Saturday, January 14, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JANUARY 15, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JANUARY 15, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"ANG SUWAIL"

"Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas.  Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan" 2Thessalonians 2:9


"Pinahintulutan ang halimaw na maghambog, lumait sa Diyos, at maghari sa loob ng apatnapu't dalawang buwan.:  Nilait nga niya ang Diyos, ang lahat ng naroon, Binigyan din siya ng pahintulot na digmain at talunin ang mga hinirang ng Diyos, at ng karapatang mamahala sa bawat lipi, bayan, wika at bansa.  Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ang sanlibutan."  Revelations 13:5-8


Kailangan dito ng talino.  Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki.  Ang bilang ay 666." Revelations 13:18


"Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga; ang matakdang mamatay sa tabak ay sa tabak mamamatay.  Kaya't kailanganang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos." Revelations 13:10


"Ako ang ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa."John 10:11 
 
   "Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso." Luke 16:15

"Hindi ito dapat pagtakhan! Sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan."  2Corinthians 11:14

"Ang Diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa.  Siyay mamamatay-tao na sa simula pa, at kalaban ng katotohan kahit kailan.  Kung siya'y nagsisinungaling, iya'y likas sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan." John 8:44

"Tapat ang Diyos bagama't sinungaling ang bawa't tao, ayon sa nasusulat, "Upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita, At manaig ka kung hahatulan ka na." Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kadakilaan ng Diyos sapagkat naiipakita ang kanyang katapatan, makatarungan bang parusahan niya ako bilang isang makasalanan? Bakit nga hindi natin sabihin, "Gumawa tayo ng masama kung mabuti ang magiging bunga nito?" Ganyan daw ang itinuturo ko, sabi ng naninira sakin.  Sila'y parurusahan ng Diyos, at iyan ang nararapat." Roman 3:7-8 


  
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Lay groups taking the streets against killings"
"Peace, security focal points of Pope's speech to Diplomats"


OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED

Daily homily: Jesus had authority because He was a servant
‘Mercy’ meeting won’t ignore killings, bishop says
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES JANUARY 15, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Lay groups taking the streets against killings". IN POPE WEBSITE ISSUE "Peace, security focal points of Pope's speech to Diplomats". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan" 2Thessalonians 2:9.  "Pinahintulutan ang halimaw na maghambog, lumait sa Diyos, at maghari sa loob ng apatnapu't dalawang buwan.: Nilait nga niya ang Diyos, ang lahat ng naroon, Binigyan din siya ng pahintulot na digmain at talunin ang mga hinirang ng Diyos, at ng karapatang mamahala sa bawat lipi, bayan, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ang sanlibutan." Revelations 13:5-8.  Kailangan dito ng talino. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666." Revelations 13:18.  "Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga; ang matakdang mamatay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kaya't kailanganang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos." Revelations 13:10.  "Ako ang ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa."John 10:11. "Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso." Luke 16:15 "Hindi ito dapat pagtakhan! Sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan." 2Corinthians 11:14. "Ang Diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siyay mamamatay-tao na sa simula pa, at kalaban ng katotohan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, iya'y likas sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan." John 8:44.  "Tapat ang Diyos bagama't sinungaling ang bawa't tao, ayon sa nasusulat, "Upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita, At manaig ka kung hahatulan ka na." Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kadakilaan ng Diyos sapagkat naiipakita ang kanyang katapatan, makatarungan bang parusahan niya ako bilang isang makasalanan? Bakit nga hindi natin sabihin, "Gumawa tayo ng masama kung mabuti ang magiging bunga nito?" Ganyan daw ang itinuturo ko, sabi ng naninira sakin. Sila'y parurusahan ng Diyos, at iyan ang nararapat." Roman 3:7-8THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE  "Lay groups taking the streets against killings".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA USAPIN NG EXTRA JUDICIAL KILLING SA BANSA AT ANG LAY PEOPLE ORGANIZATION AT ANG CBCP AY MAGSASABOSES SA ATING LANSANGAN UPANG IPAKITA ANG PAGTUTOL SA NASABING EJK SA BANSA.  MARIING TINUTUTULAN ANG MGA GANITONG KARAHASAN NG MGA LAY PEOPLE AT SIMBAHAN AT SILAY BOSES LABAN DITO AT MAGING ANG PAGBABALIK NG DEATH PENALTY KUNG KAYAT KANILANG ISINASABOSES ANG PAGTUTOL DITO AT PAGPAPAIRAL NG ARAL NG DIYOS AT PAHALAGAHAN ANG KAHALAGAHAN NG BUHAY.    

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO AT CBCP AT BUONG MUNDO AT MANATILI AT MAHIKAYAT SA PANANALIG SA ATING DIYOS NA MAMUHAY SA KANYANG MGA ARAL AT SALITA AT MAGING MATIBAY AT MATATAG SA KABUTIHAN SA BIYAYA NG BUHAY AT MAKAPAMUHAY NA IBINIGAY SA LAHAT.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA SA ATING LAY PEOPLE AT CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT LAHAT NG TUTOL SA EXTRA JUDICIAL KILLINGS AT DEATH PENALTY AT ATING IBINABAHAGI AT PINAIIRAL DIN ANG ARAL NG DIYOS SA USAPING ITO.  HINDI LAMANG SA ITO ANG MABUTI MULA SA SUPREME GOOD OF GOD KUNDI ANG SITWASYON SA BANSA NA INEQUAL ANG PULITIKA AT EKONOMIYA AT HUSTISYA AT ANG ABUSO SA PAMAHALAAN AT ATING LIPUNAN AT PULISYA AY RAMPANT NA NAGBUBUNSOD SA ISAT ISA NA NAKAKAGAWA NG KRIMEN AT PAGKAKAMALI KUNG KAYAT ATIN SILANG AKAYIN SA MABUTING PAMAMAHALA AT ITONG DEATH PENALTY AY HINDI MAKATWIRAN NA IPATUPAD SA NASABING PROBLEMA NG BANSA NA ANG TAO KAYA NAGHIHIRAP DAHIL SA KORAPSIYON AT HINDI MAHUSAY NA SISTEMA TAPOS NAGIGING KRIMINAL ANG IBA TAPOS PAPARUSAHAN SILA NG DEATH PENALTY O ISASALVAGE DAHIL SA NAGVIOLATE SILANG BATAS KAGAYA NG DROGA NA USAPING KAHIRAPAN DIN ITO.   

HINDI MAKATWIRAN ANG DEATH PENALTY IN SPIRITUAL GOODNESS AS WELL AS PRACTICAL RATIONALTY IN SITUATION OF THE COUNTRY.  KANYA NAGHIHIRAP ANG BANSA DAHIL SA KORAPSIYON AT MALING SISTEMA AT KAYA MARAMING KRIMINAL NA KUMAKAPIT SA PATALIM, KAYA IT IS SOCIAL AND GOVERMENT FALSE LIVING AT NABUBUNSOD SILA SA GANYAN KAYA ANG DAPAT LANG SAPAT NA ANG LIFETIME NA PARUSA SCIENTIFICALLY AND PRACTICALLY REASONING AT MAKADIYOS PA ITO.  HINDI MAKATAO AT MABUTI AT MAKATWIRAN ANG DEATH PENALTY AT EJK SA MGA SINASABING CAPITAL PUNISHMENTS NA RELATED MUCH IN POVERTY ISSUES EVEN THOUGH MARAMING HEINOUS ANG KRIMEN PERTAINING TO POVERY ISSUES NOT JUST DRUG ISSUES PERSE AY WE HAVE TO HAVE WIDE UNDERSTANDING NA LIPUNAN AT PAMAHALAAN DIN ANG NAGTULAK SA KANILANG MAGING KRIMINAL TAPUS ISASALVAGE NG ABUSO NA ANIMOY MABUTI AT MAY DEATH PENALTY PA. 

NGAYON KUNG ANG PAMUMUHAY SA BANSA AY ABOVE STANDARD AT MATAAS ANG EKONOMIYA AT EQUAL JUSTICE AT GUMAWA PA NG KRIMEN ANG SINUMAN NG HEINOUS AY PRACTICAL REASONING NA WASTONG ISALANG SA FIRING SQUAD MGA YAN PERO ATIN PA RIN ISA ALANG ALANG ANG DIYOS AT PANANALIG NA SIYA ANG DAPAT MAGPARUSA NG KAMATAYAN SA MGA DEMONYONG GANYAN AT ETO ANG MENSAHE NG DIYOS SA LINGGONG ITO SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS NA SIYA ANG MAGPAPARUSA AT HIHIGANTI SA LAHAT AT ANG ATING PAMAHALAAN AY KATUWANG NA MAPAGBAGO AT MASAWATA SILA AT LIMITADO ANG KAPARUSAHANG DAPAT NA IBIGAY NILA SA TAO AT NAGKAKAMALI KAGAYA NG EJK AT DEATH PENALTY.  DUON SA MGA UMAADOPT NG PARUSANG KAMATAYAN PARA SA MGA TAONG NAGKAKAMALI NG KAGAYA NG DRUGS AY TIGILAN NILA YANG CONCERN NILA NA YAN DAHIL KRIMEN YAN AT HIND ITO MAKAKATULONG SA PAGSUGPO NG KRIMEN KUNDI DAGDAG LANG ITO SA PROBLEMA NG BANSA AT PAMAHALAAN NA SUSUPILIN DIN AT ITONG MGA NAADOPT NG GANITO AY HINDI ITO NILITIS KAGAYA NG SA KORTE NILA O KORTE NG ATING BATAS PARA SABIHING ANG SUSPEK NILA AY DAPAT PARUSAHAN NG KAMATAYAN.

ANG KAILANGAN DITO MAHUSAY NA SISTEMA NG BANSA AT MAGING SA JUSTICE AT ENFORCEMENTS O GOVERNANCE AT STRICT SUPPRESSION O PILITING MAHULI AT IKULONG AT MAAGAPAN NG HINDI SILA MAKAGAWA NG KRIMEN AT MAGPATULOY INSPITE OF THEIR SITUATIONS DAHIL HINDI RIN NAMAN MAKATWIRAN NA ITOLERATE SILA TO LIVE AT EXPENSE OF OTHERS AT KAHIT DIYOS AY HINDI PAPAYAGAN YAN.  ANG NANGYAYARI AY ITONG MALING SISTEMA NA ANG NAKIKINABANG SA SERBISYO NG PAMAHALAAN AT LIPUNAN AT BANSA AY MGA KORAP AT ABUSO AT MGA MAPAGSAMANTALANG NASA ELITE CLASS AY SIYANG NANAIG AT ITONG MGA KAWAWANG BIKTIMA NG KAHIRAPAN SA KAGAGAWAN NILA NA KUMAPIT DIN SA PATALIM AY SIYANG NAEEXTRA JUDICIAL AT SASALANG SA DEATH PENALTY NA INEQUAL ITO.  STOP EJK AND DEATH PENALTY PASSING.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT  "Peace, security focal points of Pope's speech to Diplomats.  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA KANYANG PANGARAL NG PAGKAKAISA NG KAPAYAPAAN SA MUNDO.  MARAMI ANG NALILIHIS NG LANDAS AT MALING PAGGAMIT NG PANGALAN NG DIYOS AT PANANALIG SA KANYA NA GINAGAMIT SA KARAHASAN KAGAYA NG TERORISMO SA MUNDO.  MAHAHARAP LAMANG ITO AT MATATALO SA PAGTUTULUNGAN NG RELIGOUS ANG POLITICAL LEADERS AT PAG-IIBAYO NG KAPAYAPAAN AT SEGURIDAD SA MUNDO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHAN NG KATOLIKO AT BUONG MUNDO AT MANATILI SA PANANALIG AT SALITA NG DIYOS AT MAHIKAYAT ANG LAHAT SA PAGKAKAISA DITO.  MULI AY PATULOY NA SUMUSUPORTA ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA ATING SANTO PAPA FRANCIS SA KANYANG GABAY SA MUNDO AT ATING ITONG IBINABAHAGI DITO SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG GABAY NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA AT MAKAAMBAG SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT SIMBAHAN NA AKAYIN ANG MUNDO AT KRISTIYANO SA PANANATILI AT PANANALIG SA DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan" 2Thessalonians 2:9.  "Pinahintulutan ang halimaw na maghambog, lumait sa Diyos, at maghari sa loob ng apatnapu't dalawang buwan.: Nilait nga niya ang Diyos, ang lahat ng naroon, Binigyan din siya ng pahintulot na digmain at talunin ang mga hinirang ng Diyos, at ng karapatang mamahala sa bawat lipi, bayan, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ang sanlibutan." Revelations 13:5-8.  Kailangan dito ng talino. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666." Revelations 13:18.  "Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga; ang matakdang mamatay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kaya't kailanganang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos." Revelations 13:10.  "Ako ang ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa."John 10:11. "Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso." Luke 16:15 "Hindi ito dapat pagtakhan! Sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan." 2Corinthians 11:14.  "Ang Diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siyay mamamatay-tao na sa simula pa, at kalaban ng katotohan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, iya'y likas sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan." John 8:44.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA PROPESIYA NG SUWAIL.  ANG SUWAIL O 666 NA TINATAWAG AY DARATING SA TAKDANG PANAHON AT LULUPIGIN SIYA NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG SUWAIL NA ITO AY MAGHIHIMAGSIK SA DIYOS AT GAGAWA NG MGA PANLALAIT AT TALUNIN ANG MGA HINIRANG O MGA PINILI NG DIYOS NA NANALIG SA KANYA AT MAMAHALA SA LOOB NG 42 MONTHS OR 3 YEARS AT 6 MONTHS.  ANG GANITONG ANYO NG SUWAIL AY SIMULANG NAKIKITA SA HULING PANAHON NA ANG TAO AY GANYAN NA MAPANLAIT, MAPANDIGMA AT HINDI KUMIKILALA SA DIYOS AT KUNG ANO ANO PANG KASAMAAN SIMULA PA NUONG PANAHON NI PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG MGA ITO AY PALATANDAAN NG PAGBABALIK NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT BAGO PA MANGYARI ITO AY MARAMING MANGYAYARI NA HINDI PANGKARANIWAN KAGAYA NG SINASABI NG 7 SEALS O REVELATIONS OF JOHN 6:1-17 7:17 8:5 AT MALIBAN DITO AY SINABI AT PROPESIYA NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA EBANGHELYO AT SAN PEDRO. 
       
ANG SUWAIL O KAMPON NITO SA PANAHON NATIN NGAYON AYON SA ARAL NG MABUTING BALITA AY LUMALAGANAP AT SA KASALUKUYAN AY ATING NAKIKITA ANG ANYO NG KANYANG PAGDATING SA MGA TAONG NAGHAHASIK NG KASUWAILAN SA MUNDO.  MAGING MATIBAY SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT ATING DIYOS UPANG HINDI MAGING KAMPON NG SUWAIL SA PANAHONG ITO KAGAYA NG MAMAMATAY TAO, MGA MAPANGABUSO AT MAPANGBINTANG SA KAPWA AT SINUNGALING.  MAPANLAIT SA KAPWA AT DIYOS ANG ANYO NG SUWAIL KUNG KAYA'T ANG KAMPON NITO KAYA ITO ANG MAKIKITA MO SA MGA KAMPON NITO AT LAHAT NG URI NG KADEMUNYUHAN.  SA NGAYON PA LANG ANG MGA BANSA AY PINAMUMUNUAN NG MGA KAHALINTULAD NG SUWAIL NA SIYANG NAGPAPAHIRAP SA MUNDO.     

MAGING MATATAG AT MATIBAY SA PAGTITIIS SA PAMUMUHAY NA ATING KINAHAHARAP LALO NA SA BANSANG PILIPINAS AT SITWASYON NITO NG KAHIRAPAN AT ANG MUNDO AY GAYUNDIN SA KAHIRAPAN AT KAWALAN NG TRABAHO AT HINDI MAGING MASAMA AT MAGPAKASAMA.  ANG MGA MAY MAAYOS NA PAMUMUHAY AY MANALIG SA DIYOS AT MAGING MATULUNGIN SA KAPWA AT HINDI MAGING MAPANLAIT AT MAPAGSAMANTALA AT MAGING KAMPON NG SUWAIL AT MAGING MAMATAY TAO AT ANUMANG URI NG KADEMUNYUHAN.  HUWAG PADALA SA YAMAN AT MAGING MASAMA SA KAPWA AT KALIMUTAN ANG DIYOS.   ANG PROPESIYA AT ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY PWEDENG DUMATING ANUMANG ORAS SA PANAHONG ITO AT UNPREDICTABLE ITO KUNG KAILAN MAGAGANAP KAGAYA NG SIX SEALS AT PAGPULA NG BUWAN AT MAARING ITO AY DUMATING ANUMANG ORAS AT MAGANAP ANG SINASABI TUNGKOL SA SUWAIL AT HINDI BASTA ANG SINASABI NG SIYENSIYANG PAGLITAW NITO SA ATING MAKABAGONG PANAHON SA IBAT IBANG PANAHON NA VERY PREDICTABLE PERO HINDI NAMAN NAGAGANAP ANG PAGDATING NG SIMULA NG PAGHUHUKOM.  PAULIT ULIT NA SINASABI SA MABUTING BALITA NA ITO AY DARATING ANUMANG ORAS AT HINDI INAASAHAN AT KAGAYA NG BUHAY NA KALOOB SA LAHAT.  KAYA MANATILI SA PANANALIG SA ATING DIYOS AT MALIGTAS SA PANGARAW ARAW NA PAMUMUHAY AT GANAP NA KALIGTASANG ESPIRITWAL.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


HEBREWS 10:19-39
LUMAPIT TAYO SA DIYOS / MATTHEW 25:31-46 ANG PAGHUHUKOM,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA PAGHUHUKOM AT KANYANG PAGPAPARUSA.  ANG DIYOS AY NAGTAKDA NG PAGHUHUKOM SA LAHAT UPANG PARUSAHAN ANG MGA TAONG HINDI SUMUNOD AT NANALIG SA DIYOS AT KANYANG ARAL.  ANG DIYOS SIYANG MAGHIHIGANTI AT MAGPAPARUSA SA MGA PAGKAKASALA NG BAWAT ISA.  ANG SINUMANG TAO AY WALANG KARAPATANG MAGPARUSA SA KASAMAAN NG KANYANG KAPWA AT ANG BINIGYAN LAMANG NIYA NG OTORITI DITO AY ANG PAMAHALAAN NA KANYANG GINAWANG KATUWANG SA PAGPAPAIRAL NG MABUTI AT ITO AY MAY LIMITASYON PA AYON SA KANYANG MGA INIAARAL HINGGIL LALO SA BUHAY NG TAO.  ANG PAMAHALAAN AY MAY MALAKING GAMPANIN UPANG ANG TAO MAKAYANAN ITO AT HINDI ILAGAY SA KAMAY NILA ANG PAGPAPARUSA SA KAPWA TAO.  KUNG GAGAMPANAN NG ATING PAMAHALAAN ANG EKWAL NA HUSTISYA PARA PROTEKTAHAN ANG BAWAT ISA AT SAWATAIN ANG MASAMA AY ANG TAO AY HINDI ILALAGAY SA KAMAY ANG PAGPAPARUSA NG KAPWA BAGAMAN MAGING INUTIL PA ANG PAMAHALAAN AY HINDI PINAPAYAGAN NG DIYOS ANG SINUMANG TAO NA MAGPARUSA LALO NA AT KAMATAYAN NG KAPWA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH IN MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"
 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment