Saturday, February 6, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates FEBRUARY 07, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY 
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates FEBRUARY 07, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE
IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDTEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Si Jesus ang ating dakilang saserdote"

"Ito ang buod ng aming sinasabi; tayo'y mayroong dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan.  Siya'y naglilingkod duon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon"  Hebrews 8:1-2


"Niloob niyang kami'y maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi  nababatay sa Kautusang natititik kundi sa Espiritu.  Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay-buhay. 2Corinthians 3:6


"upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan don sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa ibat-ibang paraan." Ephesians 3:10


"Sapagkat si Cristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba't-ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan." 1Corinthians 12:12


"Kaya nga, mga kapatid alang alang sa masagang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo; ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na  buhay, banal at kalugod lugod sa kanya." Romans 12:1


"Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga maykapangyarihan, sundin ang mga ito, at maging handa sa paggawa ng mabuti" Titus 3:1


'Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili lamang at wala ring mamamatay sa kanyang sarili lamang." Romans 14:7

"At anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo."  Matthew 21:22


CBCP AND VATICAN UPDATES

"Bishop demands gov’t, church action vs drought"
"Pope and Patriarch's encounter is 'sign of hope' for all Christians"


"Isyung UNITY NG LIDERATO NG MGA RELIHIYON"

"Isyung TAGTUYOT SOSOLUSYUNAN NG SIMBAHAN"

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"TODAY UPDATES FEBRUARY 07, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Bishop demands gov’t, church action vs drought"IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope and Patriarch's encounter is 'sign of hope' for all Christians". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE,"Ito ang buod ng aming sinasabi; tayo'y mayroong dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod duon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon" Hebrews 8:1-2.  "Niloob niyang kami'y maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa Kautusang natititik kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay-buhay. 2Corinthians 3:6.  "upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan don sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa ibat-ibang paraan." Ephesians 3:10.  "Sapagkat si Cristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba't-ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan." 1Corinthians 12:12. "Kaya nga, mga kapatid alang alang sa masagang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo; ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod lugod sa kanya." Romans 12:1. "Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga maykapangyarihan, sundin ang mga ito, at maging handa sa paggawa ng mabuti" Titus 3:1.  'Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili lamang at wala ring mamamatay sa kanyang sarili lamang." Romans 14:7.  "At anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo." Matthew 21:22


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Bishop demands gov’t, church action vs
drought".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA BOSES NITO AT PANGANGARAL SA GOBYERNO AT CHURCH SA USAPIN NG TAGTUYOT SA BANSA AT MAGKAISANG TUMULONG UPANG RESOLBAHIN ITO.  SUPORTANG PANGKABUHAYAN NA ALTERNATIBO ANG GUSTONG IPARATING NG ATING MABUTING SIMBAHAN SA GOBYERNO AT MGA TAO NA TULUNGAN ITONG KOMUNIDAD NA APEKTADO NG EL NINO PHENOMENON.  ANG AGRIKULTURAL NA PANGKABUHAYAN AY HINDI NILA MAPAKINABANGAN SA LUGAR NA ITO DULOT NG EL NINO AT NATURAL GUTOM AT PAGHIHIKAHOS LALO ANG DULOT NITO NA DAPAT MATUGUNAN NG GOBYERNO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT BLESSING NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY SUMUSUPORTA SA BOSES AT PANAWAGAN NG ATING SIMBAHAN MULA SA MABUTING SI BISHOP PABILLO.  MAHALAGANG PARTE AT GABAY AT PANGANGARAL NG SIMBAHAN MULA SA DIYOS ANG PRAKTIKAL NA GABAYAN AT MAGSABOSES NG MGA PAGTULONG SA NANGYAYARI SA BANSA AT MUNDO PATIKULAR ANG EL NINO.  


MALIWANAGAN ANG ATING GOBYERNO SA NATURANG ISYU AT KALAMIDAD NA DAPAT KUMILOS AT MAKIPAGTULUNGAN BILANG GOBYERNO PARA SA IKALULUTAS NG PROBLEMANG ITO NA MABIGYAN NG ALTERNATIBONG KABUHAYAN AT TRABAHO ITONG MGA APEKTADO PANSAMANTALA HABANG NARARANASAN ANG EL NINO.  GUMAWA NG PROGRAMA NA LULUTAS AT MAKAKATULONG SA PROBLEMA NG EL NINO MULA SA AGRIKULTURAL NA AHENSIYA AT KUNG ANO ANO PANG RESPECTIVE AGENCY KAGAYA NG DILG AT BUONG GOBYERNO MAGING OPISINA NG PRESIDENTE AT SAKOP NITO NA DAPAT KUMILOS MAGING LOKAL NA GOBYERNO DOWN TO GOVERNOR AT MAYORS OFFICES. SA MGA PRIBADONG SEKTOR NAMAN AY HUWAG SAMANTALAHIN ANG PANGYAYARI NA PAGKAKITAAN NG HUSTO ITO KUNG SAAN GIVE EQUAL PROFITS AND HELPING THEM.  ANG MGA NAAPEKTUHAN AY KARAMIHAN NASA FINANCIAL LENDING PA ANG AGRI BUSINESS NILA KUNG KAYAT MALAKING PROBLEMA NILA YAN NA SANAY BIGYAN SILA NG PABOR NG MGA MALALAKING NEGOSYANTE PARA SA KABUHAYAN NG MGA TAO NA DITO KINUKUHA ANG KABUHAYAN. DUON NAMAN SA SARILING ANI IN AGRI PRODUCTS AY ALTERNATIVE LIVELIHOOD AT JOBS NA KARAGDAGAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope and Patriarch's encounter is 'sign of hope' for all Christians". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL PAGBABALIK RELASYON NG CATHOLIC AT ORTHODOZ CHURCH AT ITO AY MABIBIGAY NG MALAKING PAG-ASA AT PAGKAKAISA SA KRISTIYANISMO AT KUNG SAAN MAGKAKAROON NG PULONG ANG DALAWANG LIDERATO SA CUBA NGAYON FEB 12, 2016.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT BLESSINGS NG MILAGRO NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT GABAY NILA SA ATIN AY NAKIKIISA SA PAGKAKAISANG ITO NG CATHOLIC AT ORTHODOX CHURCH AT ANG KALIWANAGAN NG DIYOS AT KRISTO O HESUS KAY MOTHER MARY AY SUMAINYO SA INYONG PULONG AT BIGYAN NG KALIWANAGAN AT GABAY ITO PARA MAGING BIGKIS MULI ANG ATING PAREHONG SIMBAHAN.  ANG PUNONG SASERDOTE O PANGINOONG KRISTO HESUS AY MAGAGALAK SA PAGKAKAISANG ITO AT MAGKAISA KAYO KAY KRISTO HESUS BILANG ARAL NIYA SA ATIN AT ANG KAPAYAPAAN AY SUMAATIN AT SI MOTHER MARY AY PINAGMIMILAGRO NIYA SA PANAHONG ITO PARA GABAYAN TAYO AT ANG MGA MILAGRONG ITO AY MAKATULONG SA ATING PAGKAKAISA AT PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US.  AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Ito ang buod ng aming sinasabi; tayo'y mayroong dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod duon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon" Hebrews 8:1-2.  "Niloob niyang kami'y maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa Kautusang natititik kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay-buhay. 2Corinthians 3:6.  "upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan don sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa ibat-ibang paraan." Ephesians 3:10.  "Sapagkat si Cristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba't-ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan." 1Corinthians 12:12. "Kaya nga, mga kapatid alang alang sa masagang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo; ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod lugod sa kanya." Romans 12:1. "Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga maykapangyarihan, sundin ang mga ito, at maging handa sa paggawa ng mabuti" Titus 3:1.  'Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili lamang at wala ring mamamatay sa kanyang sarili lamang." Romans 14:7.  "At anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo." Matthew 21:22.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY "Si Jesus ang ating dakilang saserdote" .  ANG BIBLE VERSES NA ARAL AT MENSAHE NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA NGAYONG LINGGONG ITO MULA SA PAGLILINGKOD NG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO AY TUNGKOL SA ATING DAKILANG SASERDOTE NA SI KRISTO HESUS.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG DAKILANG SASERDOTE NA SIYANG ITINALAGA NG DIYOS NA WALANG HANGGAN AT IBINIGAY ANG BUHAY PARA DITO AT ATING KALIGTASAN AT ANG MGA LINGKOD NGAYON AY MGA PARTE NG KANYANG KATAWAN SA PAGBUBUO NG SIMBAHAN NA KANYANG ITINATAG UPANG IHAYAG ANG PANUKALA NG DIYOS O MABUTING BALITA SA SANLIBUTAN MAGING SA KALANGITAN.  MAGING BUHAY NA ALAY TAYO SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PAGGAWA NG MABUTI AT PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO.  ANG MUNDO AY BINIGYAN NIYA NG SIMBAHAN, GOBYERNO, PAMUNUAN, MGA LINGKOD NG SIMBAHAN AT LAHAT NG NILIKHA SA IBAT IBA NATING KATANGIAN.  MAMUHAY TAYO BILANG KRISTIYANO AT SA PAMUMUHAY NA ITO AT PANANALIG KAY KRISTO AY MAGI TAYONG MABUTI AT SUMUSUNOD SA GOBYERNO AT ANG PAKIKIPAGKAPWA AY MAY PAG-IBIG BILANG KATUPARAN NG KAUTUSAN AT IRESPETO ANG ANG SINUMAN KAHIT HINDI KAPATID SA PANANAMPALATAYA O SIMBAHAN. MAGTULUNGAN BILANG BUHAY NA HAIN SA DIYOS KUNG SAAN SABI NG DIYOS TAYO AY NABUBUHAY HINDI PARA SA SARILI LAMANG KUNDI PARA SA LAHAT.  SA ATING PANANALIG SA DIYOS PARA MAKAMTAN NATIN ANG MGA ATING PAGTUTULUNGAN AY IPANALANGIN NATIN ITO NG MAY PANANALIG AT IBIBIGAY NIYA ITO.


SA ISYU NGAYON NG CBCP AY TUNGKOL SA DROUGHT KUNG SAAN NAGSASABOSES ANG CBCP NG PAGTALIMA AT PAGTULONG NG GOBYERNO AT SIMBAHAN SA APEKTADO NG EL NINO SA BANSA PARTIKULAR SA MINDANAO. MAGTULUNGAN TAYO PARA SA MGA KOMUNIDAD NA NAAPEKTUHAN AT NG MAKAAHON MULI SILA AT SA KINABUKASAN SILA NAMAN ANG TUMULONG KUNG TAYO ANG NASA KAGIPITAN.  ANG GOBYERNO AY BINIGYAN NG DIYOS NG KAPANGYARIHAN PARA GOBYERNUHIN ANG TAO AT AKAYIN SA KUMON NA MABUTI KUNG KAYA'T ANG PAMUNUAN NITO AY DAPAT MAGSERBISYO NG MABUTI SA GOBYERNO AT BILANG NANALIG SA DIYOS AT NAGPAPAILALIM SA DIYOS AT KRISTO HESUS.  HINDI LANG GOBYERNO MAGING ANG MGA TAO O LIPUNAN NANALIG O HINDI AY MAGING MABUTI SA PAMUMUHAY MULA KUMON NA MABUTI AT ARAL NG DIYOS SA PAMUMUHAY.  ANG ARAL NI HESU-KRISTO MULA DIYOS BILANG PUNONG SASERDOTE O HIGHER PRIEST AY IBIGIN ANG MABUTI AT DAIGIN ANG MASAMA AT MAGTULUNGAN MULA SA GOBYERNO AT BUONG LIPUNAN AY GAWIN ITO.

    
SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     


ANG NAGPAPARUMI SA TAO MARK 7:14-23,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL SA ATING KAKAININ AT KALINISAN.  ANG ARAL NI KRISTO DITO AY SIMPLE LANG SA PUSO NG TAO NAGMUMULA ANG KARUMIHAN NG TAO PARA GUMAWA NG PAGPATAY, PAGNANAKAW AT LAHAT NG MGA KASAMAAN AT HINDI SA ISUSUBO NATIN.  ANG DIYOS AY HINDI GINAWANG PAGKAKASALA ITO DAHIL SA ALAM NIYANG MARAMING MAGHIHIRAP AT GINAWA NIYA ANG DUKHA NA MANANALIG SA KANYA O SA KASAMAAN NG IBA AY RESULTA NG DUKHA BAGAMAT AWAS SA YAMAN ANG MUNDO NA GINAWA PARA SA LAHAT.  MARAMING PULUBI NA KUNG MARUMI SILANG KUMAIN HINDI NANGANGAHULUGAN AY MAKASALANAN NA SILA AT ITONG MGA PULUBING ITO AY KINAAWAAN NG DIYOS AT INAARALAN NIYA NG KABUTIHAN AT PANANALIG PARA SA KALIGTASAN AT MATAMO ANG KANYANG KAHARIAN GAYUNPAMAN AY DITO PA LANG SA LUPA AY ANG BLESSINGS NI GOD AY IBINIBIGAY NA NIYA KUNG SAAN MARAMING MANGGAGAWA ANG DIYOS AT ANDIYAN ANG GOBYERNO AT SIMBAHAN AT ITINALAGA UPANG HANAPIN ANG NAGUGUTOM AT PAKANIN GAYUNPAMAN AY SADYANG NAKAKALIMOT ANG IBA SA GOBYERNO SA KANYANG PAGLILINGKO NA HANAPIN ANG NAGUGUTOM AT TULUNGAN KUNG KAYAT ANG BOSES NG ILANG LINGKOD AY DAPAT MAGPAALALA PARA TUMALIMA AT KAGAYA NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA PAGLILINGKOD NATIN SA DIYOS AT KRISTO HESUS AY NAGPAPAALALA TAYO SA GOBYERNO AT GUMAGABAY HINGGIL DITO.  MAGTULUNGAN TAYO PARA HANAPIN ANG MGA NAGUGUTOM AT NANGANGAILANGAN NG TULONG PARA MAKATULONG DIN NATIN SA PAGTUTULUNGAN. IN OTHER ARGUMENT AY SCIENCE NA BAKA SUMAKIT ANG TIYAN KUNG MARUMI ANG PAGKAIN AT IBANG USAPIN NA ITO AT SA KALINISAN O HYGIENCE PERSE SA TURO NIYANG HUGASAN ANG PAA ANG MGA ALAGAD SINABI NIYA DITO NA ITO ANG PINAKAMARUMI NA PARTE NG TAO NA PAGSASALARAWAN NIYA NG PAGHUHUGAS NG KASALANAN AT GAYUNDIN ANG BAUTISMO KUNG KAYA'T KUNG MAY KRITISISMO HINGGIL SA HYGIENCE NI JESUS CHRIST AY DIYOS SIYA AT ALAM NIYA ITO.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NA
NANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21


THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------
-------------------------------

0 comments:

Post a Comment