Saturday, September 9, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates SEPTEMBER 10, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates SEPTEMBER 10, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Mamuhay sa pagkakaisa sa aral
ng pag-ibig ni Kristo at pananalig sa Diyos"


"Nawa'y manahan si Cristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, ay maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni kristo." Ephesians 3:17-18

"Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, "ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Galatians 5:14

"ang umiiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan."  Romans 13:10

"Maging tunay ang inyong pag-ibig kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ng mabuti." Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid.  Pahigtan ninyo ang inyong pagpapahalaga sa iba kaysa pagpapahalaga nila sa inyo."  Romans 12:9-10

"Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang maysakit  naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga banal." Mark 2:17

Napakahirap ng kalagayan ng daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao! Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit ang nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalinangan nito!" Matthew 18:7

"Kayat ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay, Mamuhay kayong tulad ng matatalino, at di tulad ng mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawa't pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti." Ephesians 5:15-16  CBCP AND VATICAN UPDATES
"
Pope in Colombia prays for victims of Mexico quake and Hurricane Irma"
"Church leaders call for ‘communion’ amid killings, corruption"
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES SEPTEMBER 10, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Church leaders call for ‘communion’ amid killings, corruption". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope in Colombia prays for victims of Mexico quake and Hurricane Irma". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Church leaders call for ‘communion’ amid killings, corruption".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PAGSASAPRAKTIKA NG COMMUNION O PAGKAKAISA SA PAKIKIPAGISA SA PANGINOONG KRISTO HESUS MULA SA TINAPAY AT ALAK BILANG KANYANG KATAWAN AT DUGO.  ITO AY ESPRITWAL NA PAGKAKAISA SA ATING PANINIWALA SA DIYOS MULA SA PAGKIKIPAG-ISA KAY KRISTO HESUS.  HINIHIKAYAT NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO ANG MGA KRISTIYANO AT BAWAT TAO NA MAKIISA DITO HINGGIL SA ISYU NG EXTRA JUDICIAL KILLINGS SA BANSA.  ANG NASABING MGA EJK AY HINDI MANGYAYARI KUNG ANG MANANAIG AY ANG PAG-IBIG AT PAGKAKAISA SA COMMUNIO.  KUNG WALANG PAG-IBIG ANG KARAHASAN AY NANAIG AYON SA CBCP.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA NA GABAYAN ANG BUONG CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT BANSA AT MUNDO SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS. 

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA SUMUSUPORTA SA ATING CBCP SA MGA ARAL AT GABAY NITO SA SIMBAHAN O KRISTIYANONG NANANALIG DITO AT SANGKATAUHAN.   PARTIKULAR SA USAPING ITO AY NAKIKIISA TAYO AT IBINABAHAGI ITO SA BUONG MUNDO MULA SA BANSA DITO SA INTERNET ANG MGA PANGANGARAL AT PAGGABAY NA ITO NG CBCP.  NAWAY ANG BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT MGA TAO AY MAKIISA SA GABAY NG MGA KAPARIAN AT MAGKAISA SA EUCHARISTIYA NG COMMUNION AT PAGKAKAISA SA ARAL AT GABAY NG PAG-IBIG NI KRISTO. 

SA NANGYAYARING EJK SA BANSA AY HINDI NAGING MAHUSAY ANG PAGSAWATA NG MGA KRIMINAL AT NAGKAKAMALING MGA TAO KUNG SAAN MARAMI ANG UMABUSO AT NANGHUSGA NG KAPWA SA SARILI NILANG MGA KAMAY THRU EJK.  HINDI PAGTATANGGOL AT PAG-IBIG ANG NAMUTAWI DITO PARA PAHALAGAHAN ANG KAPWA TAO SA PANGAABUSONG HAKBANG AT NAKALIMUTAN NA NGA NG MGA TAONG ITO ANG COMMUNION AT ARAL NG SIMBAHAN.  PAKAIBIGIN NATIN ANG MABUTI AT KAMUHIAN ANG MASAMA PERO HINDI IBIG SABIHIN ISALVAGE ANG NAGKAKAMALI KUNG SAAN GINAWA ANG PAMAHALAAN PARA SA PAGMAMAHAL SA TAO AT PANGANGALAGA DITO PARA SA PAGGAWA NG MABUTI.  MAGKAISA SA ARAL NG PAG-IBIG NI KRISTO AT PANANALIG SA DIYOS AT MAPANAIG ANG PAG-IBIG AT BUHAY AT HINDI ANG PAGKITIL NG BUHAY NG SINUMAN ANG MANAIG.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope in Colombia prays for victims of Mexico quake and Hurricane Irma".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA CONCERN AT PANALANGIN NG ATING SANTO PAPA FRANCIS SA MGA BANSANG NASALANTA NG LINDOL AT BAGYO MULA MEXICO AT CARRIBEAN.  MAY MGA BUHAY AT MARAMING NASIRA SA PANANALASA NG NATURANG MGA SAKUNA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NI MOTHER MARY AT KANYANG KALIWANAGAN AT APARISYON AY NANANALIG NA GABAYAN NG KALIWANAGAN ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO AT BUONG MUNDO.   ANG ATING SUPORTA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AY PATULOY AT ATING IBINABAHAGI ITO SA BUONG MUNDO DITO SA INTERNET.  SA ISYUNG ITO AY NAKIKISA TAYO SA KANYANG DALANGIN SA MGA BIKTIMA NG NASALANTA NG SAKUNANG ITO NA MAGKAROON SILA NG PATULOY NA PAG-ASA SA PAGBANGON MULI AT HIGIT AY HINDI MAWALAN NG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT MANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS ANG HINDI PA NANANALIG SA BUONG MUNDO.

MANALIG ANG LAHAT NG TAO SA MUNDO AT NG MALIGTAS SA HAGUPIT NG SAKUNA MULA PANGKARANIWAN NITONG INOG SA MUNDO AT MAGING ANG PAGSUBOK NG DIYOS ITO O SUPIL SA MGA TAONG HINDI MABUTI AY MANALIG NA MAKAYANAN ITO AT IPAGPATAWAD SA MGA PAGKAKASALA UPANG HINDI MASALANTA NG MGA SAKUNA.  HINDI NANGANGAHULUNGAN AY MAKASALANAN ANG MGA TAONG NASALANATA SA MEXICO AT CARRIBEAN AT ANUMANG BANSA NA NASALANTA MAGING PAGSUBOK AT SUPIL ITO NA PANANAW ESPIRITWAL KUNDI SILA AY NAGING INSTRUMENTO NG PAGKAKAISA NG MUNDO MULA SA MGA GANITONG BAGAY AT MAGTULUNGAN ANG TAO AT MAG-IBIGAN, MABIGAT NA PAGSUBOK ANG SAKUNA GAYUNMAN ATING TANDAAN NA SA DARATING NA KINABUKASAN AY HIGIT PA SA MGA SAKUNANG IYAN ANG MAARING DUMATING SA ATING PANAHON ANUMANG ORAS NA DAPAT TAYO AY MAKAALALA SA ATING PANANALIG AT MAGPAALALA ANG MGA BAGYONG ITO PARA MALIGTAS TAYO SA TAKDANG PANAHON SUBALIT SA MGA BAGYONG ITO PA LAMANG MARAMING HINDI NASASALANTA NA KUNG KAYAT MANALIG PARA MALIGTASAN ITO AT GANAP NA KALIGTASAN SA SINASABING DELUBYO NG HUKOM NG DIYOS.  KAYA KUNG KUKUNIN KANG MABUTI O MAKASALANAN SA MGA SAKUNANG ITO AY ANG NANANALIG ANG MAY KALIGTASAN NAMANG MAKASAMA SA MALILIGTAS NA MULING BUBUHAYIN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST.  "Mamuhay sa pagkakaisa sa aral ng pag-ibig ni Kristo at pananalig sa Diyos".  "Nawa'y manahan si Cristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, ay maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni kristo." Ephesians 3:17-18.  "Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, "ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Galatians 5:14.  "ang umiiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan." Romans 13:10.  "Maging tunay ang inyong pag-ibig kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ng mabuti." Magibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahigtan ninyo ang inyong pagpapahalaga sa iba kaysa pagpapahalaga nila sa inyo." Romans 12:9-10.  "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang maysakit. naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga banal." Mark 2:17.  Napakahirap ng kalagayan ng daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao! Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit ang nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalinangan nito!" Matthew 18:7.  "Kayat ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay, Mamuhay kayong tulad ng matatalino, at di tulad ng mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawa't pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti." Ephesians 5:15-16.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY MAMUHAY SA ARAL NG PAG-IBIG NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT PANANALIG SA DIYOS AT AYON SA KANYANG SINASABI SA MABUTING BALITA AY MANALIG TAYO KAY KRISTO SA PAG-IBIG NATIN SA KANYA AT PAGIGING MATATAG SA PAG-IBIG NA IBINIGAY NI KRISTO SA ATIN.  SINASABI NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY ANG KAUTUSAN AY NAUUWI SA ISANG PANGUNGUSAP O SALITA PAG-IBIG AT ANG SINUMANG NASA ARAL NG PAG-IBIG NI KRISTO AY HINDI GAGAWA NG MASAMA.  KASUKLAMAN ANG MASAMA SABI NG DIYOS AT PAKAIBIGIN ANG MABUTI AT IBIGIN ANG KAPWA O MAG-IBIGAN.  ANG MISYON NI KRISTO AY HANAPIN ANG MAKASALANAN AT PABUTIHAN SILA AT MASALBA SA PAGKAKASALA AT MASALBA ANG LAHAT SA KASALANAN SA GAGAWA NITO SA INYO AT GAGAWIN NINYO SA KAPWA NINYO.  UPANG MAGING MABUTI ANG LAHAT AY INIAARAL NIYA ANG PANANALIG SA DIYOS MULA SA KANYA BILANG HABAG NG DIYOS AT MAG-IBIGAN BILANG KATUPARAN NG KAUTUSAN O BUOD ITO NG UTOS NG DIYOS.

GINAMOT NIYA NG PAGMAMAHALAN AT PAGMAMAHAL ANG MGA TAONG NAGKAKASALA PARA MAGING MABUTI SILA AT KUNG PAANO TATAHAKIN ANG MABUTI AT AKAYIN ANG LAHAT SA PAGGAWA NG MABUTI SA PAMAMAIRAL NG PAG-IBIG.  NAPAKAHIRAP NG TAKBO NG DAIGDIG SA MGA SANHI NG PAGKAKASALA PARTIKULAR NA DITO ANG KORAPSIYON AT PANGAABUSO AT OPRESYON AT INEQUALITIES NG MGA TAO.  MAGING MATALINO SA PAMUMUHAY SA SAMA NG TAKBO NG DAIGDIG MAMUHAY NG MABUTI O MAY PAG-IBIG.

SA ISYU NG NANGYAYARING MGA EXTRA JUDICIAL KILLINGS SA BANSA O SUMMARY EXECUTIONS AY NANLALAMIG ANG PAG-IBIG SA BANSANG ITO O PAGKAKAISA SA MABUTI SA HALIP SA PANGAABUSO AT KARAHASAN NAGKAKAISA ANG LAHAT.  NAKALIMUTAN NA ANG PAGSAALANG ALANG SA DIYOS AT MAGING RULES OF LAW SA PAGSUPIL NG KASAMAAN AT ANG PINAIRAL AY PANGAABUSONG HAKBANG. MAGKAISA ANG LAHAT SA ARAL NG PAG-IBIG NI KRISTO AT PANANALIG SA DIYOS AT PAMAYANIIN ITO AT HINDI ANG ABUSONG HAKBANG SA PAGKAKAISA AT MAGING SUPORTA AT AKSYON NG PAMAHALAAN.  NAWAY ANG MGA ABUSO SA PAMAAHALAAN AY MAGBAGO NA PAIRALIN ANG KAWASTUAN O RULES OF LAW AT HUMAN RIGHTS AT EQUAL JUSTICE O MABUTI BILANG PAGMAMAHAL SA KAPWA.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO JESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AT PAGEEBANGHELYO AT MALIWANAGAN ANG LAHAT SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS MULA KRISTO HESUS AT ISABUHAY ANG MABUTING BALITA NG LAHAT AT ITALAGA ANG SARILI SA MABUTI AT MANATILI DITO PARTIKULAR SA MGA NALILIGAW NG LANDAS AY MALIWANAGAN KAYO AT MAGBAGONG BUHAY.  GOD LIGHTS ALL...   


MAGSISI O MAPAHAMAK 13:1-5. 
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA MGA TAONG HINDI NAGSISI AT NATALIKOD SA PAGKAKASALA AT AYAW MAMUHAY NG MABUTI NA SILA AY MAY KAPAHAMAKAN NA MATATAMO SA KANILANG PAGKAKASALA SA KANILANG PAMUMUHAY AT TAKDANG PANAHON.  MAY MGA TAONG MAARING MAPAHAMAK SA MGA SAKUNA KAGAYA NG MGA NAPAHAMAK NUON SUBALIT MAY HIGIT PANG MAKASALANAN SA MGA NAPAHAMAK NG GANITO.  KAYA DAPAT NA MAGSISI ANG LAHAT NG UPANG HINDI MAPAKAMAK.  MAMUHAY NG MAY PAG-IBIG AYON SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT NG HINDI NAGAWA NA MASAMA PARA MAGKASALA NG HINDI MAPAHAMAK.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"
 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment