Saturday, March 17, 2018

SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS - Updates MARCH 18, 2018

0 comments

THE BIBLE VERSES
SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS

Read more...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MARCH 18, 2018

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MARCH 18, 2018
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"ALL GOVERNMENT WILL BE GOVERN
BY GOD IN IRON HAND"
"SERVE GOOD AND BE UNDER GOD"
HEAR THE GUIDANCE OF THE LORD

"Darating ang Anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono." Matthew 25:31

"May lumabas na tabak sa kanyang bibig; gagamitin niya itong panlupig sa mga bansa.  At pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng poot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat."  Revelations 19:15

"At darating ang wakas pagkatapos malupig ni Cristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan; at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari.  Sapagkat si Cristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusan niyang mapasuko ang kanyang mga kaaway." 1Corinthians 15:24-25

"Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan.  Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating." Ephesians 1:21

"Tumayo si Zaqueo at sinabi sa Panginoon, " Ang kalahati po ng aking ari arian, Panginoon, ay ibibigay ko sa mga dukha.  At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo kong isasauli sa kanya."  Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Luke 19:8,10 

"Ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan.  Sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral y itinatag ng Diyos." Romans 13:1

"Magpakasakit ka, tulad ng isang mabuting kawal ni Cristo Jesus."  2Timothy 2:3

"Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti."  2Thessalonians 2:17
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope stresses on human, spiritual formation in the life of seminarians, priests"
"
Bishops hit Duterte’s withdrawal from ICC"KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES MARCH 18, 2018 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Bishops hit Duterte’s withdrawal from ICC". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope stresses on human, spiritual formation in the life of seminarians, priests". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Bishops hit Duterte’s withdrawal from ICC". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG PAGKUNDENA NG MGA BISHOPS SA ATING PANGULONG DUTERTE SA PAGTITIWALAG NITO SA ICC.  ISA ITONG KARUWAGAN AYON SA KANILA AT PAGTAKAS SA KINAHAHARAP NITONG HABLA AT IMBESTIGASYON.  ANG PILIPINAS AT PAMAHALAAN AY HINDI ANG PANGULO NA SOLELY MAGDESISYON SIYA NA ANG ATING BANSA AY ITIWALAG SA ICC.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYO AT KRISTO HESUS AT GABAY NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG KALIWANAGAN SA ATING CBCP AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT GABAYAN ITO NG KALIWANAGAN SA PAGTALIMA NG MABUTING BALITA AT PANNALIG SA DIYOS AT KRISOT HESUS.  SA ISYUNG ITO NG PAGTIWALAG NG PAMAHALAAN SA ICC AY NANANALIG TAYO NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA AT GABAY NG DIYOS SA PAGPAPAIRAL NG PANTAY NA HUSTISYA SA BANSA AT BAWAT ISA AT MAKAMIT ANG ITO NG PATAS NG LAHAT.  NAWAY MAGABAYAN ANG ICC AT UN AT BANSANG ITO MULA PAMAHALAAN AT LIPUNAN NA MAGKAISA SA PANTAY NA HUSTISYA AT MANAIG ANG MABUTI.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

Pope FrancisTHE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope stresses on human, spiritual formation in the life of seminarians, priests".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA MGA DAPAT NA TAHAKIN NG MGA KAPARAIN AT MGA SEMINARISTA.  ANG HUMAN AT SPRITUAL FORMATIONS PARA ANG ISANG PARI AT SEMINARISTA AY KANILANG PANGALAAGAAN HABANG BUKAS SA ATING ESPIRITU SANTO.  KAILANGAN ANG PAGHUBOG SA ATING PAGKATAO AY ITO AY MARUNONG SA PAKIKIPAGKAPWA MULA PAKIKINIG AT PAKIKISAMA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BIGYAN NG KALAKASAN AT KATATAGAN UPANG GABAYAN SA KALIGTASAN AT KAPAYAPAAN ANG SANGKATAUHAN.  ATING SINUSUPORTAHAN ANG PANGARAL NA ITO NG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT NAWAY ANG ATING MGA KAPARIAN AT MGA SEMINARISTA AY MAHUBOG NG LUBOS ANG KANILANG PAGKATAO AT PANANALIG SA DIYOS AT MAKAGABAY SILA SA KALIGTASAN AT KAPAYAPAAN NG MUNDO. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST.  "ALL GOVERNMENT WILL BE GOVERN BY GOD IN IRON HAND" "SERVE GOOD AND BE UNDER GOD" HEAR THE GUIDANCE OF THE LORD "Darating ang Anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono." Matthew 25:31 "May lumabas na tabak sa kanyang bibig; gagamitin niya itong panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng poot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat." Revelations 19:15 "At darating ang wakas pagkatapos malupig ni Cristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan; at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Cristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusan niyang mapasuko ang kanyang mga kaaway." 1Corinthians 15:24-25  "Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating." Ephesians 1:19  "Tumayo si Zaqueo at sinabi sa Panginoon, " Ang kalahati po ng aking ari arian, Panginoon, ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo kong isasauli sa kanya." Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Luke 19:8,10 "Ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral y itinatag ng Diyos." Romans 13:1  "Magpakasakit ka, tulad ng isang mabuting kawal ni Cristo Jesus." 2Timothy 2:3  "Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti." 2Thessalonians 2:17  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA PAGHAHARI NG DIYOS SA TAKDANG PANAHON NA KANYANG PASUSUKUIN AT PAGHAHARIAN ANG LAHAT NG MGA BANSA WITH IRON HANDS.  ANG LAHAT NG PAMAHALAAN AY SASAILALIM SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT ITO AY PWERSA NIYANG IPAPAILALIM SA KANYA SA TAKDANG PANAHON AT PASUSUNURIN SA KANYA.  SA ATING PANAHON AY NAKAPAILALIM NA ITO SA KANYA AT SA GABAY NG MABUTING BALITA AT SIMBAHAN ANG GABAY NA ITO SA MGA KAPAMAHALAAN ANG SIYANG KIKILALA NG PAGPAPAILALIM NITO AT PAGTALIMA SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  ANG MABUBUTING PAHAYAG NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT DIYOS AY ATING IGINAGABAY SA PAMAHALAAN AT BAWAT TAONG LULUKLOK DITO AT BIBIGYAN NG OTORITI DITO NA MAGLINGKOD SILA NG MABUTI SA DIYOS AT TAO MULA PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG BAWAT TAO DIN NAMAN MULA DIN SA NASA PAMAHALAAN AY KILALANIN ANG IBINIGAY NIYANG KAPAMAHALAAN.

SA PANAHON NGAYON KAGAYA SA ATING PAMAHALAAN SA MGA NALILIGAW NG LANDAS SA ATING PAMAHALAAN KAGAYA NG MGA KORAP AT ABUSO AY MAGBAGO NA KAYO AT ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AY MAPAYAPANG GABAY UPANG ITUWID ANG MGA NAGKAKAMALI AT NAWAY MAGBAGO ANG MGA NAGKAKAMALI.  ANG KAPAMAHALAANG ITO NA GINAWA NG DIYOS ANG SIYANG SUSUPIL SA KASALUKUYAN SA MGA TAONG NAGKAKAMALI AT LIGAW NG LANDAS NA HINDI MALIWANAGAN NG ARAL NG DIYOS.  GAYUMAN ANG DIYOS MALIBAN SA KAPAMAHALAANG ITO AY MAY ESPIRITWAL DIN NA PAGTATANGGOL SA BAWAT ISA MULA SA MGA GUMAGAWA NG KASAMAAN NA HINDI NA MALIWANAGAN. 

MARAMING MGA HAKBANG ANG DIYOS NA SIYANG SUSUPIL SA ISANG KASAMAAN NA SUMISIRA NG KABUTIHAN MULA ESPRITWAL AT PRAKTIKAL NA KANYANG MGA GAWA.  NUONG MGA PANAHON NI MOISES AY KANYA DING IPINAKITA LABAN SA FARAON AT KAPAMAHALAAN NITO ANG KANYANG KAPANGYARIHAN UPANG ILIGTAS ANG MGA NAAAPI AT SA ATING PANAHON ANG DIYOS AY MARAMING KABABALAGHAN NA GABAY PARA ANG TAO AY ILIGTAS SA KAMAY NG MAPANGAPI.  MARAMING MGA KABABALAGHANG MAPAYANG PAGLILIGTAS SA ATING PANAHON AT SA PRAKTIKAL AY KANYA RING PINAGSISIMBUYO ANG DAMDAMIN NG MGA MABUBUTI PARA SA KALIGTASAN.  GOD LIGHTS ALL.   

MGA DAPAT MAGING UGALI NG MGA KRISTIYANO TITUS 3:1-11 HINIRANG UPANG ILIGTAS 2 THESSALONIANS 2:13-17  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAG-UUGALI NG MGA KRISTIYANO MULA PAKIKITUNGO SA PAMAHALAAN AT KAPWA TAO.  ANG BAWAT ISANG NANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AY DAPAT SUMUSUNOD SA KAPAMAHALAAN PARA SA MABUTI DAHIL SILA AY ITINALAGA AT GINAWA PARA SA IKAKABUTI NG LAHAT MULA SA GAWAIN NITO AT OTORITI NITO.  SA PAKIKIPAGKAPWA AY MAKITUNGO NG MABUTI SA KAPWA MULA SA PANANALITA AT PAGGAWA NG MABUTI.  MAMUHAY SA WASTO AT MABUTI AT HINDI SA KALIKUAN O KASAMAAN.  SA MGA GAWANG ITO TAYO AY NANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS.  TAYO AY INILIGTAS NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG MABUTING BALITA NA NAGLILIWANAG SA LAHAT.  MANATILI AT MAMUHAY NG MATATAG SA PAGGAWA NG MABUTI SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT ANG DAKILANG HABAG NG DIYOS AY LAGING SUMAATIN.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
Read more...

Pope stresses on human, spiritual formation in the life of seminarians, priests

0 comments
Read more...

Bishops hit Duterte’s withdrawal from ICC

0 comments
Read more...

Pope Francis - Pastoral Visit to Pietrelcina and San Giovanni Rotondo 2018-03-17

0 comments
Bible Lights Promotions
Lights of God and Jesus in
the WorldMother Mary Lights the
World in Peace
and Love 
From Vatican
POPE FRANCIS

Read more...

Salita ng Diyos, Salita ng Buhay - March 18 2018

0 comments
Bible Lights Promotions 
Lights of God and Jesus in 
the World 

Mother Mary Lights the 
World in Peace
and Love
TV MARIA
CBCP NEW CATHOLIC CHANNEL

Read more...

Saturday, March 10, 2018

SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS - Updates MARCH 11, 2018

0 comments


THE BIBLE VERSES
SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS

Read more...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MARCH 11, 2018

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
Read more...

Fr. Cantalamessa: humility brings us closer to God, the Truth

0 comments
Read more...

Gov’t reminded: Human rights is state’s obligation

0 comments
Read more...

Pope Francis - Celebration of the Sacrament of Penance 2018-03-09

0 comments
Bible Lights Promotions
Lights of God and Jesus in
the World
Mother Mary Lights the
World in Peace
and Love 
From Vatican
POPE FRANCIS

Read more...

Salita ng Diyos, Salita ng Buhay - March 12, 2018

0 comments
Bible Lights Promotions 
Lights of God and Jesus in 
the World 

Mother Mary Lights the 
World in Peace
and Love
TV MARIA
CBCP NEW CATHOLIC CHANNEL

Read more...

Saturday, March 3, 2018

SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS - Updates MARCH 04, 2018

0 comments

THE BIBLE VERSES
SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS

Read more...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MARCH 03, 2018

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
Read more...

Mercy Friday: Pope visits women in semi-detention with young children

0 comments
Read more...