Saturday, January 21, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JANUARY 22, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JANUARY 22, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"STRUGGLE TEMPTATION
KEEP FAITH"

"Ito ang sinasabi ko sa inyo: ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman." Galatians 5:16

"Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa diyus-diyusan, pangkukulam, pagkapoot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito." Galatians 5:19

"Huwag tayong maging palalo, palaaway, at mainggitin." Galatians 5:26

"Nuon pa'y sinabi nila sa inyo: "Lilitaw sa huliong panahon ang mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masamang pita." Ito ang mga taong lumilikha ng pagkabaha-bahagi, mga taong pinaghaharian ng kanilang pita at di pinanahanan ng Espiritu." Jude 1:18-19

"Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa, at magtinginan kayo ng mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob." 1Peter 3:8

"Huwag kayong magmukhang salapi; masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Hebrews 13:5

"Tandaan mo ito: ang mga huling araw ay mababatbat ng kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at mamumuhi sila sa mabuti." 2Timothy 3:1-3

"Pagkatapos, dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na bundok, at ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas! Sapagka't nasusulat, 'ang iyong Diyos at panginoon ang sasambahin mo; Siya lamang ang iyong paglilingkuran.' " Matthew 4:8-10

"Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi." Matthew 5:6
  
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope: ‘Christian life is a daily struggle against temptation’"
"Church will not be silent amid killings — Archbishop"


OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED

Divine Mercy devotion strengthens BECs, parish life – priest
Pope: Luther’s intention was to renew the Church, not divide herKEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES JANUARY 22, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA KALIGTASAN AT 
PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Church will not be silent amid killings — Archbishop". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope: ‘Christian life is a daily struggle against temptation’". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Ito ang sinasabi ko sa inyo: ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman." Galatians 5:16. "Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa diyus-diyusan, pangkukulam, pagkapoot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito." Galatians 5:19. "Huwag tayong maging palalo, palaaway, at mainggitin." Galatians 5:26. "Nuon pa'y sinabi nila sa inyo: "Lilitaw sa huliong panahon ang mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masamang pita." Ito ang mga taong lumilikha ng pagkabaha-bahagi, mga taong pinaghaharian ng kanilang pita at di pinanahanan ng Espiritu." Jude 1:18-19. "Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa, at magtinginan kayo ng mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob." 1Peter 3:8. "Huwag kayong magmukhang salapi; masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Hebrews 13:5. "Tandaan mo ito: ang mga huling araw ay mababatbat ng kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at mamumuhi sila sa mabuti." 2Tomothy 3:1-3. "Pagkatapos, dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na bundok, at ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas! Sapagka't nasusulat, 'ang iyong Diyos at panginoon ang sasambahin mo; Siya lamang ang iyong paglilingkuran.' " Matthew 4:8-10. "Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi." Matthew 5:6

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Church will not be silent amid killings — Archbishop". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA USAPIN NG KANILANG GAWAIN LABAN SA EXTRA JUDICIAL KILLING SA BANSA. ANG CBCP AY MARIING INIHAHAYAG ANG PANGARAL SA ATING ADMINISTRASYON SA MGA NANGYAYARING EJK SA BANSA AT ITO RIN AY BILANG SAGOT SA SINABI NG ATING ADMINISTRASYON NA WALANG MORAL ASECENDANCY ANG MGA BISHOPS NA SABIHIN ITO. AYON SA CBCP HINDI SILA PERPEKTO SUBALIT ANG PAGKAKAMALI NG ILAN AY HUWAG DIN NA IDAMAY ANG IBA AT MAY MAGKAMALI MAN SA KANILA AY HINDI NANGANGAHULUNGAN NA HINDI NA SILA MANGANGARAL AT IPAPANGARAL ANG SALITA NG DIYOS. ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANALIG AT NAGBABAHAGI NG BLESSINGS NG GABAY KALIWANAGAN SA ATING CBCP AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO BELEIVERS OR NOT. NAWAY ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY GUMABAY AT PANATILIHIN AT PATATAGIN ANG INYONG PANANALIG SA DIYOS AT PAGKAPIT SA MABUTI AT BIGYAN NG KAGANDAHAN AT KALUWAGANG LOOB AT PAG-ASA ANG BAWAT NANALIG SA GABAY NA ITO.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA SUMUSUPORTA SA ATING CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO NA PATULOY NA IPANGARAL ANG SALITA NG DIYOS HANGGANG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT ISAGAWA ANG LAHAT NG MABUTING HAKBANG NG NAAYON SA ARAL NG DIYOS AT BAHAGI NG SIMBAHAN SA PAGPAPABUTI NG MGA TAO AT MUNDO PARTIKULAR ANG PAGKALABAN SA MGA NAGLIPANANG EXTRA JUDICIAL O MGA PAGLABAG SA ARAL NG DIYOS AT PANANALIG SA KANYA AT KUNG ANG HANAY MAN NG SIMBAHAN AY MAY PAGKAKAMALI DIN AY NAIITUWID DIN ITO NG MGA SALITA NG DIYOS. ANG SIMBAHAN AY ATING SINUSUPORTAHAN NA MANGARAL LABAN SA GANITONG EJK DAHIL ITO AY LABAG SA BATAS NG TAO AT PANANALIG SA ATING DIYOS AT SA SIDE NG ATING PAMAHALAAN AY ATING INUUNAWA ANG SIDE NITO NA IPAGTANGGOL ANG KANILANG SARILI LABAN SA SINASABI NG SIMBAHAN NA PATUNGKOL SA KANILA O MGA NANGYAYARI.

BOTH SIDES ANG ATING PAMAHALAAN AT SIMBAHAN AY DAPAT MAGTULUNGAN SA PAGPAPABUTI NG BANSA AT PAMUMUHAY NG TAO IN COMMON GOOD AT SPIRITUAL GOODNESS AT HINDI MAGLABAN AT BANGAYAN AT HINDI MAKASAMA PA SA PAGGABAY NG MABUTI SA TAO AT BANSA. SA USAPIN NG EXTRA JUDICIAL KILLINGS AY DAPAT MAGTULUNGAN ANG PAMAHALAAN AT SIMBAHAN NA MAPATIGIL ITO DAHIL MALI ITO IN LEGAL AT SPIRITUAL AT GUILTY BA ANG ATING PAMAHALAAN IN EJK HAPPENINGS IN THE COUNTRY KUNG HINDI ANO DISKUSYON. OUT OF CHURCH NA LANG MALAKING AY USAPIN ANG EJK AT HINDI NAMAN MANOK LANG ITO NA DAPAT PATAYIN KAHIT NA GINAGAWA NILANG MANOK ANG BIKTIMA NILA ANG PAMAHALAAN AT MAY SA MATAAS NA KAISIPAN DAPAT EQUAL JUSTICE PA RIN ANG PAIIRALIN DITO. CORRECT THE MISTAKES OF EJK AT TAHAKIN ANG MABUTI AT HINDI ITO DAPAT MAGPATULOY IN MAKING THIS COUNTRY TO HAVE GOOD PEOPLE KUNDI STRICT GOOD GOVERNANCE AT ARAL NG SIMBAHAN ANG MAGPAPABUTI SA TAO AT PAMUMUHAY.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT  "Pope: ‘Christian life is a daily struggle against temptation’".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGLABAN SA TEMTASYON NA ITO ANG ATING PANG-ARAW ARAW NA PAKIKIBAKA SA BUHAY. ANG TEMTASYON ANG NAGDADALA SA ATING BUHAY SA MALING LANDAS. ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MAGBIGAY KALIWANAGAN GABAY DIN SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG CATHOLIC CHURCH IN THE WORLD. ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY AY SUMUSUPORTA AT IBINABAHAGI SA SANGKATAUHAN ANG ARAL NG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT SANAY MAABOT ANG MARAMI SA INYO KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY. ANG BAWAT ISA AY MAGING MATIBAY SA TEMTASYON UPANG HINDI MAKAGAWA NG MASAMA SA PAMUMUHAY AT ATING KAPWA TAO AT MAISABUHAY ANG KALOOBAN NG DIYOS KUNG SAAN ITO ANG ATING PAKIKIBAKA SABI NG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT ITO DAPAT NATING MATALO ANG MGA TEMTASYON NA ITO PARA HINDI TAYO MAPASAMA AT MAPAHAMAK. MULI LIVE IN TEACHING OF JESUS CHRIST AND GOD AT MALIGTAS SA PANGARAW ARAW NA BUHAY AT HANGGANG TAKDANG PANAHON. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD,  "Ito ang sinasabi ko sa inyo: ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman." Galatians 5:16. "Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa diyus-diyusan, pangkukulam, pagkapoot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito." Galatians 5:19. "Huwag tayong maging palalo, palaaway, at mainggitin." Galatians 5:26. "Nuon pa'y sinabi nila sa inyo: "Lilitaw sa huliong panahon ang mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masamang pita." Ito ang mga taong lumilikha ng pagkabaha-bahagi, mga taong pinaghaharian ng kanilang pita at di pinanahanan ng Espiritu." Jude 1:18-19. "Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa, at magtinginan kayo ng mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob." 1Peter 3:8. "Huwag kayong magmukhang salapi; masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Hebrews 13:5. "Tandaan mo ito: ang mga huling araw ay mababatbat ng kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at mamumuhi sila sa mabuti." 2Tomothy 3:1-3. "Pagkatapos, dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na bundok, at ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas! Sapagka't nasusulat, 'ang iyong Diyos at panginoon ang sasambahin mo; Siya lamang ang iyong paglilingkuran.' " Matthew 4:8-10. "Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi." Matthew 5:6THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S. ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA

ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA PAKIKIBAKA SA TEMTASYON O PAGLUPIG DITO SA ATING PANGARAW ARAW NA PAMUMUHAY KUNG SAAN ITONG TEMTASYON ANG SIYANG NAGBUBUNSOD SA BAWAT ISA NA MAGKAMALI AT MAGKASALA. KALAGAYANG MAKALAMAN ANG TEMTASYON KUNG KAYAT HINDI ITO MAIWASAN AT LAGING NAGKAKAMALI AT NAGKAKASALA NA NAUUWI SA KAMATAYAN AT KAPARUSAHAN AT KAPAHAMAKAN. MAMUHAY NG ESPIRITWAL MULA SA ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS. TAYO AY GINAWA PARA KAY KRISTO HESUS AT ITINALAGA SA PAGGAWA NG MABUTI. ANG TUKSO SA ATING BUHAY AY MABIGAT KUNG KAYA'T ANG DAMDAMING MAKADIYOS AT PAMUMUHAY NA MAKADIYOS AT ESPIRITWAL ANG ATING ISABUHAY AT PAANO BA ITO ISABUHAY? ANG PAMUMUHAY ESPIRITWAL AY PANANALIG SA DIYOS NA MAY PAGGAWA NG MABUTI, PAG-IBIG, KABABAAN NG LOOB, PAGTUTULUNGAN AT MARAMING KABUTIHAN NA INIARAL NG BIBLE AT MABUTING BALITA.

SA ATING KASALUKUYANG SITWASYON SA BANSA NA ANG TEMTASYON NG KAHIRAPAN AY MABIGAT MARAMING NALILIGAW NG LANDAS NA GUMAGAWA NG KRIMEN AT MARAMI ANG NAUUWI SA PAMAMASLANG NAMAN AT MARAMING BAGAY. ITO ANG MABIGAT NA TEMTASYON ANG PAGPATAY NG TAO AT DAPAT MALIWANAGAN AT ALALAHANING MABUTI ANG PANANALIG SA DIYOS UPANG HINDI MATEMPT NA PUMATAY NG TAO LALO NA AT EXTRA JUDICIAL KILLINGS ANG HAKBANG ANUMAN ANG DAHILAN NG SINUMAN LALO NA ANG NAIIPIT SA KAHIRAPAN AT MGA TAONG NASA PAMAHALAAN NA NAGPAPATUPAD NG BATAS O MGA PAGKO-CONCERN SA AKALA NILANG MABUTI. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH THE GUIDANCE OF MOTHER MARY. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


MATTHEW 6:24-34 DIYOS O KAYAMANAN,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA DIYOS O KAYAMAMAN O PANANALIG SA DIYOS NA HUWAG PILIIN ANG KAYAMANAN O MATERYAL NA BAGAY AT IPAGPALIT SA PANANALIG SA DIYOS. UNAHIN AT ISAALANG ALANG ANG PANANALIG SA DIYOS O DIYOS ANG PILIIN SA HALIP NA MATERYAL NA BAGAY AT IBIBIGAY NG DIYOS ANG INYONG KAILANGAN AT BUHAY. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"
 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
----------------------------
----------

0 comments:

Post a Comment