Saturday, March 14, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates March 15, 2015

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates March 15, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDBIBLE LIGHTS PROMOTIONS


TEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
LENTEN SEASON
SPIRITUAL GUIDANCE IN RECEIVING AND BELIEVING
THE BIBLE

"Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungaingan, at paninirang puri."  Matthew 15:19


"Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao."  John 2:25
  "Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng panginoong Hesu-Kristo" 2Tesalonica 2:14


"Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohan." 2Thesalloninans 2:11


"Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin.  At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti."  Hebrews 10:23-24


 "At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos" Hebrews 13:16 CBCP AND VATICAN UPDATES
​"Pope Francis appoints Tagle CBF President"
"Pope Francis: homily with announcement of Year of Mercy"

SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung PAGTANGGAP NG BIBLE O MABUTING BALITA"
"Isyung LENTEN SEASON"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES March 15, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.   

ADVANCE LENTEN SEASON TO ALL, UNITE AND HAVE FAITH CELEBRATE OUR SALVATIONS.....


THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE ​"Pope Francis: homily with announcement of Year of Mercy". IN CBCP WEBSITE ISSUE ​"Pope Francis appoints Tagle CBF President". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungaingan, at paninirang puri." Matthew 15:19.  "Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao." John 2:25.  "Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng panginoong Hesu-Kristo" 2Tesalonica 2:14.  "Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohan." 2Thesalloninans 2:11.  "Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti." Hebrews 10:23-24.  "At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos" Hebrews 13:16THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT ​"Pope Francis appoints Tagle CBF President". THE APPOINTMENT OF ARCHBISHOP TAGLE AS Catholic Biblical Federation CBF PRESIDENT.  HE IS APPOINTED BY THE POPE IN THE ROMAN CURIA.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORT OUR ARCHBISHOP CARDINAL TAGLE IN HIS WE SEAT IN ROMAN CURIA, THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY BE WITH HIM IN HIS NEW TASK OF PERFORMING THE PROGRESS OF CATHOLIC CHRISTIAN BELIEF AS CBF PRESIDENT.  WE AS BIBLE PROMOTERS UNITE ON GODS BLESSING TO YOU AND KEEP FAITH IN GOD, THE LIGHTS BE WITH YOU LEADING THIS TASK.  WE PRAY SOMEDAY WITH LIGHTS AND MIRACLES OF GOD SPREADING HIS WORDS IN BIBLE GUIDE TO US SHARE IT TO YOU FOR MORE VOWS RESPECTING AND KEEPING FAITH TO GOD.  WE HOPE OUR CARDINAL TAGLE AND THE CBCP GIVE ALL FILIPINOS A BIBLE IN EVERY HOME TO HAVE LIGHTS IN THE HOME AND THE SPIRIT OF GOD IS WITH THEM.  TO ALL FILIPINO GOD CALL US FROM THE GOSPEL OF JESUS CHRIST RECEIVED IT HE IS OUR WAY AND LIGHTS TO GOD.   GIVE EVERY HOME LIFE AND LIGHTS AND SPIRIT GIVING THEM A BIBLE.  TO ALL WHO ARE GIVEN THE MANAGING OF MATERIAL THINGS HELP CBCP CHURCH OR BY YOUR OWN INITIATIVE TO TRANSFORM SOME MATERIAL YOU HAVE IN BIBLE TO LIGHTS THE PEOPLE WITH LIGHTS OF GOD.  TRANSFORM SOME NECKLACE GOLD OR EXCESS MONEY OF YOURS INTO BIBLE AND HELP IN PURELY IN SPIRITUAL IN THIS WAY ALSO NOT JUST FOOD AND ANY MATERIAL NEEDS IT IS NOT FOOD WE LIVE BUT IN SPIRIT AND WE ALL START IN OUR FAITH IN BIBLE AND WORDS OF GOD.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.    


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT ​"Pope Francis: homily with announcement of Year of Mercy". THE POPE IN VATICAN HOMILY IS ABOUT MERCY TO OTHERS.  HE CITED WORDS OF GOD HAVING MERCY TO A WOMEN AND OTHERS.  THE LOVE OF GOD AND FOLLOW HIM OR JESUS CHRIST WILL GIVE MERCY.  GOD IS MERCY HE HAS MERCY ON US DESPITE OF OUR SINS THAT WE ARE NOT WORTHY IN GODS KINGDOM.  HE GAVE MERCY SO THAT WE HAVE THE CHANCE TO BE PART OF HIS KINGDOM AND LIVE IN THIS LIFE FOR GOOD.  THE GOSPEL AND JESUS CHRIST MISSION IS FOR THE NEEDY SPECIALLY THE POOR WHO ARE BEING OPPRESSED IN THIS WORLD BY THE PEOPLE WHO ARE NOT HAVING EQUAL PERSPECTIVE FOR OTHERS.  IN SUBDUING THE EARTH AND LIVING THE INEQUALITIES ARRIVED AND OCCUR AND THE EXISTENCE OF POOR AND OPPRESSED ARISE MUCH.   THE EVILNESS RISES EMPLOYING CHAOS AND VIOLENCE AND CRIMES AND ALL FORM OF EVILNESS.  GOD GAVE US MERCY AND FORGIVE SPECIALLY SEND JESUS CHRIST IN THIS MISSION FOR ALL SAVING US IN SINS THRU PEACEFUL WAY FROM TEACHING THE GOSPEL AND IN HIS CRUCIPIXION.  JESUS CHRIST IS THE MESSIAH OUR SAVIOR.  TEACHING US NOT TO COMMIT SINS IS SAVING US IN SINS AND OTHERS SIN FROM EVERYONE WHOM SINS RESULTS OF DEATH AND ANY FROM OF EVILNESS.  FOLLOW JESUS CHRIST MERCY FOR NOT COMMITTING SINS TO OTHERS HAVING MERCY EVEN SACRIFICE THEMSELVES STOPPING OTHERS FOR MAKING SINS.  STOPPING PEOPLE IN MAKING SINS IS FROM TEACHING YOU GOOD OR THE GOSPEL THE WORDS OF GOD IN GOOD DEEDS AND STOPPING YOU IN CONTINUES SINS AND AT TIME OF MAKING SINS AND IT NEEDS MERCY AND FORGIVENESS TO GIVE THEM CHANCE FOR NEW LIFE AND LIVING.  THE EXAMPLE OF MARIA MAGDALENE IN HER SINS GOD SAVE HER AND HAVE MERCY IN HER ON THE THREATS OF DEATH OF OTHERS WHO THINK THEMSELVES ARE NOT SINNERS.   KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.     

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE.   "Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungaingan, at paninirang puri." Matthew 15:19.  "Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao." John 2:25.  "Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng panginoong Hesu-Kristo" 2Tesalonica 2:14.  "Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohan." 2Thesalloninans 2:11.  "Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti." Hebrews 10:23-24.  "At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos" Hebrews 13:16.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK IS ABOUT AGAIN HIS GOD CALL US THRU THE BIBLE OR GOSPEL EVANGELIZATIONS OR THRU JESUS CHRIST.  ANYWHO RECEIVED THE BIBLE TEACHING OF GOOD DEEDS AND WAY OF LIFE WILL LIVE THE GOOD LIFE AND RECEIVED THE KINGDOM OF GOD FROM THE TIME YOU BELEIVE AND LIVE WITH GODS FAITH IN THIS PRESOCIETAL WORLD HE CREATED FOR US FOR THE FUTURE HEAVEN OR PERFECT SOCIETY  HE CREATED FOR US. BE STRONG IN FAITH UNTIL THE TIME COMES AND IN THIS PRE SOCIETAL WORLD KEEP THE GOOD WITH FAITH AND LIVE IN ACCORD AND GUIDANCE OF GODS TEACHINGS.  LIVE WITH FAITH IS MORE GOOD RATHER THAN LIFE IN COMMON GOOD WHICH GOD TEACHES WHAT IS COMMON LIFE WITH FAITH TO LIVE.  DO NOT FORGET TO DO GOOD AND HELP OTHERS IT IS THE SWEET OFFERINGS TO GOD AND HAVE OFFERING OF DIRECT FOR GOD THRU JESUS CHRIST LIKE SONGS OF IMNO AND OTHERS AND UNITY.   TO BE GOOD IT COMES FROM OUR HEART WHO DRIVE OUR MINDS IN GOOD AND BAD DEEDS AND ALWAYS LEARN THE TEACHINGS OF JESUS CHRIST TO LOVE OTHERS AND LOVE GOD FIRST FOR GOOD DEEDS, GOD AND JESUS CHRIST KNOWS WHAT IS IN OUR HEART AND MIND.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


2 CORINTHIANS 3:1-18.  THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND APOSTLES IS ABOUT THE SERVANT OF THE BIBLE.  IT IS THE WORKERS OF NEW TESTAMENT THAT THEY SERVE FROM THE RECOMMENDATION OF THE PEOPLE.  THE NEW TESTAMENT IS FROM SPIRIT AND NOT LETTERS ONLY.  THIS WORDS OF GOD IS WRITTEN THRU HOLY SPIRIT AND NOT JUST IN LETTERS ONLY.  THE WORDS WRITTEN FROM HOLY SPIRIT IS LIFE AND IT LIGHTS US ALL.  THE WORD OF JESUS CHRIST IS LIGHTS TO ALL OF US AND THE SERVANT OF NEW TESTAMENT IS WORKERS OF LIGHTS.  LET US ALL RECEIVED THE LIGHTS OF GOD AND HAVE LIFE.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.     THE MIRACLES AND LIGHTS AND APPARITIONS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES OF PEACEFUL LIVES AND
HELP THE PEACE TALKS IN THE PHILIPPINES TO BE IMPLEMENTED.  THE GUIDANCE OF MOTHER MARY BLESS TO US WITH HER MIRACLES LIGHTS AND APPARITION UNITY PEOPLE IN GOOD AND PEACE AND UNITY TO MAKE A GOOD SOCIETY AND GOVERNMENT.   IN GUIDING US TO GOOD WHAT IS GOOD TO PATTERN IT IS THE WORDS OF GOD AND SIMPLY BETTER GOOD GOVERNMENT AND SOCIETY GUIDED BY WORDS OF GOD AND GUIDE OUR UNITY IN GOODNESS TO CHOOSE WHAT IS GOOD GOVERNMENT AND POLITICS AND ECONOMICS ETC, ETC.  IN MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDE THIS GOVERNMENT IN GOOD GOVERNMENT AND THE PEOPLE TO VOICE IT.  IN OUR PERSPECTIVE FROM HUMAN RIGHTS AND GOOD GOVERNANCE MOTHER MARY LIGHTS US AND MAKE THIS EMPOWER IN THIS COUNTRY.  IN OUR BIBLE LIGHTS PROMOTIONS MOTHER MARY LIGHTS US AND MAKE MIRACLES TO MAKE PEOPLES GUIDE IN FAITH IN THE BIBLE AND LIGHTS MUCH IN THEIR BELEIF TO PRACTICE IT.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.  READ AS WHAT WE EXPLAINED THE GODS WORDS AND MESSAGE IN MINDANAO AND PHILIPPINES PEACE ISSUES. TO ALL BIBLE WIZARDS EXPLAIN THE MESSAGE OF GOD TO PEOPLE IN OUR BIBLE PROMOTION IN ISSUE OF POVERTY AND MATERIAL WORLD AND IN CONNECTION IN PEACE IN MINDANAO AND INSURGENCY PROBLEMS SPIRITUAL GUIDANCE OF GOD.  
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21
 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... 


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment