Saturday, May 6, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MAY 07, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM


----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Sunday Updates MAY 07, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"ANG PAGPAPATAWAD NG DIYOS
AY KAAKIBAT ANG PAGBABAGO"
"Yamang si Cristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis.  Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala" 1Peter 4:1


"Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pagiimbot ng pagsamba sa diyus-diyusan.  Colossians 3:5


"Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isat isa. Pinatatawad kayo ng panginoon kaya't magpatawad din kayo."Colossians 3:13


"Ang bawa't tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan.  Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. 
"Kaya nga, dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang poot ng Diyos kundi dahil iyon ang matuwid." Romans 13:1,5Ngunit sinasabi ko sa inyo:  kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahak din kayong lahat." Luke 13:5


"Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan.  Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae.  Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Matthew 21:32


"Sinasabi ko sa inyo:  sa Araw ng Paghuhukom, papanagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya.  Sapagkat ikaw ay pawawalang-sala o parurusahan, batay sa iyong mga salita."  Matthew 12:36-37


CBCP AND VATICAN UPDATES
"Bishop’s reminder: Church isn’t the building but the people
"
"
The Lord softens those with hard hearts says Pope"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES MAY 07, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Bishop’s reminder: Church isn’t the building but the people". IN POPE WEBSITE ISSUE "The Lord softens those with hard hearts says Pope". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Bishop’s reminder: Church isn’t the building but the people".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA GABAY NITO SA MGA TAO NA ANG SIMBAHAN AY HINDI ANG ISTRUKTURA KUNDI ANG MGA TAO.  KUNG NAKIKITA NIYANG AKTIBO ANG MGA TAO SA PAGLILINGKOD AT PANANALIG SA DIYOS AY ITO ANG SIMBAHAN NA BINUO NG DIYOS AT HINDI ANG ISTRUKTURA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AT KANYANG KALIWANAGAN AT MILAGRO AY NANANALIG NG PATULOY NA GABAY NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA SA CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT LAHAT NG TAO MULA PILIPINAS AT MUNDO.  MAIGTING NA SINUSUPORTAHAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG MGA ARAL AT GABAY NG KAPARIAN NG KRISTIYANONG KATOLIKO SA MGA TAO AT ATING PATULOY NA IBINABAHAGI ITO SA TAO AT NAWAY ANG MILAGRO AT LIWANAG NI MOTHER MARY AY GUMABAY UPANG MAIBAHAGI ITO SA LAHAT MULA DITO SA INTERNET.       ANG PAGKAKAISA NG MGA TAO AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AY ANG SIMBAHANG ITINAYO NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT ANG ATING KATAWAN ANG TUNAY NA TEMPLO NG DIYOS.  ANG SAMA SAMANG PANANALIG AY PINANAHANAN NG DIYOS AT SIYA AY KASAMA NATIN.  ANG ISTRUKTURANG ATING ITINATAYO AY GUSALING ATING PINAGTITIPUNAN LAMANG KUNG SAAN KUNG WALANG NANALIG AY WALA RING BUBUO NG SIMBAHAN AT KATAWAN NI KRISTO.  SA GABAY NI MOTHER MARY SA MGA PANAHONG ITO AY PATULOY NA MAGBIGAY NG UDYOK PARA MANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS AT KANILANG MGA ARAL NA GABAY NATIN SA PANANALIG AT ANG MIALGRO NI MOTHER MARY AT ANUMANG MGA HIMALA AY GABAY NG DIYOS AT KRISTO HESUS NA KASAMA NATIN SILA HANGANG WAKAS AT WALANG HANGGAN.  ANG DIYOS AY LAGING NAKAGABAY SA ATIN AT SI MOTHER MARY MULA SA PAGHIRAPNG SA KANYA BILANG MAGING INA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY PALAGI NATING KAAKIBAT SA PAMUMUHAY AT SUGO NG DIYOS SA ATIN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT  "The Lord softens those with hard hearts says Pope".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA MGA MATITIGAS ANG MGA PUSO AT ISINUMPA AY PINALALAMBOT NG DIYOS ANG KANILANG MGA PUSO.  ANG ISANG HALIMBAWA DITO AY ANG ARAL SA PAGKUNDENA NG MGA TAO KAY MARIA MAGDALENE NA NANGANGALUNYA AT KANYANG PINALAMBOT ANG PUSO NG MGA TAONG GUSTONG PATAYIN SIYA AT SINABI NIYA SA MGA ITO NA KUNG SINONG WALANG SALA AY SIYANG UNANG BUMATO PARA PATAYIN SI MARIA MADALENA KUNG SAAN ANG PAGBATO ANG ISANG PAMAMARAAN NG PAGPATAY SA MAKASALANAN NUON BILANG KAUTUSAN AT BATAS SA MGA NANANALIG NA MGA ISRAELITA NUON NA ANG MGA TAO AY MAY KARAPATANG MAGPARUSA NG GANITO.   MULI ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT BANAL NA SANTA MARIA NA PATULOY NA GABAYAN NG KALIWANAGAN AT MILAGRO ANG SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO AT BUONG MUNDO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA IBINABAHAGI SA MGA TAO ANG ARAL NG SIMBAHANG KATOLIKO PARTIKULAR NA ITONG ATING NAPILING ARAL SA GABAY NG SANTO PAPA FRANCIS.    


 
ANG ATING BOSES AT PAGPAPALAWIG AT UNLAD PA SA MGA ARAL NA ITO NG ATING SANTO PAPA FRANCIS SA GABAY NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY ANG SARILI NIYANG ANAK AY IBINIGAY NIYA UPANG ANG MATITIGAS NA PUSO AY KANYANG PALAMBUTIN MULA SA MGA ARAL NA SINABI NG SANTO PAPA FRANCIS AT KANYANG PAGLILIGTAS NG KANYANG BUHAY SA PAGKAKAPAKO NIYA SA KRUS AT PAGHIHIRAP NIYA AT PAGTITIIS.  ANG KANYANG ARAL NG PAG-IBIG AT KAPAYAPAAN UPANG ANG MGA TAO AY MAGKAISA SA PAGUUNAWAAN AT PAGMAMAHAALAN AT MAPAYAPANG BUHAY.  GAYUNMAN ANG KASAMAAN AY PATULOY DIN NAMAN SA PAGHAHASIK NG KASAMAAN AT ANG PANGINOONG HESU CRISTO AY MANANAIG SA KANILA SA ARAL NG MABUTING BALITA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Yamang si Cristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala" 1Peter 4:1.  "Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pagiimbot ng pagsamba sa diyus-diyusan. Colossians 3:5.  "Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isat isa. Pinatatawad kayo ng panginoon kaya't magpatawad din kayo."Colossians 3:13.  "Ang bawa't tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. 

"Kaya nga, dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang poot ng Diyos kundi dahil iyon ang matuwid." Romans 13:1,5.  Ngunit sinasabi ko sa inyo: kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahak din kayong lahat." Luke 13:5.  "Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Matthew 21:32.  "Sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom, papanagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. Sapagkat ikaw ay pawawalang-sala o parurusahan, batay sa iyong mga salita." Matthew 12:36-37
.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA PAGPAPATAWAD NG DIYOS SA TAO AY MAY KAAKIBAT NA PAGBABAGO MULA SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HINDI LAMANG PURO PAGPAPATAWAD AT PASENSIYA ANG IBINIBIGAY NG DIYOS SA PAGHAHANAP NG MASAMA AT PAGLILIGTAS SA KANILA SA MGA KASAMAAN NILA KUNDI PARA PAGBAGUHIN SILA AT MAGBAGO SILA NG MAKALIGTAS SILA SA MGA KASAMAANG GINAGAWA NILA GAYUNDIN SA LAHAT NG TAO.  MAY KAPAHAMAKAN NA NAGHIHINTAY SA MGA GUMAGAWA NG MASAMA AT HINDI LAMANG ITO SA PAGHUHUKOM KUNDI MAY GINAWANG PAMAHALAAN DIN ANG DIYOS NA BINIGYAN NIYA NG OTORITI PARA MAGPARUSA AT SUMUPIL SA MASAMA.  HANGGANG MABUTING BALITA AY INAARAL DITO KUNG PAANO TAYO GAGAWA NG MABUTI NG MAKAPAMUHAY NG KAISA NG DIYOS SA KANYANG PAGHAHARI AT MAGKAROON NG KALIGTASANG ESPIRITWAL.    
 
 
MARAMING TAO ANG ALAM LAMANG AY MAPATAWAD SILA AT PAGPASENSIYAHAN SUBALIT HINDI NILA ALAM ANG MAGTIIS AT GUMAWA NG MATUWID AT MABUTI AT MAGBAGO SA KANILANG KASAMAAN AT SUMUNOD SA ARAL NG DIYOS NA ARAL NA LANG NG PATITIIS NG HIRAP PARA SA PAGGAWA NA MABUTI AY ISANG MAHUSAY NG ARAL NA KUNG ISASAGAWA NG LAHAT AY MAGAGAWA ANG PAGGAWA NG MABUTI SA GABAY NA ITO NA HINDI MAGKAMALI KUNG MARUNONG MAGTIIS, UMUNAWA, MAGPAKAHIRAP AT HIGIT ANG MAGMAHAL AT TUMULONG AT MARAMI PANG IBANG GABAY PARA MAGING MABUTI O MAKAPAMUHAY NG MABUTI AT HIGIT SA LAHAT BANAL NA PAMUMUHAY.  ITONG MGA SAKIM SA YAMAN AT KAPANGYARIHAN AT PANGAAPI AY HINDI MARUNONG MAGBAGO AT GUSTO LAGING SILA ANG PALABIHAN AT PAGBIGYAN AT PATAWARIN.  HINDI LAMANG SILA MARAMING TAO ANG GANYAN NA HINDI MARUNONG MAGBAGO.   MARAMI ANG NAGTITIIS NA MAGAWAN NG MASAMA AT PAGBIGYAN NG MAGBAGO ANG TAONG NAGKAMALI SUBALIT SINASAMANTALA NAMAN ITO NG IBA NA HINDI NAMAN NAGBABAGO AT PATULOY LANG SA KASAMAAN.

ANG GABAY NG MABUTING BALITA O NG BIBLE AY ATING ISABUHAY AT ITO ANG MABUTING GABAY SA PAMUMUHAY AT HINDI LANG PRAKTIKAL KUNDI ITO AY PAMUMUHAY DING ESPIRITWAL NA DAPAT NATING ISABUHAY UPANG SA GAYON AY MAY KALIGTASAN ANG ATING PAMUMUHAY SA PANGARAW ARAW.  KUNG ANG PAMUMUHAY NA ATING ISASABUHAY AY PAMUMUHAY NA DATI PA RIN NA KASAMAAN MULA NUONG UNA AT ANUMANG MASAMA AY KAPAHAMAKAN ANG DULOT NITO AT MAY PARUSA ITO SA ARAW NG PAGHUHUKOM AT MAGING SA DALOY NG BUHAY MULA SA PAGTUTUWID NG PAMAHALAAN AT ESPIRITWAL NA POOT NG DIYOS SA MASAMA O PAGTUTUWID. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS YOU ALL.


MGA LINGKOD NG DIYOS 1CORINTHIANS 3:1-22 / ANG KATAWAN NINYO'Y TEMPLO NG DIYOS 6:12-20,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA TAYONG MGA LINGKOD AT NANANALIG SA DIYOS AY SIYANG KANYANG GUSALI O BAWAT ISA AY TEMPLO NG DIYOS AT ANG NABUBUKLOD SA PANANALIG SA KANYA.  MAGKAROON TAYO NG BANAL NA PAMUMUHAY AT TAYO AY TEMPLO NG DIYOS AT KUNG ANG ATING PAMUMUHAY AY HINDI MAKADIYOS AY HINDI SIYA MANANAHAN SA ATIN O HINDI NANANAHAN SA ATIN ANG DIYOS DAHIL SA HINDI NATIN SINUSUNOD ANG ARAL NG DIYOS.  ANG DIYOS AY NASASAATIN KUNG SINUSUNOD NATIN ANG KANYANG ARAL AT SALITA.  ANG SALITA NG DIYOS AY ESPIRITU AT ANG PAGSUNOD DITO AY ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT PINANAHANAN TAYO NG DIYOS SA KUNG SUSUNOD SA KANYA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
--------------

0 comments:

Post a Comment