Saturday, March 25, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MARCH 26, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MARCH 26, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"MAGPAPAKITA AND DIYOS NG
HIMALA SA LANGIT SA HULING ARAW"

"Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, Pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao, At sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak.  Ang inyong mga binata'y makakakita ng mga pangitain, At ang inyong matatandang lalaki'y magkakaroon ng mga panaginip."  


"Magpapakita ako ng mga himala sa langit At mga kababalaghan sa lupa: Dugo, apoy, at makapal ng usok.  Magdidilim ang araw At pupulang animoy dugo ang buwan, Bago sumapit ang araw ng Panginoon, Ang dakila at maningning na Araw." Acts 2:17-20 

"Magtatanghaling tapat nuon, at malapit na ako sa Damasco.  Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula langit.  Nasubasob ako sa lupa, at narining ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, Saulo, Saulo! Bakit mo ako pinaguusig? 'Ako'y si Jesus na taga nazareth na iyong pinag-uusig, tugon niya.  Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin."Acts 22:6-9


"Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon.  Tandaan ninyo:  anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. John 16:23

"Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos!" At tumugon ang Panginoon, " Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, 'Mabunot ka, at matanim sa dagat' at tatalima ito sa inyo."  Luke 17:5-6


  "Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon."  1Peter 1:5
  CBCP AND VATICAN UPDATES 
"PPCRV says ‘legitimate’ reason needed to reset barangay polls"
"Pope speaks to Milan's religious, prays Angelus at Duomo'"
OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED
Pope Francis: address to EU Heads of State and Government
Gov’t told: ‘Filipinos aren’t a lost cause’


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES MARCH 26, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE UP TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "PPCRV says ‘legitimate’ reason needed to reset barangay polls". IN POPE WEBSITE ISSUE  "Pope speaks to Milan's religious, prays Angelus at Duomo'". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE  "PPCRV says ‘legitimate’ reason needed to reset barangay polls".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA BARANGAY ELECTIONS POSTPONEMENTS AY MAGTALAGA NG ISANG VALID NA RASON KUNG BAKIT DAPAT ITONG IPATIGIL.  DAPAT NA PAG-ARALAN MUNA ITO AYON SA PARISH PASTORAL COUNCIL FOR RESPONJSIBLE VOTING.  ANG PAGPAPATIGIL NG ELECTIONS AY PINAPAHINA NITO ANG ATING DEMOKARASYA O BINABALEWALA ITO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT NG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO MULA SA ATING CBCP.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTION AY SUMUSUPORTA SA MGA GABAY NA ITO SA ATING PAMAHALAAN AT LIPUNANG PILIPINO NG ATING CBCP AT ATING IBINABAHAGI ANG MGA GABAY  NA ITO DITO SA INTERNET MULA SA ATING PROMOSYON SA PANGANGARAL NG MABUTING BALITA SA GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY.  ANG GABAY NA ITO NG KAPARIAN SA ATING PAMAHALANG DUTERTE SA PAGPAPATIGIL NG BARANGAY ELEKSIYON AY MAKATWIRAN LAMANG NA KANILANG IMUNGKAHI AT ISABOSES SA PAMAHALAAN NA MAGBIGAY NG LEHITIMONG PALIWANAG ITO AT MGA KAUKULANG PAG-AARAL UPANG HINDI NITO MABALEWALA ANG DEMOKRASYA AT KARAPATAN NG MGA TAONG PUMILI NG KANILANG LIDER ASIDE SA KAMPANYA NITO AGAINST DRUGS.   ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAGSASABOSES NG ESPIRITWAL NA GABAY AT KONSULTASYON SA ATING PAMAHALAAN NA I-JUSTIFY ITONG DAHILAN NITO NA KAYA ITO IPINOSTPONE.  AYON SA ATING DILG O ADMINISTRASYON ANG DAHILAN NITO AY ITONG MGA KAPITAN AY FINANCED NG MGA INVOLVED IN DRUGS O MGA NARCO POLITICS ITO.  ANG LAHAT AY NATURAL LANG NA MAGTANONG AT MAGCRITICIZED NA ITO AY LABAG SA DEMOKRASYA AT KARAPATANG PANTAO CHOOSING LEADERS.  PWEDE NAMANG ARESTUHIN ANG MGA ITO AT ISUSPEND IN PARTICIPATING IN ELECTIONS KUNG MAY MGA KASO ITO NA GANITONG DRUG CASES AS PART NA LEGAL CREDIBILITY NG ISANG KANDIDATO AT ITULOY ANG ELECTIONS.  KUNG MAGDUDULOT ITO NG KAPAYAPAAN AT KABUTIHAN SA MGA TAO AY NAWAY GABAYAN KAYO NG DIYOS AT KUNG HINDI NAMAN AY ANG DIYOS NA RIN ANG MAGBIGAY DAAN PARA MAPAIRAL ANG MABUTI AT MAGABAYAN ANG ADMINISTRASYON AT TAO SA MAS MABUTI .  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT  "Pope speaks to Milan's religious, prays Angelus at Duomo'.  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGBISIT NITO SA MGA IMMIGRANTS COMMUNITY SA MILAN ITALY.  NAKINBIG SIYA SA MGA IBAT IBANG KAPARIAN AT RELIHIYON DUON.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NITO SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO SA BUONG MUNDO MULA ROMA AT ATING SANTO PAPA FRANCIS.  ATING SINUSUPORTAHAN ANG MGA GABAY NA ITO NG ATING SANTO PAPA FRANCIS O SIMBAHANG KATOLIKO SA MGA TAO PARTIKULAR NA ITONG MGA IMMIGRANTS SA MILAN.   NAWAY ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY MAIBAHAGI ANG MGA GAWAING ITO NG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT GABAY SA BUONG MUNDO MULA DITO SA INTERNET AT MABIGYAN NG PAG-ASA ANG BAWAT ISA NA ANG DIYOS AY NAKAGABAY SA ATING AT ISINUSUGO NIYA ANG ATING SIMBAHANG KATOLIKO MULA SANTO PAPA FRANCIS PARA GABAYAN AT DAMAYAN ANG MGA TAO SA KALAGAYAN ITO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, Pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao, At sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binata'y makakakita ng mga pangitain, At ang inyong matatandang lalaki'y magkakaroon ng mga panaginip.".  "Magpapakita ako ng mga himala sa langit At mga kababalaghan sa lupa: Dugo, apoy, at makapal ng usok. Magdidilim ang araw At pupulang animoy dugo ang buwan, Bago sumapit ang araw ng Panginoon, Ang dakila at maningning na Araw." Acts 2:17-20.  "Magtatanghaling tapat nuon, at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula langit. Nasubasob ako sa lupa, at narining ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, Saulo, Saulo! Bakit mo ako pinaguusig? 'Ako'y si Jesus na taga nazareth na iyong pinag-uusig, tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin."Acts 22:6-9.  "Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. John 16:23.  "Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos!" At tumugon ang Panginoon, " Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, 'Mabunot ka, at matanim sa dagat' at tatalima ito sa inyo." Luke 17:5-6.  "Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon." 1Peter 1:5.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.
 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA HIMALA NG ATING PANGINOONG DIYOS SA HULING ARAW.  ANG ATING PANGINOONG DIYOS AY MAGSASAGAWA NG MGA IBAT IBANG HIMALA SA HULING PANAHON MULA SA KALANGITAN AT PAGHAHAYAG NG KANYANG MGA SALITA AT KUNG ANO ANONG MGA PANGITAIN.  IBAT IBANG MGA HIMALA AT TANDA SA KALANGITAN ANG ATING MABABALITAAN SA IBAT IBANG PARTE NG MUNDO NA HIMALA NG ATING PANGINOONG DIYOS UPANG IHAYANG ANG HULING ARAW AT PAGDATING NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT KANYANG PAGHHUKOM.  SA PANAHON PA LAMANG NI SAN PABLO AY NANGYAYARI NA RIN ITO NG TAWAGIN SIYA NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS SA PAGLILINGKOD AT ANG LIWANAG AY MULA SA KALANGITAN AY SUMILAY SA KANYA AT SIYA AY NANGARAL AT IBAT IBANG MGA HIMALA MULA SA KALANGITAN AT PANGANGARAL ANG SISIBOL SA ISASAGAWA NG ATING PANGINOONG DIYOS.  ANG MENSAHE NG ATING PANGINOONG DIYOS HUMILING TAYO SA DIYOS SA PANGALAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS AT IBIBIGAY NIYA ITO.  MANALIG NG MAY MALAKING PANANALIG NG IBIGAY ITO SA INYO AT SA MGA PAGHIHIMALANG KANYANG GABAY.  MANALIG UPANG INGATAN NG KAPANGYARIHAN NG DIYOS HANGGANG SA TAKDANG POANAHON.

MULI ITO ANG MENSAHE NG ATING ATING DIYOS SA LINGGONG ITO MULA DITO SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT NAWAY MALIWANAGAN KAYO AT MAAKAY SA KABUTIHAN AT PANANALIG SA ATING DIYOS AMA AT ANAK AT ESPIRITU SANTO.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH THE GUIDANCE OF MOTHER MARY. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.MARK 13:1-2 ANG TUNGKO LSA PAGKAWASAK NG TEMPLO, 
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA PAGKAWASAK NG TEMPLO KANYANG INIHAYAG DITO ANG NALALAPIT NA PAGHUHUKOM NA LAHAT AY IGUGUHO AT WALANG MATITIRA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------
--------------------

0 comments:

Post a Comment