Saturday, September 2, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates SEPTEMBER 03, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates SEPTEMBER 03, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"FAITH FOR THE BLESSINGS "MIRACLES"
OF GOD"
( KAKAMTAN ANG PANGAKO NG DIYOS
SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG SA KANYA AT KAY KRISTO HESUS)

"At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang mapangaralan ang Ama sa pamamagitan ng Anak.  Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." John 14:13-14

"Maging isa nawa silang lahat, Ama.  Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon naman maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin,"  John 17:21

"Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.  Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana; sapagkata wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin."  John 15:5

"Sinasabi niya, "Ipinangangako sa iyo lubos kitang pagpapalain, at pararamihin ko ang inyong lipi."  Matiyagang naghintay sa Abraham, at kanya ngang nakamtan ang ipinangako sa kanya." Hebrews 6:14

   "Tinatanggap natin anuman ang ating hingin sa kanya, sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya."  "Ito ang kanyang utos:  manalig kayo sa kanyang anak na si Jesus Cristo, at mag-ibigay gaya ng iniutos ni Cristo sa Atin."  1John 3:22-23  

"Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita.  Gumawa siya ng isang daong upang siya at kanyang sambahayan ay maligtas.  Sa pamamagitan nito ay hinatulan nila ang sanlibutan, at siya ay ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig." Hebrews 11:7
 


CBCP AND VATICAN UPDATES
"The Day of Prayer for the Care of Creation: Joint message"
"Whatever we do to nature comes back to us – Cardinal Tagle"OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED
Pope Francis and Patriarch Bartholomew: praying for creation
Summary killings cannot be justified—Archbishop


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES SEPTEMBER 03, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Whatever we do to nature comes back to us – Cardinal Tagle". IN POPE WEBSITE ISSUE "The Day of Prayer for the Care of Creation: Joint message". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Whatever we do to nature comes back to us – Cardinal Tagle".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA SELEBRASYON NG "World Day of Prayer for the Care of Creation".  SA PAHAYAG NI CARDINAL TAGLE SA ISINAGAWANG PAGTITIPON SA LUNETA PARK AY IPINANGARAL NIYA DITO NA ATING PAHALAGAHAN ANG ATING KAPALIGIRAN KUNG SAAN ITO AY KAAKIBAT NATIN SA BUHAY AT BABALIK SA ATIN ANG ANUMANG ATING GINAWA DITO.  ANG PAGPAPAHALAGA SA KAPALIGIRAN AY MAKAKATULONG DIN SA ATIN NA PROTEKTAHAN TAYO SA ATING PAMUMUHAY.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AT KANYANG MGA KALIWANAGAN AT APARISYON AY MAGBIGAY KALIWANAGAN DIN SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP AT LAHAT NG NANANAMPALATAYANG KRISTIYANO AT KATOLIKO AT BUONG MUNDO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA SUMUSUPORTA SA SIMBAHANG KATOLIKO AT NAKIKIISANG MAGLINGKOD SA DIYOS AT KRISTO HESUS SA PAGBABAHAGI NG MGA SALITA NITO AT PAGPAPAUNLAD NG PANANAMPALATAYA AT PAGBABAHAGI NG MGA GABAY MILAGRO.  NAWAY SA PAMAMAGITAN NG ATING PROMOSYON AY MAKATULONG NA MAKARATING SA BAWAT TAO ANG SALITA NG DIYOS AT ARAL NG SIMBAHANG KATOLIKO O GABAY NG CBCP AT NG PUNONG SIMBAHAN SA MULA KAY POPE FRANCIS.  

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS NA PATULOY NA PAGKAISAHIN ANG SANGKATAUHAN MULA SIMBAHAN AT MGA NAGLILINGKDD DITO AT ITINALAGA NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT SA USAPIN NG PAGGABAY NG CBCP O SIMBAHANG KATOLIKO SA KAPALIGIRAN NA MAGKAISA NG PANANALANGIN SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS PARA SA ISANG MAGANDANG KAPALIGIRAN AY MARIIN NATIN ITONG SINUSUPORTAHAN AT ATING IDINADALANGAIN DIN ANG BIYAYA NG DIYOS NA PAGKALOOBAN NG KAPALIGIRAN NA MAUNLAD AT MAKAKAAGAPAY SA PAMUMUHAY AT TULUNGAN ANG TAO SA PAGSASAAYOS NG MGA NASIRA NITO AT NAABUSO SA KALIKASAN.  NAWAY ANG MGA SAKUNANG DULOT NG PAGKAKAMALI NG TAO AY PIGILAN NG ATING DIYOS AT IPAGPATAWAD ANG PAGKAKASALA NG TAO SA PAGSIRA NG KALIKASANG IBINIGAY PARA MAKAPAMUHAY NG MABUTI. 

SA MGA PAGSUBOK NA INYO NAMANG IBINIBIGAY UPANG ITUWID ANG TAO AY NAWAY KAAWAAN NINYO KAMI NA MALAMPASAN ITO AT MAGING MATUWID AT NANANALIG SA INYO.  SA PAGPIGIL NAMAN SA MGA KASAMAAN AT HINDI MABUTI SA PAMUMUHAY NG TAO AY NAWAY INYONG GABAYAN ANG MGA NANANALIG NG KALIGTASAN AT MAKAPAMUHAY NG MABUTI MULI AT MAPAGBIGYAN ANG MGA TAONG MAKAKAPAMUHAY PA NG MABUTI PARA SA KAPWA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "The Day of Prayer for the Care of Creation: Joint message".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGKAKAISA NG SIMBAHANG KATOLIKO AT ORTHODOX CHURCH SA "The Day of Prayer for the Care of Creation".  ANG ARAW NA ITO AY PAGKAKAISA NG PANANALANGIN SA ATING DIYOS PARA SA ATING KAPALIGIRAN AT PAGPAPAHALAGA DITO.  ANG KAPALIGIRAN AY ATING RESPONSIBILIDAD AYON SA BIBLE HANGGANG WAKAS.  SA NGAYON ANG MUNDO AY NASISIRA NA DULOT NG MAPANGABUSONG PAMUMUHAY NG TAO NA SUMISIRA NG KALIKASAN.  ANG PAGKAKAISA NG PANANALANGIN AT PAGRERESTORE NITO AY ATING ISABUHAY UPANG MAKAPAMUHAY TAYO NG MABUTI.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AT KALIWANAGAN NITO AT APARISYON AY NAWAY MALIWANAGAN ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO AT ANG LAHAT NG TAO AT NANANALIG SA DIYOS PARTIKULAR NA DIN SA ORTHODOX CHURCH NA NAKIISA SA WORD DAY OF PRAYER PARA SA KALIKASAN.  


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NANANALIG NG GABAY NG MILAGRO AT HIMALA NG DIYOS AT BIYAYAAN ANG MGA TAO NG PATULOY NA MAYABONG NA KALIKASAN AT TULUNGAN SA PAGSASAAYOS NG MGA NASIRA NITO AT HIGIT AY PIGILAN ANG MGA SAKUNANG DULOT NG KAMALIAN NG TAO.  WITH LIGHTS OF MOTHER MARY FRON GOD AND JESUS CHRIST ON SERVING EVANGELISM AND BIBLE PROMOTIONS AY ATING HINIHIKAYAT ANG MAPAYAPANG PAGKAKAISA AT NAGTUTULUNGAN AT NAGMAMAHALAN AT NANANALIG SA DIYOS MULA SA ARAL AT KAUTUSAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT PANGINOONG DIYOS AMA.  MAGKAISANG HILINGIN AT IPANALANGIN ANG KALIKASANG NAGDUDULOT NG MAUNLAD NA PAMUMUHAY AT IHINGI NG KAPATAWARAN ANG PANGAABUSO NG TAO SA KALIKASAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST.  "FAITH FOR THE BLESSINGS "MIRACLES"
OF GOD" ( KAKAMTAN ANG PANGAKO NG DIYOS
SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG SA KANYA AT KAY KRISTO HESUS) "At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang mapangaralan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." John 14:13-14.  "Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon naman maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin," John 17:21.  "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana; sapagkata wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." John 15:5.  "Sinasabi niya, "Ipinangangako sa iyo lubos kitang pagpapalain, at pararamihin ko ang inyong lipi." Matiyagang naghintay sa Abraham, at kanya ngang nakamtan ang ipinangako sa kanya." Hebrews 6:14.  "Tinatanggap natin anuman ang ating hingin sa kanya, sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya." "Ito ang kanyang utos: manalig kayo sa kanyang anak na si Jesus Cristo, at mag-ibigay gaya ng iniutos ni Cristo sa Atin." 1John 3:22-23 .  "Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay hinatulan nila ang sanlibutan, at siya ay ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig." Hebrews 11:7
.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S. 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA ATING PANANALIG PARA SA BIYAYA NG DIYOS AT ANG PAGKAMIT NATIN SA MGA BIYAYANG ITO SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG BILANG ATING PANANALIG SA DIYOS NA ATING NAKAKAMTAN ANG PANGAKO NG DIYOS SA PANNALIG SA KANYA MULA SA NINUNONG ABRAHAM AT IBAT IBANG MGA NAPILI PARA SA MALAKING GABAY SA SANGKATAUHAN.  SAMA SAMANG MANALANGIN AT MANALIG UPANG IBIGAY NG DIYOS AT KRISTO HESUS ANG MGA KAHILINGAN AT PANALANGALIN ANUMAN ITO NA MAY PANANALIG AT MAKATOTOHANAN AT MATAIMTIM NA PAGHILING AT MAGSISI SA KASALANAN AT MANATILI SA DIYOS AT KRISTO HESUS O SA PAMAMAGITAN NI KRISTO HESUS HILINGIN ITO AT MAPASAATIN ANG ATING KAHILINGAN.  ANG ATING KINABUKASAN AY NAKASALALAY SA ATING PANANALIG AT GAWANG MABUTI PARA SA DIYOS AT KRISTO HESUS.  MAGTIIS AT MAGING MATIYAGA SA PANANALIG AT KAGAYA NG NINUNONG ABRAHAM MAKAKAMTAN ANG PANGAKO NG DIYOS AT ANG PANANALIG SA DIYOS HINGGIL SA ATING KAHILINGAN AY KANYANG IBIBIGAY BILANG PANGAKO AT ARAL DIN NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT PANANALIG SA ATING DIYOS.  KUNG TAYO AY MAY PANANALIG MAKAKAMIT NATIN ANG ATING HINID NAKIKITA AT GUSTONG MANGYARI SA KINABUKASAN NA MABUTI.
SA USAPIN NG PAGKASIRA NG KALIKASAN AY ATING SAMA SAMANG IDALANGIN ANG PAGSASAAYOS NITO AT PATULOY ANG BIYAYAAN TAYO NG ATING PAGKUKUNAN SA KALIKASAN AT SA LAHAT NG BAGAY AT MAKAPAGPAUNALD PA TAYO NG MGA ATING MGA KAKANIN AT GAGAMITIN SA PAMUMUHAY.  ANG PUNO AY ATING ITINATANIM AT LALAGO ITO KASAMA ANG PANANALIG SA DIYOS AT ITO AY PROPROTEKTA SA ATIN SA IBAT IBANG BAGAY AT ANG DIYOS AY SIYANG NAPROTEKTA SA ATIN SA BAWAT BAGAY.  SA MGA SAKUNA NA DULOT NG PAGKAKAMALI NG TAO AY ATING IPANALIG NA PIGILIN NG DIYOS ITO AT BIGYAN TAYO NG PAGKAKATAONG AYUSIN ANG KAPALIGIRAN.  SA MGA PAGTUTUWID AT PAGPAPATIGIL NAMAN NG DIYOS SA KASAMAAN AY ATING IPANALIG ANG KALIGTASAN AT MAKAPAMUHAY MULI NG BAGO AT PAGSISIHAN ANG PAGKAKASALA SA KALIKASAN AT ANUMANG PAGKAKASALA.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO JESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AT PAGEEBANGHELYO AT MALIWANAGAN ANG LAHAT SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS MULA KRISTO HESUS AT ISABUHAY ANG MABUTING BALITA NG LAHAT AT ITALAGA ANG SARILI SA MABUTI AT MANATILI DITO PARTIKULAR SA MGA NALILIGAW NG LANDAS AY MALIWANAGAN KAYO AT MAGBAGONG BUHAY.  GOD LIGHTS ALL...   


SINUMPA ANG PUNO NG IGOS MATTHEW 21:18-22. 
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA PANANALIG SA DIYOS NA MAGKAROON TAYO NG PANANALIG NA WALANG ALINLANGAN UPANG MAKAMTAN NATIN ITO AT SUMA ATIN ITO KAGAYA NG ATING PANALANGIN SA KALIKASAN NA KUNG ITO AY KAYANG ISUMPA NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY PWEDE RIN NAMAN NATIN ITONG PAMUKADKADIN KAHIT SA ILALIM PA NG DAGAT.  ANUMANG BAGAY SA PANANALIG SA DIYOS AY MAGAGAWA KUNG MAY MALAKING PANANALIG AT KUNG SA PAGTATANIM NG PUNO AT PANANALIG NA YUMABONG ITO TAYO MAY KAKANAYAN NA MANALIG AY MANGYAYARI AT MANALIG TAYO SA DIYOS NG MAUNLAD NA GUBAT ITO AY KANYANG KAYANG IBIYAYA KUNG MANANALIG TAYO NG MALAKI KAHIT HINDI PA TAYO MAGTANIM GAYUNMAN SA MABUTING GAWA AY ATING ISAAYOS NG PAGTATANIM ANG KAGUBATAN AT KAPALIGIRAN UPANG MAISAAYOS ANG PAGKAKAMALI NG TAO.  MULI ANUMANG ANG ATING HILINGIN SA DIYOS SA PANALANGIN AY TATANGGAPIN NATIN KUNG MANANALIG TAYO KAGAYA NG MGA NINUNO NATIN NA NANALIG NAMAN SA PANGAKO NG DIYOS. 

HINDI LAMANG ITO MANALIG NA MAY GAWA PARA SA KALIGTASANG ESPIRITWAL AT MAGING PRAKTIKAL AT MULA SA MGA SAKUNA PARTIKULAR SA USAPING ITO AY MALIGTAS TAYO AT MAKAPAMUHAY NG MABUTI AT DUMATING MAN SI HESU KRISTO SA NGAYONG PANAHON AY ANG KANYANG PANGAKO AT ARAL NA HINDI MAMAMATAY AT MAKAKARANAS ANG ILAN NG KAMATAYAN SA KANYANG PAGDATING KUNG KAYAT KUNG NANANALIG TAYO AT BAWAT ISA AY NASA ATIN NA ANG WALANG HANGGANG BUHAY NA ITO SA PANANALIG KUNG TAYO AY MAKAKAISA SA MALILIGTAS MULA PA LANG SA DAILY LIVES NATIN O ANG MAKAMIT NATIN AY MULING PAGKABUHAY.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"
 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment