Saturday, May 2, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MAY 03, 2015

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MAY 03, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDBIBLE LIGHTS PROMOTIONS


TEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
GOD WORSHIP AND PRAYERS

"Manalangin kayo ng hindi kayo madaig ng tukso." Luke 22:40

"Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritwal, dahil sa ating pakikipag-isa kay kristo." Ephesians 1:3

"Magalak kayong lagi: maging matiyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Cristo Jesus and lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos." 1Thessalonians 5:16

"Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Jesus mula sa langit,  kasama ang makapangyarihan niyang anghel." Thessalonians 1:7

 "Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at nakamit ng mga ipinangako ng Diyos, Nagpatikom sila ng bunganga ng leon, pumatay ng nagngangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, anupat napaurong ang hukbo ng dayuhan." Hebrews 11:33CBCP AND VATICAN UPDATES
"
‘True prayer is dangerous’ – priest"
"
Pope Francis' prayer intentions for May"


SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung PAGDADASAL SA DIYOS"
"Isyung MARY INTERCESSION FOR OTHERS"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES May 03, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.


THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis' prayer intentions for May". IN CBCP WEBSITE ISSUE "‘True prayer is dangerous’ – priest". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Manalangin kayo ng hindi kayo madaig ng tukso." Luke 22:40.  "Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritwal, dahil sa ating pakikipag-isa kay kristo." Ephesians 1:3.  "Magalak kayong lagi: maging matiyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Cristo Jesus and lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos." 1Thessalonians 5:16.  "Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Jesus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niyang anghel." Thessalonians 1:7.  "Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at nakamit ng mga ipinangako ng Diyos, Nagpatikom sila ng bunganga ng leon, pumatay ng nagngangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, anupat napaurong ang hukbo ng dayuhan." Hebrews 11:33


 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "‘True prayer is dangerous’ – priest". THE SPIRITUAL GUIDANCE OF THE CBCP TODAY TO ALL BELIEVERS IS ABOUT PRAYERS.  ACCORDING TO THEM WHEN WE RELATE TO GOD IN TRUE PRAYERS THERE IS DANGEROUS.  AS WHAT THE CBCP PRIEST WANT TO GUIDE THE BELIEVERS IN THEIR TEACHINGS, THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ADDITIONAL GUIDANCE ABOUT PRAYERS AND DIRECT RELATION TO GOD IS IN PRAYERS SOME PEOPLE DOES NOT KNOW HOW TO PRAY AND RELATE TO GOD AND THE HOLY SPIRIT IS THERE TO GUIDE US IN PRAYING TO GOD.  IN PRAYING TO GOD THERE IS ALWAYS MIDDLE IN HIM THROUGH JESUS CHRIST AND BE ONE WITH JESUS CHRIST.  ALSO THERE IS ANGELS BRING AND WORK FOR OUR PRAYERS TO GOD, LIKE ANGELS OF VIRTUE, ETC., ETC.  ON THE MESSAGE OF GOD TODAY ALSO REGARDING THE THIS GUIDANCE OF CBCP TO PEOPLE ARE WE HAVE TO PRAY FOR NOT BE TEMPTED.  IN PRAYERS IT IS DIRECT WORSHIP ALSO TO GOD THAT WE GIVE TIME IN PRAYING TO HIM THROUGH JESUS CHRIST.  IF WE SUBMIT AND BELIEVE TO GOD BY PRAYERS HOLY SPIRIT IS BE WITH US AND HE PERFORM GOOD FOR US OR BRING US TO GOODNESS.  HOLY SPIRIT GUIDE US AND WITH US IN PRAYING TO GOD AND ALSO THE ANGEL OF GOD BRING PRAYERS TO GOD WORKS IN OUR PRAYERS.  GOD SAY BE NOT TEMPTED AND PRAY MEANING THE PRAYERS WILL CHANGE US A LOT IN GOODNESS OR GUIDE US IN GOODNESS THAT IF WE PRAY THE TEMPTATION WILL GONE OR SINS WILL DESTROY BY PRAYING AND GUIDE US IN GOOD DEEDS OR WE WILL FOLLOW JESUS CHRIST TEACHING FROM GOD FROM LOVE GOD AND LOVE OTHERS.  IN PRAYERS GOD SAYS IN YOUR FAITH A MOUNTAIN WILL MOVE IF YOU WANT, YOU WILL DEFEAT KINGDOM IN YOUR FAITH.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS IN FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST YOU WILL LIBERATE PEOPLE FROM IN-EQUALITIES AND OPPRESSIONS ETC., ETC. IN THE POWER OF PRAYER THE ANGEL OF GOD WILL PERFORM MIRACLES TO HELP YOU IN GOODNESS AND FOR SALVATION'S.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.  

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis' prayer intentions for May".  THE VATICAN TODAY SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD IS ABOUT PRAYING FOR OTHERS SIMPLY.  INTERCESSION OR PRAYING OF GOOD OF OTHERS IS THE GUIDANCE OF THE POPE IN HIS WEBSITE IN VATICAN.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORT POPE IN HIS SPIRITUAL GUIDANCE WHICH INTERCESSION PRAYING TO GOD FOR OTHERS IS A VERY GOOD LOVE FOR OTHERS AND NOT JUST HELPING THEM PRACTICALLY.  PRAYING OTHERS AND HELPING THEM PRACTICALLY ARE VERY GOOD BEHAVIOR OF A PERSON AND THIS GOD WANTS TO US.  MOTHER MARY INTERCESSION TO US FOR OUR GOODNESS AND GOOD LIFE WAS A HOLY DEEDS OF HER. IN THIS MATTER PEOPLE ARE NOT THINKING BAD TO OTHERS BUT PRAYING FOR GOOD OF THEM.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ARE NOT JUST PRAY FOR OTHERS TO BE SAVED AND BECOME GOOD PERSON BUT WE SPREAD AND TEACH AND BRING THE MESSAGE OF GOD TO EVERYONE AND GIVE LIGHTS TO ALL WITH HELP OF MOTHER MARY TO BE GOOD AND FOR THEIR SALVATIONS.  IN PRACTICAL DEEDS OF TEACHING GOOD FROM BIBLE AND BRING MESSAGE OF GOD WITH MIRACLE OF LIGHTS OF GOD AND HELP OF MOTHER MARY AND APPARITIONS IS THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SERVE TO GOD.  WITH MIRACLE OF LIGHTS OF GOD AND HELP OF MOTHER MARY IN SPREADING AND GIVING MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WE HOPE THAT WE CHANGED YOU TO BE STRONG TO GOD AND BE WITH GOD AND KEEP IN FAITH AND REMIND TO GOD ALWAYS THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY.   KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.      THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE. "Manalangin kayo ng hindi kayo madaig ng tukso." Luke 22:40.  "Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritwal, dahil sa ating pakikipag-isa kay kristo." Ephesians 1:3.  "Magalak kayong lagi: maging matiyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Cristo Jesus and lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos." 1Thessalonians 5:16.  "Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Jesus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niyang anghel." Thessalonians 1:7.  "Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at nakamit ng mga ipinangako ng Diyos, Nagpatikom sila ng bunganga ng leon, pumatay ng nagngangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, anupat napaurong ang hukbo ng dayuhan." Hebrews 11:33   THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK IS ABOUT PRAYERS AND WORSHIPING GOD.  GOD MESSAGE IS ALWAYS PRAY TO AVOID TEMPTATION, HIS MESSAGE AND GUIDE TODAY THIS WORD TO HIS DISCIPLES DURING PRAYING BEFORE HIS CRUCIFIXION.  GOD MESSAGE WANT TO TEACH US BE AWAKE IN FAITH AND PRAY ALWAYS TO DEFEAT TEMPTATIONS AND SINS.  IN PRAYER WE WILL CONQUER IT AND WE WILL GUIDE TO BE STRONG IN FAITH AND GOOD DEEDS.  GOD MESSAGE ALSO BE ALWAYS THANKFUL TO GOD FOR HE GIVES ALL THE SPIRITUAL BLESSING TO US IN UNITING AND BE ONE WITH CHRIST.  GOD WILL BLESS US ALL SPIRITUAL BLESSING UNITING TO JESUS CHRIST.  HAVE STRONG TIME AND PATIENCE IN PRAYING AND LET US ALL REJOICE AND THANKS IN THE NAME OF JESUS CHRIST.  GOD MESSAGE HAVE PATIENCE IN THIS LIFE AND SOON HE WILL GIVE US HAPPINESS IN THE SECOND COMING OF JESUS CHRIST WITH HIS POWERFUL ANGELS.  GOD MESSAGES ALSO IF WE HAVE BIG FAITH WE CAN DEFEAT KINGDOM AND HE WILL MAKE US STRONG EVEN WE ARE WEAK IN BATTLE.  HAVE FAITH HAVING PRAYERS AND GOD WILL GIVE YOU EVERYTHING YOU CANT IMAGINE.         
 
      
AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.

LUKE 17:5-6 FAITH TO  GOD.  THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND APOSTLES IS ABOUT FAITH TO GOD. THE MESSAGE OF GOD FROM JESUS CHRIST TEACHINGS IS ABOUT FAITH THAT IF WE HAVE BIG FAITH WE CAN MOVE ANY MOUNTAIN AND TREES TO GROW IN OCEAN AND TO PLACE IN ANOTHER PLACE.  GOD IS ALMIGHTY AND IN OUR BIG FAITH TO GOD HIS MIRACLES AND POER WILL WORKS FOR US.  GOD WILL BLESS MIRACLES FOR US FROM HIS ANGELS TO WORK FOR OUR BELEIF AND PRAYERS.   KEEP FAITH,  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.    
AGAIN IN THIS WEEK HAVE FAITH IN GOD THRU JESUS CHRIST AND BE THE HELP OF THE MIRACLES OF LIGHTS AND APPARITIONS OF MOTHER MARY GUIDE YOU TO FOLLOW THE BIBLE AND WALK IN GOODNESS AND IN THE LIGHT AND NEVER WALK IN DARKNESS OR SINS.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MIRACLES OF GOD AND JESUS JESUS CHRIST IN HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FOLLOWING THE BIBLE AND WALK AND ACTS IN GOODNESS.  HAVE GOOD GOVERNMENT AND GOOD SOCIETY FOR EACH OTHER IN LIVING WITH FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH MIRACLES OF LIGHTS OR MOTHER MARY, DO THE GOOD DEEDS ON BIBLE TEACHINGS AND SUPPORT HUMAN RIGHTS GOOD DEEDS AND GOOD GOVERNMENT AND EQUALITY OF JUSTICE AND POLITICS AND ECONOMY AND SOCIAL AND CULTURE.  THE MIRACLES OF MOTHER MARY GUIDES YOU ALL AND BE GOOD TO UNITE AND SUPPORT IT.  LET US ALL UNITE NOW AND HAVE GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT FOR GOOD LIFE.  WE BELEIVE THE BIBLE WILL GUIDE US AND MIRACLES OF MOTHER MARY TO SUPPORT GOODNESS IN SOCIETY.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS HAVE FAITH IN GOD ALSO THAT ON THE CALAMITIES WE FACED AND EXPERIENCED IN THIS COUNTRY IN THE PAST YEARS WILL OCCUR AGAIN NOT JUST IN NORMAL OCCURRENCES BUT IN SO MUCH LEFT AND RIGHT CALAMITIES AND DEVASTATION IN THIS COUNTRY UNTIL THE GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT HAVING FULL HUMAN RIGHTS BASICALLY AND EQUALITY IN JUSTICE AND POLITICS AND ECONOMICS ARE NOT ACHIEVE IN THIS COUNTRY.   KEEP FAITH TO FAITHFUL BE STILL UNTIL WE ACHIEVED IT AND WE LIBERATE FROM THE IN-EQUALITIES OF THIS COUNTRY.  WE HOPE THOSE DEVASTATIONS, CALAMITIES WILL ELIMINATE BY MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BE LIGHTED AND DO THE GOOD DEEDS FOLLOWING BIBLE AND SUPPORT HAVING GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT IMPLEMENTING FULL HUMAN RIGHTS, EQUAL JUSTICE ETC., ETC., HELPING EACH OTHER NOTJUST IN CALAMITY DAY.   

 
GOD THRU JESUS CHRIST ON BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREADING YOU THE BIBLE WITH MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS AND BE GOOD TO HAVE GOOD GOVERNMENT AND GOOD SOCIETY IN THIS NATIONS AND BE GODS NATION AND WE HAVE FAITH THAT DISREGARDING THIS BLESSINGS AND FIGHTING GOD THE DEVASTATIONS OF WEATHER AND ALL CALAMITIES WILL CHANGE THIS COUNTRY FOR GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT AS WHAT THIS COUNTRY EXPERIENCES IN PAST CALAMITIES IT IS JUST A SMELL OF CHANGING YOU TO BE GOOD AND BE NOT ABUSIVE AND IN-EQUAL IN JUSTICE AND ETC., ETC.  IN OUR HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WE BELIEVE IN THIS GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES BLESSINGS TO ENCOURAGE THIS NATION UNITING RICH AND POOR OR ALL CLASSES IN SOCIETY  IN OUR HUMAN RIGHTS PROMOTIONS AND SUPPORT AND IMPLEMENT AND PRACTICE IT IN OUR COUNTRY FROM BIBLE FAITH AND LIBERATE THE POVERTY, OPPRESSION AND IN-EQUALITIES, ABUSES ETC., ETC. AND CONTINUING ABUSES AND OPPRESSIONS AND INEQUALITIES IN THIS COUNTRY NEVER BELIEVE IN GOD AND HELP OF MOTHER MARY, WE BELIEVE IN MIRACLES THAT TRAGIC DEVASTATION FROM NATURE WILL OCCUR IN THIS COUNTRY AS WHAT IS HAPPENING LATELY UNTIL SUCH CONTINUES ABUSES AND OPPRESSIONS, POVERTY FALL DOWN AND SUPPORT OUR VOICE IN THIS DEMOCRACY.  GOD AND JESUS CHRIST BE WITH US.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.           
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.   

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.   

STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21
 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... 


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment