Saturday, May 13, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MAY 14, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MAY 14, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"GOD GUIDANCE WITH JESUS CHRIST
AND MOTHER MARY"

"GREETINGS OF HAPPY MOTHERS DAY TO
BLESSED MOTHER MARY AND ALL MOTHERS"

"Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno, sa iba't ibang panahon at sa ibat ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak."Hebrew 1:1-2

Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayun din ang Anak.  Siya ang nagiingat ng sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita." Hebrew 1:3 

"Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ang ilaw ng sangkatauhan." John 1:4


"Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng paghirang sa inyo ng Diyos; Sapagkat nang si Cristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan.  Hindi siya gumawa ng kasalanan at nagsinungaling kailanman." 1Peter 2:21-22


"Kaya't pati ang nagbabata ng hirap, ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa maykapal na laging tapat sa kanyang ipinangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti." 1Peter 4:19
"Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag.  Maging isa nawa silang lahat, Ama.  Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin."  John 17:20-21

"Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus." Acts 1:14


"Magpapakita ako ng mga himala sa langit At mga kababalaghan sa lupa: Dugo, apoy, at makakapal na usok." Acts 2:19

"Mga Israelita, pakinggan ninyo ito! Si Jesus na taga-Nazareth ay sinugo ng Diyos.  Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya.  Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo.  Acts 2:22    

"Subalit sinabi niya sa kanila, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos; sapagkat iyan ang layunin ng nagsugo sa akin." Luke 4:43


"Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa.  Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo.  Tandaan ninyo: ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan" Matthew 28:19-20


CBCP AND VATICAN UPDATES
"Fatima message is call to conversion, says bishop
"
"

Pope Francis in Fatima: greetings at chapel of apparitions"HAPPY MOTHERS DAY MAY 14, 2017

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES MAY 14, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Fatima message is call to conversion, says bishop". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope Francis in Fatima: greetings at chapel of apparitions". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Fatima message is call to conversion, says bishop".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PADIRIWANG NG IKA 100 ANIBERSARYO NG APARISYON NG BANAL NA SANTA MARIA SA FATIMA, PORTUGAL AT TINATAWAG ANG PAGHIHIMALANG ITO NI MOTHER MARY NG SIMBAHANG KATOLIKO NA OUR LADY OF FATIMA.  ANG NASABING APARISYON AY MAY MENSAHE ANG DIYOS AT PANGINOONG KRISTO HESUS SA LAHAT NG PAGBABALIK LOOB SA DIYOS O MAGSISI NG KASALANAN AT MANALIG KAY KRISTO HESUS O MAGING KRISTIYANO.  ANG TAO AY TIGIB NG PAGKAKASALA AT ANG PAG-AAPARISYON NA ITO NG BANAL NA SANTA MARIA BILANG PAGSUGO NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY NAPAKITA SIYA SA MGA YOUNG PEASANTS NA DITO IBINIGAY ANG MENSAHENG ITO SA MULA RUSSIA AT BUONG MUNDO.   ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT APARISYON NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG PATULOY NA KALIWANAGANG GABAY SA ATING KAPARIAN SA CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO O LAHAT NG TAO AT AKAYIN SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA BANAL NA ARAL AT SALITA NITO SA BIBLE. 

MULI MAIGTING NATING SINUSUPORTAHAN ANG MGA GABAY ESPIRITWAL NG SIMBAHANG KATOLIKO KRISTIYANO AT ATING IBINABAHAGI ITO SA BUONG MUNDO MULA DITO SA INTERNET O ATING INTERNET PROMOTIONS.  PARTIKULAR AY NAKIKIISA TAYO SA SELEBRASYON NG IKA 100 TAON NG OUR LADY OF FATIMA APPARITIONS SA PORTUGAL NA KASALUKUYANG ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS AY NAROROON AT NASAGAWA NG BANAL NA MISA AT GABAY SA MGA DEBOTO AT DUMALO SA PAGDIRIWANG NA ITO.  ANG GABAY NA ITO AY MAHALAGANG GABAY SA LAHAT MULA SA MGA KRISTIYANONG NANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS UPANG SA GAYON AY PATULOY NA MANALIG SA DIYOS AT KUMAPIT SA MABUTI AT SA MGA HINDI NANAMPALATAYA O WALANG PANANAMPALATAYA ANG MENSAHE NG PAGHIHIMALANG ITO AY MAHIKAYAT SILANG MAGING KRISTIYANO AT MAGSISI NG KASALANAN.   MARAMING APARISYON PA SA MUNDO NA PATULOY NA NAGHIHIKAYAT AT GABAY SA LAHAT NG PATULOY NA PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO JESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT   "Pope Francis in Fatima: greetings at chapel of apparitions".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PILIGRIMAGE NG ATING SANTO PAPA SA MGA DEBOTO SA FATIMA PORTUGAL KUNG SAAN IDINAOS ANG SELEBRASYON NG IKA 100 TAON NG APARISYON NI MOTHER MARY DITO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT APARISYON NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT MGA NANINIWALA SA GABAY NI MOTHER MARY AT BUONG MUNDO.  MULI ATING MARIING SINUSUPORTAHAN ANG GABAY NA ITO NG ATING SANTO PAPA FRANCIS SA BUONG MUNDO AT ANG KANYANG PAGBABAHAGI NG HIMALA NG BANAL NA SANTA MARIA SA FATIMA PORTUGAL.  NAWAY ANG MGA TAO AT ANG SIMBAHANG KATOLIKO AY MAGABAYAN PARTIKULAR SA GABAY NA ITO NG PAGSELEBRA NG APARISYON NI MOTHER MARY AT IBAHAGI SA LAHAT NA ANG APARISYONG ITO AY MAKAKATOTOHANAN AT GABAY NG DIYOS SA LAHAT.   CONVERSION AT REPENT SINS ANG MENSAHE NG FATIMA APPARITIONS AT ITO AY ISANG MAHUSAY NA GABAY SA LAHAT NG ATING PANGINOONG DIYOS SA PATULOY NITONG PANGANGARAL AT HIKAYAT NG SALITA NITO SA BIBLE AT ANG MGA HIMALANG ITO AY KANYANG ISINASAGAWA UPANG ANG MGA TAO AY MAHIKAYAT LALO SA PANAHONG ITO NG PANANALIG SA DIYOS MULA SA PANGINOONG KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD,  "Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno, sa iba't ibang panahon at sa ibat ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak."Hebrew 1:1-2.  Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayun din ang Anak. Siya ang nagiingat ng sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita." Hebrew 1:3.  "Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ang ilaw ng sangkatauhan." John 1:4.  "Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng paghirang sa inyo ng Diyos; Sapagkat nang si Cristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng kasalanan at nagsinungaling kailanman." 1Peter 2:21-22.  "Kaya't pati ang nagbabata ng hirap, ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa maykapal na laging tapat sa kanyang ipinangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti." 1Peter 4:19.  "Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin." John 17:20-21.  "Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus." Acts 1:14.  "Magpapakita ako ng mga himala sa langit At mga kababalaghan sa lupa: Dugo, apoy, at makakapal na usok." Acts 2:19.  "Mga Israelita, pakinggan ninyo ito! Si Jesus na taga-Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Acts 2:22.  "Subalit sinabi niya sa kanila, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos; sapagkat iyan ang layunin ng nagsugo sa akin." Luke 4:43 "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Tandaan ninyo: ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan" Matthew 28:19-20.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA GABAY NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT BANAL NA SANTA MARIA SA MUNDO MULA NG ISUGO NG DIYOS ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AT PILIIN ANG BANAL NA SANTA MARIA NA MAGING INA NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA MULING PAGSILANG NIYA O MAGING ISANG TAO.  ANG DIYOS AY NAGSALITA SA ATIN SA PAMAMAGITAN NA NG KANYANG ANAK NA SI PANGINOONG KRISTO HESUS AT INAARAL AT GABAY NIYA SA ATIN ANG PAMUMUHAY NA MAY PAG-IBIG AT AWA NA KALOOBAN NG DIYOS SA LAHAT NA TAYO AY KANYANG KINAAWAAN AT MINAHAL AT PINATAWAD SA ATING PAGKAKASALA SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT PAGPILI KAY BANAL NA SANTA MARIA NA MAGING INA NIYA NA MAY MALAKING GAMPAN SA PAGSUGONG ITO.  GINABAYAN TAYO NG PANGINOONG KRISTO HESUS NG PAGTITIIS AT ITO ANG GINAWANG HALIMBAWA NG LAHAT ANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA KRUS UPANG ANG TAO AY MATUTONG MAGTIIS UPANG YAKAPIN ANG MABUTI AT MATUTONG MAHABAG AT MAGMAHAL AT SUNDIN ANG KALOOBAN NG DIYOS O MANATILI SA MABUTING GAWA AT PANANALIG SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG KRISTO HESUS.  ITO ANG BANAL AT WALANG KAPANTAY NA GABAY SA ATIN NA KAHIT IPAKO KA PA SA KRUS AY YAKAPIN MO ANG MABUTI AT PANANALIG SA DIYOS AT HUWAG KANG GAGAWA NG MASAMA O MAGIGING MAKASALAN. 

TINURUAN TAYO NG DIYOS NA MANALIG AT MAGTIIS SA HIRAP AT ANUMANG PINAGDARAANANG HINDI MAGANDA O MASAMA KAHIT NA IPAKO PA TAYO SA KRUS UPANG SUNDIN ANG KALOOBAN NG DIYOS AT YAKAPIN ANG MABUTI AT PANANALIG SA DIYOS.  ANG PANANALIG SA DIYOS AY MAY KALAKIP NA GAWA O ANG KALOOBAN NG DIYOS SA ATIN AT SUNDIN NATIN ITO SA PANANALIG SA DIYOS.  NGAYON SA ATING MAKABAGONG PANAHON AY MAY MGA HIMALANG GABAY DIN ANG DIYOS NA ISINASAGAWA AT MGA KALOOB SA MGA TAO AT BAWAT KANYANG SUGO PARA ANG TAO AY GABAYAN SA PANANALIG.  ANG HIMALA NG BANAL NA SANTA MARIA AY ISA NA DITO SA ATING PANAHON UPANG GABAYAN ANG TAO SA PANANALIG SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG KANYANG SALITA O NG BIBLE AT MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA PAGHAHARI NG DIYOS.  


ANG HIMALA NG BANAL NA SANTA MARIA AY ISANG MAHALAGANG GABAY SA LAHAT SA PANANALIG SA DIYOS MULA SA KANYANG SALITA AT NG ATING LALONG KAPITAN AT YAKAPIN ITO AT MAKASAMA SIYA SA PANANALIG AT PATATAGIN TAYO SA ATING PAGTITIIS AT LALONG MANALIG PARA SA ATING IKAKABUTI.  ANG FATIMA APPARITIONS AY ISANG NAPAKAGANDANG HIMALA NG DIYOS SA PANANALIG SA KANYA SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG SA PANGINOONG KRISTO HESUS AT ANG MGA TAO AY MAGING KRISTIYANO AT MAGBALIK LOOB SA DIYOS IN CHRISTIAN LIFE ANG FAITH.


ANG GABAY NG MABUTING BALITA O NG BIBLE AY ATING ISABUHAY AT ITO ANG MABUTING GABAY SA PAMUMUHAY AT HINDI LANG PRAKTIKAL KUNDI ITO AY PAMUMUHAY DING ESPIRITWAL NA DAPAT NATING ISABUHAY UPANG SA GAYON AY MAY KALIGTASAN ANG ATING PAMUMUHAY SA PANGARAW ARAW.  KUNG ANG PAMUMUHAY NA ATING ISASABUHAY AY PAMUMUHAY NA DATI PA RIN NA KASAMAAN MULA NUONG UNA AT ANUMANG MASAMA AY KAPAHAMAKAN ANG DULOT NITO AT MAY PARUSA ITO SA ARAW NG PAGHUHUKOM AT MAGING SA DALOY NG BUHAY MULA SA PAGTUTUWID NG PAMAHALAAN AT ESPIRITWAL NA POOT NG DIYOS SA MASAMA O PAGTUTUWID. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS YOU ALL.


MGA HIMALA ACTS 5:12-16,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA MGA HIMALA NG MGA APOSTOL SA PANGANGARAL NG MABUTING BALITA.  ANG MGA APOSTOL AY BINIGYAN NG PAMBIHIRANG KAKAYANAN AT KAPANGYARIHANG MAGHIMALA SA PANGANGARAL NG MABUTING BALITA.  SA PANAHONG ITO AY MGA IBAT IBANG HIMALA KAGAYA NG APARISYON NI MOTHER MARY NAMAN SA PANGNGARAL NG MABUTING BALITA AT PANANALIG SA DIYOS MUAL KAY KRISTO HESUS.  SI MOTHER MARY AY PINAGHIHIMALA NG DIYOS UPANG ANG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY ATING PANALIGAN KUNG SAAN ANG BANAL NA SANTA MARIA AY INA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT ITOY MABATID NG IBAT IBANG MGA TAO NA HINDI KRISTIYANO NA HINDI NAKAKIKILALA SA KANYA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment