BUHAY SA ATIN.  SA MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY KABUUAN NA ITO NG LAHAT.

SA PANAHON NGAYON SA PRESENT LIFE SA PILIPINAS AT MUNDO AY ITO PA RIN ANG GABAY NA ATING ISASABUHAY NA ARAL AT SALITA NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT ARAL NIYA SA BUONG BIBLIYA.  SA NGAYON AY AYAW NAMANG LUMAPIT NG IBA SA KANYA PARA MABIGYAN NG BUHAY NA WALANG HANGGAN O MABUTING PAMUMUHAY AT MALIGTAS SA MGA KAPIGHATIAN NA NARARANASAN SA BUHAY KAGAYA NG SAKIT, UNPEACEFUL SOCIETY, ETC ETC.  ANG ARAL NI JESUS CHRIST AY SA PANANALIG SA DIYOS AT SA KANYA AT MULA SA KANYA AY IBIBIGAY ITO NG GANUON KALAKI SA BAWAT ISA.  SA USAPIN NG SAKIT KUNG HINDI GANUON KALAKI ANG PANANALIG AY MAY MEDISINA NA GINAWA ANG DIYOS PARA SA LAHAT NA NANALIG O HINDI AT MAHINA ANG PANANALIG PARA MALUNASAN ANG ANUMANG KARAMDAMAN DAHIL SA KASALANAN NG TAO ETC., ETC., IN LIFE STRUGGLE.

IN FAITH AT MABUTING PAGSUNOD AY MAIIADYA TAYO PARTIKULAR SA MGA GANITONG SAKIT AT HALIMBAWA BAKIT PATI BATA AY NAGSAFFER SABI NI POPE FRANCIS NA HINDI NAMAN DAPAT MAGHIRAP SA BUHAY.  KASALANAN  NG MAGULANG AY PWEDENG KADAHILANAN NITO AT KUNG ANO ANONG BAGAY KUNG KAYAT MANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS PARA SA PAGMAMAHAL SA MGA ANAK AT KABATAAN AT GABAYAN NG DIYOS SILA PARA SA KALIGTASAN SA PAMUMUHAY AT ESPIRITWAL DIN.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
 
    
JOHN 16:33 NAPAGTAGUMPAYAN KO ANG SANLIBUTAN,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAKIKIPAG-ISA KAY KRISTO HESUS LABAN SA KAPIGHATIAN SA MUNDONG ITO.  INIAARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA ATING LAKASAN ANG ATING LOOB SA KAPIGHATIANG ATING DINARANAS KUNG SAAN NAPAGTAGUMPAYAN NA NIYA ITO.  DUMALANGIN TAYO SA AMA SA PAMAMAGITAN NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS.  MAHAL TAYO NG AMA O NG DIYOS AT NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH IN MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA 
THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
-----------
---------------------------

0 comments:

Post a Comment