Saturday, December 24, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates DECEMBER 25, 2016

0 comments


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates DECEMBER 25, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"UNITE IN LIFE AND LOVE"
"SAVE LIFE AND SOULS"
IPAGDIWANG NG PANANAMPALATAYA
ANG PASKO

"Kayat sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos.  Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y pangangalanlan mong Jeus.  Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Luke 1:30-32

"Sapagkat isinilang ngayon sa Bayan ni David and inyong Tagapagligtas, ang Cristong Panginoon." Luke 2:11

Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan, na nagpupuri sa Diyos:  "Papuri sa Diyos sa kaitasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya!" Luke 2:13

"Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama." Luke 6:36

"May Eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin.  "Guro," aniya, "ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa Kautusan? Ano ang nabasa mo roon?' Tumugon siya," 'Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng Buong Puso, at nang buong kaluluwa, at nang buong lakas, at nang buong pag-iisip'; at, 'Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.'"  Tama ang sagot mo," wika ni Jesus.  "Gawin mo yan at mabubuhay ka."  Luke 10:25-28

"Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay-buhay, at di na lalakad sa kadiliman." John 8:12

"Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 2Thessalonians 2:14

  
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Cardinal Tagle: Why is there no room for hope for those astray?"
"Pope: 'open your hearts to the good news of Christmas'"

MERRY CHRISTMAS TO THE WORLD


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES DECEMBER 25, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO AT BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN SA KASAMAAN AT GABAYAN SA KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Cardinal Tagle: Why is there no room for hope for those astray?". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope: 'open your hearts to the good news of Christmas'". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Kayat sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y pangangalanlan mong Jeus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Luke 1:30-32.  "Sapagkat isinilang ngayon sa Bayan ni David and inyong Tagapagligtas, ang Cristong Panginoon." Luke 2:11.  Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan, na nagpupuri sa Diyos: "Papuri sa Diyos sa kaitasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya!" Luke 2:13.  "Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama." Luke 6:36.  "May Eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro," aniya, "ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa Kautusan? Ano ang nabasa mo roon?' Tumugon siya," 'Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng Buong Puso, at nang buong kaluluwa, at nang buong lakas, at nang buong pag-iisip'; at, 'Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.'" Tama ang sagot mo," wika ni Jesus. "Gawin mo yan at mabubuhay ka." Luke 10:25-28.  "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay-buhay, at di na lalakad sa kadiliman." John 8:12.  "Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 2Thessalonians 2:14


 
THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE "Cardinal Tagle: Why is there no room for hope for those astray?".   ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA GABAY NITO SA LIPUNANG PILIPINO O MGA TAO HINGGIL SA MGA NALILIGAW NG LANDAS SA BUHAY O MGA NAGKAKAMALI AT NAKAKAGAWA NG KASAMAAN.  AYON SA KANYA BAKIT WALANG PUWANG AT PAG-ASA ANG MGA TAONG NALILIGAW NG LANDAS AT KINOKONDENA SILA NG MGA TINGIN SA SARILI AY SILA ANG TAMA O MAKATWIRAN.  NGAYONG KAPASKUHAN AY GINAGABAYAN NIYA ANG LAHAT NA MAGINBG MATULUNGIN SA KAPWA AT KAGAYA NG DIYOS NA NAGBIGAY AT AWA.  ATING PANALIGAN SI PANGINOONG KRISTO HESUS AT TULUNGAN ANG MGA MAY SAKIT, NAKAKULONG AT MGA NAGUGUTOM AT NAUUHAW AT  DARATING ANG ARAW AY ANG PAGBIBIGAY NG DIYOS NA MAKASAMA SA KANYANG PAGHAHARI.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY NANALIG NG KALIWANAGAN NA GABAYAN ANG ATING SIMBAHANG KATOLIKO AT CBCP SA PAMUMUNO NI CARDINAL TAGLE AT PATULOY NA MANALIG AT KUMAPIT SA PANANAMPALATAYA SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA BIBLE O MABUTING BALITA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAKIKIISA AT IPINANGANGARAL ANG ARAL NA ITO NG ATING CARDINAL NA ARAL NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS SA MABUTING BALITA AT TAYO AY TUMULONG SA ATING KAPWA KUNG SAAN ANG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS ANG ATING GINAWAGAN NG MABUTI SA GAWANG ITO NG PAGTULONG SA KAPWA NA MULA SA MAY SAKIT AT NANGANGAILANGAN AT GAYUNDIN ANG NALILIGAW NG LANDASIN.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NANALIG NG PATULOY NA MILAGRO NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT PAGSUGO SA BANAL NA SANTA MARIA AT GUMABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO AT APARISYON PARTIKULAR SA PAGBABAHAGI NG SALITA NG DIYOS AT MAGBIGAY NG KAUNLARAN SA TAO BILANG PAGTULONG SA KAPWA AT PAGTULONG SA NA MANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS AT BIBLE.  NAWAY MALIWANAGAN ANG TAO AT UMUNLAD AT MAGKAROON NG MABUTING KALOOBAN NG KAGAYA NI KRISTO HESUS O SUMUNOD SA ARAL NG BIBLE AT MABUTING GAWA.  MERRY CHRISTMAS SA CBCP MULA KAY CARDINAL TAGLE AT KAPARIAN NG PAROKYA NG INFANTA, QUEZON.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope: 'open your hearts to the good news of Christmas'".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA DIWA NG PASKO NA ATING BUKSA ANG PUSO SA MABUTING BALITA NG KAPASKUHAN.  ANG PAGSILANG NG PANGINOONG NA ATING MANUNUBOS ANG ATING PAG-ASA PARA SA BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MAKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KAY KRISTO HESUS AT PAGSUGO SA BANAL NA SANTA MARIA AT GABAY NITONG KALIWANAGAN AT APARISYON AY NANALIG NG BIYAYA NG KALIWANAGAN AT GABAY NA MILAGRO PARA SA ATING SIMBAHAN AT SANTO PAPA NA GABAYAN DIN MULA SA GABAY NITONG KALIWANAGAN AT MILAGRO SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAKIKIISA AT SUPORTA SA ARAL NG ATING SANTO PAPA FRANCIS PARA SA KAPASKUHAN NA ATING BUKSAN AT ATING PUSOT ISIPAN SA PAGTANGGAP SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT MAKAMIT ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN NA ATING PAGASA SA KINABUKASAN MULA SA PANGARAW ARAW NA PAMUMUHAY ESPIRITWAL.


MERRY CHRISTMAS SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT LAHAT NG KAPARIAN NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA ROMA AT ANG KALIWANAGAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS SA GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY SUMAINYO AT BIGYANG TIBAY ANG INYONG PANANAMPALATAYA MULA SA ARAL NG BIBLE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Kayat sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y pangangalanlan mong Jeus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Luke 1:30-32.  "Sapagkat isinilang ngayon sa Bayan ni David and inyong Tagapagligtas, ang Cristong Panginoon." Luke 2:11.  Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan, na nagpupuri sa Diyos: "Papuri sa Diyos sa kaitasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya!" Luke 2:13.  "Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama." Luke 6:36.  "May Eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro," aniya, "ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa Kautusan? Ano ang nabasa mo roon?' Tumugon siya," 'Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng Buong Puso, at nang buong kaluluwa, at nang buong lakas, at nang buong pag-iisip'; at, 'Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.'" Tama ang sagot mo," wika ni Jesus. "Gawin mo yan at mabubuhay ka." Luke 10:25-28.  "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay-buhay, at di na lalakad sa kadiliman." John 8:12.  "Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 2Thessalonians 2:14. THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY TUNGKOL SA PAGKAKAISA SA BUHAY AT PAG-IBIG AT MAGSALBA NG BUHAY AT PAGDIRIWANG SA ARAW NG KAPASKUHAN O KAARAWAN NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAARAWAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG PINAKAMAHALAGANG ARAW AT BANAL NA PIGING NA ATING PAGSASALUHAN BILANG PANANAMPALATAYA SA DIYOS.  MAKIISA SA BANAL NA PIGING NA ITO O PAGMIMISA SA KAARAWAN NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS NA PINAKAMAHALAGANG ARAW NG PAGDADAOS NG BANAL NA PIGING O MISA. ATING IPAGDIWANG ANG KAARAWAN NIYA SA ATING PANANAMPALATAYA SA KANYA HINDI LAMANG SA SALO SALO SA LAMESA KUNDI SALO SALO TAYONG UMAWIT NG PAPURI SA DIYOS KAGAYA NG MGA ANGHEL NA NAGBANTAY KAY KRISTO HESUS NG SIYA AY ISILANG.   SA ARAW NA ITO ATING MAGUGUNITA ANG ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS NG PAG-IBIG AT PAGTUTULUNGAN AT HINDI LANG BASTA REGALONG TUWING PASKO NATIN ITO GAGAWIN KUNDI AYON NGA SA ATING SANTO PAPA AT CARDINAL TAGLE OPEN OUR HEARTS AT HELP THE NEEDY AND ASTRAY.  
MAGLIGTAS TAYO NG BUHAY SA PAGDIWANG NG PASKO ARAW ARAW SA ATING PAKIKIAPAGKAPWA KUNG SAAN SI KRISTO HESUS AY ATING TAGAPAGLIGTAS AT ATIN SIYANG SUNDAN SA KANYANG YAPAK NA MAGLIGTAS NG BUHAY AT MAGSALBA NG KALULUWA AT BUHAY.  HINDI LANG BASTA BUHAY ANG KANYANBG NILIGTAS KUNDI HABANG BUHAY NA BUHAY ANG KANYANG IBINIGAY.  ATING ISABUHAY ANG KANYANG ARAL AT IBAHAGI ITO KAMTAN ANG BUHAY NA KANYANG IBINIGAY MULA SA ATING MGA SARILI AT PAGLILIGTAS NG KAPWA NATIN AT ATING KAPAMILYA.  MAGBUKLOD ANG BAWAT PAMILYA SA PANANALIG AT PAG-IBIG KAY KRISTO HESUS AT KAMTIN ANG BUHAY NA WAL;ANG HANGGAN.   MAGBUKLOD TAYO KAY KRISTO HESUS SA PAG-IBIG SA KANYA AT DIYOS UPANG HINDI TAYO MAGWATAK WATAK.

ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG LIWANAG NG BUHAY AT TINATAWAG NIYA TAYO SA MABUTING BALITA PARA SA ATING KALIGTASAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
 
ROMANS 8:31-39 ANG PAG-IBIG NG DIYOS,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA ANG PAG-IBIG NG DIYOS. DAKILA ANG PAG-IBIG NG DIYOS SA ATING AT HINDI NIYA IPINAGKAIT SA KRISTO HESUS NA SIYANG NAGLIGTAS SA ATIN AT NAGBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.  IPINADAMA NG DIYOS ANG PAG-IBIG NIYA SA ATIN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  NAGKATAWANG TAO SI KRISTO HESUS SA PAGMAMAHAL SA ATIN AT ISINILANG SIYA UPANG TAYO AY BIGYAN NG PAG-ASA AT KALIGTASANG ESPIRITWAL.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.    THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH IN MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"
 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
-----------------------
---------------

0 comments:

Post a Comment