Saturday, May 27, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MAY 28, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MAY 28, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"ANG ANTI CHRIST"
"MGA SUWAIL""Mga anak, malapit na ang wakas!  Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Cristo; ngayon nga'y marami nang lumilitaw na anti-Cristo, Kaya't alam natin na ang wakas."  1John 2:18


"Huwag kayong mabagabag kung makarining kayo ng alingawngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan.  Dapat mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas.  Sapagkat makikidigma ang bansa sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian.  Lilindol sa ibat ibang dako, at magkakaroon ng taggutom.  Ang mga ito'y pasimula pa lang ng paghihirap."  Mark 13:7-8

"Magkakaroon ng tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin.  Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat." Luke 21:25 


"Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya.  Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay, bilang mahalimuyak na hain sa Diyos.  Ephesians 5:1-2


 "Ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan.  Sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos.  Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos; at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban." Romans 13:1-2


"Kinamumuhian ng diyos ang palalo, at Kinalulugdan niy ang mababang loob."  Kaya nga, pailalim kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon." 1Peter 5:5-6CBCP AND VATICAN UPDATES
"Mindanao bishops urge vigilance amid martial law"
"
Pope Francis: Jesus journeys with us even in bad times'"
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES MAY 28, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Mindanao bishops urge vigilance amid martial law". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope Francis: Jesus journeys with us even in bad times'". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Mindanao bishops urge vigilance amid martial law".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PANAWAGAN NG SIMBAHANG KATOLIKO O CBCP MULA KAY BISHOP QUEVEDO SA MINDANAO NA MAGING VIGILANT SA DEKLARASYON NG MARTIAL LAW UPANG MAPANGALAGAAN ANG KARAPATANG PANTO AT ANUMANG UNLEGAL ACTS AT PANGAABUSO NA MAARING SAMANTALAHIN NG MGA NAGPAPATUPAD NITO SA PAMAHALAAN INSTEAD NA PANGALAGAAN ANG TAO SA MARTIAL LAW DECLARATIONS AT SUPILIN NG PATAS AT LEGAL AT WALANG PANGAABUSO AT PANANAMANTALA.  ANG TERORISMO AY HINDI PAGSASAGAWA NG MAKADIYOS NA GAWAIN AT MAKAPAYAPAAN AT MABUTING PAMUMUHAY KUNDI ITO AY GALIT AT DIGMAAN.  ANG CBCP AY IDENEDONOUNCE ANG TERORISMO AT HAKBANG NA ITO NG MAUTE GROUP SA MARAWI AT KANILANG IPINAPANAWAGAN NA IRELEASE ANG MGA BIHAG NITO PARTIKULA NA ANG MGA TAONG SIMBAHAN.  GAYUNMAN AY ISINASABOSES DIN NG SIMBAHAN NA RESOLBAHIN NG PAMAHALAAN ANG CAUSE NG TERORISMO NA ANG UGAT NITO SA KANILANG OPINYON AY KAHIRAPAN, INJUSTICE ETC., ETC.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT MANATILI SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA ARAL NG MABUTING BALITA AT BUONG SALITA NG DIYOS.  MULI MAIGTING NATING SINUSUPORTAHAN ANG ARAL AT SIMBAHANG KATOLIKO SA GABAY NITO SA PANANALIG SA DIYOS THRU CHRIST AT NAWAY MULA DITO SA ATING INTERNET PROMOTIONS AY MAKATULONG ITONG MAIBAHAGI ITO SA MGA TAO AT MALIWANAGAN SILA NG ARAL NG DIYOS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY PARTIKULAR NA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS. 


MULI NAWAY IPAGPATAWAD NG DIYOS ANG KAMALIAN AT PAGKAKASALA ANG MGA TERORISTANG GRUPONG ITO NA NAGHAHASIK NG KARAHASAN SA MINDANAO PARTIKULAR SA MARAWI CITY.  NAWAY MALIWANAGAN PA SILA AT MAGBAGO HABANG SILA AY HINDI PA LUBUSANG NASUSUPIL NG PAMAHALAAN.   NAWAY IPAGPATAWAD ANG ANTI CHRIST NITONG PANINIWALA AT HUMANTONG SA GANITONG KARAHASAN AT HINDI NIYAKAP ANG ARAL NG PAG-IBIG NI CRISTO AT KAPAYAPAAN.  NAWAY MAGABAYAN NG DIYOS ANG PAMAHALAAN NA KANYANG GINAWA PARA MAIPATUPAD ANG EQUAL JUSTICE SA KARAHASANG DULOT NG MGA ITO AT MAIPAGTANGGOL ANG MABUTI.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis: Jesus journeys with us even in bad times'".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA ANG GABAY NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA MGA TAO AT BIGYAN SILA NG PAG-ASA SA MGA NARARANASAN NITONG HINDI MABUTI AT MGA KAPIGHATIAN SA BUHAY.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AT KANYANG MGA ARAL AY GUMABAY NG PAGPAPATIBAY SA ATING PANANALIG AT PAGKAKAROON NG PAG-ASA SA HINAHARAP SA PAMUMUHAY AT ESPIRITWAL NA ATING KAHIHINATNAN SA KINABUKASANG TAKDA NG DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER AY NANANALIG NG KALIWANAGANG GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO AT LAHAT NG TAO AY GABAYAN NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA MUNDO.  MULI AY ATING IBINABAHAG ISA BUONG MUNDO MULA DITO SA INTERNET ITONG MGA ARAL NG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT NAWAY MAKARATING ITO SA BAWAT TAO AT ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY NA GUMABAY NA LIWANAG SA MUNDO SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS SABI NIYA SA KANYANG MGA ARAL NA KASAMA NATIN SIYA HANGGANG WAKAS NG PANAHON AT WALANG HANGGAN SA MALILIGTAS.  PALAGI NIYA TAYONG SASAMAHAN SA ANUMANG ATING KINAHAHARAP SA BUHAY AT SINUMANG LALAPIT SA KANYA AT MANANALIG AY HINDI MAGDADALA NG MABIGAT NA PASANIN SA BUHAY NA ITO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Mga anak, malapit na ang wakas! Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Cristo; ngayon nga'y marami nang lumilitaw na anti-Cristo, Kaya't alam natin na ang wakas." 1John 2:18.  "Huwag kayong mabagabag kung makarining kayo ng alingawngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikidigma ang bansa sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Lilindol sa ibat ibang dako, at magkakaroon ng taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lang ng paghihirap." Mark 13:7-8.  "Magkakaroon ng tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat." Luke 21:25 .  "Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay, bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ephesians 5:1-2.  "Ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos; at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban." Romans 13:1-2.  "Kinamumuhian ng diyos ang palalo, at Kinalulugdan niy ang mababang loob." Kaya nga, pailalim kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon." 1Peter 5:5-6.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA ANTI KRISTO AT MGA SUWAIL.  ANG ANTI KRISTO AY MGA HINDI NANINIWALA KAY KRISTO HESUS O MGA TAONG KUMAKALABAN SA KANYA.  ANG GANAP NA PAGHIHIMAGSIK SA DIYOS NG MGA SUWAIL MULA SA PAGKALABAN SA PANGINOONG KRISTO HESUS AY MAGAGANAP SA HULING PANAHON O MARAMING ANG KAKALABAN SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PAGKALABAN SA PANGINOONG KRISTO HESUS.  MAMUHAY BILANG NALIWANAGAN AT MANALIG KAY KRISTO HESUS UPANG HINDI MAKAISA SA MGA NAKALABAN SA KANYA.  SA HULING PANAHON BAGO MAGANAP ANG PAGHUHUKOM AY MAGKAKAROON NG DIGMAAN, MGA IBAT IBANG KABABALAGHAN.  ITONG MGA TANDA NG ARAW AY MARAMING MGA PANGITAIN AT MGA MILAGRO NA NAGLALABASAN NA SA ATING PANAHON.  MULI MAMUHAY SA PANANALIG SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS.  


ANG MUNDO NGAYON AY BATBAT NG DIGMAAN AT ANG MABIGAT NA DIGMAAN NA UMAALINGAWNGAW SA NGAYON AY KAGAGAWAN NG MGA TERORISTA O ANG MGA ITO AY ANTI CHRIST NA SINASABI.  KINAKALABAN NG MGA ITO ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AT HINDI NILA PINANALIGAN NA ANAK SIYA NG DIYOS AT ANG RELIHIYONG KRISTIYANO SA PANANALIG SA DIYOS AY KANILANG KINAKALABAN AT GUSTO NILANG MAMAYANI ANG EXTREME FAITH NILA SA DIYOS SUBALIT ITOY PAWANG HINDI MAKADIYOS KUNG ANG PANANALIG AY SA GANITONG PAMAMARAAN NG KARAHASAN.  ANG ISANG PAMAHALAAN AT MUNDO MAN NA DAPAT ITUWID NG DIYOS NA KANIYANG BINIGYAN NG PAMAMAHALA AY AY HINDI SA GANITONG PARAAN DAPAT ITUWID AT PAMAYANIHIN ANG PANANALIG LALO NA AT MAKAANTI KRISTO AT HINDI MAKADIYOS ANG HAKBANG.  ANG DIYOS AY AWA AT HABAG AT PAG-IBIG AT PANTAY ANG HUSTISYA AT TAYO AY MAMUMUHAY SA GANITO MAGING SA PAGTUTUWID NG NAGKAKAMALI AT HINDI SA PAMAMAGITAN NG TERORISMONG ARAL ANG MAKADIYOS NA PAGTUTUWID AT PAMAMALAKAD NG PAGKAMAKADIYOS. 


SA PAMAMAGITAN NG MAPAYAPANG ARAL AT BOSES AY ITINUTUWID NG DIYOS ANG MGA KAPAMAHALAANG KANYANG ITINATAG NA NAGKAKAMALI AT GAYUNDIN ANG LIPUNANG NAGKAKAMALI AT HINDI SA KARAHASAN NG TERORISMO NA KINAKALABAN PATI ANG ANAK NG DIYOS O KAWALAN NG RESPETO SA KAPWA AT PAGKAKAROON MAPAYAPANG MABUTI PARA ITUWID ANG TAO AT MAGING RELIHIYON AY HINDI DINADAAN SA DAHAS PARA ITUWID ANG HINDI NANANALIG NG SINUMANG TAO KUNDI DIYOS LAMANG ANG NAGTAKDA NG JUDGEMENT DAY FOR ALL.   NGAYON ITONG MGA TERORISTANG ITO ANG DAPAT ITUWID NG PAMAHALAAN SA KANYANG HAKBANG SA ISTRIKTONG HAKBANG UPANG MAPANATILI ANG MABUTI.  

ANG DIGMAAN AY MAARING KASIHAN NG DIYOS UPANG ITUWID ANG ISANG PAMAHALAAN AT MAGTUWID NG PAMAHALAAN AT MAGTANGGOL O MAGTANGGOL NG TAO SA ISANG PAMAMARAANG NASA KALOOBAN NG DIYOS AT HINDI SA PAMAMAGITAN NG GANITONG KARAHASAN NG TERORISMO NA PATI INOSENTE AT KAHIT SINO AY HINDI NA NIRESPETO MAISAKATUPARAN LAMANG ANG MALING PANINIWALA.  MULI AY MAY KAPAMAHALAAN NA ITINATAG ANG DIYOS AT SUMUNOD DITO AT KUNG ITO AY NAGKAKAMALI AT ANG LIPUNAN AY MAY MAPAYAPANG PARAAN NG PAGBABAGO AT HINDI SA KARAHASAN AT ARMADONG PAGBABAGO GAYUNMAN DIYOS NA RIN ANG SIYANG MAGTUTUWID AT MAGIINISTYATIBA UPANG BAGUHIN NG PWERSA ANG DAPAT BAGUHIN NG PWERSA ANG ISANG PAMAHALAAN IN HIS GOOD WAY.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS YOU ALL.


ANG PANANALIG SA DIYOS HEBREWS 11:1-40 / ANG PAHAYAG NI PEDRO TUNGKOL KAY JESUS MATTHEW 16:13-20 ,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA PANANALIG SA DIYOS.  ANG ARAL NA ITO AY SIYANG MAGPAPATUNAY NA MAY DIYOS AT DAPAT TAYONG MANALIG SA KANYA UPANG MAGKAROON TAYO NG MATATAG NA PAMUMUHAY LABAN SA MGA HINDI MABUTI SA MUNDO AT MGA KINAHAHARAP NATIN SA BUHAY.  GINABAGAYAN TAYO NG DIYOS NG KANYANG KAPANGYARIHAN UPANG ANG MGA NAGSASAGAWA NG HINDI MABUTI SA MUNDO AY MAITUWID KAGAYA NG PAMAHALAAN SA EHIPTO NA BINIHAG ANG MGA ISRAELITA.  ANG KAPAMAHALAANG ITO AY GAWA DIN NG DIYOS GAYUNMAN ANG MGA ITO AY HINDI NAGING MABUTI SA PAMAMAHALA AT PAGBIHAG SA ISRAELITA.   PINALAYA NG DIYOS ANG MGA ISRAELITA SA KAPAMAHALAANG ITO IN SPIRITUAL WORKS O SA PAMAMAGITAN NG KAKABALAGHAN AT HINDI SA PAGHIHIMAGSIK.  GAYUNMAN HINDI NIYA GINUPO ITONG PAMAHALAANG ITO KUNDI GINAPI LAMANG NIYA ANG MGA NABANTA SA PANGANIB SA MGA ISRAELITA. 

HINGGIL NAMAN SA ARAL DITO KAY SAN PEDRO AY KINILALA NIYA SI PANGINOONG KRISTO JESUS NA ANAK NG DIYOS KUNG KAYAT SIYA BINIGYAN DIN NG KARANGALAN NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS NA IBIGAY ANG SUSI NG KALANGITAN SA KANYA AT ANG KANYANG IPAPAGBAWAL AY IPAPAGBAWAL DIN SA LANGIT.  MULI HUWAG MAGING ANTI CHRIST UPANG SA GAYON MAKAPASOK SA KAHARIAN NG DIYOS O KASAKDALAN IBIGAY PA ANG SUSI NG KAHARIAN SA ISANG TAO AT ITO NGAY IBINIGAY KAY SAN PEDRO.  NASA PANANALIG KAY HESUS CHRIST AND SUSI NG KALANGITAN.  AYAW TANGGAPIN NG MGA TERORISTANG GRUPONG ITO NA PINAPATAWAD NG DIYOS ANG TAO SA PAMAMAGITAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS AT ANG PANANALIG NA ITO ANG MAGLILIGTAS SA TAO.  ANG GUSTO NILANG PANALIGAN PA RIN ANG AY IBANG RITWAL NG PAGPAPATAWAD AT EXTREME FAITH NILA IN GOD.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...
TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-----------
---------------------------

0 comments:

Post a Comment