Saturday, October 1, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates OCTOBER 02, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS 

AND COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates OCTOBER 02, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"MAGKAISA SA PANANALIG ATING
PANGINOONG DIYOS
MULA SA PANANALIG SA
PANGINOONG KRISTO HESUS"

"Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." John 3:16


"Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan." John 4:24
"Ako at ang Ama ay iisa" John 10:30


 "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin." Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanma'y di sila mapapahamak; hindi sila maagaw sa akin ninuman." John 10:27-28


"Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito.  Kinakailangang sila'y alagaan ko rin; pakikinggan nila ang aking tinig.  Sa gayo'y magiging isa ang kawan sa isa pastol." John 10:17


"Tapat ang Diyo's na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo na ating Panginoon." Corinthians 1:9


"Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo at bawa't isa'y bahagi nito." 1Corinthians 12:27


"May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat.  Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat." Ephesians 4:6
   
Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan.  Tayong lahat ay pinainom sa isa ng Espiritu." 1Corinthians 12:13


"At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Mabuting Balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Judio, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos; sila'y ma bahagi rin ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus." Ephesians 3:6


CBCP AND VATICAN UPDATES
"Manila archdiocese to celebrate Marian Jubilee"
"Catholics in Georgia praying for Christian Unity"KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
"Spread the word of God thru Jesus Christ and save the world from evilness"
"THE MERCY OF GOD IS IN FAITH TO JESUS CHRIST"
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES OCTOBER 02, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO AT BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN SA KASAMAAN AT GABAYAN SA KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"


THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Catholics in Georgia praying for Christian Unity". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Manila archdiocese to celebrate Marian Jubilee". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." John 3:16.  "Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan." John 4:24.  "Ako at ang Ama ay iisa".  "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin." Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanma'y di sila mapapahamak; hindi sila maagaw sa akin ninuman." John 10:27-28.  "Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin; pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayo'y magiging isa ang kawan sa isa pastol." John 10:17.  "Tapat ang Diyo's na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo na ating Panginoon." Corinthians 1:9.  "Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo at bawa't isa'y bahagi nito." 1Corinthians 12:27.  "May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat." Ephesians 4:6.  "Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isa ng Espiritu." 1Corinthians 12:13.  "At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Mabuting Balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Judio, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos; sila'y ma bahagi rin ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus." Ephesians 3:6


 
THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE "Manila archdiocese to celebrate Marian Jubilee".   ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SAManila archdiocese to celebrate Marian Jubilee SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA MARIAN JUBILEE NA IDARAOS NGAYONG OKTUBRE NA PAMUMUNUAN NG CBCP.  FOR THE CELEBRATION OF YEAR OF MERCY AY MAGKAKAROONG NG MGA PANANALITA ANG ATING CBCP BILANG PATUNAY NA SI MOTHER MARY AY MOTHER OF MERCY. 


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT PANGINOONG KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA NG KANYANG KALIWANAGAN AT MILAGRO AT PAGAAPARISYON AY MAGBIGAY KALIWANAGAN SA BUONG SIMBAHANG KATOLIKO MULA SA CBCP AT LAHAT NG KRISTIYANO KATOLIKO AT KRISTIYANO SA MUNDO AT LAHAT NG TAO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAGSASABOSES NG PAGSUPORTA SA OKASYONG ITO AT NAWAY MARAMING MAKIISA DITO AT DUMALO SA INYONG MGA GAGANAPING MGA PROGRAMA.  MULI PATULOY NA GABAYAN ANG BANSA TUNGO SA MUNDO NG MABUTING BALITA SA GABAY NI MOTHER MARY AT KANYANG MGA MILAGRO AT KALIWANAGAN AT AKAYIN SA ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY SA PANANALIG AT DIYOS AT KRISTO HESUS AT ISABUHAY ANG PAGGAWA NG MABUTI NA KALOOBAN NG DIYOS SA LAHAT SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Catholics in Georgia praying for Christian Unity".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PANALANGIN NG MGA TAGA IBANG BAYAN O BANSA MUAL GEORGIA NG PAGKAKAISA SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS O KRISTIYANISMO.  MULA SA BAYANG ITO AY ISANG PAMILYA DITO AY NANALIG SILA NA ANG HATID NA TUWA NG PAGBISITA NI POPE FRANCIS DUON AY HINDI LANG MADAMA NA SILA AY PARTE NG UNIVERSAL CHURCH O KATOLIKO KRISTIYANO KUNDI ITO AY NAGBIBIGAY NG EHEMPLO NG PAGKAKAISA NG KRISTIYANO SA MUNDO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY PATULOY NA MAGBIGAY KALIWANAGAN SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO KAGAYA NG KRISTIYANO SA GEORGIA.  NAWAY PATULOY NA MAGING MATIBAY ANG PANANALIG NG MGA KRISTIYANO SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT PATULOY NA MAGKAISA SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS SA GABAY NI MOTHER MARY.  HINDI LAMANG ANG SIMBAHANG KATOLIKO AT KRISTIYANO KUNDI LAHAT NG RELIHIYON AT HINDI NANALIG NA MALIWANAGAN AT MAGKAISA SA PANANALIG SA DIYOS ANG MUNDO MULA INTERFAITH UNITY SA GABAY NG ARAL NI JESUS CHRIST AT GABAY NI MOTHER MARY.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." John 3:16.  "Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan." John 4:24.  "Ako at ang Ama ay iisa".  "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin." Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanma'y di sila mapapahamak; hindi sila maagaw sa akin ninuman." John 10:27-28.  "Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin; pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayo'y magiging isa ang kawan sa isa pastol." John 10:17.  "Tapat ang Diyo's na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo na ating Panginoon." Corinthians 1:9.  "Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo at bawa't isa'y bahagi nito." 1Corinthians 12:27.  "May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat." Ephesians 4:6.  "Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isa ng Espiritu." 1Corinthians 12:13.  "At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Mabuting Balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Judio, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos; sila'y may bahagi rin ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus." Ephesians 3:6. THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY TUNGKOL SA PAGKAKAISA NG MUNDO SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  TAYONG LAHAT AY PINAGKAKAISA NG DIYOS SA PANANALIG SA KANYA SA PAGSUGO NG KANYANG BUGTONG NA ANAK BILANG PAG-IBIG NIYA SA ATIN.  IISA LAMANG ANG BAUTISMO AT IISA ANG PANGINOON AT IISA ANG DIYOS AT AMA NATNG LAHAT.  TAYONG LAHAT AY PINAINOM SA IISANG ESPIRITU. TAYONG LAHAT AY IISANG KATAWAN AT MAGKAKAUGNAY.  ANG MALAYA AT ALIPIN AT ANUMANG LAHI MULA HUDYO NA NAGMULA ANG KALIGTASAN KAY KRISTO HESUS AY MAGKAKAISA NA SA PAMAMAGITAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS.  MAGKAISA TAYONG LAHAT SA PANANALIG SA DIYOS MULA SA KANYANG HABAG SA ATIN SA PAGTUBOS NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA ATING PAGKAKASALA.  PINALAYA NA TAYO NI KRISTO SA PAGKAKASALA AT KAMATAYAN AT ANG MANANALIG SA KANYA AY MAY BUHAY NA WALANG HANGGAN.  ANG PANGINOONG DIYOS AMA AT KRISTO HESUS AY IISA.  ANG IBANG TUPA O RELIHIYON AT HINDI NANALIG SA KANYA AY KANYANG PAGKAKAISAHIN AT SILAY MAKIKINIG DIN AT MAKIKISA DITO.


SA ATING SITWASYON SA BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY MAGKAISA TAYO SA DIYOS MULA SA PANGINOONG KRISTO HESUS AT PAIRALIN ANG MABUTI SA PANANALIG MULA ESPIRITWAL AT KUMON NA MABUTI O PRAKTIKAL NA GAWANG MAY PANANALIG SA DIYOS NA MABUBUTI.  ANG PAGBUBUKLOD NATIN SA DIYOS AY MAGHAHATID NG KAPAYAPAAN AT BUHAY PARA SA LAHAT AT KALIGTASANG ESPIRITWAL.  SA GABAY NG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG BAWAT RELIHIYON MULA KATOLIKO AT HINDI NANALIG AY MAGKAISA SA DIYOS AT MAGKAROON TAYO NG PAGKAKAISA SA KAPAYAPAAN AT PAG-IBIG AT KABUTIHAN.  ANG PAGKAKAISA SA DIYOS AY MAGBIBIGAY SA ATIN MULA PILIPINAS AT MUNDO O LAHAT NG TAO NG PAGTUTULUNGAN TUNGO SA ISANG MAUNLAD NA PAMUMUHAY MULA PANTAY NA HUSTISYA AT PAGBALANGKAS NG  PANTAY NA PULITIKA AT EKONOMIYA AT SIBIL AT SOCIAL AT KULTURAL NA USAPIN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.

 
SINUGO NI JESUS ANG LABING ISANG ALAGAD MATHEW 28:16-20,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS TUNGKOL SA PAGSUGO NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA KANYANG MGA ALAGAD NA PAGKAISAHIN ANG LAHAT NG BANSA AT BAUTISMUHAN SA PANGALAN NG DIYOS AMA AT ANAK AT ESPIRITU SANTO.  TAYONG LAHAT AY MAGKAISA SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS SA IISANG BAUTISMO NA IBINIBIGAY SA LAHATGOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH IN MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
-----------------------
---------------

0 comments:

Post a Comment