Saturday, June 24, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JUNE 25, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JUNE 25, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Ang may pandinig ay makinig""Sinabi pa ni Jesus, " Ang may pandinig ay makinig." Mark 4:9


"Kaya huwag kayong matakot sa kanila.  Walang natatago na di nalalantad, o nalilihim na din mabubunyag.  Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin inyo sa liwanag; at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan"  Matthew 10:26-27


"Samantalang dumaragsa ang mga libo libong tao, anupa't nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa knayang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo - ito'y ang pagpapaimbabaw."  Walang natatago na di malalantad, walang nalilihim na di mabubunyag.  Anumang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipapagsigawan."  Luke 12:1-3


"Sinabi naman ni Jesus sa mga Judiong naniniwala sa kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko;  makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo."  John 8:31-32


"Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay kristo kundi sabi sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan." Colossians 2:8


"Kaya't mag-ingat kayo nang hindi mangyari sa inyo ang ayon sa sinasabi ng mga propeta:  "Tingnan ninyo kayong mapanglalipusta! Manggilalas kayo at mapapahamak! Sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan Ang isang gawain hinding hindi ninyo paniniwalaan kahit may magsalaysay nito sa inyo!" Acts 13:40-41


"Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Cristo sa krus ay kahangalan; ngunit sa atin na maliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos.  Sapagkat nasusulat:  "Sisirain ko ang karunungan ng marurunong, At pawawalang-kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino."1Corinthians 1-18


"Higit sa lahat, pagsumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, ipagkakaloob niya ang kailangan ninyo." Luke 12:31

"Ang mata ng Diyos ay nakatuon sa matuwid Panalangin nila'y agad na malugod na dinirinig.  Nunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis Yaong banal niyang mukha,  sa poot ay nagngingitngit." 1Peter 3:12


CBCP AND VATICAN UPDATES
"Fight fake news, bishops urge Catholics"
"Pope's homily: Become small to hear the voice of the Lord"
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES JUNE 25, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Fight fake news, bishops urge Catholics". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope's homily: Become small to hear the voice of the Lord".   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Fight fake news, bishops urge Catholics". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PAGLABAN SA FAKE NEWS NG MGA KATOLIKO AT MGA TAO NA NAGKALAT ONLINE AT IBAT IBANG MGA PAHAYAG.  MARAMI ANG NALILIGAW NG LANDAS SA PAMAMAHAGI NG MALING INFORMATIONS AT NAGLELEAD SA TAO NG MALING DESISYON.  MAGKAISA NA LABANAN ITO AT PAIRALIN ANG MAKATOTOHANANG INFORMATIONS.  ALAMIN NG PUBLIKO ANG MGA PINANGGAGALINGAN NG FAKE NEWS NG ITO AY MAIWASAN AT LABANAN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG KALIWANAGANG GABAY SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP AT BUONG BANSA AT MUNDO AT GABAYAN NITO SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT SA KANILANG MGA SALITA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA SUMUSUPORTA SA ATING CBCP O SIMBAHANG KATOLIKO SA GABAY NITO SA SANGKATAUHAN MULA SA BANSA AT NAWAY MAKATULONG ANG PAGBABAHAGING ITO SA AMING PROMOSYON UPANG MAKARATING SA MGA TAO ANG KANILANG GABAY.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAGSASABOSES DIN NA ATING PAKINGGAN ANG MGA PANGARAL AT GABAY NG ATING KAPARIAN IN LEADING US TO GOOD AND SALVATIONS OF GODS TEACHINGS PARTIKULAR SA ISYUNG ITO NG FAKE NEWS NA DAPAT ITONG LABANAN SAPAGKAT ITO  AY MALI AT HINDI DAPAT LUMAGANAP AT MADALA ANG TAO SA KASAMAAN AT KAPAHAMAKAN AT HINID LAMANG MAKABIKTIMA NG ISANG TAO AT API KUNDI MAGING BUONG BANSA AT MUNDO AY MAAPEKTUHAN SA MALING BALITA AT MAGING RESPONSABLE AT MARUNONG NA HINDI PATULAN ANG MGA GANITONG WIKA NGA "TSISMIS" PERSE O FALSE AND FAKE NEWS NA HINDI NAKAKABUTI SA KAPAYAPAAN AT KABUTIHAN AT PAKIKIPAGKAPWA.  UPANG HINDI MALIGAWA AT MALOKO SA TSISMIS AT FAKE NEWS MAGING MAKADIYOS AT SUMUNOD SA LEGAL AT HUMAN RIGHTS AT MAGING FAIR AT MALASAKIT NG WASTO SA TAO.  MALINAW NAMAN KAPAG ANG ISANG BALITA AY PAWANG LIBELOUS O PANINIRA LANG AT PANGGUGULO AT KUNG GANITO BLOCK THEM  OR FIGHT THEM IN GOOD WAY FROM IGNORE TO STOP THE SAID LIBELOUS ACTS IN LEGAL AND HUMAN RIGHTS FORMS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope's homily: Become small to hear the voice of the Lord".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGPAPAKABABA O HUMBLENESS OR BEING SMALL UPANG DINGGIN TAYO NG DIYOS.  ANG PANGINOONG HESU KRISTO AY NAGPAKABABA BILANG TAO AT HINDI NAGPAKADIYOS BAGAT SIYA AY DIYOS AT NAGPAKASAKIT SIYA SA KRUS SA PAGLILIGTAS SA TAO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO. ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA SUMUSUPORTA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS SA KANYANG MGA GABAY SA MGA KATOLIKO AT MGA TAO SA BUONG MUNDO PARTIKULAR SA ISYUNG ITO NA KANYANG PANGARAL AT GABAY NA MAGING HUMBLE AND BE HEAR BY GOD.  NAWAY ATING PAKINGGAN ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS SA KANYANG MGA GABAY MULA SA ARAL NG BIBLE O NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA ATIN.  MAGING MAPAGPAKUMBABA AT NG DINGGIN NG TAYO NG DIYOS.  ANG NAGPAPAKUMBABA AY SUMUSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS AT MAGING MATUWID MULA SA ARAL AT PANANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD,TRUST GOD IN TIME OF DISTRESS.  "Sinabi pa ni Jesus, " Ang may pandinig ay makinig." Mark 4:9.  "Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di nalalantad, o nalilihim na din mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin inyo sa liwanag; at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan" Matthew 10:26-27.  "Samantalang dumaragsa ang mga libo libong tao, anupa't nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa knayang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo - ito'y ang pagpapaimbabaw." Walang natatago na di malalantad, walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipapagsigawan." Luke 12:1-3.  "Sinabi naman ni Jesus sa mga Judiong naniniwala sa kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko; makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." John 8:31-32.  "Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay kristo kundi sabi sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan." Colossians 1:8.  "Kaya't mag-ingat kayo nang hindi mangyari sa inyo ang ayon sa sinasabi ng mga propeta: "Tingnan ninyo kayong mapanglalipusta! Manggilalas kayo at mapapahamak! Sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan Ang isang gawain hinding hindi ninyo paniniwalaan kahit may magsalaysay nito sa inyo!" Acts 13:40-41.  "Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Cristo sa krus ay kahangalan; ngunit sa atin na maliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat: "Sisirain ko ang karunungan ng marurunong, At pawawalang-kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino."1Corinthians 1-18.  "Higit sa lahat, pagsumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, ipagkakaloob niya ang kailangan ninyo." Luke 12:31.  "Ang mata ng Diyos ay nakatuon sa matuwid Panalangin nila'y agad na malugod na dinirinig. Nunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis Yaong banal niyang mukha, sa poot ay nagngingitngit." 1Peter 3:12 THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA ANG MAY PANDINIG AY MAKINIG O ANG MGA TAO AY MANALIG AT MANIWALA SA KATOTOHANAN AT HINDI SA KALIKUAN MULA SA ARAL AT PANANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS.  MAG-INGAT TAYO SA MANDARAYA NG KATOTOHANAN AT ILIGAW TAYO SA KATOTOHANAN NG KALOOBAN NG DIYOS.  GAYUNMAN WALANG NALILIHIM NA HINDI MABUBUNYAG AT IPAGSISIGAWAN NA KAHIT ANONG PANDARAYA AT PANLOLOKO NILA AY LALABAS AT LALABAS ANG KATOTOHANAN AT MULA PANANALIG MAGING SIMPLENG BAGAY AY SIYANG MAPANGYAYARI.  MAGING MAPAGPAKUMBABA ANG MENSAHE NG DIYOS AT HUWAG PABAYAANG MAPAHAMAK NG DAHIL SA PAGIGING MAPAGMATAAS AT MAGING MAPAG-IMBABAW.  MAKINIG TAYO SA SALITA NG DIYOS AT PANGINOONG KRISTO HESUS AT MAGPAKUMBABA AT MAGABAYAN SA KATOTOHANAN AT MAGING MATUWID AT HINDI MALIGAW NG MASAMANG LANDAS.  MANALIG SA ATING PANGINOONG AT PAILALIM SA KANYANG PAGHAHARI AT DIRINGGIN NIYA ANG ATING MGA DASAL DAHIL ALAM NIYA ANG KAILANGAN NG LAHAT GAYUNMAN GUSTO NIYANG MANALIG MUNA TAYO SA HALIP UNAHIN ANG PAGKAIN AT INUMIN AT DARAMTIN NA ALAM NIYANG KAILANGAN NATIN.  


ANG PANLOLOKO AY NAGLIPANA SA NGAYON AT ANG KATOTOHANAN AY HINDI KINIKILALA AT ANG KALIKUAN AY SIYANG NANANAIG KUNG KAYAT NAPAPAHAMAK ANG MARAMI.  MARAMING NAGKAKAISA SA MALING PANINIWALA MULA SIMPLENG BAGAY O MAGING RELIHIYON ETC., ETC. NA NAGIGING MITSA NG KAGULUHAN AT MARAMING KASAMAAN.  AYON SA PANGARAL NG ATING KAPARIAN NA LABANAN ANG FAKE NEWS NG HINDI MALEAD SA KASAMAAN O MALING DESISYON.  ANG KATOTOHANANG MULA SA DIYOS KUNDI NATIN ITO PANANALIGAN AY MADALI TAYONG MAIILIGAW NG MGA FAKE NEWS SA ATING PALIGID O SIMPLENG "TSIMIS" AT "MALING HINALA AT AKALA" AT MGA FAKE DOCUMENTS SUPPORTING THE FAKE NEWS.  MULA SA MAKADIYOS NA ARAL AY KATOTOHANAN ANG KANYANG GABAY AT HINDI ANG MAKINIG AT LARO SA FAKE NEWS SA HALIP KALABANIN ITONG GANITO.  HINDI MABUTI ITONG GANITO DAHIL ITO AY MITSA NG KAGULUHAN AT HINDI PAGKAKAUNAWAAN AT MALING PANINIWALA.  MAGING MAPAGPAKUMBABA UPANG MAKASUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS DAHIL SA ANG DIYOS AY AYAW NG NAGTATANGI KUNDI KANYANG HINIRANG ANG MGA DUKHA. 

ANG GABAY NG KALIWANGAN NI DIYOS AT KRISTO JESUS AT MOTHER MARY NAWAY PALAGING SAMAHAN ANG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTION NG KANYANG MGA KALIWANAGAN AT PAGHIHIMALA AT KAGALINGAN NG BIBLE AT PANANALIG AT ANG BAWAT ISA AY MAPAGKAISA SA PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA KANYANG SALITA SA BIBLE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS YOU ALL.


ANG LAYUNIN NG TALINGHAGA MARK 4:10-12,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA LAYUNIN NG  TALINGHAGA NA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS.   ANG ARAL NG MABUTING BALITA TUNGKOL SA PAGHAHARI NG DIYOS AY INIAARAL NIYA SA PAMAMAGITAN NG TALINGHAGA DAHIL SA MGA TAONG BINIGYA NIYA NG KAISIPANG MAKAINTINDI NITO ANG SIYANG MAKAKAUNAWA NG TALINGHAGA AT ANG MGA TAONG HINDI NAKAKAUNAWA NITO AY NANGANGAILANGAN NG MGA MAGPAPALIWANAG NG TALINGHAGA UPANG MAINTINDIHAN ITO.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment