Sunday, October 13, 2013

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates October 13 , 2013

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates October 13 , 2013
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS


APPARITON OF MOTHER MARY
IN FATIMA OCT. 13 1917
MOTHER MARY APPARITION HELP US
KEEP FAITH TO GOD THRU
JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL......

THE APPARITIONS HAPPENED IN FATIMA OCTOBER 13, 1917 CELEBRATED IN VATICAN TODAY AND IN CATHOLIC RELIGION'S BELIEVES IN MOTHER MARY AS MOTHER OF GOD IN HER MODERN TIMES APPARITIONS.


THE CONSECRATION TO MOTHER MARY BY THE CATHOLIC CHURCH IN THE YEAR OF FAITH WERE CARRIED BY THE CATHOLIC IN OUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  THE DEVOTIONS TO MOTHER MARY IN KEEPING OUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  MOTHER MARY APPARITIONS OF MOTHER MARY HELPS THE CATHOLIC IN FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  

   
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BELIEVES IN MOTHER MARY APPARITIONS IN FATIMA PORTUGAL WHO CELEBRATING TODAY IN VATICAN IN ROME LEAD BY OUR POPE AND CATHOLIC LEADERS AND DEVOTEE OF MOTHER MARY.  WE SUPPORT ALSO IN CONSECRATING WITH MOTHER MARY AS PART OF OUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WHOM A HOLY CHOSEN ONE AS THE MOTHER OF JESUS CHRIST THE SAVIOR OF THE WORLD. 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ALSO BELIEVES IN MOTHER MARY AS MOTHER OF GOD THAT SHE CARE FOR THE WORLD CONTINUOUSLY NOT JUST CONCEIVING JESUS CHRIST AND SPREADING THE GOSPEL BUT SHE APPEAR AND  SEND IN OUR MODERN TIMES BY GOD AND JESUS CHRIST TO GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD THRU JESUS KEEPING OUR FAITH FOR SALVATIONS IN THE FUTURE AND FOR PEACE IN THE WORLD.  THE FATIMA PORTUGAL APPARITIONS MESSAGE IS FOR PEACE IN THE WORLD AND TO ENCOURAGE PEOPLE TO BECOME CHRISTIANS AND AS OF THIS DAY MOTHER MARY HELP IN UNITING PEOPLE FOR CHRISTIANITY...   

THOSE PEOPLE WHO ARE LUCKY IN APPARITIONS OF MOTHER MARY ARE HOLY IN THEIR HEART AS A KID WHO HAVE NO SINS TO GAZE OR SEE MOTHER MARY APPARITIONS.  THE FAITH OF THOSE CHILDREN HELPS TO OTHER PEOPLE FROM THAT TIME UP TODAY TO BRING THEIR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  MANY PEOPLE WITNESS THE APPARITIONS DURING THAT TIME IN DANCING SUN TO AMAZED BY THE MIRACLES OF GOD AND KEEP THEIR FAITH AND AS OF NOW THE APPARITIONS WAS GENERATE UP TO OUR TIMES TODAY.          

GOD IS ALMIGHTY AND HIS ALMIGHTY POWER ARE CAN NOT BE IMAGINE BY ANY ONE HOW MIRACLES AND POWER HE CAN SPREAD FOR US.  MOTHER MARY APPARITIONS IS A SIMPLE FORM OF GOD POWER REACHING US TO KEEP FAITH IN HIM THRU JESUS CHRIST AND BELIEVING IN MOTHER MARY APPARITIONS IS BELIEVING IN GOD POWER TO REACH US AND GUIDE US.  THE BIBLE IS THE GUIDANCE IN OUR FAITH AND THE MIRACLES OR POWER OF GOD LIGHTS IN YOUR WAY IS A VERY GIFT AND BLESSING OF GOD IN YOUR FAITH TO HIM. 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTER SHARING TO YOU OUR EXPERIENCED IN FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS, THE GHOST MIRACLES APPARITIONS IN THE PICTURES ABOVE OF MOTHER MARY APPEAR IN THE PICTURE AFTER SEVERAL DAYS ON THE SUDDEN BRIGHT LIGHTS APPEAR DURING PRAYING TO GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY FOR A PERSONAL MATTER LIKE PROTECTIONS GENERALLY FROM DANGERS IN THE  CHURCH SUNDAY MASS IN OUR SMALL TOWN IN THE PHILIPPINES AND AS OF NOW THE LIGHTS STILL APPEARING AND GUIDING EVEN TODAY OCTOBER 13, 2013 THE LIGHTS ARE DIFFERENT DURING MAKING THIS ARTICLE AND PROMOTIONS LIKE IN FATIMA THE LIGHTS ARE IN EXTRAORDINARY APPEARANCE,  ON AND OFF OR BLINKING OR THE BRIGHT LIGHTS SHINE, WE BELIEVE IN MOTHER MARY AND GOD AND JESUS CHRIST GUIDANCE AND HOLY SPIRIT IS OUT THERE GUIDING US IN OUR FAITH..... THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS IN KEEPING FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH MOTHER MARY HELP WE HOPE OUR FAITH AND THE BLESSING OF SPIRITUAL LIKE APPARITIONS AND LIGHTS GUIDANCE AND PROTECTIONS AND LIFE  WOULD BE SHARE WITH YOU ALSO IN OUR BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, WE HOPE THE LIGHTS AND MIRACLES OF MOTHER MARY BE WITH YOU ALSO IN OUR PROMOTIONS TO KEEP YOUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST, THE BIBLE WORDS OR THE GODS WORDS THRU JESUS CHRIST IS THE BEST LIGHTS WE SHARE AND SPIRITUAL BLESSING TO YOU BY GOD TO SAVE IN JUDGEMENT DAY AND TO LIVE GOOD IN GODLY LIFE. 

IN THE LIGHTS OR GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE OR MOTHER MARY, LIGHTS AND BLESS US ALL... LIGHTS THE PEOPLE TO DO GOOD DEEDS AND KEEP FAITH IN GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHT AND MIRACLES.


READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.comFOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment