Saturday, March 7, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates March 08, 2015

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates March 08, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS


TEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
LENTEN SEASON
SPIRITUAL GUIDANCE IN WEALTH AND GOODNESS
AND PEACE AND UNITY

"May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita: ang salitang pinahayag ko ang haahatol sa kanya sa huling araw."  John 12:48

"Sapagkat kung saan naroon ang nyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong mga puso" Luke 12:34
"Ngunit kung ikaw ay maghahanda ng malaking salo salo, ang mga pulubi, mga pinkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo.  Hindi sila makakaganti sa iyo at sa gayo'y magiging mapalad ka.  Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Luke 14:13-14

"Kayat pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isat-isa"  Rome 14-19
"At naway ipagkaloob niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya." 2Thessalonians 1:11
"Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ng mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang galang."  Filipos 4:8  


CBCP AND VATICAN UPDATES
​"Mass at Santa Marta - Nameless"
"Tagle to Asian Church: ‘Evangelize through personal encounters’
"SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung Paghahasik ng Ebanghelyo"
"Isyung LENTEN SEASON"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...
"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES March 08, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.   

ADVANCE LENTEN SEASON TO ALL, UNITE AND HAVE FAITH CELEBRATE OUR SALVATIONS.....


THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE ​"Mass at Santa Marta - Nameless". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Tagle to Asian Church: ‘Evangelize through personal encounters’". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita: ang salitang pinahayag ko ang haahatol sa kanya sa huling araw." John 12:48.  "Sapagkat kung saan naroon ang nyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong mga puso" Luke 12:34.  "Ngunit kung ikaw ay maghahanda ng malaking salo salo, ang mga pulubi, mga pinkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makakaganti sa iyo at sa gayo'y magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Luke 14:13-14 .  "Kayat pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isat-isa" Rome 14-19.  "At naway ipagkaloob niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya." 2Thessalonians 1:11.  "Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ng mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang galang." Filipos 4:8


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Tagle to Asian Church: ‘Evangelize through personal encounters’". THE SPIRITUAL GUIDANCE OF THE CBCP IN PHILIPPINES SOCIETY IS ABOUT EVANGELIZATION'S THROUGH INTERACTIONS.  INTERACTING AND INTEGRATION WITH DIFFERENT CULTURES IN SPREADING THE GOSPEL AND IT UNITE AND ACCEPT BY THEM.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORT THE CHURCH EVANGELIZATION'S AND SAVING PEOPLE FROM SINS FOR THE COMING OF GOD AND SPREAD THE PRACTICAL LIFE TEACHING OF JESUS CHRIST FROM GOD IN ANY CULTURES. ST. PAUL IS THE ONE OF THE MOST APOSTLES TRAVEL IN DIFFERENT CULTURES IN THE WORLD IN ASIA SPREADING THE WORDS OF GOD.  ST. PAUL IS BLESSED TO SPREAD BIBLE AND LIGHTS THE GENTILES OR ASIDE FROM JEWS.  ST. PAUL SUFFERS DIFFERENT HARDSHIP IN SPREADING WORDS OF GOD IN ASIAN AND OTHER COUNTRIES.  IN NOW A DAYS AND MODERN AGE IN SPREADING THE WORDS OF GOD THE HUMAN RIGHTS IS NOW IMPLEMENTED TO INTERACT IN DIFFERENT COUNTRIES IN STANDARD OR UNIVERSAL RIGHTS IN SPEAKING OF BELIEF.  UP TO NOW A DAYS IT IS HARD TO SPREAD WORDS OF GOD IN DIFFERENT CULTURES AND GOVERNMENT BUT THE UNIVERSAL UNITY IN HUMAN RIGHTS HELPS IN SPREADING IT SMOOTHLY.  IN HUMAN RIGHTS IT WILL HELP IN INTERACTION WITH OTHER COUNTRIES AND NOT MUCH HARD TO LEVEL CULTURES BUT IN HUMAN RIGHTS UNIVERSALLY.  IN TEACHING THE BIBLE THE PEOPLE AND RECEIVED IT THEIR CULTURE WILL CHANGE TO CHRISTIANITY WAY OF LIFE AND RESPECTING THE RIGHTS WITH GOVERNMENT CREATED TO ANY COUNTRY. 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AS VOLUNTEER SPREADING THE WORDS AND LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY AND HOLY SPIRIT GUIDANCE PROMOTES IN INTERNET AND HOPEFULLY INTERACT IN THIS MODERN TOOL WITHOUT EXPENSIVE TRAVELING SPREADING THE WORDS OF GOD AND ENCOURAGE AND TEACH OTHER PEOPLE AND NATIONS IN CATHOLIC CHRISTIAN BELIEF.  WE HOPE SPREADING GOSPEL IN INTERNET WITH NON BELIEVERS AND OTHER NON CHRISTIAN RELIGIONS INFLUENCED THEM TO BECOME CHRISTIAN AND CATHOLIC AND TO CHRISTIANS WE HOPE WE MAINTAIN THEIR BELIEF TO GOD AND MAKE THEM STRONG BELIEVERS UNITING THEM IN GOOD OF THE WORLD WITH GOSPEL.
   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.   


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Mass at Santa Marta - Nameless". THE VATICAN CATHOLIC LEADERSHIP FROM POPE FRANCIS ISSUE TODAY AND SPIRITUAL GUIDANCE IS ABOUT WEALTH AND WORLDLINESS.  BEING WORLDINESS ACCORDING TO POPE IN HIS EXAMPLE PEOPLE NEVER SEEN OTHERS ON THEIR POOR SITUATION EVEN AT THEIR GATES.  PEOPLE LOOSING THEIR NAMES IN EMBRACING WORLDLINESS AND WEALTH.  SIMPLY POPE HOMILY IS BE NOT JUST IN THE SHADOW OF WEALTH AND SIN FOR NOT LOOSING YOUR SOUL WHICH ENRICHING JOYFUL IN WEALTH AND SINS BY SELF INTEREST AND NEVER SEE OTHERS POOR LIVES AND NEEDS WILL SUFFER DEFINITELY THE ANGER OF GOD IN HELL AND PEOPLE WHO SUFFERS POOR LIFE AND MAINTAIN IN FAITH IN GOD AND GOODNESS WILL BE BLESS JOYFULNESS IN HEAVEN.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORT TO POPE HOMILY IS FOLLOW JESUS CHRIST TEACHING IN WEALTH HOW TO HANDLE IT.  HOW TO FACE MATERIAL WORLD AND WEALTH?.  GOD IS THE ONE GIVING US WEALTH AND IT IS US WHO GAVE THIS OPPORTUNITY USE THIS WEALTH IN SINS AND SELF ENJOYMENT AND NOT ENJOYMENT OF HELPING OTHERS AND FOR GOOD OF ALL.  IN FOOD YOU NEVER SHARE TO OTHERS NEEDING IT LIKE LAZARUS STORY.  IT IS ONLY "TAMAD" THE BIBLE SAYS YOU DON'T FEED BUT TEACH THEM TO BE PRODUCTIVE.  THERE IS TEACHING TO FREE PERSON AND SLAVES AND IN THIS RELATIONS IT IS EXISTING IN NOW A DAYS WHICH IN MODERN TIMES POLITICS AND ECONOMICS AND HUMAN RIGHTS ARE NOT WELL IMPLEMENTED.  IN PHILIPPINES SOCIAL SYSTEM IS SEMI FEUDAL OR SEMI SLAVES PEOPLE ARE WORKING LIKE SLAVES WITH HIS LORD. 

JESUS CHRIST TEACH IN EVERY SCENARIO IN LIFE TO BE STRONG IN BELIEF SO THAT YOU WILL NOT DEPART IN FAITH TO GOD, IF YOU ARE BORN IN SLAVERY SOCIETY STAY STRONG AND BE GOOD AND SOMEDAY FREEDOM WILL BE ACHIEVED BY THE GODS MESSENGERS LIKE MOISES OR IN JESUS CHRIST TIME IN HIS SECOND COMING WHICH IN MODERN TIMES HUMAN RIGHTS FREED SLAVERY AND GOOD POLITICS ALSO FREED SLAVERY SPECIALLY THE WORDS OF GOD WHOM HUMAN RIGHTS STIPULATION WERE GET ALSO, THERE ARE DIVINE LAW AND DIVINE TEACHINGS TURN INTO LEGAL LAW AND SYSTEM AND OTHERS ABIDE IT AS IT IS IN CULTURE.  TO FREED SOCIETY BE GOOD IN THIS LIFE STAY STRONG IN FAITH TO GOD TO BE SAVED.  THIS TEACHING OF JESUS CHRIST IS VERY PATTERN IN NOW A DAYS OR MODERN TIMES HOW TO COPE UP LIFE WITH FAITH.  THE GOVERNMENT POLITICS AND ECONOMICS HAS BIG EFFECTS IN LIFE OF EVERYONE IN ANY COUNTRY AND THE WORLD.  IN THE PHILIPPINES IF YOU ARE ARE WORKERS WORK HARD AND GOOD AND SOMEDAY YOU WILL BE BLESS GOOD LIFE AND SOME WILL FIGHT FOR YOUR GOODNESS.  EVEN YOU ARE IN WORK VOICE THE HUMAN RIGHTS AND RIGHTS IN THE COUNTRY IN RELATION OF WORKERS AND BUSINESS OWNERS FOR ALL IMPLEMENTATIONS IN THE COUNTRY.

IN RECENT ISSUE IN THE PHILIPPINES IS APEC SIMPLY VOICE TO OUR GOVERNMENT THE RIGHT TO STANDARDIZATION IN LIFE AND HOW APEC WILL HELP IN THIS.  IN RELATION OF BUSINESS OWNERS AND EMPLOYEE OR WORKERS IT IS NOT SLAVERY BUT A FAMILY OR GOOD SOCIETY AND EVERYONE SHARING THE FRUIT OF IT OR HAVING GOOD SALARY FROM STANDARD SALARY.  
IN LAZARUS STORY HE BEG FOR FOOD WITH THE WEALTHY AND SIMPLY VOICING GOODNESS IN WORK OR RIGHTS IN WORK AND LIFE SHOULD HEAR BY THE GOVERNMENT OR THE BUSINESS AND GOD WILL BLESS YOU OR PUT YOU IN HELL.  THE OWNERS ARE NOT SEEING THEIR WORKERS RIGHTS FOR SELF INTEREST AND EVEN THE GOVERNMENT NEVER SEE WORKERS LIVES FOR THEIR OWN INTEREST AND IN THIS THEY ARE LOOSING THEIR SOUL AND NAME.    KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.     

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE.  "May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita: ang salitang pinahayag ko ang haahatol sa kanya sa huling araw." John 12:48.  "Sapagkat kung saan naroon ang nyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong mga puso" Luke 12:34.  "Ngunit kung ikaw ay maghahanda ng malaking salo salo, ang mga pulubi, mga pinkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makakaganti sa iyo at sa gayo'y magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Luke 14:13-14 .  "Kayat pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isat-isa" Rome 14-19.  "At naway ipagkaloob niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya." 2Thessalonians 1:11.  "Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ng mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang galang." Filipos 4:8 THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.       
  

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S. 
THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK IS ABOUT JESUS CHRIST JUDGMENT IN THE END OF TIMES.  HOW JESUS CHRIST WILL JUDGE US IN END OF TIME, IT IS HIS TEACHINGS THE GOSPEL AND ENTIRE TEACHINGS OF NEW TESTAMENT WILL JUDGE US IN END OF TIMES.  WE SHOULD FOLLOW HIS TEACHING AND HAVE FAITH IN JESUS CHRIST IN ORDER TO BE SAVED IN THE LAST DAYS.  NO BODY CAN TELL THEY ARE SAVED IT IS ONLY JESUS CHRIST WHO HAS THE BOOK LIFE OR NAMES TO BE SAVED CAN TELL WHO ARE SAVED.  HEAR THE WORDS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND BE SAVED.  EVEN YOU ARE NOT BECOME CHRISTIANS AND HAVE FAITH AND RESPECT JESUS CHRIST AND FOLLOW HIS TEACHINGS YOU WILL BE SAVED ACCORDING TO HIS TEACHINGS.  THE MESSAGE OF GOD ALSO IS IF WHERE EVER YOUR WEALTH IS YOUR HEART IS THERE.  INVITE THE POOR AND LESS OPPORTUNATE AND LESS PEOPLE IN YOUR CELEBRATIONS FOR GOD WILL GIVE YOU IN RETURN.  IN THIS MESSAGE OF GOD IF YOUR WEALTH PUT IN HELPING AND GATHERING TO HELP IN POOR AND OTHERS SPECIALLY UNFORTUNATE OR LESS PEOPLE YOU WILL BE BLESSED FOR YOUR HEART IS IN THIS EVEN YOU ARE WEALTHY.  WE TAKE HARDSHIP TO GET BIG INCOME BUT IT IS NOT THE ONLY REASON WHY WE NOT SHARE TO OTHERS WHICH IF YOU WILL BROADLY THINK IN POLITICS AND ECONOMICS IF WE ALL HELP OTHERS WE WILL SHARE THE FRUIT OF THIS EARTH LIKE IN SIMPLY RIGHT TO STANDARDIZATION IN LIVING IMPLEMENTING THIS IN A COUNTRY AND WORLD WILL HELP OTHERS. CHOOSING GOOD POLITICS IS GOOD EXAMPLE FOR THIS ALSO.  TO HELP AND TO SHARE THINK THE GOOD POLITICS AND ECONOMICS AND FULL HUMAN RIGHTS IMPLEMENTATIONS TO PRACTICE IT IN THIS WORLD ELPING EACH OTHER GENERALLY THRU THIS MATTER NOT JUST INDIVIDUALISM OR ORGANIZATIONAL AND CHURCH ONLY BUT IN GOOD GOVERNANCE AND GOOD SOCIETY.  IN ORDER TO HAVE GOOD SOCIETY AND TO HAVE GOOD GOVERNMENT BE A GOOD CHRISTIAN IT IS MOST VERY PERFECT IN GOODNESS RATHER IN COMMON GOOD WHICH IT IS A PRE-SOCIETAL IN KINGDOM OF GOD OR THE LIFE WE WILL END AFTER JUDGMENT DAY OR BE ALIVE IN JUDGMENT DAY MAKING PEOPLE TO PRACTICE THIS KIND OF LIFE WITH SPIRITUAL BELEIF. 

HELPING IS THE GOOD OFFERING AND PRIME TEACHING OF GOD AND PEACE NOT FIGHTING IN FRUIT OF EARTH OR ABUSE OTHERS IN HAVING WEALTH.  HIS OTHER GOOD MESSAGES FOR THIS LIFE TO PRACTICE IS DO THINGS WHAT RESULTED IN PEACE AND MAKE US BIND AND STRONG.  IN FAITH YOU WILL ACHIEVED THIS AND WE ALL ACHIEVED A GOOD PERSPECTIVE OF PEACE AND UNITY WITH HELP OF GOD ALMIGHTY POWER.  OTHER MESSAGE OF GOD ALSO PLACE IN YOUR MIND THE TRUTH AND HONORABLE, JUST, PURE, LOVELY AND GRACIOUS.  THE MESSAGE OF GOD TO ALL IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD FROM HIS WORD IN THE BIBLE VOICE TO YOU FROM BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WEEKLY PROMOTIONS LIGHTS YOUR LIFE AND SOUL FOR YOUR SALVATIONS AND GOOD LIFE.  WE PRAY THE MIRACLES OF LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY MIRACES AND APPARITIONS BE WITH US ALWAYS AND GUIDE US IN SPREADING YOU THE BIBLE OR MESSAGE OF GOD.   WE HOPE AND HAVE FAITH AND PRAY GOD BOOST YOUR FAITH WITH THE MIRACLE OF LIGHTS BLESSINGS TO US.  
GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


LUKE 16:19-31.  THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND APOSTLES FROM GOD IN THIS VERSES IN THE NEW TESTAMENT IS ABOUT THE WEALTH AND POOR LAZARUS.  IN THIS PARABLES JESUS CHRIST TEACH HOW TO HANDLE WEALTH IN LIFE IN SALVATION'S AND BLESSINGS OF JOYFULNESS IN THE KINGDOM OF GOD. IN THE PARABLES THE WEALTHY MAN DID NOT HELP THE POOR IN FOOD TO EAT DURING LIVING AND THE POOR SUFFERS MISERY IN POORS LIFE AND THE WEALTHY MAN A RICH LIFE AND WHEN THEY DIED THE POOR BRINGS INTO HEAVEN WITH ABRAHAM AND THE WEALTHY INTO HELL AND THE WEALTHY IS BEGGING WATER TO LAZARUS BUT ABRAHAM SAYS "ALALAHANIN MO NAGPASASA KA SA BUHAY MO SA LUPA AT INAALIW SI LAZARUS DITO AT NAGDURUSA KA".  THERE IS GOOD JUDGMENT IN AFTER LIFE FOR WHOM DID NOT FOLLOW THE WORDS OF GOD BY SIMPLY HELPING OTHERS OR POOR IN LIFE.  IN RELATIONS TO THIS IN APEC ISSUE WE HOPE THIS UNITY HELP FOR THE POOR'S ALLEVIATIONS AND EAT GOOD FOOD NOT JUST A TINY FOOD FROM TABLE AND IN RETURN RECEIVED THE BLESSING OF GOD AND SALVATION IN THE FUTURE.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.    

THE MIRACLES AND LIGHTS AND APPARITIONS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES OF PEACEFUL LIVES AND
HELP THE PEACE TALKS IN THE PHILIPPINES TO BE IMPLEMENTED.  THE GUIDANCE OF MOTHER MARY BLESS TO US WITH HER MIRACLES LIGHTS AND APPARITION UNITY PEOPLE IN GOOD AND PEACE AND UNITY TO MAKE A GOOD SOCIETY AND GOVERNMENT.   IN GUIDING US TO GOOD WHAT IS GOOD TO PATTERN IT IS THE WORDS OF GOD AND SIMPLY BETTER GOOD GOVERNMENT AND SOCIETY GUIDED BY WORDS OF GOD AND GUIDE OUR UNITY IN GOODNESS TO CHOOSE WHAT IS GOOD GOVERNMENT AND POLITICS AND ECONOMICS ETC, ETC.  IN MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDE THIS GOVERNMENT IN GOOD GOVERNMENT AND THE PEOPLE TO VOICE IT.  IN OUR PERSPECTIVE FROM HUMAN RIGHTS AND GOOD GOVERNANCE MOTHER MARY LIGHTS US AND MAKE THIS EMPOWER IN THIS COUNTRY.  IN OUR BIBLE LIGHTS PROMOTIONS MOTHER MARY LIGHTS US AND MAKE MIRACLES TO MAKE PEOPLES GUIDE IN FAITH IN THE BIBLE AND LIGHTS MUCH IN THEIR BELEIF TO PRACTICE IT.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.  READ AS WHAT WE EXPLAINED THE GODS WORDS AND MESSAGE IN MINDANAO AND PHILIPPINES PEACE ISSUES. TO ALL BIBLE WIZARDS EXPLAIN THE MESSAGE OF GOD TO PEOPLE IN OUR BIBLE PROMOTION IN ISSUE OF POVERTY AND MATERIAL WORLD AND IN CONNECTION IN PEACE IN MINDANAO AND INSURGENCY PROBLEMS SPIRITUAL GUIDANCE OF GOD. 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.

"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...
TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.comFOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17
17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment