Monday, September 28, 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates SEPTEMBER 27, 2015

0 comments


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates SEPTEMBER 27, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

TEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"PANGITAIN AT MGA SENYALES SA HULING ARAW"
"PAGPULA NG BUWAN AT PAGHIHIMAGSIK
NG TAO SA DIYOS" "SUWAIL"

"Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa: Dugo, apoy at makapal na usok." Acts 2:20


"Magdidilim ang araw at pupulang animo'y dugo ang buwan, Bago sumapit ang Araw ng Panginoon, ang dakila at maningning na Araw."Acts 2:21 


Magkakaroon ng tanda sa araw, buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at daluyong ng dagat." Luke 21:25


at sinabi pa niya: "Magkikidigma ang bansa laban sa kapwa mga bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa ibat ibang dako, at may lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at kagila gilalas na tanda mula sa langit." luke 21:10-11  

"Tandaaan mo ito: ang mga huling araw ay mababatbat ng kahirapan.  Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang,walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sila sa mabuti." 2Timothy 3:1-3


"Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat hindi nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail - Means ( 666 ) ." 2 Thessalonians 2:3  
 


CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope Francis closes World Meeting of Families in Philadelphia with a call to openness to miracles of love for the sake of families of the world"

"PNP attend character enhancement seminar"


SPIRITUAL GUIDANCE


"Isyung Mis-leading sa Marijuana Bill"
"Isyung Feast of Saint"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES SEPTEMBER 27, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis closes World Meeting of Families in Philadelphia with a call to openness to miracles of love for the sake of families of the world". IN CBCP WEBSITE ISSUE "PNP attend character enhancement seminar". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa: Dugo, apoy at makapal na usok." Acts 2:20.  "Magdidilim ang araw at pupulang animo'y dugo ang buwan, Bago sumapit ang Araw ng Panginoon, ang dakila at maningning na Araw."Acts 2:21.  Magkakaroon ng tanda sa araw, buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at daluyong ng dagat." Luke 21:25.  at sinabi pa niya: "Magkikidigma ang bansa laban sa kapwa mga bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa ibat ibang dako, at may lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at kagila gilalas na tanda mula sa langit." luke 21:10-11.  "Tandaaan mo ito: ang mgahuling araw ay mababatbat ng kahirapan. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang,walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sila sa mabuti." 2Timothy 3:1-3.  "Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat hindi nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail - Means ( 666 ) ." 2 Thessalonians 2:3 THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "PNP attend character enhancement seminar".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG PAGHUBOG NG ATING PNP O POLICE FORCE IN GOD TEACHINGS THRU JESUS CHRIST AT INTERCESSORY WITH MOTHER MARY.  ANG HAKBANG NA ITO NG CBCP AY PUSPUSIN ANG PAGGABAY SA ATING PNP UPANG HUBUGIN SILA NA MAGING MABUTING LINGKOD NG ATING GOBYERNO AT NG ATING DIYOS SA PAGSESERBISYO SA GOBYERNONG ITO AT MGA TAO.  SA MGA NANALIG O HINDI NA PNP PERSONNEL AY NAPAKAGANDA NG GUIDANCE NG BIBLE IN PRACTICING YOUR DUTIES DOING GOOD DEEDS UPANG SA GAYON AY MAY ESPIRITWAL NA GABAY SA PAGPAPAIRAL NG MABUTI AT HINDI BASTA KUMON NA MABUTI LANG AS LEGAL.  ANG ESPRITWAL NA GABAY IN GOODNESS AY MAKAPANGYARIHAN KUNG SAAN KUNG MANANALIG ANG BAWAT ISA SA ESPIRIWAL NA GABAY AY BUHAY ANG BLESSING NITO AT KALIGTASANG ESPIRITWAL AT LAHAT NG BLESSING IN LIFE AT GABAY SA PAMUMUHAY.  ANG MORAL NA GABAY NG BIBLE AT NG DIYOS AY HINDI IGUGUPO ANG SINUMANG NANALIG NG TAPAT SA ANUMANG SUSUUNGIN SA KANYANG TUNGKULIN SA PULISYA.  HINDI MADEDEMORALISA SA TUNGKULIN ANG ATING PNP KUNG MAGAGABAYAN NG BIBLE AT MANANALIG SILA SA DIYOS.  MANALIG AT MAIINTINDIHAN AT IPAPAINTINDI NG DIYOS SA SINUMAN ANG KANYANG NILOOOB AT KAPAMAHALAAN O PAGHAHARI.  MULI ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA SA ATING CBCP SA HAKBANG NITO NA GABAYAN AT HUBUGIN ANG ATING PNP IN GODS TEACHING SA PAGPAPAIRAL NG EQUAL JUSTICE.  HIGIT NILANG MAIPAPATUPAD AT MAPAPAIRAL NG WASTO ANG EQUAL JUSTICE IN POLICING KUNG NANALIG AT MAY ESPIRITWAL NA GABAY ANG DIYOS. 

MANALIG NG HUSTO SA DIYOS AT KUNG DUMATING ANG PUNTO NA MASILA  KAYO NG KASAMAAN AY HINDI ITO NANGANGAHULUGAN NA PINABAYAAN KAYO NG DIYOS AT TUMALIKOD ANG IBA SA PANANALIG KUNDI ANG BUHAY NG NAGBUWIS NITO SA TUNGKULIN AY PARA SA KAPAKAN NG MARAMI AT BILANG ITINAKDANG MASILA O ISINAKRIPISYO NA MASILA NG KASAMAAN.  KABAYANIHAN ITO AT HINDI DAPAT MADEMORALISA ANG SINUMANG TUMUTUPAD NG MABUTI SA TUNGKULIN AT NANALIG SA DIYOS NA SILA AY MASILA NG MASAMA.  MAG-IBAYO NG PANANALIG UPANG MANATILING BUHAY SA PAGPROTEKTA NG KAPWA SA TUNGKULIN.  MALAKI ANG PAGKAKAIBA NG NANALIG SA DIYOS NA NAGBIGAY NG BUHAY SA KAPWA KESA SA HINDI NANALIG SA DIYOS. KUNG PARA SA KAPAKANAN NG KAPWA MO AT PARA SA DIYOS ANG PAGBIBIGAY MO NG BUHAY AY MALAKI ANG GANTIMPALA MO SA DIYOS.  SA DALAWANG GUMAGAWA NG MABUTI SA TUNGKULIN O GENERALLY AT IBINIBIGAY ITO SA KAPWA AY HIGIT ANG NANALIG KESA HINDI.  MULI ANG PANANALIG NG SINUMANG NASA PNP ANG BUBUHAY SA INYO SA INYONG PAGLILINGKOD SA ANUMANG KAPAHAMAKAN.  MANATILI SA PANANALIG HANGGANG WAKAS AT HUWAG SUMAPI SA HANAY NG SUWAIL SA TAKDANG PANAHON O KUNG SA HENERASYONG ITO MAGANAP ITO, SA MGA ABUSO SA TUNGKULIN CHOOSE THE GOOD.  ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY MAGBIGAY NG LIWANAG AT GABAY SA ATING PNP NA MAPAIRAL ANG KANILANG TUNGKULIN NG MAY PANANALIG SA DIYOS AT NAGPAPAILALIM SA KAPAMAHAALAN NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE. 


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis closes World Meeting of Families in Philadelphia with a call to openness to miracles of love for the sake of families of the world".  THE VATICAN TODAY SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGPAPATIBAY NG PAMILYA AT ANG KAPANGYARIHAN AT MILAGRO NG PAG-IBIG AY ATING KAMTIN AT ANG BAWAT ISA AY MAKAGAWA NG HIMALA FOR THE SAKE OF GOOD IN FAITH TO GOD.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA NASUPORTA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS SA KANYANG GABAY NA PATIBAYIN ANG BAWAT PAMILYA AT BUONG MUNDO SA ISANG MABUTING PAMILYA NA MAY PAGMAMAHALAN AT BUKLOD SA PANANALIG SA DIYOS.  ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY PAGBUKLURIN ANG BAWAT PAMILYA SA BUONG MUNDO AT BUONG MUNDO SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT GABAYAN SA ARAL NG PAG-IBIG NG DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NANALIG SA ANG KALIWANAGANG ITO AT MILAGRO AY MABUKLOD KAYO MULA SA AMING PROMOSYON SA BIBLIYA AT MABUTING BALITA AT GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO AT KRISTIYANO NA NANALIG DITO.  NAWAY ANG BAWAT TAHANAN AT ANG MUNDO AY MARANASAN ANG LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA NA GABAY SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS UPANG SA GAYON AY MANALIG AT ISABUHAY ANG SALITA NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS.   KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE  "Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa: Dugo, apoy at makapal na usok." Acts 2:20.  "Magdidilim ang araw at pupulang animo'y dugo ang buwan, Bago sumapit ang Araw ng Panginoon, ang dakila at maningning na Araw."Acts 2:21.  Magkakaroon ng tanda sa araw, buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at daluyong ng dagat." Luke 21:25.  at sinabi pa niya: "Magkikidigma ang bansa laban sa kapwa mga bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa ibat ibang dako, at may lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at kagila gilalas na tanda mula sa langit." luke 21:10-11.  "Tandaaan mo ito: ang mgahuling araw ay mababatbat ng kahirapan. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang,walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sila sa mabuti." 2Timothy 3:1-3.  "Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat hindi nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail - Means ( 666 ) ." 2 Thessalonians 2:3. THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.         


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY "PANGITAIN SA HULING ARAW".  ANG BIBLE VERSES NA ARAL AT MENSAHE NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA NGAYONG LINGGONG ITO MULA SA PAGLILINGKOD NG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO AY TUNGKOL SA MGA PANGITAIN SA HULING ARAW AT MAGAGANAP NA MGA KABABALAGHAN DITO.  ANG USAPIN NGAYON AY ANG PAHAYAG NI SAN PEDRO NA PANGITAIN NA TANDA SA KALANGITAN O PAGPULA NG BUWAN NA INIINTERPERT ITO SA MODERN TIMES NA BLOOD MOON OR TOTAL ECLIPSE IN TETRAD AT BIHIRA LAMANG ITONG LUMABAS SA BAWAT PANAHON AT NGAYONG ARAW NA ITO SEPTEMBER 28 AT 2:47 AM AY NAGKAROON NG KAGANAPAN NA NAMAN ANG PANGITAING ITO IN INTERPRETATION OF MOON ECLISPE IN TETRAD NA ANG BUWAN AY NAPULA SA ECLIPSE NA ITO.  SEE THIS SCIENTIFIC TETRAD AND LUNAR ECLIPSE CALENDAR http://www.timeanddate.com/eclipse/blood-moon.html AT http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LEcatalog.html. ANG PROPESIYA SA ARAW NG PAGHUHUKOM AY MARAMING TANDA NA MAKIKITA AT ISA LAMANG DITO ANG PAGPULA NG BUWAN.  BASAHIN ANG MGA BIBLE VERSES NA MENSAHE SA ATIN NG DIYOS UPANG HINDI TAYO MALIGAW SA HULING ARAW KUNG ANO ANG MGA PANGITAIN AT MANGYAYARI.  


MALIBAN SA PAGPULA NG BUWAN AY ANG TAO AY MAGHIHIMAGSIK SA DIYOS AT LILITAW ANG SUWAIL O 666 KUNG SAAN DAPAT MAGANAP ITO BAGO MAGWAKAS ANG PANAHON.  MARAMING KABABALAGHAN AT TANDA ANG MAKIKITA NA LILITAW AT ANG TRIBULASYON NA MAGKAKAROON NG PAGHIHIRAP AT DIGMAAN AT MGA SAKUNA SA MUNDO.  MARAMING KASAMAAN SA TAO ANG LILITAW NA PALATANDAAN NA ITO NA ANG HULING ARAW O LALAGANAP ANG PANINIRANG PURI AT WALANG AWA ANG TAO AT MARAMI PANG IBA.  ANG ALINGAW NGAW NG DIGMAAN AY NANGYAYARI NA MULA PA FIRST WORLD WAR HANGGANG PANAHON SA NGAYON NA NANGYAYARI SA IBAT IBANG DAKO NG DAIGDIG AT ANG LAST NA PINAKAMALALANG DIGMAAN AY ANG 2ND WORLD WAR AT HINDI NA ITO MASUSUNDAN PA NG ANY WORLD WAR DAHIL SA MASISIRA NA ANG MUNDO AT HINDI NA ITO IPINAPANGAMBA SA KASULATAN SA MABUTING MABALITA. 

TANDA ITO NG TRIBULASYON O ITO ANG NANGYAYARING TRIBULASYON AT NALALAPIT NA PAGHUHUKOM GAYUNPAMAN AY HINDI DIGMAAN SA BAWAT BANSA ANG MAIN EVENT DITO KUNDI ANG PAGHIHIMAGSIK NG MGA BANSA AT TAO SA DIYOS AT PAGLITAW NG 666 ANG TANDA NG PAGHUHUKOM O MAGAGANAP ANG GANAP ANG PAGGUNAW SA MUNDO AT ANG PAGPUKSA SA MGA DEMONYO AT NATIPON NITONG MGA BANSA AT PUMANIG SA KANYA.  ANG MGA KABABALAGHAN SA LANGIT AY LILITAW AT KABABALAGHANG GAGAWIN NG 666 AT ANG PAGLITAW NG 666 AY MADALI LAMANG PARA SA MGA HINIRANG AT PUPUKSAIN AGAD ITO NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA KANYANG PAGDATING KUNG SAAN PAHIHIRAPAN NITONG 666 NG HUSTO ANG MGA MALILIGTAS.  MANATILI SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS HANGGANG MATUPAD ANG LAHAT NG ITO UPANG SA GAYON AY HANDA TAYO SA PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND GUIDANCE OF HOLY SPIRIT AND LIGHTS OF MOTHER MARY AND MIRALCES.....
 
SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     


LUKE 21:29-33 LESSON ON THE FIG TREE. ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL SA PANGITAIN AT TANDA SA HULING PANAHON AT ISA DITO ANG FIG TREE O PUNO NG IGOS NA PAG GUMITI NG ANG DAHIN NITO AY MALAPIT NA ANG TAG-ARAW. AT KAPAG NANGYAYARI NA ITO AY MALALAMAN  NINYONG MALAPIT NG MAGHARI ANG DIYOS.  NANGANGAHULUGAN NA ANG TANDA NG PAG-DATING NG DIYOS AY TAG-ARAW O TAG-ARAW IHAHAYAG ANG PAGHAHARI NG DIYOS.  NAWAY ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA ARAW AY GUMABAY SA ATING LAHAT SA PANANALIG SA BIBLE AT MABUTING BALITA.   GOD AND JESUS CHRIST BE WITH US.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NA
NANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  ANG GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA PWEDENG GAWIN NG DIYOS SA ATIN AYON SA SINASABI ANG KAPANGYARIHAN NIYA AY NAKAGABAY AT ANG KANYANG KAPANGYARIHAN AY MALAWAK AT SI BANAL NA SANTA MARIA LAGING GABAY NATIN SA MABUTING BALITA NI KRISTO HESUS BILANG KANYANG INA AT NAGPAKAHIRAP PARA SA ATING MAGIGING KALIGTASAN.  ANG PAGMIMILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY MARAMING MAIITULONG SA ATING PAMUMUHAY BILANG GABAY SA ATIN UPANG MAHIKAYAT LALO TAYO SA ATING PANANALIG SA DIYOS MULA SA KANYANG ANAK NA SI KRISTO JESUS.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.     

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD, IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.   


STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... 


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.

15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
---------
-----------------------------

0 comments:

Post a Comment