Saturday, August 6, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates August 07, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates August 07, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDTEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"JESUS CHRIST IS THE MERCY OF GOD"
"ANG MABUTING BALITA ANG AWA NG DIYOS"


"Kaya mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita kay Cristo." Philippians 1:27

"Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at duo'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito." Hebrews 4:16
"Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo." Ephesians 2:8


"Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit Araw ng Pamamahinga?" Luke 14:5


"Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga-Nazareth, siya'y sumigaw ng ganito: " Jesus, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!". Sinabi ni Jesus,"Humayo ka; magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di'y nakakita siya, at sumunod kay Jesus. Mark 10:47,52


CBCP AND VATICAN UPDATES
"Caceres Archdiocese to hold media confab"
"Pope in Assisi: forgiveness can truly renew Church and world"

OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED

WYD: sower of vocations, families
Pope Francis: General Audience focused on trip to Poland

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
"Spread the word of God thru Jesus Christ and save the world from evilness"
"THE MERCY OF GOD IS IN FAITH TO JESUS CHRIST"
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES AUGUST 07, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO AT BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN SA KASAMAAN AT GABAYAN SA KALIGTASAN
AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope in Assisi: forgiveness can truly renew Church and world". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Caceres Archdiocese to hold media confab". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Kaya mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita kay Cristo." Philippians 1:27. "Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at duo'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito." Hebrews 4:16. "Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo." Ephesians 2:8. "Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit Araw ng Pamamahinga?" Luke 14:5. "Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga-Nazareth, siya'y sumigaw ng ganito: " Jesus, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!". Sinabi ni Jesus,"Humayo ka; magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di'y nakakita siya, at sumunod kay Jesus. Mark 10:47,52.THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE "Caceres Archdiocese to hold media confab".   ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISASAGAWANG CONFAB NGAYONG AUGUST 19, 2016 SA INISYATIBA NG CACERES NG NAGA CITY NA SI ARCHBISHOP ROLANDO TIRONA.  ANG TEMA NG CONFAB AY “Communication and Mercy in the 21st Century” in the morning and “Social Media Ethics and Evangelization” in the afternoon, as one of the workshops. 
ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT KALIWANAGAN AT MILAGRO NG BANAL NA SANTA MARIA AY SUMUSUPORTA SA INYONG PROGRAMA O CHURCH ACTIVITIES PARA IPANGARAL ANG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS O SALITA NG DIYOS.  NAWAY MALIWANAGAN KAYO NG ATING BANAL NA SANTA MARIA AT GABAYAN SA INYONG HAKBANGIN NA ITO AT MAGING MAHUSAY KAYONG MAPAGBUKLOD ANG MGA TAO SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT MALIGTAS SA TAKDANG PANAHON.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT  "Pope in Assisi: forgiveness can truly renew Church and world". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA KANYANG PANGANGARAL SA LUGAR SA ITALIA SA ASSISI KUNG SAAN DUON NANGARAL SI ST. FRANCIS OF ASSISI.  SA KANYANG PANGARAL AY SINABI NIYA NA ANG PAGPAPATAWAD ANG MAGBABAGO SA SIMBAHAN AT MUNDO.  AYON SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AY MARAMI ANG HINDI NAGPAPATAWAD KUNG KAYAT MARAMI ANG MAY GALIT SA BUHAY NA SINISIRA NILA ANG BUHAY NILA AT IBANG TAO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PATULOY ANG PAGSUPORTA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS SA KANYANG MGA PANGARAL AT NAWAY PATULOY SIYANG PAGLIWANAGAN NI MOTHER MARY AT ANG SIMBAHANG KATOLIKO AT ANG KANYANG MGA PANGARAL AY GABAYAN NG KALIWANAGAN NG MOTHER MARY AT SA ATING PAGBABAHAGI NITO SA MUNDO AT BANSANG PILIPINAS.  ANG KANYANG MGA PANGARAL AY ANG PUSO NG DIYOS PARA SA LAHAT O ANG ATING DIYOS AY MAHABAGIN AT MAPAGMAHAL KUNG KAYAT ISINUGO NIYA SI JESUS CHRIST UPANG TUBUSIN ANG ATING SIMBAHAN AT ISALBA ANG MUNDO SA PAGKAKASALA SA AWA NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NI KRISTO.  MAHABAG ANG LAHAT KAGAYA NG DIYOS SA KAPWA AT BIGYAN SILA NG PAGKAKATAON SA PAGBABAGO.  
  
MULI AY PATULOY NA BISITAHIN ANG ATING WEBSITE SA ATING PROMOSYON NG BIBLE AT PAG-EEBANGHELYO AT PAGSUPORTA SA ARAL NG ATING SANTO PAPA AT SIMBAHANG KATOLIKO AT SA PAMAMAGITAN NG ATING PROMOSYON AY NAIIBAHAGI NATIN ANG ARAL NG SANTO PAPA FRANCIS AT ANG MILAGRO NG BANAL NA SANTA MARIA AY GUMABAY DIN SA INYO SA MGA ARAL NA ITO AT LALONG MAGLIWANAG ANG INYONG ISIPAN AT PANANALIG.
  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US, "Kaya mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita kay Cristo." Philippians 1:27. "Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at duo'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito." Hebrews 4:16. "Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo." Ephesians 2:8. "Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit Araw ng Pamamahinga?" Luke 14:5. "Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga-Nazareth, siya'y sumigaw ng ganito: " Jesus, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!". Sinabi ni Jesus,"Humayo ka; magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di'y nakakita siya, at sumunod kay Jesus. Mark 10:47,52. THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY HINGGIL SA KANYANG BUGTONG NA ANAK NA SI KRISTO HESUS ANG KANYANG AWA SA ATIN AT PAG-IBIG PARA SA ATING KALIGTASAN SA KANYANG PARUSA SA POOT AT GALIT SA ATING PAGKAKASALA MULA PA NUONG LALANGIN NG MUNDO AT TAO.  ANG MABUTING BALITA NG PANGINOONG JESU-CRISTO ANG KANYANG AWA NA ATING PANANALIGAN AT PAGSIKAPANG ISABUHAY PARA SA ATING GANAP NA KALIGTASAN.  SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG KAY KRISTO HESUS TAYO AY PINAWAWALANG SALA NG DIYOS ANG ATING PAGKAKASALA MULA SA UNANG PAGKAKASALA NG ATING MGA NINUNO.  WALA NA TAYO SA SUMPA NG KAUTUSAN NA KAMATAYAN SA SINUMANG LUMABAG GAYUNPAMAN AY ANG PANANALIG NATING ITO SA PANGINOONG KRISTO HESUS AY KAAKIBAT ANG KANYANG MGA ARAL MULA SA DIYOS NA ATING DAPAT ISABUHAY AT PAGSIKAPAN UPANG TAYO AY MALIGTAS AT TULUYANG KAAWAAN NG DIYOS SA TAKDANG PANAHON NG PAGLILIGTAS.  ANG PANANALIG KAY KRISTO HESUS AY PAGSASAGAWA DIN NG KANYANG MGA SALITA NA SIYANG HUHUSGA SA ATIN SA TAKDANG PANAHON.


SA KASALUKUYANG SITWASYON SA BANSA AY MAGBIGAY DIN NG HABAG ANG ATING PAMAHALAAN AT BAYAN SA BAWAT ISA SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG KAY KRISTO HESUS AT ATING INIAARAL ITO SA ATING BANSA MULA GOBYERNO AT BAYAN NA HINDI MAN KAYO NANAMPALATAYA KAY KRISTO HESUS AT SA DIYOS AY MAGKAROON KAYO NG HABAG SA KAPWA TAO FOR COMMON GOOD OF ALL.  SA MGA PAGPAPATUPAD AT PAGPAPAIRAL NG PAMAMAHALA HALIMBAWA AY ISABATAS AT IPATUPAD KASAMA NA ANG HABAG DITO SA SINUMAN NA NAGKAKASALA SA BATAS MULA MALIIT HANGGANG HEAVY CRIMES.  KAGAYA NG ARAL NG DIYOS SA BIBLE BIGYAN NG PAGKAKATAON ANG BAWAT NAGKAKASALA NA KUNG MABIGAT AY HINDI NAMAN SILA EEXTRA JUDICIAL KILLINGS AT PAABUTIN NAMAN SILA SA KULUNGAN AT PARUSAHAN NG KUNG DAPAT HABAMBUHAY NA LANG AT HINDI DEATH PENALTY HALIMBAWA.  MAY MGA KASALANAN NA DAPAT SA KULUNGAN SILA MAGBAGONG BUHAY AT MAY MGA KASALANAN NA PWEDENG IPAGPATAWAD NG PAMAHALAAN AT BIKTIMA AT SA LABAS SILA MAGBAGONG BUHAY AT HIGIT AY MAGBALIK LOOB SA DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
 
    
LUKE 4:16-30 HINDI TINAGGAP SI JESUS SA NAZARETH ,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PROPESIYA SA PANGINOONG KRISTO HESUS NUONG PANAHON NI PROPETA ISAIAH NA INIARAL NIYA SA KANYANG PAHAYAG SA MABUTING BALITA.  ITONG PAGLILIGTAS NA ITO NI JESUS CHRIST AY HINDI TINANGGAP SA NAZARETH O SA SARILI NIYANG BAYAN.  TINANGGIHAN NILA ANG KALIGTASAN NG MABUTING BALITA, PAGPAPAGALING O PAGSUGO NG DIYOS SA KANYA.  AGN KASULATAN NI PROPETA ISAIAH AY TINUPAD NIYA.  ANAK LAMANG NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NI KRISTO HESUS ANG MAKAKAGAWA NG MGA PROPESIYA SA MABUTING BALITA KUNG KAYAT PANALIGAN NATIN SIYA BILANG TAGAPAGLIGTAS AT AWA NG DIYOS SA ATIN.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH IN MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------

-------------------------------------------

0 comments:

Post a Comment