Saturday, April 22, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates APRIL 23, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates APRIL 23, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS

INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
UNITY IN FAITH
( INTERFAITH )


"Nasusulat sa aklat ng mga propeta, 'At silang lahat ay tuturuan ng Diyos.  Ang bawa't nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin." John 6:45


"Sinabi sa kasulatan hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya." Walang pagkakaiba ang katatayuan ng Judio at Griego.  Iisa ang panginoong ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya."Romans 10:11-12


"Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo at bawat isa'y bahagi nito." 1Corinthians 12:27


"Naparito si Cristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting Balita ng kapayapaan - sa inyong mga hentil na malayo sa Diyos, at sa mga Judio na malapit sa kanya.
Ephesians 2:17   "At ang binhi ng kapayapaan na inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan au namumunga ng katuwiran."James 3:18


    "Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan; at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan at lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig."  Ephesians 4:16  
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Divine Mercy can save even ‘the hopeless’"
"Vatican's message to Buddhists on Vesakh"
OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED
Holy See ‘deeply concerned’ over Middle East situation
Attachment to money destroys people— Cardinal Tagle
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES APRIL 23, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE UP TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Divine Mercy can save even ‘the hopeless’". IN POPE WEBSITE ISSUE "Vatican's message to Buddhists on Vesakh". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Divine Mercy can save even ‘the hopeless’" .  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA DIVINE MERCY OF JESUS CHRIST NA KALOOB SA BAWAT NANANALIG SA KANYAN NA ANG SINUMANG MANANALIG AT MANANALANGIN NG CHAPLET NG DIVINE MERCY SA ORAS NG KAMATAYAN AY MALILIGTAS KUNG SAAN ITO AY MENSAHE KAY SISTE FAUSTINA NG PANGINOONG KRISTO HESUS PARA SA KALIGTASAN NG MGA MAKASALANAN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS SA GABAY NG ATING BANAL NA SANTA MARIA AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NG ATING BANAL NA SANTA MARIA AT SAMAHAN ANG ATING SIMBAHANG KATOLIKO AT KAPARIAN SA PAMAMAHALA NG SIMBAHAN AT PAGKAKAISA SA SIMBAHAN SA PANANALIG SA DIYOS AT PATULOY NA YAKAPIN ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA BIBLE.  PATULOY NA SINUSUPORTAHAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG SIMBAHANG KATOLIKO SA PAGPAPAUNLAD NG KRISTIYANISMO O PNANALIG SA ATING DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS MULA SA PAGABABAGI NG INYONG MGA ARAL AT GABAY DITO SA INTERNET.  NAWAY ANG MGA ARAL NA ITO NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO AY PANALIGAN NG LAHAT NA ANG ATING DIYOS AT PANGINOONG KRISTO HESUS AY MAY MALAKING HABAG SA LAHAT NA MAPATAWAD SA PAGKAKASALA MAGING SA ORAS NG KAMATAYAN ANG PAGSISISI.ANG ATING DIYOS AT PANGINOONG KRISTO HESUS AY HARI NG AWA AT PAG-IBIG KUNG KAYAT ANG NANANALIG AY MAY KALIGTASAN MAGING SA ORAS NG KANYANG KAMATAYAN KUNG TAOS SA PUSO NA SIYA AY MAY PAGSISI AT PANANALIG SA DIYOS.  GAYUNMAN ITO AY MAHALAGA SA PAGHUHUSGA NG DIYOS AT PAGTITIMBANG SA LAHAT SA JUDGEMENT DAY NG PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS.  GOD IS EQUAL JUSTICE AND GOD OF MERCY KUNG KAYAT MAY KAPATAWARAN ANG LAHAT NG NAGBABALIK LOOB AT MAGING SA HULING SANDALAI NG KANYANG BUHAY AY MAASAHAN NATIN ANG AWA NG DIYOS AT ITO AY MANGYAYARI DAHIL SA TAYO AY BINIGYAN NG DIYOS NG PAGKAKATAON SA MGA BAGAY NA ITO PARA SA ATING KALIGTASAN AT NAWAY ANG MGA TAO AY MAKAPAGSISI HINDI SA ORAS LANG NG KAMATAYAN NABIGYAN NG PAGKAKATAON O KAPAHAMAKAN ANG INYONG KAHANTUNGAN SA HALIP NA MAKAPAGSISI PA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT  "Vatican's message to Buddhists on Vesakh".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA MENSAHE NG SANTO PAPA SA BUDDIST KUNG SAAN ANG BUDISMO AT KRISTIYANISMO AY MAGKASAMA SA DAAN NG KAPAYAPAAN AT HINDI SA DAAN NG KARAHASAN.   ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS SA GABAY NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT SAMAHAN ANG KRISTIYANISMO AT MUNDO SA PAMUMUHAY AT PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA BIBLE.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAKIKIISA AT SUPORTA SA HAKBANG NG SANTO PAPA O VATICAN SA INTERFAIT UNITY NA ITO PARA SA PAGKAKAISA SA KAPAYAPAAN AT HINDI SA KARAHASAN.  
ANG GABAY NG ESPIRITU AT PANGINOONG KRISTO HESUS AY SUMAINYO AT MANATILI SA PAGKAKAISA SA KAPAYAPAAN AT IHASIK ANG PAGKAKAISA NITO SA MUNDO.  LAGANAP ANG KARAHASAN AT KASAMAAN SA MUNDO AT NAWAY ANG MGA TAONG NANALIG MAGING SA IBAT IBANG RELIHON AY SIYANG MAGSIMULA NG PAGKAKAISA SA KAPAYAPAAN UPANG ANG LABANAN AT KARAHASAN AY MATIGIL AT ANG UMUSBONG AY PAG-IBIG AT PAGKAKAISA.  MULI ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AY KAPAYAPAAN ANG HATID SA MUNDO AT PAG-IBIG AT HABAG AT ANG BAWAT ISA AY KANYANG KATAWAN AT PINAHAHALAGAHAN NIYA LAHAT ITO AT ANG NAGKAKAMALI AY KANYANG IPIANGPAPATAWAD AT PINAGKAKAISA SA PANANALIG SA DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD,"Nasusulat sa aklat ng mga propeta, 'At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawa't nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin." John 6:45.  "Sinabi sa kasulatan hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya." Walang pagkakaiba ang katatayuan ng Judio at Griego. Iisa ang panginoong ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya."Romans 10:11-12.  "Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo at bawat isa'y bahagi nito." 1Corinthians 12:27.  "Naparito si Cristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting Balita ng kapayapaan - sa inyong mga hentil na malayo sa Diyos, at sa mga Judio na malapit sa kanya. 


Ephesians 2:17 .  "At ang binhi ng kapayapaan na inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan au namumunga ng katuwiran."James 3:18.  "Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan; at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan at lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig." Ephesians 4:16
THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA INTERFAITH UNITY O PAGKAKAISA NG LAHAT NG NANALIG MAGING HINDI NANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS O MAY PINANALIGAN NA HIGIT SA LAHAT NA MABUTI.  ANG MENSAHENG ITO NG DIYOS AY UPANG ANG LAHAT AY KANYANG PAALALAHANAN NA KANYANG BINIBIGYA NG PAGKAKATAON ANG LAHAT MULA SA MGA PAGKAKASALA NITO NA MAKAISANG MULI SA KANYANG PAGHAHARI AT DITO SA INTERFAITH UNITY NA MAY IBAT IBANG PANINIWALA AY PAGKAISAHIN DIN NIYA DITO ANG LAHAT SA PANANALIG SA KANYA AT KAPAYAPAAN, KABUTIHAN AT MABUBUTING GAWA UPANG ANG LAHAT AY MABUKLOD SA MABUTI AT PAGUUNAWAAN AT PAG-IBIG SA ISAT ISA.  ANG MGA GAWANG ITO AY MGA ESPRITWAL NA BAGAY NA MAPAPAGKAISAHAN NG LAHAT SA INTERFAITH UNITY NA HINDI MATATANGGIHAN DAHIL ITO AY LAYUNIN DIN NG SINUMANG RELIHIYON AT MAY MABUTING KALOOBAN.  SA PAMAMAGITAN NG INTERFAITH UNITY AT HINDI LAMANG SA PULITIKA SA MUNDO O COMMON UNITY AY PINAGKAKAISA TAYO NG DIYOS UPANG DITO SA MGA BAGAY NA ITO AY HIGIT NATING MAUNAWAAN ANG PANANALIG AT MABUTING GAWA NA DAPAT NATING TAHAKIN AT HINDI SA KUMON NA MABUTI LAMANG.  BAGAMAT SA INTERFAITH UNITY HALIMBAWA ANG KAPAYAPAAN AY ISANG PERSPEKTIBA NA MAPAPAGKAISAHAN NG LAAHT SA INTERFAITH AT PARA LUMAGANAP ANG MABUTI FROM RELIGIOUS FAITH TO SPREAD IN DIFFERENT PEOPLES LIFE.  SA PANANALIG NG KRISTIYANISMO ANG LAHAT AY KAHUGPONG NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT ANG BAWAT ISA AY KANYANG PINAHAHALAGAHAN PARA SA ISANG MALUSOG NA KATAWAN. 
 

KAYAMANAN SA LANGIT LUKE 12:32-34,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA PAGIIMPOK NA YAMAN SA KALANGITAN AT HINDI DITO SA LUPA.  ANG PAGIIMPOK NA ITO NG YAMAN SA KALANGITAN AY SA PAMAMAGITAN NG PAGTULONG AT PAG-IBIG SA KAPWA.  SINASABI DITO NA KUNG MAY MGA MAIIBAHAGI KAYO MAGING IPAGBILI NINYO ANG INYONG ARI ARIAN AY INYONG GAWIN PARA MAKAPAGBAHAGI SA KAPWA TAO AT SA PAMAMAGITAN NG PAGTULONG NA ITO AY NAKAKAIMPOK NAMAN KAYO NG YAMAN SA LANGIT. PARA SA PANGUNAWA NG LAHAT SA ARAL NA ITO NA ITO AY PAGTULONG SA TAO NA MAIBAHAGI MO ANG ILANG MAIIBAHAGI MO SA KAPWA O MAGING SA SIMBAHAN PA MULA SA PANANALAPI O ANUMANG MAIIPAGBILI NA MAKAKATULONG SA KAPWA SA PAMAMAGITAN NG GANITONG PAGTULONG.  SABI NGA SA BIBLE IBAT IBA TAYO NG KALOOB GAYUNMAN SA PAMUMUHAY AY NAGKAKAROON NG IBAT IBANG ANTAS DEPENDE SA PAMAHALAAN AT LIPUNAN ITO IN BROAD SENSE OF LIFE AT HINDI SA ORDINARYONG USAPING PAMUMUHAY LANG.  KUNG ITONG PAGTUTULUNGAN AY MAISAGAWA FROM ORDINARY LIFE TO BROAD SENSE OF LIFE KAGAYA NG USAPIN NG EKONOMIYA AT IBAT IBANG BAGAY.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment