Saturday, April 1, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates APRIL 02, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates APRIL 02, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"MABUTING BALITA AT PAGLILINGKOD
NI JESU-CRISTO"

"Bagama't siya'y Anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis.  At ng maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang Tagapagligtas ng lahat ng sumunod sa kanya."
 Hebrews 5:8"At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesu-Cristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at ito'y sapat na."  Hebrews 10:10


"sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at at tayo'y nabubuhay para sa kanya.  Iisa ang panginoon, si Jesu-Cristo at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo."  1Corinthinans 8:6
"Sinabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.  Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" John 11:25-26  

"Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?".  Alam kong lagi mo akong dinirinig.  Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin."  Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga ang namatay; napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang kamay at paa, at nakabalot ng panyo ang kanyang mukha.  Sinabi ni Jesus sa kanila, " Kalagan ninyo siya, at ng makalaya."  John 11:40-44


"Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong nakita at narinig; nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririning ang mga bingi, muling nabubuhay ang patay, at ipinangangaral sa dukha ang Mabuting Balita.  Luke 7:22-23


CBCP AND VATICAN UPDATES
"Cardinal Tagle invites faithful to join ‘Penitential Walk for Life"’
"Pope's letter for Dublin World Meeting of Families presented"


OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED
Duterte plan to appoint village officials ‘undemocratic’?
Pope ‘grateful to God’ for Vatican conference on Martin LutherKEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES APRIL 02, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE UP TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Cardinal Tagle invites faithful to join ‘Penitential Walk for Life"’. IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope's letter for Dublin World Meeting of Families presented". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


 
THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE
"Cardinal Tagle invites faithful to join ‘Penitential Walk for Life"’.  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISASAGAWANG PENETENTIAL WALK FOR LIFE SA APRIL 14, 2017 4:30 AM TO 9 AM SA GOOD FRIDAY O BIYERNES SANTO.  INIIMBITAHAN AT INAANYAYAHANG NG CBCP O SIMBAHANG KATOLIKO ANG MGA NANANALIG NA MAKIISANG MULI SA PAGDIWIRANG NA ITO SA ARAW NG BIYERNES SANTO.  MAGKAISA TAYO SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA PAGPAPAHALAGA NG BUHAY.  ANG PAGKAKAISANG ITO AY DIWA RIN NG PAGKAKAISA UPANG LABANAN ANG EXTRA JUDICIAL KILLINGS SA BANSA AT ITAGUYOD ANG BUHAY AT PAGPAPAHALAGA SA BUHAY SA PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AMA AT PANGINOONG KRISTO HESUS AT ESPIRITU SANTO SA GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA ATING CBCP AT MABIGYANG NG TIBAY ANG KANILANG PAGLILINGKOD SA DIYOS AT PANANAMPALATAYA AT SA BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNOD.  MAIGTING NA SINUSUPORTAHAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG GABAY NA ITONG NG ATING CBCP O SIMBAHANG KATOLIKO NA PAGKAISAHIN ANG MGA NANANALIG O MGA TAO SA GAGANAPING PENTENTIAL WALK FOR LIFE NA ITO SA BIYERNES SANTO.   ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NAWAY SAMAHAN AT GABAYAN ANG SIMBAHANG KATOLIKO SA PAGKAKAISANG ITO AT PANANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS TUNGO SA ATING PANGINOONG DIYOS AMA SA GABAY DIN NG ESPIRITU SANTO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT  "Pope's letter for Dublin World Meeting of Families presented".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO NA MULING ABUTIN ANG BAWAT PAMILYA AT INDIBIDWAL NA NALAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SILAY PATIBAYON ANG POANANALI NA MULI SA ATING PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS.  MULI ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT ESPIRITU SANTO AY NANANALIG NG GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING SANTO PAPA AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT SAMAHAN SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT BIGYANG TIBAY ANG PANANALIG AT PANINIWALA MULA BANAL NA SALITA NG DIYOS SA MABUTING BALITA AT LUMANG TIPAN.  ATING SINUSUPORTAHAN ANG GABAY NA ITO NG SANTO PAPA AT IBINABAHAGI ANG KANYANG GABAY NA ITO MULA DITO SA ATING PROMOSYON AT NAWAY MAABOT NITO ANG MARAMI KASAMA ANG GABAY NI MOTHER MARY.  NAWAY MULING MAPANUMBALIK NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO ANG MGA NALALAYO SA PANANAMLATAYA AT MAHIKAYAT ANG HINDI PA NAKAKAPANALIG AT NAWAY SAMAHAN NG KALIWANAGAN AT MIALGRO NI MOTHER MARY ANG SIMBAHANG KATOLIKO SA PANGANGARAL AT PAGEEBANGHELYO NG ATING SIMBAHAN AT LAY MINISTRIES.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, .  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S. "Bagama't siya'y Anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At ng maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang Tagapagligtas ng lahat ng sumunod sa kanya." Hebrews 5:8.  "At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesu-Cristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at ito'y sapat na." Hebrews 10:10.  "sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at at tayo'y nabubuhay para sa kanya. Iisa ang panginoon, si Jesu-Cristo at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo." 1Corinthinans 8:6.  "Sinabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" John 11:25-26.  "Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?". Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga ang namatay; napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang kamay at paa, at nakabalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, " Kalagan ninyo siya, at ng makalaya." John 11:40-44.  "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong nakita at narinig; nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririning ang mga bingi, muling nabubuhay ang patay, at ipinangangaral sa dukha ang Mabuting Balita. Luke 7:22-23
 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA MABUTING BALITA AT PAGLILINGKOD NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG MABUTING BALITA NG PAGHAHARI NG DIYOS MULA SA PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT KANYANG PAGLILINGKOD NG SIYA AY ISUGO SA DITO SA LUPA.  TAYONG LAHAT AY NILIKHA SA PAMAMAGITAN NI KRISTO HESUS AT NABUBUHAY TAYO DAHIL SA DIYOS AT GAYUNDIN KAY KRISTO HESUS NA NAGBIGAY SA ATIN NG KALIGTASAN MULA SA ATING KASALANAN NG TAYO AY KANYANG TINUBOS SA KAMATAYAN AT PAGKAKASALA BILANG AWA AT PAG-IBIG NG DIYOS SA ATIN NA SUMUWAY SA KANYANG MGA KAUTUSAN KUNG KAYAT NAGDUSA NG KAMATAYAN ANG LAHAT NG TAO.  NANG ISUGO SI KRISTO HESUS AY NAGLINGKOD SIYA NG HIGIT SA LAHAT BAGAMAT LIMITADO LAMANG ANG KANYANG KAPANGYARIHANG TAGLAY AT PAGSASAGAWA LAMANG NG PAGBUHAY AT PAGPAPAGALING AT IBANG IBANG KABABALAGHAN ANG KANYANG GINAWA HABANG NANGANGARAL NG MABUTING BALITA NG PAGHAHARI NG DIYOS.  ISINUGO NG DIYOS SI KRISTO HESUS PARA SA KANYANG PAGHAHARI NA TUBUSIN ANG MGA TAO SA PAGKAKASALA AT GAWIN SIYANG HARI AT TAGAPAMAGITAN SA ATING DIYOS.  IPINAIILALIM NG DIYOS SA KANYA ANG LAHAT NA NILIKHA NG DAHIL SA KANYA AT GINAWA SIYANG PUNONG SASERDOTE NG LAHAT UPANG AKAYIN ANG LAHAT SA PANANALIG SA ATING DIYOS AMA MULA SA KANYA UPANG MAGKAMIT NG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MAKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS AT NI KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NG ITINAKDA NG DIYIOS PRA SA LAHAT.
 
 
SA ATING HULING PANAHON MAGKAISA TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS NA KANYANG ISINUGO PARA SA KANYANG PAGHAHARI MULA SA PAGTUBOS SA ATIN SA ATING PAGKAKASALA.  ANG PINAGHAHARIAN NG DIYOS AY WALANG BAHID NG KASALANAN AT NAPATAWAD NA NG ATING DIYOS SA PAMAMAGITAN NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS.  MALAYA NA RIN TAYO SA KAMATAYAN AT PAGKAKASALA AT MAY PAGKAKATAON NA TAYO SA BUHAY NA WALANG HANGGAN SA PAGLILINGKOD NA ISINAGAWA NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS.   INILIGTAS TAYO NI KRISTO HESUS SA PAGKAKASALA KAYA ILIGTAS DIN NATIN ANG BAWAT ISA SA PAGKAKASALA SA PAMAMAGITAN NG KANYANG MGA ARAL SA ATIN AT PANANALIG SA ATING DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS. 

PAGPAPAHALAGA SA BUHAY AT PAGLILIGTAS SA PAGKAKASALA ANG ATING PANGIBABAWIN AT SA ISYUNG NG ATING BANSA IN PUNISHING SINNERS AY SAPAT NA SILA AY ATING ILAGAY SA ISANG RESTORATION JAIL O KULUNGAN AT DITO SILA ISALBA SA PAGKAKASALA AT MAPAGBIGYAN PA SA ESPIRITWAL NA KALIGTASAN AT HINDI PAIRALIN ANG KAMATAYAN NG MGA NAGKAKASALA AT IPAUBAYA NA ITO SA ATING DIYOS SA KANYANG ITINAKDA, SAPAT NA ANG TAING PAMAHALAAN NA BINIGYAN NG OTORIDAD NG DIYOS NA ANG MGA NAGKAKASALA NG KRIMEN AY ILAGAY SA KULUNGAN AT HINDI PASLANGAIN NG SINUMAN AT MAGING PAMAHALAAN O BATAS.  MULI IWASAN ANG PAGKAKAMALI AT PAGKAKASALA DAHIL ANG BUNGA NITO AY KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN.  ANG DIYOS AY MAY NAKAABANG NG PARUSANG KAMATAYAN SA MGA NAGPAPATULOY SA PAGKAKASALA SA TAKDANG PANAHON O SILA AY SAWATAIN MAGING SA PROSESO PA LANG NG PAMUMUHAY NA ITO KAGAYA NG IBAT IBANG PAHAYAG SA BIBLE NA KANYANG PINUKSA NG DAHIL SA KASAMAAN AT MALIBANG PUKSAIN SA PANAPANAHON AY MAY NAKATAKDA PANG PAGHUHUKOM PARA SA LAHAT.
  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH THE GUIDANCE OF MOTHER MARY. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.ANG MAYAMAN AT SI LAZARO LUKE 16:19-31, 
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA PAMUMUHAY NG ISANG MAYAMAN AT PULUBI NA SI LAZARO.  ANG TAONG HINDI MARUNONG TUMULONG SA KAPWA AT NANGAALIMURA AY NAGKAKASALA AT ITO AY NAGBUBUNSOD SA KANYA SA IMPYERNO KAGAYA NG PARABULANG ITO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS SA PAGHAHALINTULAD NG MALILIGTAS NG ISANG MAYAMAN AT MAHIRAP SA SITWASYONG ITO.  KUNG ITONG MAYAMAN AY HINDI MAN LAMANG MARUNONG MAGBAHAGI NG KANYANG PINAGHIRAPAN SA ISANG NANGANGAILANGAN AY NAGKAKASALA PA RIN SIYA AT MABIGAT NA PWEDENG MAGBUNSOD SA KANYA SA IMPYERNO.  MULI MAGING MATULUNGIN SA KAPWA DAHIL ITO AY MABANGONG HAIN O HANDOG NG BAWAT NANANALIG SA ATING DIYOS SA ATING MABUTING GAWANG ITO. KAHIT NA PINAGHIRAPAN NATIN ANG MGA BAGAY BAGAY AY HUWAG MAGING PALALO SA MGA NANGANGAILANGAN NA MAKATULONG AT ITONG ANG MAGBUBUNSOD NAMAN SA BAWAT ISA NA KAAWAAN NG DIYOS NA MAKAISA SA KANYANG PAGHAHARI AT BUHAY NA WALANG HANGGAN.  MULI ANG BIBLE AY ISANG TESTAMENTO NA PATUNAY NG ESPIRITWAL NA MAY DIYOS NA MAY LIKHA NA ATING DAPAT SUNDIN AT PANALIGAN AT DITO TAYO NABUBUHAY SA ATING DIYOS AT PANGINOONG KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.    


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-----------------------

0 comments:

Post a Comment