Saturday, September 10, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates SEPTEMBER 11, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates SEPTEMBER 11, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDTEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"PAMUMUHAY AYON SA ESPIRITU"
"ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY"
"SPIRITUAL LIFE"

'"Ang Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas" Luke 1:46


"Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita." Luke 4:18


"Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan." Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay." John 6:47


"Ako ang ilaw ng sanlibutan.  Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay-buhay, at di na lalakad sa kadiliman." John 8:12


"Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang Mang-aaliw na magiging kasama ninyo magpakailanman.  Ito'y ang Espiritu ng katotohan, na hindi matanggap ng sanlibutan."  John 14:16-17


"Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos." Romans 8:14

"Ito ang sinasabi ko sa inyo: ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman."  Galatians 5:16

"Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan."  Ephesians 4:3


CBCP AND VATICAN UPDATES
"What’s your birthday gift to Mary?"
"Pope Francis at daily Mass: evangelizing not a rote task"
MOTHER MARY BIRTHDAY SEPT. 08, 2016


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

"Spread the word of God thru Jesus Christ and save the world from evilness"
"THE MERCY OF GOD IS IN FAITH TO JESUS CHRIST"

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"TODAY UPDATES SEPTEMBER 11, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO AT BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN SA KASAMAAN AT GABAYAN SA KALIGTASANAT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"

"HAPPY BIRTHDAY TO MOTHER MARY"
SEPTEMBER 08, 2016

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis at daily Mass: evangelizing not a rote task". IN CBCP WEBSITE ISSUE "What’s your birthday gift to Mary?". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, '"Ang Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas" Luke 1:46.  "Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita." Luke 4:18.  "Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan." Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay." John 6:47.  "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay-buhay, at di na lalakad sa kadiliman." John 8:12.  "Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang Mang-aaliw na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohan, na hindi matanggap ng sanlibutan." John 14:16-17.  "Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos." Romans 8:14.  "Ito ang sinasabi ko sa inyo: ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman." Galatians 5:16.  "Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan." Ephesians 4:3

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE "What’s your birthday gift to Mary?".   ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA KAARAWAN NG ATING BANAL NA SANTA MARIA INA NG PANGINOONG KRISTO JESUS NA ATING TAGAPAGLIGTAS AT BUGTONG NA ANAK NG DIYOS AMA.  AYON SA CBCP AY ANO ANG ATING MAIIHANDOG SA KAARAWAN NI MOTHER MARY KUNG SAAN AY NAGKAROON NG IDEYA ITONG ATING KAPARIAN NG HANDOG NA ROSAS SA ATING MAHAL NA INA NA INIREGALO NI JESUS CHRIST SA KANYA SA ISANG DEBUHO.  

INAANYAYAHAN NG ATING KAPARIAN AT CBCP NA MAGHANDOG NG KABUTIHANG GAWA SA ATING BANAL NA SANTA MARIA SA KANYANG KAARAWAN.  READ THE CBCP POSTS.  

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO AT APARISYON NI MOTHER MARY AY MALIWANAGAN ANG ATING CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT ATING BANSA AT BUONG MUNDO MULA SA IBAT IBANG RELIHIYON AT ISTATUS SA BUHAY AT MANATILI SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS MULA BIBLE AT MANALIG SA SALITA NG DIYOS ANG BUONG MUNDO.  ANG ATING SUPORTA SA PANGANGARAL AT GABAY NG CBCP AT KAPARIAN PILIPINO SA ISYUNG ITO AY PATULOY NATING SINUSUPORTAHAN KAAGAPAY ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT NAWAY BIGYAN NG IBAYONG KALIWANAGAN AT GABAY NG KAGALINGAN NG PERSPEKTIBA NG DIYOS ANG ATING KAPARIAN NA MAKAPANGARAL NG WASTO AT MABUTI NG AYON SA SALITA NG DIYOS AT HINDI MAPUKAW NG DIABLO ANG ISIPAN UPANG HINDI MAGKAROON NG BAHID NG UDYOK NG ESPIRITU NG KASAMAAN ANG KANILANG MGA GABAY AT ARAL SA TAO KUNDI UDYOK NG ESPIRITU SANTO.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NANANALIG SA ATING BANAL NA SANTA MARIA NA PATULOY NA GABAYAN NG KALIWANAGAN AT APARISYON ANG BANSANG PILIPINAS AT MUNDO MULA SA ATING PANANALIG AT MGA PANANALIG NG MGA MABUBUTING TAO AT PAGKAKAISA SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS.  NAWAY ANG INYONG KALIWANAGAN AY MAHIKAYAT SA PAGKAKAISA ANG TAO AT MUNDO SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT MAGKAROON NG KAPAYAPAAN AT PAG-IBIG, PAG-ASA AT KALIGTASAN.  MULI SA ATING PAGEEBANGHELYO AT PAGBABAHAGI NG SALITA NG DIYOS SA GABAY NG KALIWANAGAN AT APARISYON NI MOTHER MARY NAWAY MALIWANAGAN KAYO AT MAGABAYAN SA MABUTING PAMUMUHAY.    


MULI NAWAY MALIWANAGAN ANG BANSA AT BUONG MUNDO NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AT MANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS UPANG SA DARATING NA MGA HINDI INAASAANG SAKUNA LALO NA ANG PROPESIYA NG KRISTO HESUS AY MALIGTAS TAYO SA MGA SAKUNANG ITO.  NAWAY ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT MGA APARISYON AY MAKATULONG SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT IWASAN ANG PAGKAKASALA AT IADYA TAYO SA KAPAHAMAKAN AT MABIGYAN TAYO NG MGA BABALA SA MGA HINDI INAASAHAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis at daily Mass: evangelizing not a rote task". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGEEBANGHELYO NA HINDI RAW ITO ISANG PAUIT ULIT O ROUTINARY NA PAMUMUHAY KUNDI ITO AY TUNGKULIN AT GAWAIN PARA SA DIYOS NA INIAATANG SA ATING SANTO PAPA AT BUONG KAPARIAN AT MGA LINGKOD.  ANG PANGANGARAL SA ATING KALIGTASAN MULA SA MABUTING NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY ISANG OBLIGASYON NA ATANG SA ISANG TAO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA PAGBABAHAGI NG SALITA NG DIYOS AT PAGEEBANGHELYO AY MALIWANAGAN NG MILAGRONG GABAY ANG ATING SANTO PAPA AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO.  ATING SINUSUPORTAHAN ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS SA KANYANG PANGARAL SA SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO AT ATING HINIHIKAYAT NA MANALIG ANG BAWAT ISA SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT SA IBAT IBANG RELIHIYON AY MAKIISA SA INTERFAITH UPANG MAKILALA ANG EBANGHELYO NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD,"Ang Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas" Luke 1:46.  "Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita." Luke 4:18.  "Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan." Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay." John 6:47.  "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay-buhay, at di na lalakad sa kadiliman." John 8:12.  "Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang Mang-aaliw na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohan, na hindi matanggap ng sanlibutan." John 14:16-17.  "Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos." Romans 8:14.  "Ito ang sinasabi ko sa inyo: ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman." Galatians 5:16.  "Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan." Ephesians 4:3. THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY SINASABI NIYA NA MAMUHAY AYON SA ESPIRITU. MAMUHAY TAYONG NANALIG SA DIYOS NA MAY GAWA NG LAHAT AT HINDI ANG WALANG PANANALIG AT BUHAY ESPIRITWAL NA NAGBUBUNSOD SA PAMUMUHAY NA MAKALAMAN O HINDI MABUTI.  ANG PAMUMUHAY NG NAAYON SA ESPIRITU AY NAGKAKAISA SA KAPAYAPAAN. ANG ESPIRITU ANG GAWIN NATING PATNUBAY NG BUHAY AT HINDI ANG PITA NG LAMAN AYON SA DIYOS KUNG SAAN PAGKAKASALA ANG DULOT NG PITA NG LAMAN KAGAYA NG MATERYAL NA BAGAY AT KUNG ANO ANONG MAKAMUNDONG BAGAY.  MAMUHAY NG MAY PAG-IBIG SA DIYOS HIGIT SA LAHAT AT KAPWA TAO UPANG MAKAPAMUHAY NG MABUTI AT BOG KAUTUSAN AY MASUNOD SA ARAL NA ITO.  MANALIG SA ATING PANGIOONG KRISTO HESUS AT MAGKAKAROON TAYO NG BUHAY AT KALIWANAGAN AT MAAKAY TAYO SA MABUTING PAMUMUHAY AT HINDI NA SA KASAMAAN O KADILIMAN.

SA ATING PANAHON NGAYON AYON SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY MAGIGING PALALO ANG TAO O MASASAMA AT PURO KALIKUAN O MGA SUWAIL SA DIYOS AT LILITAW ANG MANLILIBAK AT MARAMI ANG MAHUHUMALING SA MAKALAMAN AT HINDI SA ESPIRITWAL NA BAGAY.   NAWAY MAGABAYAN ANG ATING BANSA NG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT MAGKAROON NG KALIGTASAN ANG BAWAT ISA.  MAGKAISA AT MAMUHAY SA ESPIRITUNG PAMUMUHAY AT HINDI SA MAKAMUNODNG BAGAY.   ANG MUNDO NA NILALANG NG DIYOS AY ATING TAHANAN AT GAMIT PARA ITAWID ITONG BUHAY NA KALOOB SUBALIT HIGIT NATING PAGSUSUMAKITAN ANG DIYOS NA MAYLIKHA. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.

 
MATTHEW 6;24-34 DIYOS O KAYAMANAN,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA DIYOS O KAYAMANAN.  ITONG MGA ARAL NG DIYOS DITO AY GABAY SA LAHAT NA PILIIN NATIN ANG ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY O MAY PANANALIG SA DIYOS SA HALIP NA PAGSUMAKITAN AY KAYAMANAN O PITA NG LAMAN.  PILIIN NATIN NA MAY DIYOS SA PAMUMUHAY NATIN AT PAGHARIIN SIYA SA ATING PAMUMUHAY AT PUSO NATIN AT IBIBIGAY NIYA ANG MGA KAILANGAN NATIN.  HUWAG NATING IKABAHALA ANG KAKANIN AT DARAMTIN AYON SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS DAHIL ALAM NG DIYOS ITO.  ARAL NI KRISTO SAPAT NA ANG BAWAT NA ARAW NG SULIRANIN AT ANG BUKAS AY HUWAG KABAHALA AT ITO AY TALAGANG EPEKTIBO DAHIL SA KUNG ITONG ARAW NA ITO LANG AY HINDI MO NA MAITAWID MAG-IISIP PA BUKAS AT KUNG SA PAGPAPAGAL MO NGAYONG ARAW AY MAY LUMABIS MALAMANG NA MAY PAMBUKAS KA PA AT ITO ANG PAG-ISIPAN MO PARA SA BUKAS MO KUNG ITATABI MO O MAGPAPATULOY KA SA PAGPAPAGAL MO AT HUWAG KALIMUTAN ANG DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH IN MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------
--------------------------------

0 comments:

Post a Comment