Saturday, April 16, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates APRIL 17, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND

 COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates APRIL 17, 2016
JESUS CHRIST  GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDTEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"REVELATIONS"
"MIRACLES GOD'S WORKS"
FAITH IN WORKS

"Kaya nga, pagsisihan ninyo't talikdan ang nyong mga kasalanan! Kung hindi'y paririyan ako sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig."
Revelations 2:16
 
""Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikdan ang mahalay na pamumuhay, ngunit ayaw niyang magbago." Pakinggan mo mararatay siya sa higaan, pati ang nakikiapid sa kanya.  Magdaranas sila ng matinding kahirapan kung hindi nila pagsisihan ang kasamaang ginawa sa piling niya." Revelations 2:21-22      

"Sa magtatagumpay at tutupad sa kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinangap ko sa aking Ama; ang pamamahala sa mga bansa.  Mamamahala siya sa pamamagitan kamay na bakal at dudurugin niya ang bawat mga bansa, gaya ng pagdurog sa mga palayok."  Revelations 2:26-27
Isa pang anghel ang lumabas sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap: "Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na; hinog na ang aanihin sa lupa!" Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit, at nagapas ang anihin sa lupa,"  Revelations 14:15-16       
"Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmaliw na mabuting balita upang Ipahayag sa tao, sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan."  Revelations 14:6   

"Kaya alam ng panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa kanya, at kung paanong parurusaHan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hukuman, lalo na ang sumusunod sa mahalay na pita ng katawan at ayaw kumilala sa may kapangyarihan."
2Pedro 9-10"Mamuhay kayo ng ayon sa salita ng Diyos.  Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili."  Santiago 1:22


"Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang, Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa"  1John 3:18
      

CBCP AND VATICAN UPDATES

"Holy See: Christians "easiest target" of anti-religious bigotry"
"CBCP issues prayer for rain vs El Niño"


"Isyung Panalangin para sa pag-ulan"


"Isyung  Pananalig na may gawa"

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES APRIL 17, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "CBCP issues prayer for rain vs El Niño"IN POPE WEBSITE ISSUE "Holy See: Christians "easiest target" of anti-religious bigotry". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE,"Kaya nga, pagsisihan ninyo't talikdan ang nyong mga kasalanan! Kung hindi'y paririyan ako sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig." Revelations 2:16.. "Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikdan ang mahalay na pamumuhay, ngunit ayaw niyang magbago." Pakinggan mo mararatay siya sa higaan, pati ang nakikiapid sa kanya. Magdaranas sila ng matinding kahirapan kung hindi nila pagsisihan ang kasamaang ginawa sa piling niya." Revelations 2:21-22. "Sa magtatagumpay at tutupad sa kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinangap ko sa aking Ama; ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan kamay na bakal at dudurugin niya ang bawat mga bansa, gaya ng pagdurog sa mga palayok." Revelations 2:26-27..  Isa pang anghel ang lumabas sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap: "Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na; hinog na ang aanihin sa lupa!" Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit, at nagapas ang anihin sa lupa," Revelations 14:15-16. "Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmaliw na mabuting balita upang Ipahayag sa tao, sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan." Revelations 14:6.  "Kaya alam ng panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa kanya, at kung paanong parurusaHan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hukuman, lalo na ang sumusunod sa mahalay na pita ng katawan at ayaw kumilala sa may kapangyarihan." 2Pedro 9-10.  "Mamuhay kayo ng ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili." Santiago 1:22.  "Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang, Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa" 1John 3:18
 
      
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "CBCP issues prayer for rain vs El Niño" ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA SPECIAL INTENTION OF PRAYERS PARA SA EL NINO O TAGTUYOT.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS AT BLESSING NILANG MILAGRO AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NAKIKIISA AT SUPORTA SA SPECIAL PRAYER AT INTENTIONS NITO PARA SA EL NINO AT ATING IPINAPANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS ANG AGARANG PAGPAPAULAN UPANG MAWALA NA ANG EL NINO SA BANSA AT ANG BIYAYAAN NG MILAGRO ANG BANSA NITO AT ANG MGA ANGHEL NA KALIKASAN PARA DITO NA ANGELS OF VIRTUES AY GUMAWA NG MILAGRO PARA SA KASAGANAAN NG KAPALIGIRAN AT TULUNGAN ANG BANSA NA SA PAGPAPANUMBALIK NG ECO SYSTEM PARA SA PAMUMUHAY AT MAKAPAMUHAY NA MAAYOS AT NANALIG SA DIYOS AT NAWAY IBIGAY SA ATIN ITO NG DIYOS MULI MULA SA PAGKAKAMALI NG TAO SA CLIMATE CHANGE O GLOBAL WARMING.  SAMA SAMA AT MAKIISA SA PRAYER INTENTIONS NA ITO PARA SA ATING BANSA AT MUNDO AT MGA KABABAYANG HIGIT NA APEKTADO NG EL NINO.  HINDI LANG TULONG MATERYAL KUNDI ESPIRITWAL UPANG ANG BAWAT ISA AY LUMAGO SA PANANALIG AT MAKASAMA SA TAKDANG PAGLILIGTAS AT PANG-ARAW ARAW NA BUHAY AY PAGKALOOBAN TAYO NG KALIGTASAN AT MAAYOS NA BUHAY AT NAGTUTULUNGAN AT NAGMAMAHALAN HANGGANG TAKDANG PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMAYANAN O KAHARIAN NA KANYANG INILAAN SA LAHAT, BAGONG LUPA AT BAGONG LANGIT.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Holy See: Christians "easiest target" of anti-religious bigotry". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA ANTI RELGIOUS BIGOTRY O MGA PANANAW NA DOMINANTE AT LABAN SA RELIHIYON AT LALO NA SA KRISTIYANO AT MADALING PUNTIRYA DITO ANG MGA KRISTIYANO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT BLESSING NITO NG MILAGRO AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT BIBLE AY MAGBIGAY LIWANAG SA SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG KRISTIYANO AT KATOLIKO AT GABAYAN SA MABUTING PAMUMUHAY SA PAGSASAPRAKTIKA NG SALITA NG DIYOS O BIBLE.  ANG ISYUNG ITO NA KINAHAHARAP NG SIMBAHANG KATOLIKO AT KRISTIYANO AY MALINAW NA PAGSUBOK SA ATING RELIHIYON AT PAGSASABUHAY NG MABUTING BALITA AT SALITA NG DIYOS.  ANG MGA KRISTIYANO AY MAGING MATIBAY HANGGANG SA WAKAS SA PANANALIG SA DIYOS AT ALAM NIYANG ILIGTAS TAYO SA LAHAT NG PAGSUBOK AT ANUMANG KAPAHAMAKAN.  ITONG MGA GRUPO AT TAONG MGA BIGOT NA MAY DISCRIMINATIONS SA MGA KRISTIYANO AY PAWANG MGA PAGSUBOK SA ATING PAGIGING KRISTIYANO KUNG PAANO TAYO MAGING MATATAG SA ATING MABUTING PAMUMUHAY NA ARAL DIYOS HANGGANG KAY KRISTO.

KAHAHARAPIN NILA ANG MGA SINASAAD NG REVELATIONS KUNG HINDI SILA MANANALIG SA SALITA NG DIYOS O MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT NG DIYOS.  ANG MANANATILI SA MASAMA LALO NA AT GANITONG MGA BIGOT AT NANGDIDISCRIMINATE NG KRISTIYANO O HINDI NANANALIG KAY JESUS CHRIST AT DIYOS AY KAHAARAPI NILA ANG PARUSA NG DIYOS AT ANG MATITIGAS ANG ULO AT AYAW NG MAGBALIK LOOB AT SUMUNOD SA DIYOS AT MABUTI AY MAY KAPARUSAHANG HINAHARAP KAGAYA NA LANG NG PAGKAKASALA NI DYESEBEL NA NARATAY SIYA SA KASAMAANG GINAWA NIYA PATI KAISA NIYA SA KASAMAAN NIYA AT LAHAT NG MAY KASAMAANG GINAGAWA AT NAGKAKAISA DITO AY TATANGGAP NG PARUSA MULA SA PANAHONG ITO AT TAKDANG PAGHUHUKOM.  SABI NG DIYOS NAGBIBIGAY SIYA NG PANAHON PARA MAGBAGO AT KUNG HINDI AY DARANASIN NLA ANG MGA DAPAT NA PARA SA KANILA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US.  AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Kaya nga, pagsisihan ninyo't talikdan ang nyong mga kasalanan! Kung hindi'y paririyan ako sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig." Revelations 2:16.. "Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikdan ang mahalay na pamumuhay, ngunit ayaw niyang magbago." Pakinggan mo mararatay siya sa higaan, pati ang nakikiapid sa kanya. Magdaranas sila ng matinding kahirapan kung hindi nila pagsisihan ang kasamaang ginawa sa piling niya." Revelations 2:21-22. "Sa magtatagumpay at tutupad sa kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinangap ko sa aking Ama; ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan kamay na bakal at dudurugin niya ang bawat mga bansa, gaya ng pagdurog sa mga palayok." Revelations 2:26-27..  Isa pang anghel ang lumabas sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap: "Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na; hinog na ang aanihin sa lupa!" Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit, at nagapas ang anihin sa lupa," Revelations 14:15-16. "Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmaliw na mabuting balita upang Ipahayag sa tao, sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan." Revelations 14:6.  "Kaya alam ng panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa kanya, at kung paanong parurusaHan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hukuman, lalo na ang sumusunod sa mahalay na pita ng katawan at ayaw kumilala sa may kapangyarihan." 2Pedro 9-10.  "Mamuhay kayo ng ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili." Santiago 1:22.  "Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang, Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa" 1John 3:18THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY GOD IS LOVE.  ANG BIBLE VERSES NA ARAL AT MENSAHE NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA NGAYONG LINGGONG ITO MULA SA PAGLILINGKOD NG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO AY TUNGKOL SA REBELASYON AT MILAGRO NG DIYOS AT PANANALIG SA GAWA.  ANG MENSAHE NG DIYOS NGAYON KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY TUNGKOL SA PROPESIYANG ISINAAD SA REBELASYON NI ST. JOHN.  KANYANG INIAARAL NGAYON ITO AT PATULOY SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS UPANG IPAALALA SA LAHAT ANG PROPESIYANG ITO AT MANALIG AT MAGBALIK LOOB AT PANATILIHIN ANG MABUTI AT SALITA NG DIYOS NA SIYANG SANDIGAN SA PAMUMUHAY.  ANG MABUTING BALITA O SALITA NG DIYOS AY ISABUHAY AT IPAKIBAKA ITO SA PAMUMUHAY MAGING MATIBAY SA MABUTI KAHIT ANONG HIRAP NG BUHAY AT PAGSUBOK AT PAMUMUHAY AT SA PAKIKIISA SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA SA INYONG PANANALIG SA KANYA AY IBIGAY ANG KALIGTASAN AT GANAP NA MAKASAMA SA KAHARIAN NG DIYOS SA TAKDANG PANAHON.  MAY ITATALAGA NA LIDER UPANG SIYANG MAGING KAMAY NA BAKAL SA MUNDO AT LULUPIG SA LAHAT NG BANSA AT ITOY MA HINIRANG NG DIYOS NA NAKATAGAL SA HIRAP NG BUHAY.  ANG HINIRANG AT PINILI NG DIYOS NA NAKATAGAL HANGGANG HULI MAY LIDER AT HINDI AY SIYANG MANANAIG SA PANAHONG ITO LABAN SA LAHAT NG BANSA.       


ISABUHAY ANG PANANALIG SA PAGHAHARI AT SALITA NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PAG-IBIG NA MAY GAWA AT SA PAGTUPAD NITO AT PAGSASABUHAY NITO UPANG MAGKAROON NG KALIGTASAN AT MABUTING PAMUMUHAY HABANG HINHINTAY ANG TAKDANG PANAHONG ITO.  LIVE GOOD WITH LOVE AT PANATILIHIN ITO SA BUHAY NA IPINAGKALOOB SA BAWAT ISA AT GAGABAYAN ITO NG DIYOS AYON SA KANYANG SALITA.  KAGAYA NG KINAHAHARAP NG ATING BANSA ITO AY PAGSUBOK LANG AT MANATILING MATATAG SA PANANALIG DIYOS INSPITE OF EL NINO AT ANUMANG KINAHAHARAP NA PAGHIHIRAP KUNG SAAN ITO ANG SINASABI NG DIYOS NA HINDI LANG SA BIKTIMA NG KAHIRAPAN KUNDI KUNG GANITONG MAY SAKUNA AY MAGING MATIBAY AT MALALAMPASAN DIN ITO AT LAHAT AY MAKIKITA DITO ANG MABUTI AT NAGKAKAISA AT NAKIKIISA SA MABUTI MULA SA APEKTADO AT MGA NAKAAALAM NITO O ANG BUONG BANSANG ITO NA KAAKIBAT SA BAWAT PANGYAYARI SA BAWAT PANIG NG BANSA.  ANG NAKIKIISA NGAYON AY MAHALAGA SA KALIGTASAN DAHIL SILA AY MAKAKAISA DIN SA GANAP NA PAGHAHARI NG DIYOS NA MAY PAG-IBIG AT PAGTUTULUNGAN MULA PA LANG NGAYON NA DAPAT NATING ISABUHAY.

SA KAHARAPIN NATIN ITO ANG MENSAHE NG DIYOS AY MAGING MATATAG AT ISABUHAY ANG SALITA NG DIYOS

BILANG SANDIGAN SA PAGHIHIRAP NA DINARANAS AT KUNG INYONG IISIPIN NA KUNG HINDI TAYO TINUTURUAN NG DIYOS NA MAGTIIS AT KARANGYAAN ANG KANYANG ARAL AY NATITIYAK NG SINUMAN NA MAGKAKAGATAN ANG BAWAT ISA NG SOBRA PA SA NANGYAYARI SA NGAYON UPANG ANG MARANGYANG PAMUMUHAY AY HINDI MAWALA O HINDI MALALAMPASAN ANG PAGHIHIRAP NG EL NINO AT ANUMANG SAKUNA AT ANG ATIN NGANG INTERPRETASYON NUON SIMPLY SA ARAL NI JESUS CHRIST SA PAGHARAP SA BUHAY NA MAKAKAHARAP NG MGA PAGHIHIRAP NA DARANASIN AY MAGING BOY SCOUT SA PAMUMUHAY.  MEDYO SLIGHT PA LANG ANG PAGSUBOK NA ITO SA PILIPINAS AT KUNG BUONG BANSA AY MEDYO MARAMING BIBITAW KUNG HINDI KAYANG ISABUHAY ANG ARAL NI JESUS CHRIST AT MENSAHE NI GOD NGAYON ANG REBELASYON NA MAS MABIGAT SA PAGHUHUKOM ANG KAHAHARAPIN KUNG KAYAT ISABUHAY ANG MABUTING BALITA AT ANG PANAHON NGAYON AY MGA HULING ARAW NA NG YUGOT NG BUHAY NG MUNDO O NG LAHAT.  HINDI PA PAGGUNAW AT HINDI NA BASTA GUGUNAW NG BANSA ANG DIYOS SABI NG DIYOS SA BIBLE AT MAGING BUONG BANSA PA ITONG SAKUNA NA IBIBIGAY SA BANSA GAYUNPAMAN KUNG MALAYOLANDA AY MEDYO MABIGAT ITONG PAGSUBOK AT PARUSA SA BANSA SA MGA PAGKAKAMALI AT PAGKAKASALA NG TAO.  

SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
    
MARK 4:1-9,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PARABULA NG MANGHAHASIK.  ANG INIAARAL NI PANGINOONG KRISTO HESUS DITO AY ANG PAGLAGO NG KANYANG SALITA KUNG SAAN ANG SINUMANG NAKINIG AT ISINAGAWA ITO NG BUONG PUSO AT KABUTIHAN AT NAKIBAKA AT IKINALAT ITO AY SIYANG AMBUTING LUPA NA NAHASIKAN NG IBON.  ANG SINASABI DITO AY NA PAGLALAGO NG SALITA NG DIYOS SA BAWAT ISA NA ISABUHAY AT IHAYAG DIN ITO.  ANG EBANGHELYO NA ITO NA ATNG IPINAHAHAYAG SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAWAY INYONG IHAYAG DIN AT ISABUHAY UPANG LUMAGO TAYO SA ARAL NG DIYOS AT MAGKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS HANGGANG TAKDANG PANAHON.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"


THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
-------
-------------------------------

0 comments:

Post a Comment