Saturday, December 17, 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates DECEMBER 18, 2016

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates DECEMBER 18, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"GUIDANCE OF LIGHTS"
"GOD AND GOVERNMENT AND PEOPLE"
"Ako ang maghihiganti; ako ang magpaparusa."
Hebrews 10:30

"Ang mga pinuno ay dapat dapat katakutan ng gumagawa ng masama; ngunit wala namang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti." Romans 13:3  

"Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama." Romans 13:4

"Pagsabihan mo sa harapan ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba." 1Timothy 5:20

"Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan." Romans 13:10

"Sapagka't inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob na naggugulot ng kaligtasan sa lahat ng tao.  Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman.  Kaya't, makapamuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat dapat da Diyos."
Titus 2:11-12

  "Huwag kayong humatol sa inyong kapwa, at hindi kayo hahatulan ng Diyos.  Huwag kayong magparusa sa iba at hindi kayo parurusahan ng Diyos.  Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos." Luke 6:37

"Nagdaraan si Jesus na taga-Nazareth, sabi nila.  At siya'y sumigaw, "Jesus, Anak ni David! Mahabag po kayo sakin! "Ano ang ibig mong gawin ko sayo? "Panginoon ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin," saogt niya. At sinabi ni Jesus, "Makakita ka na! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig."Luke 18:37-42 CBCP AND VATICAN UPDATES
"Death penalty ‘lazy’ approach— Archbishop Soc"
"Pope Francis releases message for 2017 World Day of Sick"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES DECEMBER 18, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO AT BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN SA KASAMAAN AT GABAYAN SA KALIGTASAN
AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ""Death penalty ‘lazy’ approach— Archbishop Soc"". IN POPE WEBSITE ISSUE ""Pope Francis releases message for 2017 World Day of Sick"". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE,  "Ako ang maghihiganti; ako ang magpaparusa." Hebrews 10:30.  "Ang mga pinuno ay dapat dapat katakutan ng gumagawa ng masama; ngunit wala namang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti." .  "Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama." Romans 13:4.  "Pagsabihan mo sa harapan ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba." 1Timothy 5:20.  "Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan." Romans 13:10.  "Sapagka't inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob na naggugulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't, makapamuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat dapat da Diyos." Titus 2:11-12.  "Huwag kayong humatol sa inyong kapwa, at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa sa iba at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos." Luke 6:37.  "Nagdaraan si Jesus na taga-Nazareth, sabi nila. AT siya'y sumigaw, "Jesus, Anak ni David! Mahabag po kayo sakin! "Ano ang ibig mong gawin ko sayo? "Panginoon ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin," saogt niya. At sinabi ni Jesus, "Makakita ka na! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig."Luke 18:37-42 

 
THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE "Death penalty ‘lazy’ approach— Archbishop Soc".   ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SAArchbishop Socrates Villegas of Lingayen-Dagupan SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PROTESTA NG CBCP SA RESTORATIONS NG DEATH PENALTY SA BANSA KUNG SAAN WALANG KWENTA O SAYSAY ITONG PAGPAPARUSANG ITO MAIBALIK MAN ITO.  MAY ALTERNATIBONG SOLUSYON SILANG PANUKALA SA ADMINISTRASYON SA PAGPROTESTA NILANG ITO NA PAGIBAYUHIN ANG JUSTICE SYSTEM SA BANSA O REPORMAHIN ITO AT IBAT IBA NITONG MGA MUNGKAHI SA PAMAHALAAN, BASAHIN ANG BUONG ARTIKUILO SA LINKS.  AYON SA CBCP SABI NILA AY “Christ died for the criminals and the victims. The love of God is for all. Our love should be like God’s love. For all.”    

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO AT MOTHER MARY AY GUMAGABAY NG KALIWANAGAN SA ATING SIMBAHAN MULA SA CBCP.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PUMAPABOR AT SUMUSUPORTA SA CBCP SA MUNGKAHI NILA AT PAGPROTESTA SA DEATH PENALTY RESTORATIONS.  ANG ATING SIDE AT PROMOSYON AY NAAYON SA MGA ARAL NG DIYOS HINGGIL SA USAPING ITO AT ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO AY NAAYON SA ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  WITH LIGHTS OF MOTHER MARY THE BIBLE LIGHTS SHARE BLESSINGS AND VOICE TO THE CBCP ON THE ISSUE.

ANG ATING PAMAHALAAN AY BINIGYAN NG OTORIDAD NG DIYOS PARA MAGPARUSA AT PAIRALIN ANG EQUAL JUSTICE SA PAMUMUHAY NG IBINIGAY SA TAO SUBALIT NAIINTINDIHAN BA NG MGA BINIGYAN NG OTIRITI ANG SAKOP NG PAGPAPARUSA NA DAPAT LANG NITONG ILAPAT SA SINUMANG TAONG NAGKAKASALA SA DIYOS AT BATAS NA PINAIIRAL NG PAMAHALAAN MULA SA BOSES NG TAO.  SA PANAHON NI KRISTO ANG DIYOS AY NAGBIGAY NG AWA AT PAG-IBIG AT ANG PAGPAPARUSA NG KAMATAYAN AY NASA KAMAY NA NG DIYOS SA ITINAKDA NIYANG PAGHUHUKOM PARA DITO. 

TAYONG LAHAT BILANG BOSES NG DEMOKRASYA AT DIYOS SA BILANG TINAWAG NG MABUTING BALITA AT PINAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS KAY KRISTO HESUS IBOSES NATIN SA PAMAHALAAN BILANG SIYANG PAPAIRALIN NA ANG DIYOS ANG SIYANG MAGPAPARUSA NG KAMATAYAN SA SINUMAN KUNG KAYAT SA MGA KONGRESISTA REPRESENTANTENG BOSES ANG KALIWANAGAN NG DIYOS AY GUMABAY SA INYO AT IPASA ANG BATAS NA MAKADIYOS AT MAKA-BUHAY BILANG NANANALIG KAY KRISTO AT DIYOS. ANG MGA NALIWANAGAN AT MGA NAHAYAGAN NG ARAL NI KRISTO AY MAGKAISA SA PRO LIFE AT NO TO DEATH PENALTY AT MAGPATAWAD TAYO AT SAPAT NA ANG LIFETIME IMPRISONMENTS SA CAPITAL PUNISHMENTS AT HINDI KAMATAYAN AT HINDI ITO ANG KASAGUTAN PARA MAWALA ANG KRIMEN KUNDI PAGREREPORMA NG JUSTICE SYSTEM OR PAGPAPAIRAL NG EQUAL JUSTICE, HUMAN RIGHTS, GOOD GOVERANCE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT ""Pope Francis releases message for 2017 World Day of Sick"".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA WORLD DAY OF SICK ON FEB 2017 COMMEMORATIONS OF OUR LADY OF LOURDES.  ANG MISYONG ITO AY PAGIIBAYO NG PAGSISILBI NG SIMBAHANG KATOLIKO SA MGA MAY SUFFERINGS AT MGA NASA KAHIRAPAN AT NANGANGAILANGAN ETC., ETC.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY IBINABAHAGI AT GABAY SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT SIMBAHAN KATOLIKO ANG PAGPAPALANG ITO AT PATULOY NA NASUPORTA SA KANYANG PAMUMUNO SA SIMBAHANG KATOLIKO BILANG HINIRANG NG DIYOS NA GABAYAN ANG MUNDO AT TAO SA KALIGTASAN.  NAWAY ANG PROMOSYONG ITO AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY O KANYANG MILAGRO AY MAKATULONG AT GABAY SA INYONG PAGLILINGKOD SA DIYOS. 


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NANALIG AT SUMUSUPORTA SA INYONG PAGKALINGA AT CONCERN SA MAY SAKIT LALO NA SA MAHIHIRAP AT NAWAY ANG MILAGRO NG DIYOS AT KRISTO HESUS SA GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PAGMILAGRUHAN KAYO NA MAKATULONG SA PAGPAPAGALING NG MAY SAKIT AT ATING IDINADALANGIN ANG MILAGRO NG DIYOS AT KRISTO HESUS KAY MOTHER MARY SA KANYANG KALIWANAGAN AY MAGPAGALING NG MAY SAKIT AT GUMABAY SA BUHAY AT IADYA SA MASAMA SA PAGBUBUKLOD NG PANANALIG SA DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Ako ang maghihiganti; ako ang magpaparusa." Hebrews 10:30.  "Ang mga pinuno ay dapat dapat katakutan ng gumagawa ng masama; ngunit wala namang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti." .  "Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama." Romans 13:4.  "Pagsabihan mo sa harapan ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba." 1Timothy 5:20.  "Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan." Romans 13:10.  "Sapagka't inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob na naggugulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't, makapamuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat dapat da Diyos." Titus 2:11-12.  "Huwag kayong humatol sa inyong kapwa, at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa sa iba at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos." Luke 6:37.  "Nagdaraan si Jesus na taga-Nazareth, sabi nila. AT siya'y sumigaw, "Jesus, Anak ni David! Mahabag po kayo sakin! "Ano ang ibig mong gawin ko sayo? "Panginoon ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin," saogt niya. At sinabi ni Jesus, "Makakita ka na! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig."Luke 18:37-42.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY TUNGKOL SA "GABAY NG KALIWANAGAN SA GOBYERNO AT TAO NG DIYOS".  ANG MENSAHE NG DIYOS NA GABAY SA ATIN NGAYON MULA SA MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY MALIWANAGAN ANG ATING PAMAHALAAN AT TAO SA USAPIN NG PAMAMAHALA AT BOSES NG TAO SA GABAY NG ARAL NG DIYOS O KANYANG KALIWANAGAN.  ANG PAMAHALAAN AY GINAWA NIYA PARA MAPABUTI ANG LAHAT AT MAKATUWANG SA PAGPAPABUTI NG TAO AT BINIGYAN NIYA NG OTORITI ANG MGA ITO MAGPARUSA.  ANG PAMAHALAAN AY GABAY DIN NG TAO PARA SA KABUTIHAN O BINIGYAN ITO NG PWERSA PARA SA MGA TAONG HINDI MASAWATA SA KASAMAAN AT HINDI NANALIG SA DIYOS AT NAGKAKAMALI.  NGAYON HANGGANG SAAN ANG OTORITI NG PAMAHALAAN NA GINAWA NG DIYOS NA MAGPARUSA AT GAYUNDIN SA SINUMANG TAO O PANGKARANIWANG TAO MALIBAN SA TAONG GOBYERNO.  ANO ANG SABI NG BIBLE DITO AT ANG MGA MENSAHE NG DIYOS NA ITO NAWAY MAKATULONG PARA MAGABAYAN ANG MGA KAPAMAHALAAN MULA BANSANG PILIPINAS SA PAGPAPAIRAL NG PAMAMAHALA AT PAGDATING SA PAMAMARUSA NG MAY PAGKAKASALA.  MALIBAN DITO AY GABAY DIN SA LAHAT NG TAO KUNG PAANO TAYO MAGPAPARUSA NG KAPWA NATIN O ANONG ARAL NG DIYOS SA PAMAMARUSA NG TAONG NAGKAKAMALI. 

ANG ARAL NG BIBLE SA PARA SA LAHAT NG TAO SA BAGONG TESTAMENTO O PANAHON NI PANGINOONG KRISTO HESUS AY WALANG SINUMANG PANGKARANIWANG TAO ANG BINIBIGYAN NG OTORITI NA MAGPAPARUSA SA KAPWA LALO NA KAMATAYAN.  NGAYON ANONG KONEKSIYON NITO SA PAMAMALAKAD NG PAMAHALAAN AT PAGPAPATUPAD NG BATAS LALO NA AT PAMAMARUSA.  BILANG BOSES SA DEMOKRASYANG ITO AT BOSES NG DIYOS NA NAHAYAGAN NG ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY ANG NASABING ARAL NA WALA TAYONG KARAPATAN NA MAGPARUSA NG KAMATAYAN AT ANG DIYOS LAMANG ANG MAY KARAPATAN DITO KAYA SABI NIYA NASA KANYA ANG PAGHIHIGANTI.  NALALAMAN NATIN NA KAMATAYAN ANG PARUSA NG DIYOS SA TAKDANG PANAHON AT HINDI TAYO ANG MAGPAPARUSA NG GANITO SA SINUMANG NAGKAKASALA NA PARURUSAHAN NG GANITO.  ANG PAMAHALAAN AY BINIGYAN NG OTORITI NA MAGPARUSA HINDI NG KAMATAYAN SA KAPWA KUNDI PAGPAPARUSA NG HINDI LALAGPAS DITO SA BAGONG ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS. 

MULI WALA TAYONG KARAPATAN NA MAGPARUSA LALO NG KAMATAYAN MULA MALIIT NA PAMAMARUSA PA AT ITO AY INIAATANG SA PAMAHALAAN KUNG KAYA'T ALALAHANIN NATIN NA ANG BOSES NATIN BILANG BOSES NG DIYOS AY MAGPATAWAD AT MAGBIGAY BILANG NAHAYAGAN NG ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  WALANG SINUMANG PANGKANIWANG TAO ANG BINIGYAN NG KARAPATAN NA MAGPARUSA LALO NA MAGSABOSES NG PARUSANG KAMATAYAN SA PAMAHALAAN.   ANG PAMAHALAAN NAMAN BILANG BINIGYAN NG OTORITI SA PAMAMARUSA AY MAY LIMITASYON SA KANYANG PAMAMARUSA NA IRESPETO ANG BUHAY AT DIYOS AT ANG PAGPAPATAWAD AT AWA ANG PAIRALIN NA HINDI BIGYAN NG DEATH SENTENCE ANG SINUMANG NAGKASALA NG MABIBIGAT. 

ANG ATING DEMOKRASYA AY NAMAMAHALA SA BOSES NG TAO AT ANG SIDE NA TURO NG DIYOS SA TAO AY MAGPATAWAD SA KAPWA AT ITO ANG BOSES NA DAPAT NA ISABOSES NG LAHAT SA PAMAHALAAN SA PAMAMARUSA NG NAGKAKASALA GAYUNMAN AY HINDI NANGANGAHULUGAN NA WALANG PAGPAPARUSA SA BOSES NG TAO SA PAMAHALAAN.  ANG OTORITI SA GINAGAWA NG PAMAHALAAN AY ITONG MGA NAGKAKAMALING TAO AY NIREREHABILITATE O NIREREPORMA SA PAMAMAGITAN NG PAGKUKULONG SA TAO PARA MAGBALIK LOOB MULI SA MABUTI AT MAKALAHOK PA SA LIPUNAN AT SA SISTEMANG ITO ANG SIYANG PARUSA SA TAO NA IKULONG PARA SA PAGBABAGO NILA DAHIL HINDI SILA PWEDENG MAGBAGO KASALAMUHA NG IBA.
  INIHIHIWALAY SILA SA LIPUNAN SA GAWAING MASAMA AT SILAY BINIBIGYAN PA NG DIYOS NA MAKAPANALIG SA KULUNGAN SA HALIP NA PARUSAHAN NG KAMATAYAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.

 
PAGHATOL SA KAPWA LUKE 6:37-42,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS TUNGKOL SA "PAGHATOL SA KAPWA" ANG ARAL NG DIYOS AY HUWAG TAYONG HUMATOL SA KAPWA KUNDI MAGPATAWAD NG PATAWARIN DIN TAYO SA PAGKAKASALA.  TAYONG LAHAT AY NAGKAKASALA KUNG KAYAT MATUTONG MAGPATAWAD PARA PATAWARIN DIN TAYO NG DIYOS KAGAYA NG PAGPAPATAWAD NIYA AT HABAG SA PAMAMAGITAN NI KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH IN MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE. 
PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITESBIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------
----------------

0 comments:

Post a Comment