Saturday, September 24, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates SEPTEMBER 25, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates SEPTEMBER 25, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Matuwid ang Hatol ng Diyos"
"Pananalig sa paggawa ng mabuti o matuwid"

"Kayat sinabi niya sa kanila "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng ma tao, Ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso.  Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam suklam sa paningin ng Diyos."  Luke 16:15


"Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inong mga kaaway." Luke 21:14-15


"Ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at poot ang babagsak sa mga limilikha ng pagkabaha-bahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kunid sa kalikuan."  Romans 2:7-8    


"Ngunit kami'y umaasa na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kami'y aariing matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya." "Sapagkat ang buong Kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. "Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Galatians 5:5, 14


 "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa saril.""Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin." Galatians 5;22, 26


"Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, at sa ganitong paraa'y matutupad ninyo ang utos ni Cristo."  "Kayat huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung di tayo magsasawa." Galatians 6:2,9


"Kung kayo ma'y magagalit, iwasan ninyong kayo'y magkasala." Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita; sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakakarinig."   Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot; huwag na kayong mabubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa.  Sa halip, kayo'y maging mabait at maawain sa isa't isa, at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo." Ephesians 4:26, 29, 31


"Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya.  Kaya't dapat kayong mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin." Colossians 3:12


       "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o magtanim sa kapwa." 1Corinthians 12:4-5


  "Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita Tungkol kay Cristo." Philippians 1:27


"Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos," Titus 2:12 

 
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Faith leaders unite vs. summary killings"
"Pope to journalists: truth and respect for human dignity"



KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

"Spread the word of God thru Jesus Christ and save the world from evilness"
"THE MERCY OF GOD IS IN FAITH TO JESUS CHRIST"
 UNITE IN INTERFAITH UNITY

------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"



TODAY UPDATES SEPTEMBER 25, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO AT BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN SA KASAMAAN AT GABAYAN SA KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope to journalists: truth and respect for human dignity". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Faith leaders unite vs. summary killings". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Kayat sinabi niya sa kanila "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng ma tao, Ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam suklam sa paningin ng Diyos." Luke 16:15.  "Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inong mga kaaway." Luke 21:14-15.  "Ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at poot ang babagsak sa mga limilikha ng pagkabaha-bahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kunid sa kalikuan." Romans 2:7-8.  "Ngunit kami'y umaasa na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kami'y aariing matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya." "Sapagkat ang buong Kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. "Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Galatians 5:5, 14. "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa saril.""Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin." Galatians 5;22, 26.  "Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, at sa ganitong paraa'y matutupad ninyo ang utos ni Cristo." "Kayat huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung di tayo magsasawa." Galatians 6:2,9. "Kung kayo ma'y magagalit, iwasan ninyong kayo'y magkasala." Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita; sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakakarinig." Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot; huwag na kayong mabubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, kayo'y maging mabait at maawain sa isa't isa, at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo." Ephesians 4:26, 29, 31.  "Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin." Colossians 3:12.  "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o magtanim sa kapwa." 1Corinthians 12:4-5.  "Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita Tungkol kay Cristo." Philippians 1:27.  "Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos," Titus 2:12

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE ""Faith leaders unite vs. summary killings"". Faith leaders unite vs. summary killings  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA INTERFAITH UNITY NG MGA PANRELIHIYONG GRUPO SA BANSA UPANG MAGSABOSES NG PAGPAPAHINTO NG EXTRA JUDICIAL KILLINGS SA PAGLABAN SA DROGA AT PANGIBABAWIN NG KARAPATAN AT AWA AT ANG KARAHASAN AY IWASAN.  ANG KAGANDAHANG LOOB AY MAMUTAWI SA MGA NANGYAYARING ITO.  ANG SIMBAHANG KATOLIKO AY NAGSASAGAWA AT HUMIHIMOK NG DAILY PRAYER PARA MATIGIL AT MAIWASAN ANG EXTRA JUDICIAL KILLINGS AT GABAYAN ANG ATING PULISYA SA KANILANG SERBISYO PUBLIKO SA PAGPAPANATILI NG PEACE AND ORDER. 
ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NG BANAL NA SANTA MARIA AY MAKAGABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT LAHAT NG NANALIG DITO AT LAHAT NG TAO AT MAGBIGAY TIBAY SA INYONG PANANALIG.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA SA GABAY NA ITO NG CBCP AT PAKIKIISA SA INTERFAITH UNITY LABAN SA EXTRA JUDICIAL KILLINGS SA BANSA.  ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY GUMABAY SA PAGKAKAISANG ITO O INTERFAITH UNITY NA ITO AT OBJECTIVES NITO AT MAAKAY ANG BANSA AT PAMAHALAAN NA MAPATIGIL ANG EXTRA JUDICIAL KILLINGS AT GAYUNDIN AY MAHIKAYAT ANG TAO NA IWAN NA ANG PAGKAKASALA AT MAMUHAY BILANG NANAMPALATAYA AT MABUTING PAMUMUHAY.   

MULI NAWAY MALIWANAGAN ANG BANSA AT BUONG MUNDO NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AT MANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS UPANG SA DARATING NA MGA HINDI INAASAANG SAKUNA LALO NA ANG PROPESIYA NG KRISTO HESUS AY MALIGTAS TAYO SA MGA SAKUNANG ITO.  NAWAY ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT MGA APARISYON AY MAKATULONG SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT IWASAN ANG PAGKAKASALA AT IADYA TAYO SA KAPAHAMAKAN AT MABIGYAN TAYO NG MGA BABALA SA MGA HINDI INAASAHAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT ""Pope to journalists: truth and respect for human dignity"". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA GABAY NITO SA MGA MAMAMAHAYAG SA MUNDO NA IHAYAG LAMANG ANG KATOTOHANAN AT IRESPETO AND DIGNIDAD NG TAO.  BINIGYANG PUNTO NIYA ANG KAHALAGAHAN NG MEDIA O JOURNALISM AT ITO AY AMBAG SA PAGBABAGO NG MUNDO.  PANGANGARAL DIN NI SANTO PAPA FRANCIS NA ANG MIDYA AY HUWAG GAMITIN O ANG PAGSUSULAT BILANG WEAPON OF DESTRUCTIONS O SOME FORM OF TERRORISMS IN FORM OF MEDIA DISSIMINATIONS. THE MEDIA CAN DESTROY AND KILL PEOPLE AND TERRORIZED EVEN NATIONS OR COUNTRY.  DENOUNCING EVIL IS NECESSARY BUT IT MUST RESPECT DIGNITY OF OTHERS AND TELL THE TRUTH. MAKATULONG SA KATOTOHANAN AT HINDI SA PAGYURAK AT PAGSIRA NG BUHAY MAGING BANSA.



ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS  AT KRITO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT NAWAY MAGABAYAN NG KALIWANAGAN ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT SIMBAHANG KATOIKO SA BUONG MUNDO AT PATULOY NA PAG-IBAYUHIN ANG PAGTAWAG AT HIKAYAT AT GABAY SA TAO SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT MAGPATIBAY SA KANYANG PANANALIG.   ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUPORTA SA GABAY NG SANTO PAPA FRANCIS SA BUONG MUNDO SA USAPING ITO NG MEDIA AT PROFESSIONAL JOURNALISM NA MAGING MAKATOTOHANAN AT NARESPETO SA DIGNIDAD NG ISANG TAO.  NAWAY ANG LAYUNIN NG INDUSTRIYA NG MEDIA AT JOURNALISM AY SIYANG PAIRALIN AT PAUNLARIN PA ITO SA PAGHAHAYAG NG KATOTOHANAN AT PAGBABAHAGI SA TAO NG INYONG OBJECTIVES NA MAY PAGRESPETO SA DIGNIDAD NG TAO AT NASUNOD SA KARAPATANG PANTAO.  HUWAG GAMITIN ANG MEDIA SA PANSARILING KAPAKANAN AT O KAPAKANAN NG ISANG GRUPO, INDIBIDWAL AT INFLUENCE PEPLE O PERA AT MAGING SELF INTERES LANG NG ISANG BANSA SA MUNDO PARA SIRAIN ANG IBA AT GUMAWA ANG KAGULUHAN AT HINDI MABUTI.

ANG KAISIPAN NG TAO AY MADALING BILUGIN AT LOKOHIN SA PAMAMARAAN NG MEDIA AT ANG INTERES NITO ANG NAMAMAYANI KUNG KAYAT HUWAG PAIRALIN ANG GANITONG KALAKARAN KUNDI ANG ETHICS AT LAYUNIN NG MEDIA LANG ANG GAWIN AT KUMON NA MABUTI AT PAGPAPAUNLAD NG MUNDO MULA KAPAYAPAAN, PAGKAKAISA, PAG-ASA, PAG-IBIG, PAGTUTULUNGAN AT HIGIT SA LAHAT AY MAY PANANALIG SA DIYOS.  NAWAY MALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA ANG MEDIA SA BUONG MUNDO AT GABAYAN SA KATOTOHANAN AT MABUTING MEDIA WORKS AT MAAKAY SA MABUTING PAMUMUHAY MULA SA KANILANG PROPESYON AT ORDINARYONG PAMUMUHAY. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD,"Kayat sinabi niya sa kanila "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng ma tao, Ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam suklam sa paningin ng Diyos." Luke 16:15.  "Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inong mga kaaway." Luke 21:14-15.  "Ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at poot ang babagsak sa mga limilikha ng pagkabaha-bahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kunid sa kalikuan." Romans 2:7-8.  "Ngunit kami'y umaasa na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kami'y aariing matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya." "Sapagkat ang buong Kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. "Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Galatians 5:5, 14. "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa saril.""Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin." Galatians 5;22, 26.  "Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, at sa ganitong paraa'y matutupad ninyo ang utos ni Cristo." "Kayat huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung di tayo magsasawa." Galatians 6:2,9. "Kung kayo ma'y magagalit, iwasan ninyong kayo'y magkasala." Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita; sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakakarinig." Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot; huwag na kayong mabubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, kayo'y maging mabait at maawain sa isa't isa, at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo." Ephesians 4:26, 29, 31.  "Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin." Colossians 3:12.  "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o magtanim sa kapwa." 1Corinthians 12:4-5.  "Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita Tungkol kay Cristo." Philippians 1:27.  "Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos," Titus 2:12. THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY TUNGKOL SA PANANALIG SA PAGGAWA NG MATUWID AT MATUWID NA PAGHATOL NG DIYOS.  ANG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ARAL NI PANGINOONG KRISTO HESUS AY GINAGABAYAN ANG MGA TAO SA PAMUMUHAY NA SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG TAYO TUMATALIMA SA PAGGAWA NG MABUTI AT MATUWID AT HINDI NA SA KAUTUSAN.  TAYO AY GUMAGAWA NG MABUTI DAHIL SA ATING PANANALIG KAY KRISTO HESUS NA HABAG NG DIYOS SA ATIN.  MARAMING ARAL ANG PANGINOONG KRISTO HESUS KUNG PAANO TAYO MANANALIG AT GAGAWA NG MABUTI SA PAMAMAGITAN NG ESPIRITU SANTO.  MAMUHAY NG MAY PAG-IBIG AT PAGTUTULUNGAN, PAGTITIIS, KAPAYAPAAN, PAGKAKAISA, AT PAGGAWA NG MABUTI AT MARAMING ARAL SIYA SA ATIN SA MGA BINASA NATIN SA ATING ITINALANG SALITA NG DIYOS MULA KAY KRISTO.  NAWAY ANG MGA BIBLE VERSES NA ITO AY INYONG ISABUHAY UPANG MAAKAY ANG BAWAT ISA SA MATUWID NA PAMUMUHAY SA PANANALIG KAY KRISTO TUNGO SA DIYOS AT KALIGTASAN.  MAGPASALAMAT TAYO AT MAY DIYOS NA MAY LIKHA SA ATING LAHAT AT MATUWID SA PAGHATOL UPANG ANG NARARANASAN NATIN NA HINDI PANTAY SA PAMUMUHAY O KASAMAAN NG KAPWA AY KANYANG ITUWID SA PAMUMUHAY NA ITO NA HINDI MAITUWID NG TAO LANG DAHIL SA KASAMAAN AT PANANAMANTALA NITO AT NAGTAKDA DIN SIYA NG PAGPAPARUSA SA PAGHIHIWALAY NG MABUTI AT MASAMA SA TAKDANG PANAHON. 

ANG MGA MENSAHENG ITO NG DIYOS AY PARTIKULAR DIN NA ATING IANGKOP SA NANGYAYARI SA PILIPINAS NA SITWASYON MULA SA ARAL NG SIMBAHANG KATOLIKO AT GABAY ITO DITO SA USAPING ITO.  ANG LIPUNAN AY MAGKAISA SA MABUTING PAMUMUHAY AT HINDI SA PATAYAN AT EXTRA JUDICIAL KILLINGS KUNDI SA PAG-IBIG AT AWA SA KAPWA AT PAGBABAGO AT IWAS SA KRIMEN AT KASAMAAN.  PAGTAHAK NG BAWAT ISA SA MABUTING PAMUMUHAY ANG MENSAHE NG DIYOS AT ITONG GUMAGAWA NG SALVAGING AY TIGILAN ITO AT ITONG GUMAWA DIN NG DRUG TRAFFICKING AT ANUMANG KRIMEN AY IWASAN DIN.  PAIRALIN NG GOLDEN RULES O IBIGIN MO ANG IYONG KAPWA GAYA NG IYONG SARILI.  IWASAN ITONG SALVAGING IN ANTI CRIMES ACTIONS MULA GOBYERNO AT PANGKARANIWANG TAO CONCERNING FOR COMMON GOOD DAHIL HINDI RIN ITO MABUTI KUNDI KASAMAAN DIN ITO  AT ANG ARAL NG DIYOS SA ATIN AY MAMUHAY NG MABUTI.  MULI PILITIN NA MAMUHAY SA ARAL NG MABUTING BALITA NI PANGINOONG KRISTO HESUS AT ITO ANG GAGABAY SA ATIN SA MABUTING PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT BUHAY.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.

 
ANG LAYUNIN NG TALINGHAGA LUKE 8:9-10,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS TUNGKOL SA PANGANGARAL SA PAMAMAGITAN NG TALINGHAGA.  GUMAGAMIT ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG TALINGHAGA UPANG ANG BINIGYAN NG DIYOS LAMANG NG PANG-UNAWA DITO ANG MAKAKAKITA AT MAKAKAUNAWA GAYUNMAN AY ANG MAGBABALIK LOOB AY PATATAWARIN.  ANG MGA TAONG NAKINIG NG SALITA NG DIYOS AY NAMUMUNGA O ISINASABUHAY ANG SALITA NG DIYOS AT ANG HINDI NAKIKINIG AT NAKAKAUNAWA AY TINATALIKURAN ITO SUBALIT SILA AY PWEDE PANG MAGBALIK LOOB AT NAHIHIKAYAT NG DIABLO NA HINDI NA MAGKAKAPAGBAGO AY HINDI NA MANANALIG AT MALILIGTAS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   



THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH IN MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...



TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 




FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
--------------------------
------------

0 comments:

Post a Comment