Saturday, January 7, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JANUARY 08, 2017

0 comments


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JANUARY 08, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"UNITY TO CHRIST AND SPIRITUAL LIFE"

"At nanirahan sa bayan ng Nazareth, upang maganap ang sinasabi ng mga propeta, "Siya'y tatatawaging Nazareno" Matthew 2:23

"Pinagaling niya ang maraming maysakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinahayaang magsalita ang mga ito at alam nila kung sino siya." Mark 1:34

"Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain." Ang mga tao'y pinaupo sa lupa, kinuha niya ang pitong tinapay, at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa tao." At may 4000 ang kumain. Mark 8:6-10  

"Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, kung tayo ay mananatiling matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa kanya." Hebrews 3:14

"Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Cristo Jesus." Romans 8:1

"Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa Dagat na Pula, na wari'y sa tuyong lupa.  Ngunit ng tumawid ang mga taga-Egipto sila'y nalunod." Hebrews 11:29

"Ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila mga ito ay ang pag-ibig." 1Corinthians 13:13

"Kayo'y maging magpakumbaba, mabait, at matiyaga, at may pagmamahal na pagtiisan ninyo ang isat-isa.  Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mulasa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan." Ephesians 4:2-3

"Ang mga salita ni Cristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip.  Magpalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaaman.  Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritwal, na may pagpapasalamat sa Diyos." Colossians 3:16

"Maging tunay ang inyong pag-ibig.  Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti." Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid."  Romans 12:9-10
  
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Wanted: ‘Ecology volunteers’ for Black Nazarene feast"
"Pope: 'Fostering vocations requires passion and gratitude'"
 

OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED
Archbishop Villegas hits ‘fake news’
Pope Angelus: Choose to be guided by the star of Jesus


"HAPPY FEAST OF BLACK NAZARENE"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES JANUARY 08, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Wanted: ‘Ecology volunteers’ for Black Nazarene feast". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope: 'Fostering vocations requires passion and gratitude'". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE,  "At nanirahan sa bayan ng Nazareth, upang maganap ang sinasabi ng mga propeta, "Siya'y tatatawaging Nazareno" Matthew 2:23.  "Pinagaling niya ang maraming maysakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinahayaang magsalita ang mga ito at alam nila kung sino siya." Mark 1:34.  "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain." Ang mga tao'y pinaupo sa lupa, kinuha niya ang pitong tinapay, at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa tao." At may 4000 ang kumain. Mark 8:6-10.  "Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, kung tayo ay mananatiling matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa kanya." Hebrews 3:14.  "Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Cristo Jesus." Romans 8:1.  "Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa Dagat na Pula, na wari'y sa tuyong lupa. Ngunit ng tumawid ang mga taga-Egipto sila'y nalunod." Hebrews 11:29.  "Ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila mga ito ay ang pag-ibig." 1Corinthians 13:13.  "Kayo'y maging magpakumbaba, mabait, at matiyaga, at may pagmamahal na pagtiisan ninyo ang isat-isa. Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mulasa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan." Ephesians 4:2-3.  "Ang mga salita ni Cristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritwal, na may pagpapasalamat sa Diyos." Colossians 3:16.  "Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti." Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid." Romans 12:9-10


 
THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE  "Wanted: ‘Ecology volunteers’ for Black Nazarene feast".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA KALINISAN SA GAGANAPING FEAST OF BLACK NAZARENE KUNG SAAN ANG KAPARIAN AY NANAWAGAN SA MGA DEBOTO AT LAHAT NG MAKIKIISA SA SELEBRASYON AY MAGING ENVIRONMENTAL AWARE O MAKIISA DIN SA KALINISAN SA PAGDADAOS NITO AT NANAWAGAN SILA NG MGA VOLUNTEERS NG ECOLOGICAL MANAGEMENT AT  MGA JOBLESS TO VOLUNTEER PARA SA KALINISAN NG NASABING SELEBRASYON.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA AY NANALIG NG KALIWANAGANG GABAY SA BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT ATING KAPARIAN AT MAGKAROON NG TIBAY AT KAGALAKAN SA PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS AT ANG ATING PAG-ASA AY MAY TANGLAW.   PATULOY TAYONG SUMUSUPORTA AT NAGBABAHAGI NG GABAY NG ATING KAPARIAN MULA CBCP SA MGA TAO PARTIKULAR ANG USAPIN NG BLACK NAZARENE NA IBIG NILANG MAKIISA DIN SA KALINISAN ANG LAHAT NG DEBOTO AT MAKIKIISA SA PAGDARAOS NITO.


MALIBAN SA PAKIKIISA SA KALINISANG ITO AY ATING IPANALIG DIN NG SAMA SAMA ANG GABAY NG DIYOS SA ATING KALIKASAN UPANG TAYO AY BIGYAN NG MABUTING PANAHON AT MALIGTAS SA PANGKARANIWANG PAGRAGASA NITO AT HIGIT AY HARANGIN NG DIYOS ANG MGA HINDI DAPAT NA PAGSULPOT NITO.  ATING PAALALA AY ATING ALALAHANIN LAGI ANG ARAL NG DIYOS AT KRISTO HESUS HINGGIL SA PAGSAMBA SA IMAHEN AT ANG OKASYONG ITO AY SIMBOLO NG PANANALIG KAY KRISTO HESUS AT BIYAYA AT HIMALANG IBINIBIGAY SA ATIN.  ANG PANANALIG NATIN SA KAPANGYARIHAN AT BIYAYA NG DIYOS AY NASA ATING PANANALIG MULA SA GABAY NA ARAL  NIYA SA BIBLE.  ANG PANANALIG NATIN KAY KRISTO SA KANYANG PANGALAN AT KANYANG PAGKAKAPAKO ANG SIYANG NAGBIBIGAY BIYAYA AT HIMALA SA ATING BUHAY AT HINDI ANG ANUMANG BAGAY O IMAHEN KUNDI ITO AY SIMBOLO LAMANG NG PAG-ALALA SA KANYA AT MANALIG SA KANYA SA MGA BIYAYANG IBIBIGAY NIYA AT MGA HIMALA.  ANG PAKIKIISA NATIN SA PAGHIHIRAP NI KRISTO SA KRUS SA SIMBOLO NG BLACK NAZARENE AY SIYANG NAGBIBIGAY SA ATIN NG BIYAYA AT HIMALA AT PATULOY NA PANANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS.   GOD LIGHTS YOU ALL AT HAPPY BLACK NAZARENE SA BAWAT PILIPINO AT KRISTIYANONG NANALIG AT NAKIKIISA SA PAGDIWANG NA DITO O SA ATING PANGINONG KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT  "Pope: 'Fostering vocations requires passion and gratitude'".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PANRELIHIYONG BOKASYON NG BAWAT NA KAILANGAN DITO NG PASSION AT GRATITUDE.  PANALANGIN ANG SIYANG GABAY PARA SA BOKASYONG ITO AT PANGANGARAL NG EBANGHELYO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AY NANALIG NG KALIWANAGANG GABAY SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT LAHAT NG KAPARIAN AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT MUNDO AT MAGABAYAN ANG PAG-ASA SA ATING PANANALIG NG KALIWANAGANG ITO MAPAGKAISA ANG LAHAT SA BUHAY AT KALIWANAGAN.  ATING PATULOY NA SINUSUPORTAHA NAT IBINABAHAGI ANG GABAY NG ATING SANTO PAPA SA SANGKATAUHAN AT SA USAPING ITO NG BOKASYONG PANRELIHIYON AY ATING ISABUHAY ANG ARAL NG SANTO PAPA MULA SA EBANGHELYO NA MANALANGIN AT MAGHASIK NG MABUTING BALITA PARA DITO AT HINDI TALIKURAN ANG BOKASYON AT MAGING PANANAMPALATAYA NG LAHAT. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "At nanirahan sa bayan ng Nazareth, upang maganap ang sinasabi ng mga propeta, "Siya'y tatatawaging Nazareno" Matthew 2:23.  "Pinagaling niya ang maraming maysakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinahayaang magsalita ang mga ito at alam nila kung sino siya." Mark 1:34.  "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain." Ang mga tao'y pinaupo sa lupa, kinuha niya ang pitong tinapay, at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa tao." At may 4000 ang kumain. Mark 8:6-10.  "Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, kung tayo ay mananatiling matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa kanya." Hebrews 3:14.  "Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Cristo Jesus." Romans 8:1.  "Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa Dagat na Pula, na wari'y sa tuyong lupa. Ngunit ng tumawid ang mga taga-Egipto sila'y nalunod." Hebrews 11:29.  "Ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila mga ito ay ang pag-ibig." 1Corinthians 13:13.  "Kayo'y maging magpakumbaba, mabait, at matiyaga, at may pagmamahal na pagtiisan ninyo ang isat-isa. Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mulasa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan." Ephesians 4:2-3.  "Ang mga salita ni Cristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritwal, na may pagpapasalamat sa Diyos." Colossians 3:16.  "Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti." Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid." Romans 12:9-10.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY PAGKAKAISA SA ESPIRITU AT PANGINOONG KRISTO HESUS.  INIHAHATID SA SANGKATAUHAN NG MABUTING BALITA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE NA TAYO AY MAGING MATATAG SA ATING PANANALIG SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT TAYO AY MANALIG SA KANYA HANGGANG WAKAS NG MUNDO O WALANG HANGGANG PANANALIG.  ANG KANYANG BIYAYA AT HABAG AY KANYANG ALINTANA SA ATING PANANALIG AT ALINTANA NG DIYOS AMA ANG ATING PANGANGAILANGAN AT ISINUGO SIYA PARA IBIGAY ITO ILIGTAS TAYO SA ATING MGA PAGKAKASALA SA PANANALIG SA KANYA.  ISABUHAY ANG MGA ARAL NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT MAGPASALAMAT SA DIYOS SA MGA BIYAYANG KALOOB AT ANG BIYAYA SA ATING AY PATULOY NA DARATING.  NAGHIMALA ANG DIYOS PRAKTIKAL NA BIGYAN NG BIYAYANG KAKANIN ANG 4000 LIBONG KASAMA NIYANG NANALIG SA KANYA AT NAKIKINIG SA KANYANG ARAL, HINDI NIYA MATITIIS NA ANG NANALIG SA KANYA AY MAGUGUTOM AT HIGIT PA DITO ANG KANYANG PANGAKO AT IBIBIGAY SA TAKDANG PANAHON NA LAAN SA LAHAT.

KALIGTASAN ANG IBIBIGAY SA ATING PAKIKIISA SA ATING KRISTO HESUS AT PANANALIG SA KANYANG
PAGKAKAPAKO SA KRUS KUNG KAYAT ISABUHAY ANG KANYANG MGA SALITA SA PANANALIG SA KANYA AT MAGKAROON NG GANAP NA KALIGTASAN SA TAKDANG PANAHON AT HUWAG TATALIKOD SA KANYA DAHIL ANG MGA TAONG TATALIKOD SA DIYOS AT HINDI KIKILALA SA KANYA AT MAGHAHASIK NG KASAMAAN AY KAPARUSAHAN ANG KAHAHANTUNGAN.  KAMUHIAN ANG MASAMA AT IBIGIN ANG MABUTI AT MAG-IBIGAN NA PARANG MAGKAKAPATID AT HINDI GAWAN NG MASAMA  ANG BAWAT ISA.  ANG BUMAGAWA NG MABUTI ANG NANANALIG SA DIYOS AT HINDI ANG GUMAGAWA NG MASAMA.   

SA OKASYON NG BLACK NAZARENE AY ANG MGA MENSAHE NG DIYOS SA LINGGONG ITO MULA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY MABUTING GABAY SA MGA DEBOTO AT NAKIKIISA AT NANANALIG DITO AT MANANALIG PA LANG.  PALAGI NINYONG PAGHARIIN ANG DIYOS AT KRISTO HESUS SA INYONG BUHAY AT MAKAIISA KAYO SA KANYANG ITINAKDA PARA LAHAT NA KALIGTASAN AT PAGHAHARI.  ANG PAGKAKAISA AT PANANALIG SA PAGHIHIRAP NI KRISTO SA SIMBOLO NG BLACK NAZARENE AY NAWAY MAGBIGAY KALIGTASANG ESPIRITWAL SA MGA NAKIKIISA DITO MULA SA PANG-ARAW ARAW NA PAMUMUHAY.  HUWAG MAKIISA SA MGA BUKTOT ANG KAISIPAN AT MGA HINDI MAKADIYOS AT TAMPALASAN SA DIYOS AT MGA ANTI CHRIST AT HINDI NARESPETO SA DIYOS AT KAPWA BAGKUS AY MAMUHAY BILANG KRISTIYANO AT MAMUHAY ESPIRITWAL KAYA MAGPAKABAIT, MAGING MAGPAKUMBABA, MATIYAGA AT MAY PAG-IBIG AT KAPAYAPAAN AT KAMTAN ANG PAMUMUHAY NA MAY KALIGTASAN HANGGANG BUHAY NA WALANG HANGGAN.  ANG PAGKAKAISA SA MGA OKASYONG ITO AY NAKIKITA ANG KAPAYAPAAN, PAG-BIG, KABAITAN AT PAGBUBUKLOD NG PANANALIG SA ATING DIYOS MULA KAY PANGINOONG KRISTO HESUS.

DUMATING MAN ANG PANGINOONG KRISTO HESUS SA PANAHONG ITO AY MAKAKAASA TAYO NG KALIGTASAN SA PAG-ASANG INIARAL NIYA SA ATIN AT ANG PAGHIHIRAP NIYANG INILARAWAN NG BLACK NAZARENE AT IBAT IBANG OKASYON NG PAG-ALALA SA KANYANG PAGLILITAS AT SUFFERING FOR US.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG LIWANAG NG BUHAY AT TINATAWAG NIYA TAYO SA MABUTING BALITA PARA SA ATING KALIGTASAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


MATTEW 4:1-11 ANG PAGTUKSO KAY HESUS,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA PAGTUKSO KAY HESUS NI SATANAS SA KABILA NG KANYANG PAG-AAYUNO O KAGUTUMAN.  IPINAPAKITA SA PANGYAYARING ITO NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA KAHIT NA ANUMANG PAGHIHIRAP ANG DUMATING SA BUHAY KAGAYA NG KAGUTUMAN, KAHIRAPAN AT DUMATING ANG TUKSO NG KASAMAAN AY HUWAG PADADALA DITO AT MANATILI SA DIYOS.  KUNG TUTUKSUHIN KA NG KASAMAAN SA PERA PARA MABUHAY AT MAKASABAY SA BUHAY AY MAGING MATATAG SA PAG-ASA SA DIYOS AT PANANALIG AT KAGAYA NG NASABING KANYANG NAGAWANG HIMALA KUNDI KA TATALIKOD AY BIBIGAY NIYA ANG INYONG KAILANGAN SA GANITONG BAGAY AT ALAM NG DIYOS ITO NA ATING KAILANGAN.  KUNG TINUKSO KA NA MAGPAKAMATAY AT ILILIGTAS KA NG DIYOS AY IPANGARAL MONG HUWAG SUBUKIN ANG DIYOS.  KUNG PINASASAMBA KA SA DEMONYO AT INAALIS SA PANANALIG DAHIL SA KAYAMANAN O ANUMANG BAGAY AY MANATILI SA DIYOS AT PANGARALAN MONG MANALIG SA DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.        

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH IN MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
------------------
--------------------

0 comments:

Post a Comment