Saturday, February 28, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates March 01, 2015

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

TEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
LENTEN SEASON
FAITH IN PRAYERS

"Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan." Efeso 4:3


"Ang sinumang magsalita laban sa Anak ng tao ay mapapatawad; ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad" Luke 12:10


"Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan." Romans 8:6


"Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos." Roman 8:14
"Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya" Roman 10:11


"Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon."Roman 10:13

"Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili." Galacia 5:22
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope, Curia reflect on superficial religiosity"

"More ‘others-focused’ prayers, please—Tagle"
 
SPIRITUAL GUIDANCE IN PRAYERS

"Isyung PAGDARASAL"
"Isyung LENTEN SEASON"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES March 01, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.   

ADVANCE LENTEN SEASON TO ALL, UNITE AND HAVE FAITH CELEBRATE OUR SALVATIONS.....

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE
"Pope, Curia reflect on superficial religiosity". IN CBCP WEBSITE ISSUE "More ‘others-focused’ prayers, please—Tagle". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan." Efeso 4:3.  "Ang sinumang magsalita laban sa Anak ng tao ay mapapatawad; ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad" Luke 12:10.  "Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan." Romans 8:6.  "Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos." Roman 8:14.  "Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya" Roman 8:11.  "Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon."Roman 10:13 .  "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili." Galacia 5:22.


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "More ‘others-focused’ prayers, please—Tagle". THE SPIRITUAL GUIDANCE OF THE CBCP IN PHILIPPINES SOCIETY IS ABOUT OUR PRAYERS PETITION TO GOD TO BE ALTRUISTIC OR HAVING CONCERN TO OTHERS.  BE NOT INDIVIDUALISTIC IN PRAYING TO GOD BUT GIVE CONCERN TO OTHERS BEHALF IN PRAYING.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORTS CBCP IN THEIR SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND ALL THE PEOPLE IN FAITH TO GOD IN PRAYERS.  UNITY OF PRAYERS WITH STRONG BELIEF FOR GOOD OF ALL LIKE PEACEFUL NATIONS WILL BE POWERFUL AND BE HEARD BY GOD.  IN PRAYING TO GOD JESUS TAUGHT US TO ASK IN HIS NAME AND IT WILL BE GIVEN OR HAVING FAITH  WITH HIM SPECIALLY CONCERNING OTHERS BEHALF AND NOT JUST OURSELVES ONLY.  SEEK SPIRITUAL AND NOT MATERIAL IN THIS WORLD FOR IT WILL GIVE YOU LIFE AND NOT DEATH.  RECEIVE THE HOLY SPIRIT SEND BY GOD THRU JESUS CHRIST TO GUIDE US IN LIFE AND IT WILL BLESSED US EVERYTHING.  HAVE BIG FAITH IN GOD THRU JESUS CHRIST AND YOU WILL NOT BE TURN DOWN BY GOD AND EVERY BLESSING WILL BE GIVEN TO YOU IN YOUR GOOD HEART.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.   

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope, Curia reflect on superficial religiosity". THE VATICAN CATHOLIC LEADERSHIP FROM POPE FRANCIS ISSUE TODAY AND SPIRITUAL GUIDANCE IS ABOUT THE POPE AND THE CURIA IN VATICAN OR CATHOLIC  HIERARCHY.  THE SPIRITUAL GUIDANCE OF POPE AND THE CURIA HAS TO BE STRONG IN GUIDING PEOPLE IN SALVATION'S IN THE FUTURE AND NEVER LEAD THEM IN FALSE IDOLS.  THE GUIDANCE OF HOLY SPIRITS AND GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS OUR POPE AND THE CURIA TO LIGHTS THE WORLD WITH JESUS CHRIST AND GUIDE THEM IN BIBLE TEACHING OF GOD UP TO AND THRU JESUS CHRIST.  BE THE LIGHTS OF CHRIST ALWAYS GUIDE THE CURIA AND POPE AND LIGHTS THE WORLD ON TEACHING OF GOD THRU JESUS CHRIST FOR SALVATION HAVING GOOD DEEDS AND FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST    KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.     

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE.  "Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan." Efeso 4:3.  "Ang sinumang magsalita laban sa Anak ng tao ay mapapatawad; ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad" Luke 12:10.  "Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan." Romans 8:6.  "Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos." Roman 8:14.  "Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya" Roman 8:11.  "Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon."Roman 10:13 .  "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili." Galacia 5:22.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.   KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.         ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK IS ABOUT UNITY IN PEACE TO REMAIN SPIRITUAL IN US. FOR ANY INCLINED IN MATERIAL WORLD WILL END IN DEATH BUT IN SPIRITS IT WILL GIVE LIFE AND PEACE.  WE WILL NOT TURN DOWN BY GOD IN BELIEVING IN HIM.  ASK GOD THRU JESUS CHRIST FOR THE PEACE OF ALL AND GOD WILL BLESSED IT TO US.  SPIRIT IS LOVE, HAPPINESS, PEACE, HOPE, GOOD DEEDS, POLITE, HONESTY, LOW TEMPERED AND HAVE SELF CONTROL.  THE WORDS OF GOD MESSAGE IN THIS WEEK IS RECEIVING SPIRIT AND PEACE AND UNITY.  ON THE PHILIPPINE ISSUES TODAY FROM THIS WORDS OF GOD HIS LIGHTS TO US OPENING OUR EYES AND MIND AND SOUL FOR SALVATION IN GOOD DEEDS AND FAITH.  LET US ALL UNITE AND HAVE FAITH IN SPIRIT FOR THE PEACE IN THIS COUNTRY.  WE WILL UNITE IN PEACE NOT IN WAR RECEIVING SPIRITUAL TEACHINGS.  GOD IS UNITING US IN PEACE FROM OUR BIBLE LIGHTS PROMOTIONS FOR THE GOOD LIFE IN THIS COUNTRY AND THE WORLD FOR OUR SALVATION'S.  IN CONNECTION ISSUE OF MAMASAPANO GOD WORDS AND SPEAK FROM THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS IS SUPPORT PEACE AND HAVE SPIRIT IN YOUR HEART.  WE HOPE GOD AND HOLY SPIRIT GUIDANCE IN THE PHILIPPINES FROM OUR BIBLE LIGHTS PROMOTIONS LIGHTS YOU OR LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WORLD IN PEACE. THE BIBLE LIGHTS PROMOTION IS A SERVANT OF GOD TO SPREAD HIS WORDS AND GOD MESSAGE ON TIME TO TIME ISSUES ON OUR MODERN TIMES TODAY.  WITH THE MIRACLES OF LIGHTS GUIDANCE GOD SPEAK TO US FROM HIS WORD IN THE BIBLE TO US AND OPEN OUR MIND AND HEART IN SPIRITUAL BELIEF AND PRACTICE IN LIFE.    GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


JOHN 14:13-14 / 15-30 / 26-27.  THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND APOSTLES FROM GOD IN THIS VERSES IN THE NEW TESTAMENT IS ABOUT OUR WISH AND PRAYERS TO GOD THRU JESUS CHRIST AND THE SPIRIT OF TRUTH AROUND US AND WITH US AND GUIDE US.  LET US HAVE BIG FAITH IN GOD THRU JESUS CHRIST AND UNITE IN PRAYERS SPECIALLY CONCERNING OTHERS GOODNESS AND IT WILL BE BLESSED BY GOD.  HOLY SPIRIT WILL GUIDE US IN OUR LIFE TO HAVE PEACE.  BE FAITHFUL AND BELIEVE IN GOD WITH HELP OF MOTHER MARY.  INSTEAD OF HAVING LOVE PEOPLE NOW CHOOSE TO ABUSES AND OPPRESSED OTHERS.  HAVE LOVE AND RECEIVE HOLY SPIRIT TO GOOD LIFE AND PEACE IN THIS COUNTRY AND EVEY ONES LIFE.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.  

  
THE MIRACLES AND LIGHTS AND APPARITIONS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES OF PEACEFUL LIVES AND
HELP THE PEACE TALKS IN THE PHILIPPINES TO BE IMPLEMENTED, LIGHT THE GOVERNMENT AND THE REBELS AND THE PEOPLE TO LIVE IN PEACEFUL AND PROSPEROUS LIFE.   WE PRAY AND HAVE FAITH GENERALLY AND PARTICULARLY THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND LIGHTS AND MIRACLES AND APPARITIONS OF MOTHER MARY HELP AND IN THE BIBLE LIGHTS PROMOTION TO LIGHTS THE PEACE TALKS AND PEACE AND GOODNESS PREVAILS.  IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS THE LIGHTS AND WORDS OF GOD AND JESUS CHRIST SPREAD IN THE PHILIPPINES AND WORLD WITH THEIR MIRACLES OF LIGHTS AND APPARITIONS AND LIGHTS OF LIGHTS OF MOTHER MARY.  


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.  READ AS WHAT WE EXPLAINED THE GODS WORDS AND MESSAGE IN MINDANAO AND PHILIPPINES PEACE ISSUES. TO ALL BIBLE WIZARDS EXPLAIN THE MESSAGE OF GOD TO PEOPLE IN OUR BIBLE PROMOTION IN ISSUE OF POVERTY AND MATERIAL WORLD AND IN CONNECTION IN PEACE IN MINDANAO AND INSURGENCY PROBLEMS SPIRITUAL GUIDANCE OF GOD. 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.   


STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  
 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.

15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 

"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment