Saturday, June 10, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JUNE 11, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday Updates JUNE 11, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL
 TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
GOD GUIDANCE IN
GOVERNMENT AND PEOPLE


"Tumugon ang Panginoon:  "Sino nga ang tapat at matalinong alipin?  Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang panginoon sa sambahayan nito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon?"  Luke 12:42

"Ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay; ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay." Luke 16:10

Ngunit sinasabi ko sa inyo:  kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat."  Luke 13:3

"Ang Mayaman at si Lazaro"  Luke 16:19-31

"Ang Talinghaga Tungkol sa babaing Balo at sa Hukom"  Luke 18:1-8

"Kayo'y malaya, subalit ang kalayaa'y huwag  ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos." 1Peter 2:16 

"Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo.  Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan."  John 15:13  
 
"Nagkaisa ang damdami't isipan ng lahat ng sumampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat.  Walang nagdarahop sa kanila, sapagka't ipinagbili nila ang kanilang lupa at bahay, at ang pinagbilhan ay ibinigay sa mga apostol. Ipinamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawa't isa."  Acts 4:32-35

"Ikakarangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos, at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak at damo." James 1-9
"Masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ang mga nangangailangan.  Kung kayo naman ang mangangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo.  Sa gayon pareho kayong nakatulong sa isa't isa." 2Corinthians 8:14-15

"Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas."  1Peter 4:12

"Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya." Galatians 6:10

  

CBCP AND VATICAN UPDATES
"Muslim leaders condemn desecration of Marawi cathedral"
"Pope: In moments of darkness choose the path of prayer, patience and hope in God"

 
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES JUNE 11, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Muslim leaders condemn desecration of Marawi cathedral". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope: In moments of darkness choose the path of prayer, patience and hope in God".   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Muslim leaders condemn desecration of Marawi cathedral". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PAHAYAG NG MUSLIM LEADERS NA PAGKUNDENA SA PAGWASAK NG TERORISTANG MAUTE GROUP SA ST. MARY'S CATHEDRAL SA MARAWI CITY.  IPINAHAYAG NILA NA AYON SA PANINIWALANG ISLAM AY ANG MGA PLACE OF WORSHIP AY DAPAT IRESPETO KAHIT NA SA ORAS NG DIGMAAN.  HINDI KATANGGAP TANGGAP ANG HAKBANG NG MGA TERORISTANG GRUPO AYON SA GOVERNOR NG ARMM.  ANG PINAKAMATAAS NA KAPULUNGAN NG ISLAM AY SINASABING HINDI ISINASABUHAY NG MGA TERORISTANG GRUPONG ITO ANG TUNAY NA ESENSIYA NG ISLAM AT ITO AY ISANG EVIL DEEDS.  KINUKUNDENA NILA ANG PAGPATAY SA MGA KRISTIYANO AT PAGSIRA NG MGA TEMPLO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO AT GAYUNDIN SA MGA MUSLIM BELIEVERS NA TUNAY NA NAGSASAGAWA NG MAKADIYOS NA PANANALIG NAWAY MALIWANAGAN DIN KAYO NI MOTHER MARY AT PATULOY NA MAKIISA SA INTERFAITH AT PAGRESPETO SA BAWAT RELIHIYON.

ATING IBINABAHAGI SA SAMBAYANANG PILIPINO AT BUONG MUNDO MULA DITO SA INTERNET PROMOTIONS NATIN ANG USAPING ITO NA ATING PARTIKULAR NA KINALAP SA CBCP PUBLICATIONS IN INTERNET.  MAHALAGANG BAGAY ITONG MGA PAHAYAG NA ITO NG MGA PILIPINONG MUSLIM HINGGIL SA MGA KARAHASANG DULOT NG MAUTE GROUP SA MARAWI NA UMABOT SA PAGWAWASAK NG TEMPLO NG SIMBAHANG KATOLIKO AT PAGPASLANG SA MGA KRISTIYANO AT MARIIN NILANG KINUKUNDENA ITO AT HINDI ITO MAKA-ISLAM NA GAWAIN KUNDI EVIL DEEDS ITO.   NAWAY MAGING MALAWAK ANG PAG-IISIP NG MGA NANANALIG NG KRISTIYANO SA MGA MUSLIM NA MAY IBAT IBA SILANG PANANAW SA ISLAMIC FAITH AT HINDI MAGBUNSOD ANG MGA TERORISTANG KARAHASAN SA HATE CRIMES O ANUMANG HINDI MABUTING HAKBANG LABAN SA MUSLIM NA HINDI NAMAN KAANIB NG MGA TERORISTANG GRUPO AT INIHAHAYAG NGA NG MGA LEHITIMONG ISLAM MUSLIM BELEIVERS ANG PAGKUNDENA SA MGA GANITONG KARAHASAN.  MULI SUPORTAHAN ANG INTERFAITH UNITY WITH MUSLIM IN THE COUNTRY AT MAGKAROON NG MAPAYAPANG PAGKAKAISA IN FAITH.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope: In moments of darkness choose the path of prayer, patience and hope in God".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA ATING PAMUMUHAY NA DINARANAS NA MAGING GAANO MAN KAHIRAP ANG PAGSUBOK NA ITO AT HINDI MABUTI ANG ATING PAMUMUHAY AY KUMAPIT TAYO SA DIYOS AT MANALIG AT MAGDASAL AT UMASA AT MAGTIIS UPANG MAKAMTAN ANG MABUTING KINABUKASAN AT BIYAYA NG DIYOS AT PAGLILIGTAS SA ATIN O PAGHANGO SA ANUMANG ATING NARARANASAN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AT KANYANG KALIWANAGAN AT APARISYON AY NANANALIG NA GABAYAN NG KALIWANAGAN ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT IADYA SA LAHAT NG MASAMA AT GAYUNDIN ANG BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO SA MGA NAGKAKASALA AT EVILNESS.  ATING IBINABAHAGI ANG AT SINUSUPORTAHAN ANG SIMBAHANG KATOLIKO KRISTIYANO SA PAGGABAY SA TAO AT MUNDO PARA SA KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT MABUTING PAMUMUHAY IN PRACTICAL AT SPIRITUAL.  ANG ATING BAHAGI SA GABAY NA ITO NA PANGARAL NG SANTO PAPA FRANCIS AY ISAPUSO ANG MGA PANGARAL NA ITO UPANG MAGING MATIBAY SA ANUMANG PAGHIHIRAP NA DINARANAS AT UMASA SA ATING DIYOS NA SIYANG MAGBIBIGAY SA ATIN NG LAKAS AT MABUTING KINABUKASAN.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Tumugon ang Panginoon: "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang panginoon sa sambahayan nito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon?" Luke 12:42.  "Ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay; ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay." Luke 16:10.  Ngunit sinasabi ko sa inyo: kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Luke 13:3.  "Ang Mayaman at si Lazaro" Luke 16:19-31.  "Ang Talinghaga Tungkol sa babaing Balo at sa Hukom" Luke 18:1-8.  "Kayo'y malaya, subalit ang kalayaa'y huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos." 1Peter 2:16.  "Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan." John 15:13.  "Nagkaisa ang damdami't isipan ng lahat ng sumampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagka't ipinagbili nila ang kanilang lupa at bahay, at ang pinagbilhan ay ibinigay sa mga apostol. Ipinamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawa't isa." Acts 4:32-35.  "Ikakarangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos, at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak at damo." James 1-9.  "Masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon pareho kayong nakatulong sa isa't isa." 2Corinthians 8:14-15.  "Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas." 1Peter 4:12.  "Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya." Galatians 6:10 THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA GABAY NG DIYOS SA PAMAHALAAN AT MGA TAO.  SA MGA TALINGHAGANG ITO AY SINASABI NG DIYOS NA ANG MATAPAT AT MATALINONG ALIPIN ANG PAMAMAHALAIN NIYA NG SAMBAHAYAN NG DIYOS UPANG MAGBIGAY NG PAGKAIN SA IBANG ALIPIN HANGGANG TAMANG PANAHON.  ANG ATING PAMAHALAAN AY MGA LINGKOD DIN NG DIYOS SA PAMUMUHAY LALO NA SA IKAKABUHAY AT ANG MGA ITINALAGA DITO AY DAPAT MAGING TAPAT AT MATALINO SA PAGLILINGKOD.  DAPAT MAGSILBI ANG BAWAT MGA NASA PAMAHALAAN O MAGING PRIBADO NG PATAS PARA SA IKAKABUHAY NG MGA TAO MULA SA MGA PANANALAPI AT PAMAMAHAGI NG YAMAN NG BANSA O SUBDUING OF EARHT NA DAPAT IBIGAY SA TAO.  DAPAT MAGPAGKATIWALAAN MULA SA MALIIT AT MALAKING BAGAY ANG MGA ITO AT HINDI MANDARAYA O ANG MGA KORAP AT ABUSO SA PAMAHALAAN AT LIPUNAN AY NAPAKARAMI KUNG KAYAT MARAMI ANG NAGHIHIRAP AT ANG YUMAYAMAN AY IILAN LANG.  MAPAPAHAMAK ANG SINUMANG MAGPAPATULOY SA KASAMAAN PARTIKULAR NA SA PANDARAYA O KORAPSIYON SA PAMAHALAAN AT PANGAABUSO.  ANG TALINGHAGA SA ISANG MAYAMAN AT KAY LAZARONG PULUBI AY LAGANAP SA ATING MUNDO PARTIKULAR SA PILIPINAS.  

 
ANG MAYAYAMAN AY NAGPAPAKASASA LALO NA ANG MANDARAYA AT KORAP AT ABUSO SA PAMAHALAAN AT MAGING PRIBADONG PAMUMUHAY KUNG KAYAT ANG ESPIRITWAL NA KAHIHINATNAN NITO NA ITINAKDA NG DIYOS AY IHAGIS SA IMPYERNO O SA IMPYERNO MAPUNTA ANG MGA NAGKAKASALANG MAYAMAN NA ITO NA HINDI MAN MANG MARUNONG TUMULONG AT KUNG NAMAMAHALA SA PAMAHALAAN AY IPATUPAD ANG WASTONG PAMAMAHAGI NG YAMAN NG BANSA MAGING MULA SA KARAPATANG PANTAO.  SA HUSTISYA NAMAN AY MAGTIIS TAYO AT MANALIG SA DIYOS AT ANG KATARUNGAN AY ATING MAKAKAMTAN KAHIT NA HINDI PA PAREHAS ANG ISANG SISTEMA DARATING ANG ISANG PAREHAS AT PANTAY NA SISTEMA AT PAMAMALAKAD NA TUTUGON SA KATARUNGAN.  MULI TAYO AY MALAYA SUBALIT SINASABI NG DIYOS NA KAHIT MALAYA AY HUWAG GAMITIN ITO SA KASAMAAN DAHIL MAY KAPAHAMAKAN NA KAHAHARAPIN AT MAY HUKOM AT KAPAMAHALAAN NA NGANGALAGA KUNG KRIMEN ANG GAWA AT ANUMANG KASAMAAN AY KAHAMAKAN ANG KAHIHINATNAN.             
SINASABI NG DIYOS NA MAGTULUNGAN SA PAMUMUHAY NG MAKAYANAN ANG ATING PAMUMUHAY AT PAIRALIN ANG PAG-IBIG NG MAISAGAWA ITO AT SA MALAWAK NA PAGTUGON AT GAWA DITO AY ANG PAGPAPAIRAL NATIN NA MAGKAROON NG ISANG MAHUSAY NA PAMAHALAAN AT MABUTING LIPUNAN NA NAGTUTULUNGAN AT NAGPAPATUPAD NG MABUTI.  SA KAKANIN NG BAWAT ISA IPINAGKATIWALA SA PAMAHALAAN O SUBDUING OF EARTH ITO AY SIMPLENG IPATUPAD AT PAGKAISAHAN MULA SA KOMUNAL NA PAMUMUHAY NG MGA KRISTIYANO NUON NA IBINIGAY ANG PANGANGAILANGAN NG BAWAT ISA PARA WALANG NAGDARAHOP AT SA MAKABAGONG PANAHON ITO AY SIMPLENG HUMAN RIGHTS IMPLEMENTATIONS PARTIKULAR SA RIGHT TO STANDARDIZATION OF LIFE NA IBAHAGI ANG YAMAN NG MUNDO O SUBDUING OF EARTH.  GUSTO NG DIYOS NA PANTAY PANTAY ANG LAHAT NA ANG MAYAMAN AT MAHIRAP AY MAGING PATAS.  NAWAY MULA SA SIMPLENG PAGTUTULUNGAN NG MGA NANGANGAILANGAN SA MAYROON AT SA WALA AY MAGKAISA IN BROAD ASPECTS IN HUMAN RIGHTS NA MAKABAGONG MAIITAWAG SA ARAL NG DIYOS SA PAMAMAHAGI NG YAMAN NG MUNDO AT HIGIT PA DITONG MGA SISTEMANG PANLIPUNAN AT PAMPAMAHALAAN MULA SA GABAY NG DIYOS SA ARAL NG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS YOU ALL.

SI JESUS AT SI ZAQUEO LUKE 19:1-10 / KAYAMANAN SA LANGIT LUKE 12:32-34,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA MATERYAL NA BAGAY NA PILIIN NATIN ANG ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT HINDI ANG MATERIAL NA PAMUMUHAY AT PAGSIKAPAN NATIN ANG PANANALIG AT HINDI ANG PAGPAPAKAYAMAN LALO NA AT ANG DAAN PARA MARATING ITO AY AMGING ABUS OAT KORPA SA PAMAHALAAN O PANDARAYA AT KRIMEN AT HINDI MABUTI AT MAGING MABUTI MAN AY HIGIT ANG PAG-IIMPOK NG KAYAMANAN SA LANGIT O WIKA NGA GOD FIRST BEFORE THE NEEDS IN LIFE.  PWEDE NAMANG DASAL MUNA BAGO MAGTRABAHO O KUMAIN PARA IBIGAY ANG KAKANIN AT TRABAHO AT INGATA DITO.  KUNG NAGKASALA AY MAGBAGO AT TUMULONG SA DUKHA KAGAYA NG GINAWA NI ZAQUEO NA MANDARAYA UPANG MAGKAROON NG KALIGTASAN AT HINDI KAPAHAMAKAN ANG KANYANG MASUMPUNGAN KUNDI ANG TAWAG NG DIYOS O MABUTING BALITA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---------------------

0 comments:

Post a Comment