Saturday, September 2, 2017

SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS - Updates SEPTEMBER 03, 2017

0 comments

THE BIBLE VERSES
SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS


THE BIBLE VERSES
THE SUNDAY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
BIBLE VERSES READINGS PROMOTIONS
Updates SEPTEMBER 03, 2017

——————————————-------------------------—————–

ALWAYS VISIT HERE FOR WEEKLY
BIBLE VERSES AND PROMOTIONS
THE LIGHTS OF GOD GUIDES YOU
-----------------------------------------------------------------
Last Supper Discourses John Chapter 14:1-14
The Prayer of Jesus John Chapter 17:1-26  

The Vine and the Branches John Chapter 15:1-17  
God’s Promise Immutable Hebrews Chapter 6:13-20  
Confidence before God 1 John Chapter 3:22-23  
Faith of the Ancients Hebrews Chapter 11:1-40TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"FAITH FOR THE BLESSINGS "MIRACLES"
OF GOD"
( KAKAMTAN ANG PANGAKO NG DIYOS
SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG SA KANYA AT KAY KRISTO HESUS)

"At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang mapangaralan ang Ama sa pamamagitan ng Anak.  Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." John 14:13-14

"Maging isa nawa silang lahat, Ama.  Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon naman maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin,"  John 17:21

"Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.  Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana; sapagkata wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin."  John 15:5

"Sinasabi niya, "Ipinangangako sa iyo lubos kitang pagpapalain, at pararamihin ko ang inyong lipi."  Matiyagang naghintay sa Abraham, at kanya ngang nakamtan ang ipinangako sa kanya." Hebrews 6:14

   "Tinatanggap natin anuman ang ating hingin sa kanya, sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya."  "Ito ang kanyang utos:  manalig kayo sa kanyang anak na si Jesus Cristo, at mag-ibigay gaya ng iniutos ni Cristo sa Atin."  1John 3:22-23  

"Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita.  Gumawa siya ng isang daong upang siya at kanyang sambahayan ay maligtas.  Sa pamamagitan nito ay hinatulan nila ang sanlibutan, at siya ay ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig." Hebrews 11:7
 


John
Chapter 14:1-14
Last Supper Discourses

 

1 “Do not let your hearts be troubled. You have faith* in God; have faith also in me. 

2In my Father’s house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? 

3 And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am you also may be.

4Where [I] am going you know the way.”

5Thomas said to him, “Master, we do not know where you are going; how can we know the way?” 

6Jesus said to him, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.

7If you know me, then you will also know my Father. From now on you do know him and have seen him.”

8Philip said to him, “Master, show us the Father, and that will be enough for us.”

9Jesus said to him, “Have I been with you for so long a time and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, ‘Show us the Father’?

10Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works.

11Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else, believe because of the works themselves.

12Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these, because I am going to the Father.

13And whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son.
14If you ask anything of me in my name, I will do it.

John

Chapter 17:1-26
The Prayer of Jesus

 
1When Jesus had said this, he raised his eyes to heaven and said, “Father, the hour has come. Give glory to your son, so that your son may glorify you,

2 just as you gave him authority over all people, so that he may give eternal life to all you gave him. 

3 Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ. 

4I glorified you on earth by accomplishing the work that you gave me to do. 

5Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began. 

6“I revealed your name to those whom you gave me out of the world. They belonged to you, and you gave them to me, and they have kept your word. 

7Now they know that everything you gave me is from you, 

8because the words you gave to me I have given to them, and they accepted them and truly understood that I came from you, and they have believed that you sent me. 

9I pray for them. I do not pray for the world but for the ones you have given me, because they are yours,

10and everything of mine is yours and everything of yours is mine, and I have been glorified in them.

11And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are. 

12When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one. 

16They do not belong to the world any more than I belong to the world. 

17Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth. 

20“I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word, 

21so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me.

22And I have given them the glory you gave me, so that they may be one, as we are one, 

23I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you loved them even as you loved me. 

24Father, they are your gift to me. I wish that where I am they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world.

25Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me.

26I made known to them your name and I will make it known, that the love with which you loved me may be in them and I in them.”

John
Chapter 15:1-17
The Vine and the Branches

 
1 “I am the true vine, and my Father is the vine grower.

2He takes away every branch in me that does not bear fruit, and every one that does he prunes so that it bears more fruit. 

3You are already pruned because of the word that I spoke to you.

4Remain in me, as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. 

5I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. 

6 Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither; people will gather them and throw them into a fire and they will be burned. 

7If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you.

8By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples.

9As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love.

10If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commandments and remain in his love. 

11 I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete.

12This is my commandment: love one another as I love you.

13 No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends.

14You are my friends if you do what I command you. 

15I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you 
friends, because I have told you everything I have heard from my Father.

16It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give you.

17This I command you: love one another.


Hebrews
Chapter 6:13-20
God’s Promise Immutable

13 When God made the promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, “he swore by himself,” 

14and said, “I will indeed bless you and multiply” you.

15And so, after patient waiting, he obtained the promise.

16Human beings swear by someone greater than themselves; for them an oath serves as a guarantee and puts an end to all argument. 

17So when God wanted to give the heirs of his promise an even clearer demonstration of the immutability of his purpose, he intervened with an oath,

18so that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we who have taken refuge might be strongly encouraged to hold fast to the hope that lies before us.

19This we have as an anchor of the soul, sure and firm, which reaches into the interior behind the veil,

20where Jesus has entered on our behalf as forerunner, becoming high priest forever according to the order of Melchizedek.


1 John
Chapter 3:22-23
Confidence before God

 
19[Now] this is how we shall know that we belong to the truth and reassure our hearts before him 

20in whatever our hearts condemn, for God is greater than our hearts and knows everything. 

21Beloved, if [our] hearts do not condemn us, we have confidence in God 

22and receive from him whatever we ask, because we keep his commandments and do what pleases him.

23And his commandment is this: we should believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us.

24Those who keep his commandments remain in him, and he in them, and the way we know that he remains in us is from the Spirit that he gave us.


 
Hebrews

Chapter 11:1-40
Faith of the Ancients

1Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen.

2Because of it the ancients were well attested. 

3 By faith we understand that the universe was ordered by the word of God, so that what is visible came into being through the invisible. 

4 By faith Abel offered to God a sacrifice greater than Cain’s. Through this he was attested to be righteous, God bearing witness to his gifts, and through this, though dead, he still speaks.

5By faith Enoch was taken up so that he should not see death, and “he was found no more because God had taken him.” Before he was taken up, he was attested to have pleased God.

6 But without faith it is impossible to please him, for anyone who approaches God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. 

7By faith Noah, warned about what was not yet seen, with reverence built an ark for the salvation of his household. Through this he condemned the world and inherited the righteousness that comes through faith.
 
8By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance; he went out, not knowing where he was to go.

9By faith he sojourned in the promised land as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, heirs of the same promise;

10for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and maker is God.

11By faith he received power to generate, even though he was past the normal age—and Sarah herself was sterile—for he thought that the one who had made the promise was trustworthy.

12So it was that there came forth from one man, himself as good as dead, descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sands on the seashore. 

13All these died in faith. They did not receive what had been promised but saw it and greeted it from afar and acknowledged themselves to be strangers and aliens on earth,

14for those who speak thus show that they are seeking a homeland. 

15If they had been thinking of the land from which they had come, they would have had opportunity to return. 

16But now they desire a better homeland, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. 

17By faith Abraham, when put to the test, offered up Isaac, and he who had received the promises was ready to offer his only son,

18of whom it was said, “Through Isaac descendants shall bear your name.”

19 He reasoned that God was able to raise even from the dead, and he received Isaac back as a symbol. 

20By faith regarding things still to come Isaac blessed Jacob and Esau.

21By faith Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph and “bowed in worship, leaning on the top of his staff.”

22By faith Joseph, near the end of his life, spoke of the Exodus of the Israelites and gave instructions about his bones. 

23 By faith Moses was hidden by his parents for three months after his birth, because they saw that he was a beautiful child, and they were not afraid of the king’s edict. 

24 By faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh’s daughter;

25he chose to be ill-treated along with the people of God rather than enjoy the fleeting pleasure of sin. 

26He considered the reproach of the Anointed greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the recompense. 

27By faith he left Egypt, not fearing the king’s fury, for he persevered as if seeing the one who is invisible.

28By faith he kept the Passover and sprinkled the blood, that the Destroyer of the firstborn might not touch them.

29By faith they crossed the Red Sea as if it were dry land, but when the Egyptians attempted it they were drowned.

30By faith the walls of Jericho fell after being encircled for seven days.

31By faith Rahab the harlot did not perish with the disobedient, for she had received the spies in peace. 

32What more shall I say? I have not time to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets,

33who by faith conquered kingdoms, did what was righteous, obtained the promises; they closed the mouths of lions,

34put out raging fires, escaped the devouring sword; out of weakness they were made powerful, became strong in battle, and turned back foreign invaders.

35Women received back their dead through resurrection. Some were tortured and would not accept deliverance, in order to obtain a better resurrection.

36Others endured mockery, scourging, even chains and imprisonment.

37They were stoned, sawed in two, put to death at sword’s point; they went about in skins of sheep or goats, needy, afflicted, tormented.

38The world was not worthy of them. They wandered about in deserts and on mountains, in caves and in crevices in the earth. 

39Yet all these, though approved because of their faith, did not receive what had been promised. 

40God had foreseen something better for us, so that without us they should not be made perfect.THE WISDOM BOOKS AND EVANGELIZATIONS


Wisdom
Chapter 11:17-12 / 12:1
Digression on God’s Mercy17For not without means was your almighty hand,
that had fashioned the universe from formless matter,
to send upon them many bears or fierce lions,

18Or newly created, wrathful, unknown beasts
breathing forth fiery breath,
Or pouring out roaring smoke,
or flashing terrible sparks from their eyes.

19Not only could these attack and completely destroy them;
even their frightful appearance itself could slay.

20Even without these, they could have been killed at a single blast,
pursued by justice
and winnowed by your mighty spirit.
But you have disposed all things by measure and number and weight.

21For great strength is always present with you;
who can resist the might of your arm?

22Indeed, before you the whole universe is like a grain from a balance,
or a drop of morning dew come down upon the earth.

23 But you have mercy on all, because you can do all things;
and you overlook sins for the sake of repentance.

24For you love all things that are
and loathe nothing that you have made;
for you would not fashion what you hate.

25How could a thing remain, unless you willed it;
or be preserved, had it not been called forth by you?

26But you spare all things, because they are yours,
O Ruler and Lover of souls,

12:1for your imperishable spirit is in all things!


 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17 HEBREWS 4"7

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 2THESSALONIANS 2:2-14

"Tinatawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo."

--------------------------------------------------------------------------------------------------


"The lights of God and Jesus Christ and Holy Spirit and
Bible lights us all with the lights and
miracles of Mother Mary"
"keep faith"


THE BIBLE VERSES SOURCES
ENGLISH AND TAGALOG VERSIONLINKS:


READ TAGALOG VERSION SA MGA PILIPINO NA GUSTO NG TAGALOG

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------

0 comments:

Post a Comment