Saturday, December 31, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JANUARY 01, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 
COMMENTARY AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JANUARY 01, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"MAGALAK KAYO SA PANGINOON"
"FAITH AND HOPE"

"Magalak kayong lagi sa Panginoon.  Inuulit ko: magalak kayo.  Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob.  Malapit nang dumating ang Panginoon.  Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay.  Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.  At di-malirip na kapayapaan ng Diyos ang magiingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus." Philippians 4:4-7

"Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakainin at iinumin.  Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos.  Alam ng inyong Amang nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng ito. Higit sa lahat, pagsumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo." Luke 12:30-31

 "Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; humanap kayo, at kayo'y makasusumpong; kumatok kayo, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo.  Sapagka't tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawa't kumakatok."  Matthew 7:7-8
 

"At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagka't ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso at sa pamamagitan  ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin."  Romans 5:4-5
"Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala kaya't ang lahat ng nananalig sa Diyos ay pagpapalain ding tulad niya." Galatians 3:9
"Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, Kinakailangang kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako." Hebrews 10:35-36
  
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Politics of nonviolence"
"Pope Francis: Like Abram, Christians must "hope against hope""


OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED

Pope Francis: prayer, solidarity with suffering Christians
Faithful: ‘Jubilee of Mercy prepared us for Year of Parish’HAPPY NEW YEAR TO THE WORLDKEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES JANUARY 01, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO AT BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN SA KASAMAAN AT GABAYAN SA KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Politics of nonviolence". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope Francis: Like Abram, Christians must "hope against hope". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE,  "Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko: magalak kayo. Ipada ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. At di-malirip na kapayapaan ng Diyos ang magiingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus." Philippians 4:4-7.  "Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakainin at iinumin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng ito. Higit sa lahat, pagsumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo." Luke 12:30-31.  "Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; humanap kayo, at kayo'y makasusumpong; kumatok kayo, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagka't tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawa't kumakatok." Matthew 7:7-8.  "At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagka't ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso at sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin." Romans 5:4-5.  "Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala kaya't ang lahat ng nananalig sa Diyos ay pagpapalain ding tulad niya." Galatians 3:9.  "Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, Kinakailangang kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako." Hebrews 10:35-36

 
THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE "Politics of nonviolence".   ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKOvol20 no31 MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PULITIKA SA BANSA NA WALANG KARAHASAN.  SA WORLD DAY OF PEACE INIHAHAYAG NG GABAY NG ATING CBCP NA ANG MAGULO AT WASAK NA MUNDO O LIPUNAN AT PULITIKA AY HINDI MARERESOLBA NG KARASAHAN.  SA PAMAMAGITAN NG MAPAYAPANG PARAAN AT HINDI KARAHASAN MARERESOLBA ANG PROBLEMA NG MUNDO PARTIKULAR NA SA PILIPINAS. 

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG KALIWANAGANG GABAY NG ATING BANAL NA SANTA MARIA SA ATING CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO MULA PILIPINAS UPANG PATULOY NA BIGYAN NG KALAKASAN AT KASIYAHAN AT KAPIT SA PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS AT MANALIG ANG BAWAT ISA AT MAGKAISA DITO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA AT IBINABAHAGI ANG GABAY NA ITO NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO O CBCP SA MUNDO AT BANSANG PILIPINAS NA KAPAYAPAAN BILANG SIYANG NILOOB NG DIYOS AT ARAL SA ATIN.  HINDI KARAHASAN ANG SIYANG RERESOLBA  SA BAWAT KARAHASAN NA DULOT NG SINUMAN SA PULITIKAL NA PANINIWALA AT HIGIT ANG KAPAYAPAAN ANG HIGIT NA SIYANG LANDAS PARA DITO.    

ANG KARAHASAN AY UMUSBONG LAMANG SA GANITONG USAPIN SA ORAS NITO AT DIYOS NA RIN ANG MAGBIBIGAY DAAN DITO UPANG IBIGAY ANG KALAYAAN AT MABUTING PAMUMUHAY SA LAHAT.  ANG MGA KARANASAN NA ISINAGAWA NG DIYOS SA KASAYSAYAN NG KANYANG PAGTULONG AT PAGPAPAIRAL NG KABUTIHAN AY UMUSBONG SA TAMANG PANAHON NA KANYANG NILOOB UPANG IPAGTANGGOL AT PAIRALIN ANG MABUTI.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT  "Pope Francis: Like Abram, Christians must "hope against hope".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA ATING PANANALIG AT PAG-ASA KAHALINTULAD NG ATING NINUNONG SI ABRAHAM SA KANYANG PANANAMPALATAYA NA PINANALIGAN NIYA ANG DIYOS SA PANGAKO NITONG GAGAWIN SIYANG AMA NG MGA BANSA GAYONG MATANDA NA SIYA AT BAOG PA ANG KANYANG ASAWA.  NANG PINANIWALAAN NI ABRAHAM ANG PANGAKO NG DIYOS AY NAPANGYARI ITO SA KANYA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT SIMBAHANG KATOLIKO MULA SA ROMA AT BUONG MUNDO AT LAHAT NG NANANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT BUONG SANLIBUTAN.  


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY IBINABAHAGI SA MUNDO ANG GABAY NG SANTO PAPA FRANCIS SA PAG-IIBAYO NG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY NA BLESSINGS SA ATIN.  NAWAY ANG MGA NANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA SIMBAHANG KATOLIKO AT IBANG KRISTIYANO AY MAMULAT AT MAPAG-IBAYO NG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA INYONG PANANALIG.  NAWAY MALIGTAS ANG MGA TAONG NALILIWANAGAN AT MAPAPAGBALIK LOOB SA ATING PANGINOONG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  MANALIG TAYONG MAY PAG-ASA KAGAYA NG AMA NG MGA BANSANG ATING NINUNONG ABRAHAM.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko: magalak kayo. Ipada ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. At di-malirip na kapayapaan ng Diyos ang magiingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus." Philippians 4:4-7.  "Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakainin at iinumin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng ito. Higit sa lahat, pagsumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo." Luke 12:30-31.  "Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; humanap kayo, at kayo'y makasusumpong; kumatok kayo, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagka't tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawa't kumakatok." Matthew 7:7-8.  "At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagka't ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso at sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin." Romans 5:4-5.  "Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala kaya't ang lahat ng nananalig sa Diyos ay pagpapalain ding tulad niya." Galatians 3:9.  "Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, Kinakailangang kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako." Hebrews 10:35-36. THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY TUNGKOL SA "MAGALAK TAYO SA PANGINOON AT FAITH AND HOPE".  ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY ATING ANG MAGALAK TAYO SA ATING PANGINOONG DIYOS SA ATING PANANALIG AT PAG-ASA.  MANALIG TAYO SA ATING DIYOS NA LUBOS NA MAY KASIYAHAN HIGIT SA MGA BAGAY NA ATING MGA PANGANGAILANGAN.  ALAM NG DIYOS ANG MATERYAL NATING PANGANGAILANGAN AT MAGIGING KASIYAHAN DITO.  ANG KAGUSTUHAN NG DIYOS AY HIGIT MO SIYANG PANALIGAN AT HINDI ANG UNAHIN ANG MGA ITO AT IBIBIGAY NIYA ITONG ATING MGA PANGANGAILANGAN.  MANALIG SA DIYOS AT UMASA HINDI LAMANG MAGKAROON NG PANGANGAILANGAN SA BUHAY KUNDI PINANANALIGAN NATIN SIYA BILANG DIYOS AT LUMALANG SA ATIN AT LAHAT AT BILANG ATING HARI AT DIYOS NGAYON AT WALANG HANGGAN.  PANALIGAN NATIN SIYA BILANG HARI MAGKAILANMAN AT ANG PAG-ASANG ITO AY MAKAKAMTAN NATIN NG WALANG HANGGAN AT ANG KALIGTASAN AY ATING KAAKIBAT SA ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY.  HUWAG NATING PAG-UKULAN AY MGA MATERYAL NA BAGAY PARA LAMANG MAGING MASAYA TAYO KUNDI ANG PANANALIG SA ATING DIYOS NA MAY LALANG SA LAHAT AT NAGBIBIGAY BUHAY.  MULI ANG PAG-IBIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT KAPWA ANG SIYANG MAGBIBIGAY NG KASIYAHAN SA LAHAT.

MAKAKAMTAN NATIN ANG TUNAY NA KASIYAHAN SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AMA SA PAMAMAGITAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS AT PAG-IBIG NA KANYANG HATID AT ARAL SA LAHAT.  KUNG ITO ANG MAGIGING KASIYAHAN NATIN IBIBIGAY NIYA ANG DI MALIRIP NA KAPAYAPAAN AT KASIYAHAN SA ATIN.  MAGING MATIYAGA TAYO SA ATING PAMUMUHAY UPANG ISABUHAY NG KALOOBAN NG ATING DIYOS KUNG SAAN KAILANGAN NATING MAGBATA HINDI LAMANG SA ORDINARYONG PAMUMUHAY NA PANGARAW ARAW KUNDI MARAMING KINAHAHARAP TAYO SA BUHAY NA DAPAT NATING ISABUHAY ANG ARAL NG DIYOS UPANG MAKAPAMUHAY TAYO NG MABUTI AT MAKAYANAN ANG BUHAY NG HINDI NAGKAKASALA O NAKAKAIWAS SA PAGKAKASALA SA PANANALIG SA ATING DIYOS AT MAGING KARAPAT DAPAT SA DIYOS SA ATING PANANALIG SA KANYA.  KUNG ANG MATERYAL PA LAMANG AY MAGIGING MAHINA TAYO AY HINDI NATIN MAKAKAMTAN ANG KALIGTASAN AT PANGAKO NG DIYOS.

ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG LIWANAG NG BUHAY AT TINATAWAG NIYA TAYO SA MABUTING BALITA PARA SA ATING KALIGTASAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
 
JOHN 11:25-26 SI JESUS ANG MULING PAGKABUHAY AT BUHAY - HEBREWS 11:1-40 ANG PANANALIG SA DIYOS,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA BUHAY NA WALANG HANGGAN AT BUHAY KUNG SAAN KUNG PANANALIGAN NATIN SI PANGINOONG KRISTO HESUS AY MAGKAKAROON TAYO NG BUHAY O HINDI TAYO MAMAMATAY AT MABUBUHAY ANG SINUMANG NAMATAY NA.  BINIGYAN  NG DIYOS ANG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS NG KAPANGYARIHANG MAGBIGAY BUHAY AT BUMUHAY MULI KUNG TAYO AY MANANALIG SA KANYA.  UPANG MAKAMIT NATIN ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN AY MANALIG TAYO KAY PANGINOONG KRISTO HESUS TUNGO SA ATING PANGINOONG DIYOS.  UPANG PAGKALOOBAN TAYO NG BUHAY TAON TAON O MINUTO LAMANG AY MANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT KANILANG IPAGKAKALOOB ITO SA MANANALIG SA KANILA LALO NA ARAW NG KANYANG ITINAKDANG PAGHUHUKOM NA KUNG DARATING ITO SA PANAHON NATIN AY MABUBUHAY ANG BAWAT NANALIG AT MABUBUHAY ANG TAONG NAMAYAPA NA.  MULI HIGIT NA NAKAKAPAGSAYA ANG MAY BUHAY AT HINDI ANG NAWALAN NITO KUNG KAYAT MANALIG AT NG BIGYAN TAYO NG BUHAY AT HINDI LAMANG LAWIG NG BUHAY SA TAKDANG PANTAO KUNDI BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MULA SA NASABING PAGDATING SA NIYA SA PANAHONG ITO O BUHAYIN AT MAKAISA NIYA SA IBANG PANAHON. HINDI SA MATERYAL TAYO MAKAKAPAGSAYA KUNDI SA PANANALIG SA DIYOS NA NAGBIBIGAY BUHAY.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH IN MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"
 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
--------------------
------------------

0 comments:

Post a Comment